مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارتباطات روان درمانبخش

ارتباطات روان درمانبخش

ارتباطات روان درمانبخش – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵
کد مقاله
SOC05
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارتباطات روان درمانبخش
نام انگلیسی
Psychotherapeutic Relationships
تعداد صفحه به فارسی
۴۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۰
کلمات کلیدی به فارسی
ارتباطات روان درمانبخش
کلمات کلیدی به انگلیسی
Psychotherapeutic Relationships
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
ایالات متحده
ارتباطات روان درمانبخش
اغلب مردم بدون در نظر گرفتن درمان روانشناختی حرفه‌ای فرصتها و چالشهایی که در طول زندگی برای آنها فراهم می‌شود را مدیریت می‌نمایند. با این وجود، برخی از انسانها به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت فرآیند تغییرات در روان‌درمانی شرکت می‌کنند. فرآیند تغییر در چارچوب روان‌درمانی فرقی با فرآیند تغییر که بدون درمان روی می‌دهد ندارد. درمانهای روانشناختی  یا روانشناسی به منظور ارائه کمک به مردم جهت مشخص نمودن وضعیت جاری تغییرات آنها و همچنین کمک نمودن بدانها جهت حرکت از یک مرحله تغییر به مرحله بعدی می‌باشد. کلیه درمانهای روانشناختی شامل متخصصین درمان‌شناس یا درمانگران و مراجعینی است که ارتباط درمانی را، از یک طرف، توسعه داده و درمانگر با استفاده از مهارتهای فنی، از طرف دیگر، جهت کمک به آنها به منظور دسترسی به نیروهای شخصی خود و حرکت از یک مرحله به مرحله بعدی اقدام می‌نماید.
از شکل زیر که از مقاله تخصصی لمبرت(۱۹۹۲) استخراج شده است می‌توان استنباط نمود که ۴۰ درصد از یک تغییر به هنگام درمان ممکن است منسوب به فاکتورهای مداوای خارجی و یادآور خصیصه‌های وضعیت درمان باشد. به هنگامی که تکنیکهای خاص درمانی و انتظارات مراجعین برای پیشرفت(یا تاثیر دارونمایی بگونه‌ای که زمانی بدین نام خوانده می‌شد) هر کدام ۱۵ درصد از تغییر را شامل می‌شوند، ارتباط درمانی تاکنون مهمترین مشخصه تغییر درمانی بوده و در حدود ۳۰ درصد از پیشرفت را به هنگام درمان بخود اختصاص می‌دهد.

ارتباطات روان درمانبخش

 

تاثیر درمانهای روانشناختی
برای شایعترین مشکلات روانشناختی، بین دو سوم و سه چهارم از مراجعین در درمان روانشناختی پیشرفت داشته‌اند(برجین و گارفیلد، ۱۹۹۴؛ کار، ۲۰۰۰الف، ۲۰۰۰ب، ۲۰۰۰ج؛ کریستوفرسن و مورتویت، ۲۰۰۱؛ فونجی و همکاران، ۲۰۰۲؛ ناتان و گورمن، ۲۰۰۲؛ پین‌ساف و وینی، ۱۹۹۵؛ راف و فونجی، ۱۹۹۶). اغلب مراجعین بزرگسال و کودک تنها برای ۶ الی ۱۰ جلسه جهت درمان انفرادی، خانوادگی و زناشویی شرکت نموده‌اند(گارفیلد، ۱۹۹۴؛ ویزز و ویز ، ۱۹۹۳). شاید تعجب برانگیز نباشد که در طی ۸ جلسه مراجعین بالغ ۵۰ درصد پیشرفت داشته و با ۲۶ جلسه میزان پیشرفت به صورت قابل ملاحظه به ۷۵ درصد رسیده است(لامبرت و برجین، ۱۹۹۴). بنابراین مشهود است که جلسات اولیه(۸ الی ۱۰ جلسه اول)، نقش اساسی در پیشرفت داشته و پس از آن نقش هر جلسه در میزان پیشرفت کاهش می‌یابد. در حدود ۱۰ درصد از بیماران بواسطه درمان صدمه دیده‌اند(لامبرت و برجین، ۱۹۹۴). مراجعین مشکلات پابرجای شدیدی داشته‌اند، مشکلاتی نظیر اختلالات شخصیتی مرزی که فرد را مستعد تباهی یا زوال فکری می‌نماید. برای مراجعینی که از این مشکلات رنج می‌برند، زوال به احتمال قوی در درمانهایی روی می‌دهد که تمرکز آنها بر روی درهم شکستن استراتژیهای کنارآمدن با شرایط خاص و دفاع بعنوان یک عادت استوار می‌باشد. بصورت مکرر و پایدار نشان داده شده است که سردی، عدم احترام و عدم داشتن احساس از سوی درمانگر باعث بروز پدیده زوال می‌شود.

 

روشهای مداوای روانشناختی که جوابگوی مشکلات افراد بالغ می‌باشد
در حالیکه مقاله‌های متا‌ ـ تحلیلی جهانی نتیجه‌گیری می‌نمایند که دیدگاههای درمانی براساس مدلهای مختلف نتایج مشابهی را ببار می‌آورند، مقاله‌هایی که براساس مطالعات کنترل شده مناسب انتشار می‌یابند تاثیرات تکنیکهای خاص را در مشکلات مشخص خاطرنشان می‌نمایند. برای مشکلات افراد بالغ که در  موارد مشخص شده و نتیجه‌گیری شده زیر در جدول ۳/۹ نشان داده شده است و در آن در خصوص تاثیر روشهای مداوای روان‌شناختی مواردی عرضه گردیده است(کار، ۲۰۰۰ب، فصل ۱۷، ۲۰۰۰ج؛ ناتان و گورمن، ۲۰۰۲؛ روث و فونجی، ۱۹۹۶). برای مشکلات زناشویی موارد رفتار درمانی شامل آموزش توسعه قراردادهای مبادله‌ای، آموزش ارتباطات و مهارتهایی در خصوص حل مشکلات بعنوان مواردی که تاثیر مثبت دارند شناخته شده است. 

ارتباطات روان درمانبخش

 

مداوای روانشناختی در خصوص مشکلات کودکان و نوجوانان
نتیجه تحقیقات مداوای موثر روانشناختی مشکلات کودکان و نوجوانان در اینجا بیان شده و بصورت خلاصه در جدول ۴/۹ آورده شده است. مشکلاتی نظیر تغذیه پیش از دوران مدرسه، خواب و دیگر موارد با استفاده از روشهای روانشناختی قابل پاسخ می‌باشند. برای کودکانی که مشکلات غیراندامی در مقابل پیشرفت از خود بروز می‌دهند ارزیابی ‌انضباطی چند مرحله‌ای  به همراه توجه کافی به امر تغذیه مناسب آنها و آموزش والدین و کمک به کودکان و مادران به منظور بدست آوردن الگوی مناسب تغذیه‌ای می‌تواند بصورت ویژه‌ای موثر باشد. رفتار درمانی براساس توجه خانواده با تکنیکهای کنترل ـ محرکها(مشخص کردن زمان خواب) به همراه تعیین زمانهای روزانه و کاهش چرت نیمروزی، بعنوان روشهای موثر در کنترل کودکانی که عارضه راه رفتن در شب را دارند مدنظر می‌باشد. 

 

ممانعت از مشکلات روان‌شناختی
مجموعه‌ فزآینده‌ای از شواهد در طی آزمایشات کنترل شده برنامه‌های محافظتی، این دیدگاه را تقویت می نماید که ممانعت‌های روان‌شناختی می‌تواند از بروز تعداد زیادی از مشکلات روان‌شناختی جلوگیری بعمل آورد. برخی از این نتایج در جدول ۵/۹ نشان داده شده است. برای ممانعت از عقب افتادگی رشد کودکان متولد شده کم وزن، برنامه‌های چند روشی از دستگاههای مراقبت نوزادن آغاز گشته و سپس تداوم یافته و  شامل ویزیت در خانه، نشستهای مربوط به  بیماران سرپایی بر مبنای اجتماعی و موارد قبل از مدرسه می‌باشد که دارای تاثیر مطلوبی نیز است. این برنامه‌ها می‌بایست تحریک‌پذیری کودک، آموزش والدین و تقویت آنها  و نشستهای مشترک والدین با کودکان برای ارتقای پدیده دلبستگی شدید را در بر داشته باشد. برنامه‌های موثر در خلال سالیان قبل از مدرسه ادامه می‌یابد تا آنکه رشد کودک به حد معمولی آن برسد. 

ارتباطات روان درمانبخش

 

مباحثات
در خصوص تغییرات بوجود آمده در طول تاریخ  برای رشته روانشناسی مباحثات زیادی صورت پذیرفته است. بطور مثال، سنت‌گرایان مکتبهای بشری‌ و رفتاری در خصوص اهمیت نسبی کیفیت ارتباط درمان و تکنیکهای آن با هم اختلاف نظر دارند. این موضوع اکنون بصورت تجربی حل شده و اغلب مکتبها موارد مطرح شده در جدول ۴/۹ را پذیرفته‌اند.
همچنین مشاجراتی در خصوص کارایی نسبی دیدگاههای درمانی مختلف وجود دارد. بسیاری از مطالعات مقایسه‌ای و متاآنالیز نشان داده است که بیشتر تکنیکهای روان‌درمانی بصورت مساوی موثر می‌باشند. این خصیصه بعنوان رای یا قضاوت پرنده دودو(نوعی پرنده) معروفیت داشته و ”لویس کرول آلیس“ در سرزمین عجایب بدان اینگونه اشاره دارد که، ”همگی برنده‌ شده‌اند و بنابراین به همگی باید پاداش داد.“ با توجه به اینکه نتیجه رفتار مقایسه‌ای بصورت یک طراحی کاملتر مطرح شده است و فرآیندهای مربوط به تغییرات بصورت واضح‌تری مشخص و اندازه‌گیری شده است، اکنون فهم فزاینده‌ای از آنکه چرا دیدگاههای مختلف می‌تواند بصورت یکسان برای یک دسته از مشکلات خاص موثر و کارا باشد بوجود آمده است.

ارتباطات روان درمانبخش

 

نتیجه گیری

تغییر مثبت، رشد شخصی و توسعه ممکن است در پاسخ به فرصتهایی جهت تغییر و چالشهایی برای اقدام جهت بدست آوردن منابع خود روی دهد. این موارد شامل آنهایی هستند که برای تکمیل یک مرحله خاص از سیکل زندگی بدانها اشاره شده است. مواردی که مرتبط با گذر از یک مرحله از سیکل زندگی به مرحله دیگر می‌باشند. مواردی که مرتبط با ساخت و از بین بردن عادات دراز مدت می‌باشند. مواردی که ممکن است روز به روز بوجود آیند، و یا موارد غیر معمولی نظیر داغدیدگی و سرقت. در پاسخ به فرصتها و چالشها، ما از قدرت خود استفاده می‌کنیم تا بدینوسیله بتوانیم استراتژی مورد نظر خود را برای مدیریت موقعیت پیش رو براساس نیازها و آمادگی جهت درگیر شدن در چالشها و فرصتها تنظیم نمائیم.     نتایج مثبت حاصله از مدیریت موثر فرصتها و چالشها شامل تغییرات مثبت در سلامت فیزیکی و روانی و ارتقای کلی در قدرت شخصی ما می‌باشد. تغییر و رشد دنبال‌کننده یک دوره قابل پیش‌بینی از قبل از تامل به تامل، برنامه ریزی، عمل، حفظ و نگهداری و نهایتا قطع می‌باشد. تغییرات می‌تواند با فهم فرآیند تغییرات و منطبق‌سازی استراتژیها جهت آن، تا مرحله تغییر و یافتن خود در آن، تسریع گردد. افزایش هوشیاری، تحریک احساسات، تجدید سیر تکامل و رهاسازی اجتماعی بصورت ویژه در تسهیل حرکت از دوره قبل از تامل به دوره تامل نقش داشته و مفید می‌باشد. جهت بوجود آوری پدیده گذر از تامل به برنامه‌ریزی، خود تکاملی بعنوان مهمترین فرآیند تغییر بشمار می‌آید. خود رهاسازی از طریق تعهد به تغییرات به عنوان یک عنصر مهم برای گذر از برنامه‌ریزی به عمل مطرح بوده و این مهم می‌تواند با تنظیم هدف مورد نظر و نظارت بر آن همراه گردد، فرآیندی که می‌بایست در تمامی مراحل تغییر تا رسیدن به مرحله نهایی تداوم داشته باشد. …
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.