ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کشاورزی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کشاورزی - ایران ترجمه - irantarjomeh

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

شماره       
۳۴
کد مقاله
AGR34
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در خصوص تنوع ژنتیکی بین محصول جو در جنوب تونس
نام انگلیسی
The Use of ISSR and RAPD Markers for Genetic Diversity among South Tunisian Barley
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
نشانگر, تنوع ژنتیکی, محصول, جو
کلمات کلیدی به انگلیسی
ISSR, RAPD, Markers, Genetic Diversity,  Barley
مرجع به فارسی
شبکه تحقیقاتی پژوهش بین المللی
لابراتوار تحقیقات کشاورزی، تونس
مرجع به انگلیسی
International Scholarly Research Network ISRN Agronomy; Laboratoire d’Aridoculture et Cultures Oasiennes, Institut des R´egions Arides de M´edenine,  M´edenine, Tunisia
سال
۲۰۱۰
کشور
تونس

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

 

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در خصوص تنوع ژنتیکی بین محصول جو در جنوب تونس
چکیده
DNA چند ریختی تکثیر شده تصادفی (RAPD) و بین توالی‌های تکراری ساده (ISSR) به منظور تعیین تنوع ژنتیکی ۸۰ نمونه جو منطقه جنوب تونس مورد بررسی قرار گرفت. آغازگر‌های ISSR نشان دهنده تنوع در درصد چند ریختی شدگی / پلی مورف، اطلاع دهندگی نواری (Ib)، و قدرت تفکیک (Rp) می‌باشند. بر این اساس، درصد پلی مورف ۶۷/۶۶% می‌باشد، میانگین Ib در محدوده‌ای از ۲۴/۰ الی ۳۹/۰ است، در حالیکه Rp در محدوده‌ای از ۷۴/۰ الی ۱۶/۱ قرار دارد. در آنالیز RAPD، سه آغازگر حاصل آورنده مجموع ۱۷ باند قابل امتیاز دهی می‌باشند، که همگی به صورت چند ریختی یا پلی مورف هستند. سه آغازگر پلی مورف نشان دهنده گوناگونی با توجه به میانگین اطلاع دهندگی باند (AvIb) و قدرت تفکیک (Rp) می‌باشند. سیستم‌های نشانگر RAPD و ISSR به نظر برای تنوع ژنتیکی در بین نمونه‌های جو مفید می‌باشند. دو دندروگرام / درختواره حاصل آمده از طریق این نشان گر‌ها معرف خوشه بندی مختلف ۸۰ نمونه جو می‌باشند، اما ما مشخص می‌سازیم که برخی از این خوشه‌ها در برخی از موارد مشابه هستند. یک همبستگی ضعیف (r =0.12) بین هر دوی مجموعه‌های داده‌های مشابهت ژنتیکی یافت شده است که خود مؤکد آن است که هردوی مجموعه‌های نشان گر‌ها معرف برآوردهای غیرمرتبط ارتباطات ژنتیکی می‌باشند. بنابراین، نشانگر‌های مولکولی ISSR و RAPD معرف دو گروه بندی ژنتیکی نمونه‌های مطالعه شده جو هستند.

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

 

۱- مقدمه
جو (Hordeum vulgareL.) به عنوان مهمترین گونه‌های زراعی در جهان به شمار آمده و بر این مبنا مطالعات زیادی در مبحث ژنتیک بر روی آن انجام شده است. این محصول به عنوان یک گونه دیپلوئید (۲n=2x=14) و کاملا خود حاصل خیز با ژنوم زیاد محسوب می‌شود ]۱[.
جو از نظر کاشت در تانزانیا در حدود ۴۵۰۰۰۰ هکتار زمین را به خود اختصاص داده است. در طی قرن‌ها سکنه اولیه اقدام به کشت این محصول نموده و اطلاعات محلی در خصوص انواع گونه‌های مختلف این محصول به و جود آمده است. این محصول عمدتا بعنوان علوفه و تا حد کمتری بعنوان غذا مصرف شده است ]۲[. در نواحی نستبا کم آب، جو غالبا بوسیله صاحبان رمه‌های گوسفند کشت می‌شود و تحت عنوان محصول زودرس زمستانی برای چرای حیوانات به مدت یک یا دو بار، در فصلی که علیق های دیگری موجود نمی‌باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهان برای فرایند تأمین و ارتقای محصول کشاورزی ضروری می‌باشد.
شناسایی گیاهان بارور متنوع به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در خصوص مستند‌سازی منابع ژنتیکی و تولید و همچنین پرورش گونه‌های مرغوب مدنظر است. برای صنایع مالت‌سازی / آبجوسازی، این مؤلفه بسیار مهم می‌باشد چرا که اقلام مختلف جو (Hordeum vulgareL. ssp.vulgare) دارای کیفیت‌های متفاوتی بوده و از ویژگی‌های کاربردی مختلفی برخوردار می‌باشند. کشاورزان نیازمند حصول ویژگی‌ها و مشخصه‌های مثبت مناسب در ارتباط با محافظت از حقوق مالکانه خود در زمینه انواع و اقسام گونه‌های این محصول می‌باشند. اشخاصی که اقدام به کشت این محصول می‌نمایند می‌بایست از این موضوع اطمینان داشته باشند که گونه‌های کشت شده جزء گونه‌های دارای کیفیت مطلوب با توجه به ویژگی‌های کاربردی آنها باشد. علاوه بر این کارخانجاتی که اقدام به عمل آوری این محصولات نیز می‌نمایند باید از مشخصه‌های درست این اقلام آگاه بوده و مطمئن باشند که ‌این محصولات عاری از دیگر ترکیبات گیاهی است. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی یا ریخت شناسی حبوبات به عنوان یک روش استاندارد جهت مشخص نمودن رقم‌های زراعی جو بشمار می آید، اما همگی این محصولات را نمی‌توان بدین روش مشخص ساخت. چندین تکنیک بیوشیمیایی / زیست شیمی ‌جهت تکمیل بررسی مورفولوژیکی ارقام زراعی جو به کار گرفته شده است و غالب آنها متکی به گوناگونی بین ایزوآنزیم‌ها می‌باشند ]۳[ بعلاوه، لازم است تا پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه را نیز در این ارتباط مدنظر قرار داد ]۴[.  با این وجود، توصیف این نوع از نشان گر‌ها برای اقلام زراعی مختلف جو چندان کارامد نمی‌باشد و علت آن را می‌توان سطوح اندک گوناگونی آللیک در بسیاری از موقعیت‌ها یا ویژگی‌های مکانی ایزو آنزیمی، مقدار زیاد ارتباط ژنتیکی بین گونه‌های مختلف و مقدار زیاد  ویژگی چند ریختی در گونه‌های زراعی مختلف جو دانست.
نشانگر‌های مولکولی به عنوان ابزار باارزش در خصوص توصیف و ارزیابی گوناگونی ژنتیکی یا تنوع ژنتیکی در داخل و بین گونه‌ها و جمعیت‌ها به شمار می‌آید. نشانگر‌های مختلف قابلیت آشکار‌سازی کلاس‌های مختلف گونه‌ها را خواهند داشت ]۵، ۶[. این امر دارای همبستگی با کسری از ژنوم است که با توجه به هر کدام از نشانگر‌ها، توزیع آنها در امتداد ژنوم، و گستره مرتبط با هدف DNA در تحقیقات خاص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ]۷[. شروع واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) در ارتباط ویژگیهایی نظیر توسعه تکنیک‌های مولکولی مختلف مانند DNA تکثیر شده چند ریختی تصادفی (RAPD)، ویژگی‌های بین توالی تکراری ساده (SSR یا ریز ماهواره‌ای)، سایت‌های نشان دار شده با توالی (STS)، چند ریختی ریز ماهواره‌ای تکثیریافته تصادفی (RAMP)، و DNA چند ریختی بین توالی‌های ساده (ISSR) می باشد ]۸[. این نشانگر‌های مولکولی برای تشخیص گوناگونی ژنتیکی، شناسایی ژنوتیپ و نقشه برداری ژنتیکی جو به کار گرفته می‌شوند ]۹-۱۱[. از بین این تکنیک‌ها، RAPD دارای مزیت‌های متعددی نظیر کاربری ساده، هزینه‌اندک و استفاده از مقادیر اندک مواد گیاهی می‌باشد. RAPDها بعنوان نشان گرهای ژنتیکی در مورد گونه‌های خودگرده افشان با سطح نسبتا اندک چند ریختی داخل گونه‌ای، نظیر گندم شش بخشی ]۱۲، ۱۳[ و جو کشت شده ]۱۴[ به شمار می‌آیند. Bernard و همکاران ]۱۵[ از نشانگرهای RAPD استفاده نموده و ویژگی چند ریختی گسترده‌ای را بین ژنوتیپ‌های مختلف جو وحشی نشان داده اند. آنها مشخص ساختند که از بین مجموع تنوع ژنتیکی ارزیابی شده، ۷۵% تنوع تشخیص داده شده در دسته ژنوتیپ‌ها و ۲۵% در دسته جمعیتی جای داده شده،که در میان آنها هیچگونه تفاوت اساسی بین کشورها ملاحظه نشده است. نشانگر‌های PCR، که حاوی تکثیر DNA با استفاده از یک آغازگر بوده است، متشکل از یک توالی ریز ماهواره‌ای می‌باشد که از نوعی اتصال در ۳¢ یا ۵¢ به صورت ۲-۴ فرضی برخوردار است، که می‌توان آن را جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی به کار گرفت ]۱۶[. ISSRها نیز برای شناسایی انواع گونه‌های زارعی سیب زمینی ]۱۷[، گندم ]۱۸[، لوبیا ]۱۹[، و جو ]۱۰، ۱۱[ به کار گرفته شده است.
در این مطالعه، ما نسبت به ارزیابی سطح و سازمان تنوع ژنتیکی و ارتباط بین گونه‌های جوی کشت شده در جنوب تونس با استفاده از نشانگر‌های RAPD و RAPD اقدام می‌نماییم تا آنکه قابلیت ایجاد یک خط مبنا جهت کمک به فرایند حفظ و نگهداری آتی و همچنین برنامه‌های پرورش آتی این گونه‌ها را داشته باشیم. علاوه براین هدف ما گزارش دادن فایده RAPD و RAPD جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی و ارتباطات بین گونه‌های زراعی جو می‌باشد.

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

 

۲- مواد و روشها
۲-۱٫ مواد گیاهی. هشتاد گونه جو (Hordeum vulgareL.) از موسسه «Institut des regions arides de Medenine» (جنوب تونس) در این مطالعه بکار گرفته شدند. تعداد گونه ها و کشور مبدا در جدول ۱ لیست شده اند.
۲-۲٫ استخراج DNA. کل ویژگی های DNA از برگ های تازه همانگونه که بوسیله J. J. Doyle و J. L. Doyle [۲۰] توصیف شده است، البته با برخی از اصلاحات، استخراج شد. غلظت DNA بوسیله سیستم طیف نور سنجی در ۲۶۰ nm و بوسیله ژل آگاروز ۲% فرآیند الکتروفورز بدست آمد.
۲-۳٫ آنالیز ISSR-PCR. مجموعه ۱۰ آغازگر ISSR از اپرون مولکولی حاصل آمد (جدول ۲). در ابتدا ۳ نمونه برای تکثیر PCR با استفاده از ۱۰ آغازگر مورد استفاده قرار گرفتند. سه آغازگر دارای الگوهای چند ریختی و مشخصی بوده و برای آنالیز متعاقب ۸۰ گونه بکار گرفته شدند. برای هر آغازگر، واکنش تکثیر ۲۰ Lµ حاوی بافر ۵/۲ Lµ ((Taq Buffer avec NH۴)۲SO۴ ۵x)، ۱۰۰ ng DNA ژنومی، ۲ mM مرتبط با MgCl۲ و ۱ U مرتبط با پلیمراز Taq DNA بکار گرفته شد. تکثیرهای PCR در سیستم سایکلر حرارتی PCR 9700 با تقلیب اولیه در ۹۴ درجه سلسیوس برای ۵ دقیقه انجام شده و متعاقب ۳۵ سیکل یا چرخه مدنظر گرفت: تقریب در ۹۴ درجه سلسیوس برای ۱ دقیقه، آنیلینگ در ۳۶ درجه سلسیوس برای ۱ دقیقه، کشش در ۷۲ درجه سلسیوس برای ۲ دقیقه و کشش نهایی در ۷۲ درجه سلسیوس برای ۷ دقیقه. محصولات PCR با استفاده از ژل های آگاروز ۲% مجزا شده و بوسیله اتی دیوم برومید رنگ شدند و نهایتا بر روی دستگاه UV ویژگی های بصری آنها مشخص گردید. این ژل با استفاده از دوربین بیوپرینت تصویر برداری شد.
۲-۴٫ تحلیل RAPD-PCR. تحلیل RAPD با آغازگرهای تصادفی دیکامر از اوپرون مولکولی مورد آنالیز قرار گرفت (جدول ۲). تکثیرهای PCR نیز با استفاده از ۳ نمونه انجام شد. سه آغازگر دارای الگوهای تکثیر روشن و چند ریختی بوده اند و برای آنالیز بعدی ۸۰ نمونه بکار گرفته شدند. برای هر آغازگر، واکنش تکثیر ۲۰ µL حاوی موارد ذیل مدنظر قرار گرفته است: ۱۰۰ ng مربوط به DNA ژنومی، ۵ mM مربوط به MgCl۲، ۱ U مربوط به پلیمراز Taq DNA و بافر ۴ µL ((NH۴)۲SO۴ ۱۰x). تکثیرهای PCR در یک سیستم سایکلر حرارتی PCR 9700 انجام شد. شرایط PCR شامل تقلیب در ۹۴ درجه سلسیوس برای ۵ دقیقه، و پس از آن بوسیله چرخه های ۴۵: تقلیب در ۹۲ درجه سلسیوس برای ۱ دقیقه، آنیلینگ یا ترمیم حرارتی در ۵۰ درجه سلسیوس برای ۲ دقیقه و کشش در ۷۲ درجه سلسیوس برای ۲ دقیقه همراه با کشش نهایی در ۷۲ درجه سلسیوس برای ۷ دقیقه.
۲-۵٫ تکرار پذیری الگوهای تکثیر. تکثیرهای DNA با هر یک از آغازگرهای ISSR و RAPD به میزان حداقل سه بار تکرار گردید تا از قابلیت تکثیر آن اطمینان حاصل شود. این باندها شامل موارد قابل تولید مجدد و قابل امتیاز دهی پس از مشاهده و مقایسه آنها در سه مورد تکثیر مجزا برای هر آغازگر می باشد. باندهای آشکار و فشرده نیز امتیاز دهی شدند، اما باندهای ضعیف با توجه به ویژگی پس زمینه برای تحلیل های متعاقب کنار گذاشته شدند.
۲-۶٫ امتیاز دهی و تحلیل داده ها. برای هر نمونه، هر بخش/باند با استفاده از آغازگرهای ISSR و RAPD تکثیر شده و بعنوان یک مشخصه واحد تعین گردیدند. وزن مولکولی هر یک از باندهای خاص بالقوه با استفاده از تحلیل گر نرم افزاری Gel-pro انجام شد. بخش های DNA با قابلیت امتیاز دهی و قابلیت تکثیر متوالی به ماتریس های دارای ویژگی باینری یا دو دویی انتقال یافتند (۱ برای حضور، ۰ برای غیبت). بسته نرم افزاری تجاری SPSS 16 جهت ایجاد ماتریس مشابه بر مبنای ضرایب Dice، که بصورت ۲a/2a + u تعریف می گردد و در آن “a” تعداد انطباق های مثبت و “u” تعداد موارد غیر منطبق می باشند بکار گرفته شد. این داده های متعاقبا جهت مشخص نمودن حالت درخت واره ای تحلیل خوشه بر مبنای ضریب Dice و بر روی یک لینک ساده بعنوان روش انباشتگی الگوریتم بکار گرفته شدند. دو ویژگی مجزای این درخت واره یا دندروگرام برای داده ISSR و RAPD ایجاد گردیدند. ماتریس های فاصله حاصل آمده در تحلیل های RAPD و ISSR با استفاده از آنالیز همبستگی مورد مقایسه قرار گرفتند. میانگین اطلاع دهندگی باند (AvIb) بعنوان یک برآورد نزدیکی یک باند جهت حضور در ۵۰% ژنوتیپ های تحت مطالعه می باشد، و قدرت تفکیک (Rp) نیز بعنوان مجموع مقادیر (Ib) کلیه باندهای تکثیر شده بوسیله یک آغازگر محسوب می شوند. آگاهی دهندگی باند (Ib) و توان تفکیک (Rp) همانگونه که بوسیله Prevost و Wilkinson مشخص شده بود محاسبه گردیدند [۱۷]. این فرمول که برای پارامترهای فوق بکار گرفته شده است عبارت است از:

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

 

۳- نتایج
۳-۱٫ شناسایی و ارزیابی آغازگرهای RAPD و RAPD برای برآورد تنوع. از ۱۰ آغازگر تصادفی دیکامر بکار گرفته شده برای پالایش اولیه با سه ژنوتیپ شاخص، تنها سه آغازگر دارای الگوهای چند ریختی تکثیر شده می باشند. این آغازگرهای متعاقبا برای آنالیز RAPD کلیه ۸۰ ژنوتیپ بکار گرفته شدند. محصولات تکثیری ۸۰ ژنوتیپ با این سه آغازگر مجموعه ۱۷ باند قابل امتیاز را فراهم آورده اند، که همگی بصورت چند ریختی هستند (جدول ۳). بزرگترین تعداد باندها (۸) با آغازگر BY-15 بدست آمد، در حالی که کوچکترین تعداد (۴) بوسیله آغازگر UBC-402 حاصل شد. آغازگرهای مختلف نشان دهنده گوناگونی یکسانی در قابلیت خود جهت تشخیص حالت چند ریختی می باشند (۱۰۰%). سه آغازگر چند ریختی معرف گوناگونی با توجه به میانگین اطلاع دهندگی باند (AvIb) و توان تفکیک (Rp) هستند. مقادیر AvIb و Rp این آغازگرهای چند ریختی در جدول ۶ نشان داده شده است. آغازگر OPA-11 معرف پایین ترینAvIb (0.37)  و Rp (1.85) می باشد، در حالی که بالاترین مقادیرAvIb (0.65)  وRp (5.20)  بوسیله آغازگر BY-15 نشان داده شده است.
۳-۲٫ تنوع ژنتیک و خوشه بندی بر مبنای داده های چند ریختی RAPD و ISSR. دندروگرام حاصل آمده از داده های RAPD مشخص کننده ۹ خوشه اصلی می باشد (شکل ۲، جدول ۵). خوشه ۸ معرف نمونه «Lahyet mars» می باشد که از ناحیه Tataouine بدست آمده است و با توجه به تعداد لوکوس / جایگاه ژن (تنها ۳) توصیف می شود. کلاس ۷ شامل تنها دو نمونه است «Thahetel gbour 2» از منطقه Medenine و «Grager 2» از ناحیه Tataouine، که معرف بالاترین تعداد لوکوس (ده لوکوس) می باشد. خوشه ۱ شامل اکثریت نمونه ها (۵۴ نمونه) می باشد که بواسطه عدم وجود دو لوکوس دارای اندازه مولکولی ۹۰۰ و ۳۹۰ pb به ترتیب توصیف می شود. موقعیت نمونه ها در خوشه های ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بوسیله نشانگرهای RAPD بدست آمده اند (جدول ۴) که مشابه با خوشه های دندروگرام ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ می باشند.
۳-۳٫ مقایسه نشانگرهای RAPD و ISSR در ارزیابی تنوع ژنوتیپ های جو. ترکیب خوشه های حاصل آمده با استفاده از نشانگرهای مستقل RAPD و ISSR مشخص کننده گروه بندی های مختلف تنها در برخی از خوشه ها است. عملکرد این خوشه ها با استفاده از پارامترهای مختلفی نظیر درصد چند ریختگی شدگی، میانگین اطلاع دهندگی نواری، قدرت تفکیک و خوشه های تشکیل شده در دندروگرام مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه این پارامترهای با استفاده از دو سیستم نشانگر در جدول ۶ خلاصه شده است. درصد نشانگرهای چند ریختی: سه آغازگر ISSR حاصل آورنده میانگین سه باند در آغازگر می باشند، در حالی که سه آغازگر RAPD تکثیر کننده باندهای ۶۶/۵ بصورت میانگین در آغازگر هستند. تعداد میانگین باندهای چند ریختی در آغازگر در مورد RAPDها (۲۲/۵) در مقایسه با تعداد ISSRها (۲) بیشتر است. مقادیر محدوده اطلاع دهندگی نواری (Ib) هر دوی سیستم های نشانگر در جدول ۶ مشخص شده اند.

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

 

۴- مباحث
نتایج معرف آن هستند که درصد باندها / نوارهای چند ریختی RAPD (۱۰۰%) بزرگتر از باندهای چند ریختی ISSR (۶۷/۶۶%) می باشند. میانگین تعداد تکثیر باندهای RAPD (۶۶/۵) نیز بیشتر از میانگین باندهای ISSR (۳) می باشد. بعلاوه، تعداد کل باندهای چند ریختی (۱۷) مشخص شده بوسیله ۳ آغاز گر RAPD بسیار بیشتر از باندهای چند ریختی سه آغازگر ISSR می باشد (۶)، که موکد آن است که نشانگرهای RAPD از ویژگی های ممتازتری در مقایسه با نشانگرهای ISSR در زمینه ظرفیت آشکارسازی باندهای اطلاع دهندگی در یک حالت تکثیر واحد برخوردار می باشند. نتایج مشابهی نیز بوسیله Fernandez و همکاران [۱۱] و anyolac [۱۰]  حاصل آمده است.
برحسب تحلیل مولکولی، مبدا جغرافیایی نمونه ها هیچگونه تاثیری بر روی خوشه های حاصل آمده نداشته و به نظر به سود فرضیه موجود در خصوص مبدا مشترک کلیه گونه های زراعی جو می باشد. این موضوع نیز فرض می شود که جوی وحشی (Hordeum vulgaressp.spontaneum) تبت نیز بعنوان جد جوی کشت شده در سراسر دنیا بشمار می آید [۴۱].

کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در تنوع ژنتیکی جو

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.