تصویر لوگوی ایران ترجمه
---- برای خرید مقالات آماده ترجمه شده بر روی لینک رشته های ذیل کلیک کنید ----
حسابداری کشاورزی بیولوژی شیمی
معماری/عمران کامپیوتر آموزش حشره شناسی
بهداشت خانواده بین رشته ای زمین شناسی صنایع
مدیریت مکانیک پزشکی متالورژی
فیزیک سیاسی برق الکترونیک امنیت / ایمنی
اجتماعی هوا / فضا تربیت بدنی منسوجات
صنایع چوب جانورشناسی


سایت های وابسته:

irantarjomeh.com irantarjome.com

اپلیکیشن پرداخت آنلاین / کارت به کارت:

app-733
724sep.ir


سایت ایران ترجمه در حال به روزرسانی و ارتقا می باشد

فایل های خود را جهت ترجمه به ایمیل ذیل ارسال کنید تا قیمت و زمان آن مشخص شود

برای خرید مقالات موجود آنها را از لینک های فوق انتخاب و پس از واریز مبلغ به حساب مشخص شده ذیل از طریق ایمیل اطلاع دهید

برای واریز وجه می توانید اپلیکیشن پرداخت آنلاین فوق را در موبایل خود نصب کنید

irantarjomeh@gmail.com

شماره حساب بانکی
بانک صادرات
حساب سپهری: 0102079722006
شماره کارت: 6037697415194528
IR790190000000102079722006 :شماره شبا
بنام: محمد گلشن مقدم