مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات تورسیم – گردشگری – بخش ۲

در این قسمت  لغات توریسم – گردشگری بخش ۲ عرضه شده است.

 

لغات توریسم – گردشگری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات توریسم – گردشگری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات توریسم - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات توریسم – گردشگری بخش ۲
سفر چمدانی
promotional trip
گشت عمومی
public tour/ retail tour/ scheduled tour/ per-capita tour/ individual tour
عوامل کششی
pull factors
قصد از سفر
purpose of trip
عوامل رانشی
push factors
نظریه رانشی ـ کششی
push-pull theory
درجه
rate
میزان
rate
نرخ
rate
درجه‌بندی‌شده
rated
درجه‌بندی
rating
سامانه درجه‌بندی
rating system
نرخ تخفیفی
reduced rate
گردشگری مذهبی
religious travel/ religious tourism
نرخ خرده‌فروشی
retail price
خرده‌سفرگذار
retail travel agent
مسیرگزینی
routing
وحش‌گشت
safari
بازدیدکننده یک‌روزه
same-day visitor
گردشگری علم‌ورزی
science tourism
دریاگرفتگی
sea sickness
دیدنی
sight
تماشا
sightseeing
تماشاگشت
sightseeing tour
تماشاگر
sightseer
سفر یکسره
single trip
جاذبه مکانی
site attraction
گشت ویژه
special interest tour
ستاره‌دار
starred
درجه‌بندی ستاره
stars ratings
اتراق
stopover/ stop-off/ layover
گشت‌نامک
summary itinerary
سفرساز
supplier
گشت سفارشی
tailor-made tour
بازدیدکننده موقت
temporary visitor
زمان‌بندی
timing
غذاخوری ممتاز
top-rated restaurant
ممتاز
top-rated/ top-grade
کارگزار گشت
tour broker
مؤلفه‌های گشت
tour components
سفرسازان
tour element suppliers
اجزای گشت
tour elements
مخارج گردشگری
tourism expenditure
منطقه جهانگردفرست
tourism-generating area
کشور جهانگردفرست
tourism-generating country
کشور جهانگردپذیر
tourism-receiving country
جاذبه‌های گردشگری
tourist attractions
انتقال مسافر
transfer
مسافرت
travel
هشدارنامه مسافرتی
travel advisory
گشت فوق‌فراگیر
ultra all-inclusive tour
شهرگردی
urban tourism
ده‌گشت
village tour
بازدید
visit
بازدیدکننده
visitor
گشت‌برگ
voucher
آگهی‌گشت
advertised tour
فرودگاه‌گردی
aerotourism
گروه هم‌گرا
affinity group
گردشگر تنوع‌طلب
allocentric tourist/ allocentrics
الفباگردی
alphatourism
گردشگری همساز
alternative tourism/ appropriate tourism
جنوبگان‌گردی
Antarctic tourism
پادگردشگری
anti-tourism
گردشگری باستان‌شناختی
archaeological tourism
شمالگان‌گردی
arctic tourism
گردشگری اتمی
atomic tourism
کوله‌گرد
backpacker
کوله‌گردی
backpacking
رفاه‌گردی
benefit tourism
دوچرخه‌گردی
bicycle touring
زادگردی
birth tourism
کتاب‌گردی
bookstore tourism
گشت تبلیغی
briefing tour
گردشگری تجاری
business tourism
چشم‌بسته‌گردی
cecitourism
دورگردی
circuit tourism
گشت کارمزدی
commissionable tour
گردشگری بومی‌نگر
community tourism
گردشگری خلاق
creative tourism
گردشگری فرهنگی
cultural tourism
کارگزار فرهنگی
culture broker
گردشگری سیاه
dark tourism
گردشگری دندان‌پزشکی
dental tourism
فاجعه‌گردی
disaster tourism
سفر اختیاری
discretionary travel
موادگردی
drug tourism
گردشگری آموزشی
educational tourism
گردشگری قومی
ethnic tourism
گردشگری تجربی
experimental tourism
گشت اضافه
extension tour
خطرگردی
extreme tourism
کارخانه‌گردی
factory tourism
مزرعه‌گردی
farm tourism/ agricultural tourism/ farm stay tourism/ vacation farm tourism
جنگل‌گردی
forest recreation
خوش‌گردی
fun tourism
باغ‌گردی
garden tourism
گلف‌گردی
golf tourism
گردشگری سبز
green tourism
سخن سبز
greenspeak
گردشگری ناهمساز
hard tourism
مزرعه تندرستی
health farm
مرکز تفریحی‌ورزشی
health spa
گردشگری تندرستی
health tourism
گردشگری میراثی
heritage tourism
پیاده‌گرد
hiker
پیاده‌گردی
hiking
گردشگری تاریخی
historical tourism
گشت ماه‌عسل
honeymoon tour
گشت چندوسیله‌ای
intermodal tour
سفر دعوتی
junket
کویرگردی
kavir tourism/ desert tourism
گردشگری ادبی
literary tourism
گردشگری انبوه
mass tourism
گردشگر تنوع‌پذیر
midcentric tourist/ midcentrics
موسیقی‌گردی
music tourism
نوگردشگری
neo-tourism
موضوع‌گردی
niche tourism
شب‌گردی
nyctalotourism
سفر تکلیفی
obligatory trip
گشت اهدایی
optional excursion
کوخ‌گردی
poverty tourism/ poorism
گردشگری ترویجی
promotional tourism
گردشگر تنوع‌گریز
psychocentric tourist/ psychocentrics
رودگردی
rafting
گردشگری متعهد
responsible tourism
روستاگردی
rural tourism
مسافرت آیینی
sacred travel/ metaphysical tourism
اشباع گردشگری
saturation tourism
پیاده‌گردی ناپیوسته
section hiking
زیارتگاه‌گردی
secular tourism
کوسه‌نگری
shark watching/ shark tourism
گردشگری حمایتی
social tourism
فضاگردی
space tourism
ورزش‌گردی
sports tourism
آفتاب‌گردی
sunlust
گردشگری پایدار
sustainable tourism
پیاده‌گردی پیوسته
thru-hiking/ end-to-end hiking
خرده‌فروش گشت
tour retailer
عمده‌فروش گشت
tour wholesaler/ wholesale travel agent
تراز تجاری گردشگری
tourism balance of trade/ travel account
ظرفیت تحمل‌گردشگری
tourism carrying capacity
توسعه گردشگری
tourism development
جغرافیای جهانگردی
tourism geography
پیامد گردشگری
tourism impact
شدت گردشگری
tourism intensity
پلیس گردشگری
tourism police
سیاست گردشگری
tourism policy
درآمد گردشگری
tourism receipts
مقصد محصور
tourist enclave
جریان گردشگری
tourist flow
محصول گردشگری
tourist product
راه‌نورد
trekker
راه‌نوردی
trekking
گردشگری روستانما
village tourism
گردشگری مجازی
virtual tourism
پیاده‌روی
walk
گشت پیاده
walking tour
گردشگری مناطق جنگی
war tourism
آب‌گردی
water tourism
آب‌گرد
water tourist
نهنگ‌نگری
whale watching
گردشگری جوانان
youth tourism
درجه‌بندی اقامتگاه‌ها
accommodation rating
هزینه‌های اضافه
add-on
تعرفه جامع
all inclusive
مجتمع گردشگری آپارتمانی
apartment complex
گشت شنیداری
audio tour/ audio guide
میانگین مخارج سفر
average trip expenditure
با صبحانه
B and B
تخت کودک
baby bed/ cot
گشت‌های پیاپی
back-to-back tours
چمدان‌خانه
baggage room
تعرفه با صبحانه
bed and breakfast
صبحانه بوفه
buffet breakfast
کاروانک گردشگری
caravan holiday home
اتاق بازی بچه‌ها
children’s play room
شهرتعطیلی
city break
قواعد رفتاری
code of conduct
قواعد اخلاقی
code of ethics/ code of practice
گردشگری جامعه‌محور
community-based tourism
صبحانه معمولی
continental breakfast
کودک‌سرا
day nursery
مخارج مقصد
destination expenditure
اتاق‌خواب گروهی
dormitory
سراچه دوسطحه
duplex
یکسرخالی
empty leg
سراچه کاری
executive suite
صبحانه مخصوص
expanded breakfast
تسهیلات توان‌خواهان
facilities for disabled
اتاق خانوادگی
family room
سراچه خانوادگی
family suite
مزرعه‌سرا
farmhouse
اتاق تناسب‌اندام
fitness room
دریاگردی ناوگانی
flotilla sailing holiday
گردشگری هوادریایی
fly-cruise holiday
گردشگری هوازمینی
fly-drive holiday/ fly-drive package
گردشگری هواریلی
fly-rail holiday
کاروانک تاشو
folding caravan
تعرفه کامل
full board/ American Plan/ AP/ en pension/ full pension
صبحانه کامل
full breakfast
اتاق بازی
games room
روستاسرا
gîte rural
مناطق گردشگری جهان
global tourism regions
ره‌یاب‌گشت
GPS tour
تدارکات محلی
ground arrangements/ land arrangements
گشت‌پرداز محلی
ground operator/ ground tour operator
تعرفه نیمه‌کامل
half board/ demi-pension/ Modified American Plane
رایگان‌سواری
hitch-hiking
اردوگاه گردشگری
holiday camp
رویکرد کل‌نگر
holistic approach
سراچه پذیرایی
hospitality suite
سفر شخصی
individual travel
گشت اینترنت‌یاور
I-tour
سراچه کوچک
junior suite
گردشگری پاک
justice tourism
آشپزخانک
kitchenette
اوقات فراغت
leisure
مرکز فراغت
leisure centre
باشگاه فراغت
leisure club
مجتمع فراغت
leisure complex
صنعت فراغت
leisure industry
فعالیت‌های فراغتی
leisure pursuits
سفر فراغتی
leisure travel
مسافر فراغتی
leisure traveller
تعطیلات طولانی
long holidays/ long holiday/ long vacations/ long vacation
گردشگری بین‌قاره‌ای
long-haul tourism/ long-haul travel
گردشگر بین‌قاره‌ای
long-haul tourist
سراچه مجلل
luxury suite
گردشگری میراث نظامی
militarism heritage tourism
پناهگاه کوهستانی
mountain refuge
گشت چندرسانه‌ای
multimedia tour
اتاق چندتخته
multiple-bedded room
خاطره‌گردی
nostalgic tourism
مبدأ
origin
بیرون‌گردی
outdoor recreation
بیرون‌گرد
outdoorman
همیشه‌گرد
perpetual tourist
گردشگری فرهنگ‌عامه
pop-culture tourism
گشت رسانه‌گران
press trip
گردشگری فقرزدا
pro-poor tourism
واقعیت‌گردی
reality tourism
گشت‌پرداز پذیرنده
receptive tour operator/ incoming tour operator
گشت همسریابی
romance tour
تعرفه فقط‌اتاق
room only/ European Plan/ EP
اتاق با روشویی
room with cold and hot running water
اتاق با حمام
room with shower or bathroom
اتاق با دستشویی
room with toilet
تسهیلات خودپذیرا
self-catering facilities
تعطیلات کوتاه
short holidays/ short holiday/ short vacations/ short vacation/ short break
گردشگری درون‌قاره‌ای
short-haul tourism/ short-haul travel
گردشگر درون‌قاره‌ای
short-haul tourist
لغات توریسم – گردشگری بخش ۲