مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 32000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

 

شماره      
84
کد مقاله
TXT84
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
انحراف سوزن و قابلیت دوخت در ماشین دوزندگی Lockstitch
نام انگلیسی
Needle Deflection and Sewability on Lockstitch Sewing Machine
تعداد صفحه به فارسی
30
تعداد صفحه به انگلیسی
8
کلمات کلیدی به فارسی
  انحراف سوزن- ماشین دوزندگی Lockstitch
کلمات کلیدی به انگلیسی
Needle Deflection- Lockstitch Sewing Machine
مرجع به فارسی
كالج آموزش- ژورنال منسوجات ژاپن
مرجع به انگلیسی
Journal of the Textile Machinery Society of Japan
سال      
کشور        

 

انحراف سوزن و قابلیت دوخت در ماشین دوزندگی Lockstitch
چكیده
این موضوع ثابت شده است كه در عملیات دوزندگی یك سوزن می‌تواند به وسیله فاكتوری نظیر ساختار پارچه دوخته شده منحرف شود. با این وجود، از نكته نظر تجربی ملاحظه شده است كه این انحراف به میزان زیادی در ارتباط با قابلیت دوزندگی می‌باشد، اما در عین حال هیچگونه ضریب همبستگی بین آنها بیان نمی‌شود. بر این مبنا، یك سری از مطالعات انجام گرفت تا همبستگی بین قابلیت دوزندگی و انحراف یا خمیدگی سوزن در این عملیات مشخص شود. هدف از مقاله حاضر ارائه روشی برای ارزیابی انحراف سوزن است. در این شیوه، نیروی انحرافی سوزن به وسیله دو گیج كه به سطوح عرضی یك ساق سوزن در تماس هستند اندازه‌گیری می‌شود، و سپس انحراف به وسیله یك مدل سوزن ساده تخمین زده می‌شود. علاوه بر این، تعدادی از مطالعات مدل بر روی كاغذ ساختگی و پارچه‌های پنبه‌ای انجام و نتایج آنها ارائه شده است.

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

 

 
1- مقدمه
در صنعت پوشاك، فرآیندهای آماده سازی دوزندگی مانند تهیه الگوها، ست كردن طرحها و غیره مهم هستند، اما فرآیند دوزندگی خود دارای اهمیت زیادی است چرا كه كیفیت تكمیل پوشاك به میزان قابل توجهی به فرآیند دوزندگی وابسته است. این موضوع قابل باور است كه كارآیی فرآیند دوزندگی وابسته به دو مقوله شی دوخته شده و عملیات دوزندگی می‌باشد، مبحثی كه بواسطه  سادگی عملیاتی در فرآیند دوخت بنام قابلیت دوخت خوانده می‌شود.
با در نظر گرفتن قابلیت دوخت، مشكلات و مسائلی كه ممكن است در حین فرآیند دوزندگی به وجود آیند معمولا به طور قابل ملاحظه‌ای به وسیله مهارت ذاتی یك اپراتور دوخت حل می‌شوند. به هر حال، با پیشرفت‌های اخیر در تنوع مواد نساجی، پارچه‌هایی با خصوصیات مواد جدید روز به روز در حال توسعه و پیشرفت هستند، و از این رو، مهارت‌های یك اپراتور به تنهایی برای حل مشكلات دوزندگی پارچه‌ها كافی نیست. در حقیقت، این پدیده به وسیله بسیاری از افراد در سالهای اخیر تایید شده است. بنابراین، در این شرایط مطالعات بر روی دوخت یا دوخت پذیری و گردآوری داده‌های آن برای یافتن یك راه حل موثر بسیار ضروری می‌باشد. یك مطالعه سیستمی به منظور آشكار ساختن مكانیزم دوزندگی در انواع عكس‌العمل‌های سوزن ـ پارچه برای رسیدن به این هدف در ابتدا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

 

2- شیوه اندازه‌گیری برای انحراف سوزن
هنگامی كه یك سوزن به داخل پارچه‌ای نفوذ نموده و از آن بیرون می‌آید، از سوی پارچه با مقاومتی مواجه می‌شود. در ادامه مباحث، ما به این مقاومت «نیروی انحراف سوزن (needle deflecting force)» می‌گوییم كه سوزن را تغییر شكل می‌دهد. تلاشی برای اندازه‌گیری این نیرو با كمك اندازه‌گیری ممان خمشی سوزن صورت پذیرفته است. برای اندازه‌گیری این ممان خمشی (bending moment)، ساق سوزن در عمق 3/0 میلیمتری پارچه به صورت متقارن و در دو مكان جهت رسیدن به صفحات وارد می‌شود، و سپس گیجهای كرنشی (گیج كرنشی 11- 120- 1- 11N، شركت Kyowa) در آن مكانها وارد می‌شود (شكل 1). بنابراین، از روی گیج كرنشی، بازوی ممان به طور ممتد هنگام چرخش شافت بازو تغییر می‌كند. به هر حال، به منظور سهولت و ساده‌ترین شدن تحصیل و كار با داده‌ها در مراحل بعدی، یك نیروی انحراف سوزن ظاهری در ابتدا با فرض این كه بازوی ممان مقدار ثابتی است حاصل می‌شود، و سپس در ادامه نیرو به وسیله لحاظ نمودن مقادیر بازوی ممان واقعی، كه در مطالعه ما با چرخش شافت بازو تغییر می‌كند، تعیین می‌شود.
1-2. ثبت كننده موج
بعضی از مشخصات ثبت كننده موج كه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته بدین شرح است: حافظه 32 kW، ماكزیمم زمان نمونه‌گیری ممتد 6/4s (ثانیه)، سرعت نمونه‌گیری       200 m s و غیره. با این ثبت كننده موج، بنابراین، حصول داده‌ها از زاویه 8/3 درجه امكان‌پذیر است حتی اگر ماشین به سرعتی در حد  smp 3/200 برسد. به هر حال، حتی در هنگامی كه آزمایشات در سرعت‌های ماشین كمتر از  smp 200 هم انجام می‌شدند به دست آوردن داده‌ها در زاویه بازوی شافت كمتر از 0.24 درجه نیز امكان‌پذیر بود.
2-2- فركانس طبیعی سوزن
همانطور كه در جدول (1) ذكر شد، یك سوزن نیمه تكمیل شده (DB ´ 1, #9 ؛ شركت سوزن Orugan) در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایشات این سوزن به عنوان تشخیص‌گر نیروی انحراف سوزن عمل می‌‌نماید. فركانس طبیعی این سوزن به اندازه 1,700 Hz (هرتز) از آزمایشات نوسان آزاد اندازه‌گیری شد. از این مقدار فركانس طبیعی و شكل طول موج نیروی انحراف سوزن در یك سیكل (بعدا بحث خواهد شد) می‌توان مشاهده نمود كه امكان اكتساب داده‌ها برای سرعت‌های بالا تا سقف  smp3400 امكان‌پذیر می‌‌باشد.

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

 

3- پردازش داده
1-3- ارزیابی نیروی انحراف سوزن
فرض كنید عمق نفوذ نوك سوزن (z) باشد، و مكان سطح بالایی صفحه سوزن نقطه شروع نفوذ سوزن باشد به عبارتی (z = 0) بنابراین با استفاده از روابط نشان داده شده در شكل (3)، مقدار (z) با رابطه ذیل می‌تواند حاصل شود:
2-3- ارزیابی انحراف نوك سوزن
ارزیابی انحراف نوك سوزن (كه در اینجا انحراف سوزن نامیده می‌شود) به وسیله تخمین نیروی انحراف سوزن صورت می‌گیرد. هنگامی كه سوزن در موقعیت نفوذ آن قرار دارد، بسته به نوع سوزن بكار برده شده برای دوزندگی، پارچه معمولا تمایل به جابجایی و حركت در جهت حركت دوزندگی خواهد داشت. اما در این مطالعه، برای سادگی كار فرض می‌شود كه چنین حركتی وجود ندارد. به علاوه، به لحاظ شكل سوزن فرض می‌شود كه سطح مقطع‌های ساق، بدنه و سر سوزن دایره‌ای شكل هستند كه تفاوتشان در قطر آنها می‌باشد.
3-3- مراحل پردازش داده
جمع‌آوری داده‌ها در طول آزمایشات و مراحل پردازش آنها به شرح ذیل می‌باشد. با استفاده از ثبت كننده یا ثبات موج ، تغییرات زمانی  و  ثبت شد (در مرحله اول). در حین این فرآیند، یك سیگنال ماركر، موقعیت نقطه مرگ بالایی میله سوزن (0 = q) را اندازه می‌گیرد. سپس داده‌ها به یك كامپیوتر شخصی ارسال و در یك فلاپی دیسك ذخیره می‌شوند. این داده‌های خام برای سیكل‌های متمادی مورد پردازش قرار می‌گریند (دو سیگنال علامت‌‌دار یا ماركر در هر سیكل ماشین وجود دارد).

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

 

4- مطالعات موردی
بسته به نوع نمونه‌های دوخته شده مورد استفاده در آزمایشات، دو مطالعه موردی انجام پذیرفت. یكی با استفاده از كاغذ ساختگی (synthetic paper ) و دیگری با استفاده از یك پارچه پنبه‌ای با بافت تافته (plain). برخی از جزئیات ماشین دوزندگی، سوزن، نمونه‌های دوخته شده و غیره كه در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند در جدول (1) نشان داده شده اند. عملیات دوزندگی بدون نخ دوزندگی انجام گرفت (یعنی بصورت دوزندگی كاذب). بعلاوه سوزن به كار برده شده در اینجا یك سوزن مدل متقارن محوری بوده است كه سوزن مربوطه بدون چشمه نخ، شیار و اسكارف بوده است. سوزن به كار برده شده در این آزمایشات از مرحله ماقبل تكمیل و میانی خط تولید سوزن انتخاب و به كار برده شد. علت این امر این است كه سوزن‌های تجاری موجود در بازار نسبت به محور سوزن نامتقارن هستند.
 
1-4- مطالعه موردی با استفاده از كاغذ ساختگی
پارامترهای انحراف سوزن كه در هنگام استفاده از نمونه دوخته شده كاغذ ساختگی حادث می‌شوند. در اینجا به همراه جزئیات آنها مورد بررسی و شرح قرار می‌گیرند.
A– داده‌های تجربی
شكل (5) یك مجموعه داده‌های نوعی را نشان می‌دهد كه مولفه‌های نیروی انحراف ظاهری سوزن ( و ) كه از یك بازوی ممان ثابت شده (L’ = 19/6 mm) بدست می‌آیند را در مقابل محور عمودی نشان می‌دهد. سیگنال‌های نمایانگر كه به نقطه مرگ بالایی میله سوزن (0 = q) مرتبط است نیز به وسیله خطوط عمودی كامل در شكل نشان داده شده است. مطابق شكل موج خوبی برای هر كدام از بافت‌ها (در هر سیكل) در این شكل دیده می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت كه با نفوذ سوزن ساختار كاغذ ساختگی نسبتا متحدالشكل و یكسان است.
B– آنالیز شكل موج
جزئیات تحلیل داده‌ها برای یك بافت در ارتباط با چپ ترین شكل موج مربوط به شكل (5) در اینجا ارائه شده است.
C – انحراف سوزن
همانگونه كه در بالا توضیح داده شده، مقادیر انحراف سوزن و ماكزیمم انحراف سوزن برای هر سیكل بافت از روی آنالیز شكل موج قابل دستیابی است. شكل (1) محاسبه مقادیر ماكزیمم انحراف سوزن را برای 45 سیكل نشان می‌دهد. مقدار ماكزیمم انحراف سوزن تقریبا در رنج m m 30-20 می‌باشد، و البته همه آنها در یك جهت موقعیتی واقع شده‌اند. ممكن است اشتباه باشد كه اینگونه تصور كنیم كه این تغییرات منتج از كیفیت كاغذ ساختگی باشد چون داده‌های تجربی مرتبط به آن بسیار خوب می‌باشند شكل (5).
2-4- مطالعه موردی با استفاده از پارچه پنبه‌ای با بافت تافته
داده‌های تجربی به دست آمده برای نمونه پارچه پنبه‌ای تافته هنگامی كه این نوع پارچه به  عنوان نمونه مورد تست واقع شده است در شكل (12) نشان داده شده است. در مقایسه با نتایج آزمایش به دست آمده از نمونه كاغذ ساختگی (شكل 5) مشاهده می‌شود كه شكل موج هر سیكل بافت به طور قابل ملاحظه‌ای با دیگری تفاوت دارد. این امر به نظر می‌رسد به دلیل تفاوت‌های خصوصیات هر پارچه باشد.

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

 

 
5- نتیجه‌گیری
پس از تعیین سیستم اندازه‌گیری برای انحراف سوزن، روش ارزیابی مشابهی، با هدف فهم بهتر پدیده انحراف سوزن و نیروی انحرافی كه سوزن دوخت در حین ورود و خروج به داخل بافت پارچه تجربه می‌كند، ارائه شده است. بنابراین، عقیده بر این است كه یافتن رابطه بین انحراف سوزن و دوخت‌پذیری پارچه در آینده آسان خواهد بود. در برنامه بعدی، نسبت به طراحی یك مطالعه تفصیلی اقدام خواهد شد تا همبستگی بین انحراف سوزن و دیگر فاكتورها نظیر، حالت خارج از مركز بودن سوزن، ساختار بافت، جهت دوخت و غیره و همچنین تعیین ارتباط بین نتایج آنها و دوخت‌پذیری پارچه، مشخص شود.

انحراف سوزن قابلیت دوخت ماشین دوزندگی Lockstitch

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.