مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خرید مقالات ترجمه شده

خرید / انتشار مقالات ترجمه شده مترجمین حرفه ای

خرید / انتشار مقالات ترجمه شده مترجمین حرفه ای  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

خرید / انتشار مقالات ترجمه شده مترجمین حرفه ای
با سلام
سایت ایران ترجمه ۲ مکانیسم را برای عرضه مقالات علمی / دانشگاهی ترجمه شده در نظر دارد.
الف- انتشار مقالات ترجمه شده حرفه ای شما بصورت مشارکت ۵۰%
ب- خرید مقالات ترجمه شده حرفه ای شما
 
الف- انتشار مقالات ترجمه شده حرفه ای شما بصورت مشارکت ۵۰%
در این مکانیسم مترجمین مقالات علمی و دانشگاهی ترجمه شده خود را به ایمیل سایت ارسال داشته و پس از بررسی حرفه ای بودن مقاله از نظر ترجمه و انتشار آن در سایت به نام مترجم یا مترجمین آنها در سود فروش به میزان پنجاه درصد مشارکت دارند. اطلاعات فروش به ایمیل آنها ارسال شده و در پایان هر ترم سهم فروش آنها تسویه می شود.
ب- خرید مقالات ترجمه شده حرفه ای شما
در این مکانیسم سایت ایران ترجمه اقدام به خرید ترجمه های حرفه ای علمی – دانشگاهی مترجمین می نماید.
مقالات خریداری شده جهت انتشار بنام سایت ایران ترجمه در اختیار این سایت بوده و مترجم یا مترجمین سهمی از فروش نخواهند داشت. بدیهی است مبلغ خرید بصورت توافقی و کلا کمتر از قیمت گذاری مکانیسم الف می باشد.
شرایط مقالات:
۱ترجمه ها باید کاملا حرفه ای باشند.
   ترجمه های بدون کیفیت یا نرم افزاری به هیچ وجه پدیرفته نمی شود.
۲ترجمه ها باید کامل باشند.
   کل متن انگلیسی فایل باید ترجمه شده باشد.
۳فایل های اصل و ترجمه باید ارسال شوند.
   اصل فایل انگلیسی PDF همراه با ترجمه MSWORD آن به فارسی
۴ترجمه ها باید جدید باشند.
   سال عرضه متن اصلی جدید باشد.
متقاضیان می توانند مشخصات ترجمه های خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند.

irantarjomeh@gmail.com

خرید مقالات ترجمه شده

انتشار ترجمه ها - ایران ترجمه - irantarjomeh

خرید مقالات ترجمه شده