مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

شماره      
37
کد مقاله
TXT37
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تاثیر الگوی بافت بر روی ویژگی مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده
نام انگلیسی
Influence of Fabric Pattern on the Abrasion Resistance Property of Woven Fabrics 
تعداد صفحه به فارسی
14
تعداد صفحه به انگلیسی
3
کلمات کلیدی به فارسی
مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده- اتلاف جرمی منسوجات بافته شده- سایش و اصطكاك
کلمات کلیدی به انگلیسی
Weave abrasion resistance- woven fabric mass loss- rubbing
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی منسوجات- دانشگاه قازیان‌تپ
مرجع به انگلیسی
Department of Textile Engineering- University of Gaziantep
سال      
2008
کشور        

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

 

تاثیر الگوی بافت بر روی ویژگی مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده
چكیده
در این مطالعه آزمایشی، خصیصه‌های مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده بعنوان تابع نوع بافت مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در این مطالعه، هفت منسوج بافته شده با ویژگیهای فرعی و مشتق شده با الیاف 100% پنبه‌ای و نخ ریسیده حلقوی شانه زده تكس 20 (Ne 30/1) مورد بافندگی قرار گرفتند. این منسوجات با استفاده از ماشین تست سایشی مارتیندل مورد تست قرار گرفته تا خصیصه مقاومت در برابر سائیدگی آنها مشخص شود. مقاومت در برابر سایش این منسوجات بر مبنای نسبت اتلاف جرمی آنها پس از 4 بار آزمایش (5000، 7500، 10000، 15000) تحت ماشین تست سائیدگی مارتیندل مورد ارزیابی قرار گرفت. بر حسب داده‌های بدست آمده از نتایج تست الگوهای بافته شده نمونه، ما مشاهده نمودیم كه الگوهای بافته شده دارای تاثیر قابل توجهی بر روی خصیصه مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده     (P<0.01) می‌باشد. علاوه بر این، این نكته همچنین مشخص گردید كه تعداد سیكلهای  سایشی دارای تاثیر مهمی در خصیصه مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده (P<0.01) می‌باشد. نتایج تست توكی (Tukey) معرف آن می‌باشد كه انواع بافته با تعداد زیادی از نخ شناور (نبافت) و تعداد اندكی از نخ بافته شده باعث كاهش ویژگی مقاومت در برابر سائیدگی (P<0.05) می‌شود.

كلمات كلیدی: مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده، اتلاف جرمی منسوجات بافته شده، سایش و اصطكاك

سائیدگی بعنوان یك مقوله تخریب مكانیكی اجزای منسوجات بشمار می‌آید كه از طریق مالش آنها بر روی سطوح دیگر حاصل می‌شود. سایش در نهایت موجب از دست رفتن ویژگیهای عملكرد منسوج نظیر استحكام می‌گردد، اما این موضوع بر روی وضعیت ظاهری پارچه‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. بسیاری از بخشهای یك جامه یا پوشاك صنعتی نظیر یقه، سر آستین و جیبها به هنگام استفاده در معرض سائیدگی جدی قرار گرفته و از اینرو بر قابلیت استفاده و كیفیت تعمیر آنها تاثیر خواهد گذاشت. مقاومت در برابر سائیدگی مواد منسوجات، در یك حالت بسیار پیچیده و در عین حال غیر قابل درك تاكنون، تحت تاثیر عوامل زیادی می‌باشد (مثل، ظرافت الیاف، نمره نخ، نوع نخ، بافندگی و غیره).
سائیدگی در ابتدا باعث تغییر در سطح منسوج شده و سپس بر روی ساختار داخلی تاثیر می‌گذارد. مقاومت در برابر سائیدگی را با قرار دادن نمونه‌ها در برابر حركت سایشی بصورت یك مقوله یا شكل هندسی مورد آزمایش قرار می‌دهند، بدان معنا كه در ابتدا یك خط مستقیم خواهیم داشت كه بتدریج بصورت بیضی پهن شده در آمده تا نهایتا خود یك خط مستقیم دیگر را در مسیر متضاد شكل داده و شكل مشابه آن را تحت شرایط شناخته شده عملكرد فشار و سایش دنبال نماید.
بافته‌های مختلف خود باعث ایجاد تمایزاتی در ساختار پارچه‌ها می‌گردند و این ویژگیهای ساختاری مختلف الیاف باعث خواهند شد تا منسوجات رفتار مختلفی در مقایسه با یكدیگر داشته باشند. بدین روش، خصیصه‌های الیاف بافته شده از طریق تغییر در الگوی بافندگی متفاوت خواهند بود. یك الگوی بافت را باید نه تنها از نكته نظر وضعیت ظاهری مورد ارزیابی قرار داد، بلكه لازم است تا پارامتر ساختاری آن كه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد را نیز در نظر گرفت. خصیصه‌های بافت تحت تاثیر محدوده وسیعی از این پارامتر ساختاری قرار می‌گیرد.
یكی از نتایج سائیدگی حذف تدریجی الیاف از نخ می‌باشد. بنابر این، فاكتورهایی كه بر روی چسبندگی نخ‌ها تاثیر دارند، بر مقاومت سایشی آنها نیز تاثیر خواهند گذاشت. طول شناور در پارچه‌های بافته شده می‌تواند در مقاومت آنها در برابر سائیدگی تاثیر داشته باشد. حالت شناوری زیاد در بافت بیشتر نمود یافته و باعث سائیدگی سریعتری شده و در نتیجه معمولا باعث پارگی نخ‌‌ها خواهد شد. بطور مثال، منسوج بافت ساتین سریعتر از بافت سرژه دچار سایش می‌شود.

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

 

مواد و روش‌ها
پارچه‌های نمونه با استفاده از ماشین بافندگی دورنیر (Dornier) و با بهره‌گیری از مكانیسم تشكیل دهنه دابی و دخول پود سر ماكویی در سرعت 450 دور در دقیقه دقیقه تحت بافندگی قرار گرفتند. بر این اساس یك صفحه تاری بوسیله ماشین چله نمونه آماده شده و بوسیله ماشین آهارزنی تحت فرآیند آهار دادن قرار گرفت. پس از آهار زنی، روال نخ كشی راست برای صفحه تاری با استفاده از ماشین چندلا كنی فتیله یا ماشین كشش بكار برده شد. 12 فریم برای كلیه نمونه‌ها با نخ كشی راست مورد استفاده قرار گرفت. تنها روال تكمیلی كه برای نمونه‌ها استعمال شد، روال آهارزدایی بود. پارچه‌های نمونه از طریق روال آهار زدایی آنزیمی برای 6 ساعت تحت فرآوری قرار گرفتند. سپس آنها با سرعت شستشوی 60 متر در دقیقه در ماشین شستشو قرار گرفته و شسته شدند. این رویه با استفاده از 5 خم كه هر كدام بترتیب دارای دمای محلول 95، 95، 85، 65 و 30 درجه سانتیگراد بودند انجام گردید. عملیات خشك سازی منسوجات با پهنای 140 سانتی‌متر در دمای 120 درجه سانتیگراد و با سرعت خشك نمودن 30 متر در دقیقه انجام شد. دستورالعملهای مربوط به آهارزنی، آهار زدایی و شستشو در جدول 1 عرضه شده‌اند.
این نمونه‌های بعنوان پیراهن مردانه تهیه گردیدند. تراكم پود در پارچه به میزان 28 پود در سانتی‌متر مشخص شد و این میزان برای تار 46 مورد در هر سانتی‌متر برای كلیه نمونه‌‌ها تعیین گردید. نخ تشكیل دهنده اصلی برای تار و پود، نخ حلقه‌ای شانه زده پنبه‌ای صد درصد 20 تكس در نظر گرفته شد. داده‌های مربوطه با جزئیات آن در خصوص نخ برای تولید نمونه‌های فابریك مورد استفاده قرار گرفت و ساختار مرتبط نیز در جدول 2 نشان داده شده است.
نمای ساختاری هفت منسوج بافته شده كه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت در شكل 1 نشان داده شده است و همچنین خصیصه‌هایی چون وزن منسوج به گرم در متر مربع، چین خوردگی نخ به % و ضخامت فابریك به میلی‌متردر جدول 3 ارائه گردیده است.
در این مطالعه، ما یك بررسی آزمایشی در خصوص خصیصه‌های مقاومت در برابر سائیدگی انواع مختلف پارچه‌های مربوطه به منسوجات بافته شده را گزارش نمودیم. مقاومت سایشی منسوجات بر حسب روش تست استاندارد ASTM D 4966-98 برای مشخص نمودن میزان مقاومت سایشی پارچه‌های منسوجات از طریق روش تست سائیدگی مارتیندل مورد ارزیابی قرار گرفت. ما مقاومت سایشی پارچه‌ها را با كمك دستگاه تست كننده سائیدگی مارتیندل مورد بررسی قرار دادیم. مقاومت سایشی از طریق اتلاف جرمی بعنوان تفاوت بین جرم‌ها قبل و بعد از سیكلهای سایشی به تعداد 5000، 7500، 10000 و 15000 مشخص شد. این مقادیر بعدا بعنوان درصد جرم اولیه بیان گردید.

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

 

نتایج و مباحث
ارزشهای جرمی نمونه انواع بافته برای سیكلهای سایشی 5000، 7500، 10000 و 15000 در جدول 4 ارائه شده‌اند.
شكل 2 نشان دهنده میانگین ضریب اتلاف جرمی به % مقادیر انواع بافته مختلف برای 4 سیكل سایشی متفاوت جهت ابزار تست سائیدگی می‌باشد.
آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد كه یك ارتباط مهم، مثبتی و قابل توجهی بین اتلاف جرمی و مقادیر سیكل سایشی (r=0.898, p<0.01) وجود دارد. مقدار r2   محاسبه شده 0.8064 می‌باشد. این امر بدان معناست كه افزایش تعداد سیكلهای سایشی باعث اتلاف جرمی بیشتری می‌گردد. شكل 3 نشان دهنده دیاگرامی است كه معرف ارتباط بین تعداد سیكلهای سایشی و اتلاف جرمی می‌باشد.

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

 
نتیجه گیری
مطالعه تجربی ما بر روی خصیصه مقاومت در برابر سائیدگی انواع بافته مختلف معرف آن است كه نوع بافته دارای تاثیر مهمی بر روی مقادیر اتلاف جرمی می‌باشد. نتایج تست نشان دهنده آن می‌باشند كه نخ‌های شناور بلند و تعداد اندك نخ‌های بافته باعث كاهش مقاومت سایشی منسوجات بافته شده از طریق افزایش اتلاف جرم می‌گردد. بر حسب نتایج ANOVA تاثیر نوع بافته بر روی مقاومت سایشی قابل توجه می‌باشد (P<0.01). تست توكی (TUKEY ) نیز همچنین موكد نتایج ما می‌باشد.

الگوی بافت ویژگی مقاومت سائیدگی منسوجات بافته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.