ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ساختار منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130

ساختار منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130

ساختار منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130 – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه متالورژی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۰۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

ساختار منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130

شماره       
۱۱
کد مقاله
MTL011
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ساختار ظریف در منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130 با استحکام عالی
نام انگلیسی
Fine structure in the inter-critical heat-affected zone of HQ130 super-high strength steel
تعداد صفحه به فارسی
۱۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
فولاد با استحکام عالی ، منطقه حرارت دیده ، ترکیبات M-A ، ساختار ظریف
کلمات کلیدی به انگلیسی
High strength steel; heat-affected zone; M–A constituent; fine structure
مرجع به فارسی
آکادمی علوم هندوستان
لابراتور ملی تکنولوژی جوشکاری پیشرفته؛ انستیتو تکنولوژی، چین
مرجع به انگلیسی
Indian Academy of Sciences. National Key Laboratory of Advanced Welding Production Technology, Harbin Institute of Technology, China ,Key Laboratory of Liquid Structure and Heredity of Materials, Ministry of Education, Shandong University, Jinan, P.R. China
سال
۲۰۰۳
کشور
هندوستان – چین

ساختار منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130

 

ساختار ظریف در منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130  با استحکام عالی
چکیده
 ریز ساختار  در منطقه حرارت دیده میان بحرانی (ICHAZ) فولاد HQ130  با آزمایش شبیه‌سازی گرمایی بوسیله SEM  و TEM مورد بررسی قرار گرفته است. مشکل کاهش سختی ICHAZ (Tp=800°C) مانند تاثیر ترکیبات M-A  و شکنندگی رسوب کاربید مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این آزمایش مشخص نمود که ریز ساختار در فولاد ICHAZ، HQ130  غالبا ترکیب توفال مارتنزیت (ML)  و باینات دانه‌ای (Bg) با ساختار عالی ولی دانه‌ای غیر همسان می‌باشد. علت شکنندگی ICHAZ  مربوط به تولید ترکیبات M-A  در یک ناحیه محلی و رسوب گذاری کاربید می‌باشد. با کنترل گرمای جوشکاری می‌توان از تشکیل رسوب کاربید و شکل پذیری ترکیبات M-A جلوگیری  و یا آن را به حداقل رسانید.

کلمات کلیدی: فولاد با استحکام عالی، منطقه حرارت دیده، ترکیبات M-A، ساختار ظریف

 
۱- مقدمه
در چندین پایه از فولادهای قوی، بعلت شکل پذیری پایین، ایمنی ساختارهای جوشکاری از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. کاهش سختی در منطقه حرارت دیده          (HAZ) فولاد آبدیده – ترسانده و بهساخته کم کربن، توجه بسیاری از محققین را بخود جلب نمود. مطالعه جاری در خصوص شکنندگی دانه‌های درشت ناحیه حرارت دیده می‌باشد، تحقیقاتی که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده و تحت نام منطقه حرارت دیده میان بحرانی (ICHAZ) در حال انجام است. تست شبیه سازی گرمایی مشخص ساخته است که مسئله  کاهش سختی در فولاد  ICHAZ (Tp=800°C)  بسیار جدی تر از سختی ناحیه دانه ای درشت آبدیده می‌باشد (یاجیانگ ات آل ۱۹۹۶). بنابر این آزمایش  تاثیر تغییرات در ریزساختار،  عملکرد نقطه اوج دما C1~AC3    A،  و بررسی فاکتور اصلی  عامل کاهش سختی، به منظور کنترل ریزساختار و سختی در ICHAZ   (C1~AC3    A ۷۳۰  و ۹۱۰ به ترتیب خصیصه دمایی فاز تغییر شکل)، مهم بنظر می‌رسد.  
در این مقاله، ریزساختار و عملکرد  نقطه اوج دمای C1~AC3    A در فولاد ICHAZ  HQ130  بوسیله آزمایش شبیه سازی گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است. این آزمایش شامل اسکن الکترون ذره بینی (SEM) و انتقال الکترون ذره بینی  (TEM) می‌باشد.
۲- تجربه
قدرت کشش فولاد پایه HQ130 در حدود ۱۳۰۰ Mpa می‌باشد.  فاز دمای تغییر فرم این فولاد  AC1   °C۷۳۰، AC3   °C۸۵۰،  Ar1   °C۵۶۲،  Ar3  °C۷۵۴  و MS  °C۴۰۰  می‌باشد. فولاد  در درجه °C۹۲۰ آبدیده  و در درجه °C۲۵۰ آبداده می‌شود. ترکیبات شیمیایی و خصیصه های مکانیکی در جدول  ۱  نشان داده شده است.
۳- نتایج و آنالیزها
  • پهنا و ریزسختی ICHAZ
ریز ساختار در فولاد HAZ   HQ130  بوسیله نرم افزار کامپیوتری آنالیز ریزتصویری مورد بررسی قرار گرفت. مرزهای نواحی مختلف اتصال جوشکاری بوسیله میکروسکوپ چشمی‌ مشخص گردیده و پهنای آن بوسیله برنامه ریزتصویر بررسی شده است ( جدول ۳ را ملاحظه کنید.)
پهنای فولاد HAZ   HQ130  بوسیله زیاد نمودن گرمای وارده جوشکاری (E) افزایش می‌یابد. بنابر این کنترل E  می‌تواند باعث کاهش پهنای  ICHAZ  از Ac1  به  Ac3  گردد. ریزسختی  را می‌توان بوسیله ریزسختی سنج   شیمادزو   برای  انواع Es(9.6 Kj/CM, 16.0 kJ/cm & 22.3 kJ/cm)  تعیین کرد. ریزساختار  در ICHAZ   و توزیع ریزسختی  در HAZ  در شکل ۱  نشان داده شده است.
۳٫۲ آنالیز تصویر در ICHAZ.
بهنگامی‌که ICHAZ بسرعت از Ac1 به Ac3 گرم می‌شود دما در محدوده‌ای است که مناسب برای شکل گیری باینیت بالایی (Bu) خواهد بود. بهنگام سرد شدن سریع، شکل پذیری باینیت دانه ای (Bg ) مورد نظر می‌باشد. بهنگامی‌که سرعت سرد شدن بطور نسبی کاهش یافت، Bu  و Bg  بطور ساده تری شکل می‌گیرند. تحت شرایط واردنمودن گرمای بیشتر، برخی ترکیبات M-A در ICHAZ با فرم پذیری Bu  و Bg  مشاهده می‌شوند (شکلa ۲ را ملاحظه کنید ).
۳٫۳ ـ تاثیر کاهش سختی در ICHAZ
نتیجه آزمایش شبیه سازی گرمایی مشخص نموده است که اثر انرژی در شبیه سازی ICHAZ ( Tp= ۸۰۰°C) بطور نسبی کم است (شکل ۳ را ملاحظه کنید )، حتی کمتر از سختی ناحیه دانه ای درشت آبدیده ( Tp= ۱۳۵۰°C) تاثیر ناحیه آبگیری شده زیربحرانی ( Tp= ۷۰۰°C) کاملاً زیاد است که آن را می‌توان در معنای ناحیه زیرساختار درک کرد.
ریخت شناسی ترکیب M-A یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر روی شکستگی و گسستگی می‌باشد. ما dM-A را بعنوان ” قطر  مؤثر “ بزرگترین دایره که می‌تواند در ترکیب M-A ثبت شود تعیین می‌نماییم. dM-A بوسیله SEM تعیین می‌گردد. نتایج آزمایش مشخص می‌سازد که dM-A در محدوده ۰٫۵~۱mm قرار دارد. بزرگی dM-A ترکیب M-A نشان دهنده تمایل به شکستگی و گسستگی خواهد بود. وقتی که dM-A بزرگتر از برخی از ارزش بحرانی باشد حتی چنانچه بارگیری های خارجی خیلی بزرگ نباشد، بوجود آوری ناحیه پرفشار ریز رخنه و انتشار گسستگی آسان خواهد بود. بنابراین اندازه گیری dM-A  و بکاربردن تدبیری جهت کنترل مؤثر قطر ساختار M-A مهم خواهد بود.

 

ساختار منطقه حرارت دیده میان بحرانی فولاد HQ130

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.