مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۰۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

شماره      
۱۳۵
کد مقاله
MNG135
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آنالیز رفتار کارآفرینانه در فرآیند بین المللی سازی شرکت های نوع جهان – مرزی دارای اندازه کوچک و متوسط / SMEs
نام انگلیسی
ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR ANALYSIS IN THE INTERNATIONALISATION PROCESS OF GLOBAL BORDER TYPE SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)، جهان مرزی، فرآیند بین المللی سازی، فرآیند کارآفرینانه
کلمات کلیدی به انگلیسی
SME, Global Border, internationalisation process, entrepreneurial process
مرجع به فارسی
دانشگاه وست تیمیسورا، کالج اقتصاد و مدیریت بازرگانی، رومانی
مرجع به انگلیسی
University of West Timişoara Faculty of Economics and Business Administration, Romania
سال       
۲۰۰۸
کشور
رومانی

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

آنالیز رفتار کارآفرینانه در فرآیند بین المللی سازی شرکت های نوع جهان – مرزی دارای اندازه کوچک و متوسط / SMEs
چکیده
شرکت های دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs)، در یک چارچوب اروپایی و جهانی، می بایست از قابلیت گسترش مطلوبی برخوردار باشند تا آنکه بتوانند به زیست خود در محیط  کاملا رقابتی امروزی ادامه دهند. این بدان معنا می باشد که  در یک بازه زمانی خاص فرآیند بین المللی شدگی می بایست به عنوان یک مرحله اجتناب ناپذیر از سیر تکاملی استراتژیکی این شرکت ها بحساب آید. هدف از این مقاله با توجه به پیکربندی فرآیند بین المللی شدگی، ایجاد یک مدل تئوریکی از طریق ملاحظه احتمالات مختلف شرکت های نوع جهان – مرزی دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs)  می باشد. این نوع از شرکت ها، بواسطه رفتار خاص آنها در مبحث بین المللی سازی، بعنوان شرکتهای خاص بشمار می آیند؛ شرکت هایی که ممکن است به دنبال یافتن مسیرهای مختلفی جهت پیمودن سیر تکاملی خود، به عنوان یک راهکار مطمئن جهت ورود به بازار داخلی و بازارهای خارجی  باشند. پدیده ای که خود بر مبنای دانش کالاها و خدمات عرضه شده مد نظر است و در عین حال تحت تاثیر اهمیت انتخاب زمان و ویژگیهای مربوط بدان، در زمینه آغاز فرآیند بین المللی سازی، می باشد.

کلمات کلیدی: شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)، جهان مرزی، فرآیند بین المللی سازی، فرآیند کارآفرینانه

کد JEL: F: اقتصاد بین الملل، F 23: شرکت های چند ملیتی، تجارت بین المللی

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

 

۱- مقدمه
در محتوای جهانی سازی و جامعیت بیشتر و بیشتر بازار جهانی، قواعد جدید بازی رقابتی در حال پدیدار شدن می باشند، به گونه ای که فرآیند بین المللی سازی به عنوان یک مرحله غیر قابل اجتناب، در خصوص سیر تکامل استراتژیک شرکت های دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs)، به طور کل، و شرکت هایی که در محدوده اقتصاد کشور رومانی فعالیت دارند، به طور اخص ، بشمار می آید. در صورتی که مدل های مرحله ای و تئوری های افزایشی فرایند بین المللی سازی، با توجه به شرکت های دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs) اقدام به عرضه یک الگوی غالب برای قرن XX می نمودند، پدیدار شدن نوع جهان مرزی شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط، که متمایل به پیوستن به فرآیند جهانی شدگی به روشی متناقض با مدل های مرحله ای و تئوری افزایشی می باشند، موجب تحمیل یک الگوی جدید می گردید. علاوه بر این، کارآفرینی و فرآیند بین المللی سازی که معرف رفتار شرکتی می باشند، قابلیت ایجاد ارزش از طریق اکتشاف فرصت ها و فعال سازی مجموعه منحصر به فردی از منابع موجود را خواهند داشت. در شرایط ذکر شده، لازم است تا به موقع اقدام به تحلیل رفتار کارآفرینانه نوع جهان مرزی شرکت های دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs)، در باب فرآیند بین المللی سازی آنها، نماییم تا آنکه قابلیت توصیف یک مدل تئوریکی در ارتباط با پیکربندی رویه توسعه بین المللی آنها را داشته باشیم.

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

 

۲- بررسی مباحث فرآیند بین المللی سازی نوع جهان مرزی شرکت های دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs)
با توجه به فرآیند بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط، فعالیت های تحقیقاتی بر روی سه دیدگاه اصلی تئوریکی تمرکز دارند: دیدگاه مرحله ای، دیدگاه منبع – محور و دیدگاه شبکه. دیدگاه مرحله ای فرآیند بین المللی سازی را به عنوان یک رویه خطی، ترتیبی و واکنشی توصیف می کند. دانش اکتسابی شرکت ها، در نتیجه کسب تجربه در بازارهای خارجی، اجازه غلبه بر فاصله روانی بین شرکت و بازارها را داده و با اتخاذ تصمیمی مناسب، قابلیت حصول اطمینان از رویه اکتشاف فرصت ها به صورت بهتر و کامل تری بوجود خواهد آمد. دیدگاه منبع – محور از طریق ملاحظه قابلیت های خاص شرکت ها اقدام به تشریح پدیده بین المللی شدگی آنها می نماید، که خود تضمین کننده مزیت رقابتی آنها خواهد بود. دیدگاه شبکه، به منظور تشریح انگیزه ها و مدول های فرآیند بین المللی سازی، بر روی اهمیت محل شرکت در شبکه صنعتی آن تاکید دارد.

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

 

۳- بین المللی سازی کارآفرینی نوع جهان مرزی شرکت های دارای اندازه کوچک و متوسط
فرآیند کارآفرینی و رویه بین المللی سازی مشخص کننده رفتار شرکتی می باشد تا بر مبنای آن قابلیت ایجاد ارزش از طریق اکتشاف هر گونه فرصت و ایجاد امکانات بالقوه منحصر به فرد از منابع در دسترس وجود داشته باشد (Johanson، Vahlne، ۲۰۰۳).
از یک طرف، کارآفرینی بین المللی رویه کلی بین المللی سازی را به عنوان یک فعالیت سطح شرکتی به طور جامع در نظر می گیرد، که خود سبب گذشتن از مرزهای ملی خواهد شد (Wright، Ricks، ۱۹۹۴)، و از طرف دیگر، ویژگی های جهت گیری کا رآفرینانه به عنوان یک فرآیند ابداعی، کنشی و رفتاری مبتنی بر فرض محاسبه ریسک مد نظر است (Covin، Slevin، ۱۹۸۹).

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

 

۴- نتیجه گیری
مفهوم منابع و قابلیت ها سبب پیوند تئوری های سنتی رویه بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط شده و ارتباط آنها را به طور نزدیکتری با پدیده های جدید، یعنی شرکتها با عملکرد در گستره جهانی، که تحت عنوان شرکتهای «جهان مرزی» نامیده می شوند برقرار می سازد. آنچه سبب تمایز فرآیند بین المللی سازی دو دسته از شرکت های کوچک و متوسط می شود عامل زمانی است که بر مبنای آن ورود به بازارهای جدید هر دو دسته را وا می دارد تا در محدوده عملیاتی خود نوآور باشند تا آنکه قابلیت حصول عملکردی مناسب در خلال زمان مقتضی را داشته باشند. در نتیجه، بین المللی سازی به عنوان یک فرآیند رفتاری در مبحث کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط در خلال زمان مطرح بوده که نتیجه آن ایجاد رابطه بین کارآفرین و محیط داخلی و خارجی شرکت می باشد. آنچه شرکت های نوع جهان مرزی کوچک و متوسط را به عنوان شرکت های ویژه متمایز می سازد رفتار جهانی شدگی آنها است که بر مبنای مسیرهای متفاوتی از سیر تکامل، با توجه به خط مشی ورود به بازارهای خارجی، بر مبنای دانش مرتبط با محصولات و خدمات، دنبال می شود. این رفتار می تواند بر حسب زمان انتخاب آغاز فرآیند بین المللی سازی نیز مد نظر قرار گیرد.
مدل عرضه شده به صورت تئوریکی می باشد و بنابر این انجام فرآیند اعتبار سنجی تجربی آن در سطح شرکت های کوچک و متوسط در بخش تکنولوژی اطلاعات کشور رومانی ضروری می باشد. البته باید این شرط را نیز در نظر گرفت که برای تحلیل آن، بطور کلی، می توان تاثیرات تعدیل کننده شرایط حاد محیطی تجاری در خصوص رفتار کارآفرینی را در نظر نگرفت و آن را بعنوان یک مبحث تجربی برای تحقیقات آتی کنار گذاشت.

رفتار کارآفرینانه بین المللی سازی شرکتهای جهان مرزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.