مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

 قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی – www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 35000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

شماره
۱۱۶
کد مقاله
TXT116
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh.ir
نام فارسی
توانایی قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی
نام انگلیسی
Mouldability of angle-interlock woven fabrics for technical applications
تعداد صفحه به فارسی
۲۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
قالب‌ پذیری- پارچه‌های تاری پودی- اینترلاک-  مصارف فنی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Mouldability- angle-interlock- woven fabrics- technical applications
مرجع به فارسی
دپارتمان منسوجات- دانشگاه منچستر- انستیتو علوم و تکنولوژی- انگلستان
مرجع به انگلیسی
Dept. Textile- University of Manchester- Institute of Science and Technology- UK
سال
۲۰۰۲
کشور
انگلستان

 

قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

توانایی قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

 

چکیده

در بسیاری از منسوجات فنی از کامپوزیت‌ها گرفته تا پوشش‌های زرهی، پارچه‌هایی که قابلیت قالب‌پذیری دارند جزء اقلام بسیار مفید بشمار می‌آیند.  هدف این مقاله بررسی توانایی قالب‌پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک با سختی برشی پایین در مقایسه با سایر پارچه‌های تاری پودی با ساختمان بافت متفاوت است. پارچه‌های اینترلاک با پارامترهای ساختاری متفاوتی طراحی و تولید شده  و قابلیت قالب‌پذیری آنها در دو روش متفاوت ارزیابی می‌شود، تست برش و تست تغییر شکل. نتایج حاصله نشان می‌دهند که برای یک نمونه نخ مشخص شده، قابلیت قالب‌پذیری پارچه‌های اینترلاک به مقدار زیادی وابسته به دانسیته پارچه و تعداد لایه‌های نخ پود است. دستگاه تست ساخته شده در این مقاله، وسیله مفیدی برای تعیین قابلیت قالب‌پذیری پارچه‌ها می‌باشد.

عموما، یک پارچه‌ تاری ـ پودی با یک سطح صاف و هموار و ابعادی پایدار، جدای از دیگر خصوصیات، پارچه خوبی برای پوشاک و سایر منسوجات خانگی بشمار می‌آید. امروزه منسوجات بطور وسیعی برای کاربردهای فنی استفاده می‌شوند که در آنها صافی پارچه دیگر بیش از این بعنوان یکی از خواسته‌های اصلی بشمار نمی‌آید. توانایی به قالب در آمدن پارچه به صورت شکلی سه بعدی فاکتور مهمی برای مصارف فنی همچون کامپوزیت‌های نساجی محسوب می‌شود. بعنوان مثال یک صندلی هواپیما سبک باید از کامپوزیت‌های نساجی ساخته شود و در این کامپوزیت‌ها منسوج تقویت کننده با سطح مقطع سه بعدی باید قابلیت خم شدن و به قالب  در آمدن به شکل مورد نظر و بدون ایجاد چروک را داشته باشد. مثال دیگر ساخت کلاههای نظامی از یک قطعه پارچه فرم گرفته شده به شکل کلاه است که ارائه کننده خواص حفاظتی می‌باشد. بر این اساس، تلاش‌هایی بر روی تولید پارچه‌هایی با اشکال پوسته‌ای سه ‌بعدی از طریق اعمال تغییرات اساسی در ماشین بافندگی [۱] و ارزیابی قابلیت قالب‌پذیری پارچه‌ها در اشکال مختلف صورت گرفته است .

 

طراحی و تولید پارچه‌ها

ساختمان تاری ـ پودی پارچه اینترلاک متشکل از نخ‌های پود مستقیم و مجموعه‌ای از نخ‌های تار مجعد است که ساختمان را تکمیل می‌کنند. این ساختارها ممکن است تعداد لایه‌های نخ پود متفاوتی داشته باشند که همین امر موجب ایجاد ضخامت‌های متفاوت می‌شود. عمق اینترلاک نخ تار مطابق شکل ۱ ممکن است متفاوت باشد. شکل ۱ نشان دهنده سطوح مقطع در جهت تار و دو پارچه اینترلاک به ترتیب با ۶ و ۳ لایه نخ پود است.

ارزیابی قابلیت قالب‌پذیری

اساسا روش استانداردی برای تعیین قابلیت قالب‌پذیری پارچه‌های تاری ـ پودی وجود ندارد. هر چند همه باورها بر این مطلب است که توانایی پارچه‌ها برای قالبی شدن در شکل سه‌بعدی در ابتدا وابسته به سختی برشی است. بر این اساس به نظر می‌رسد که تست برش روش صحیحی برای ارزیابی قابلیت قالبی شدن پارچه‌هاست. از دستگاه تعیین برش KES-FB-M1 برای این منظور استفاده کردیم. خواصی که ما تست کردیم شامل سختی برش، (gf/cm. degree) G، هیسترزیس در  و  هیسترزیس در   بود.

جدای از تست برش،  هدف از ساخت دستگاه UMIST،  ارزیابی توانایی قالب پذیری پارچه­هاست. شکل ۲ شماتیک این وسیله است. این وسیله شامل سه بخش پایه، بالا و میله است. پایه دارای شیاری است که با لبه سطح عقبی قسمت بالایی درگیر می‌شود (در شکل نشان داده نشده است). درگیری شیار و لبه به کنترل بهتر پارچه در حین آزمایش کمک می‌کند. میله موجود یک میله مدرج است که عمق تغییر فرم پارچه را نشان می‌دهد. برای تست قالب‌پذیری پارچه به صورت یکنواخت بر روی پایه بدون هیچگونه کششی قرار داده می‌شود، سپس قسمت بالایی به آرامی روی آن قرار داده می‌شود. در این موقع شیار و لبه درگیر شده و پارچه را نگاه می‌دارند.

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها و بحث

نتایج تست برش

با تست برش ما سختی برشی (G) و هیسترزیس را در زوایای ۰/۵° (۲HG) و ۵°(۲HG5) پارچه‌های اینترلاک بدست آوردیم. مادامیکه سختی برشی نشان دهنده سختی تغییر شکل پارچه با برش است،‌ هیسترزیس مقاومت پارچه را در برگرداندن آن به شکل اصلی ارزیابی می‌کند. میزان بالای G پیشنهاد می‌کند که قالبگیری پارچه به صورت شکل سه‌بعدی سخت بوده و مقادیر بالای ۲HG و ۲HG5 بیانگر این است که پارچه‌ها تمایل به حفظ شکل قالبگیری شده دارند.

ما پیش‌تر اشاره کردیم که پارچه‌های اینترلاک سختی برشی کمتری از پارچه‌های چندلایه دارند. با وجود اینکه هر دو منجر به تولید ساختارهای جامد سه‌بعدی می‌شوند. این عامل عمدتا به این دلیل است که پارچه اینترلاک اساسا دارای نقاط تقاطع کمتری در مقایسه با پارچه‌های چندلایه با تراکم یکسان می‌باشد. اصطکاک میان نخ‌های تار و پود در نقاط تقاطع و در فضای بین رشته‌ای مهمترین فاکتور تعیین کننده رفتار برشی است. بنابراین دیدن چگونگی تاثیر پارامترهای پارچه همچون تعداد لایه‌های نخ پود و تراکم‌های تاری و پودی پارچه بر روی خواص برشی و در نهایت قابلیت قالب‌پذیری پارچه‌ها، جالب است. شکل ۳ نشان دهنده تغییر سختی برشی در زمان تغییر این پارامترهاست. 

 

توانایی قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

 

نتایج آزمایش تعیین توانایی قالب‌پذیری

ما در راستای انجام این پروژه به دلیل عدم وجود وسیله‌ای برای اندازه‌گیری توانایی قالب‌پذیری پارچه‌ها به صورت ورقه‌های سه‌بعدی، این ابزار را طراحی و ساختیم. این دستگاه عمق منحنی و یا مخروط ایجاد شده در حین تغییر شکل پارچه را تا زمانی که پارچه شروع به چروک شدن می‌کند، اندازه‌گیری می‌کند. سپس این عمق بعنوان شاخصی برای ارزیابی قابلیت قالب‌پذیری پارچه‌ها استفاده می‌شود. شکل ۶ تاثیر تراکم پارچه و تعداد لایه‌های نخ پود را بر روی عمق منحنی پارچه‌های گروه ۱ نشان می‌دهد. منحنی‌ها بر اساس تعداد لایه‌های نخ پود پارچه‌ها دسته‌بندی شدند. سه منحنی سمت چپ برای پارچه‌های با ۲ دو لایه نخ پود و دو منحنی سمت راست برای پارچه‌هایی با چهار لایه نخ پود است.

از شکل مشخص است که تراکم پودی پارچه اینترلاک زیاد می‌شود توانایی قالب‌پذیری‌اش کاهش می‌یابد. با استفاده از پارچه سه لایه با epc 6/21 بعنوان مثال: زمانی که تراکم پودی از ۱۵ تا picks/cm 28 افزایش می‌یابد، عمق تغییر شکل از بالای mm 60 به زیر mm 50 کاهش می‌یابد. همچنین از شکل ۶ می‌توان فهمید که پارچه با تراکم تاری بالاتر داخلی یک دامنه معین از پارچه‌های با تراکم تاری پایین‌تر، قالب‌پذیر است و این موضوع برای هر سه گروه پارچه صادق است. طبق تست برش تراکم تاری بالاتر منجر به سختی برشی بالاتر شده و در نتیجه پارچه باید توانایی کمتری در قالب‌پذیری داشته باشد. آشکارا نتیجه آزمایش برش با یافته‌های متداول که تراکم بالاتر تاری، نقاط تقاطع بیشتر در واحد سطح پارچه که منجر به ایجاد مقاومت اصطکاکی در برابر برش پارچه می‌شود، مطابقت دارد. روند متفاوت نشان داده شده در تست قالب‌پذیری نشان دهنده این موضوع است که مکانیزم اصلی برای تغییر شکل قالب‌گیری کاملا شبیه آنچه که در تغییر شکل برشی خالص روی می‌دهد نیست و این به دلیل ویژگیهای خاص پارچه‌های اینترلاک است. ممکن است این تفاوتی باشد که منجر به ایجاد تضاد در نتایج آزمایش‌ها شده است.

 

رابطه میان سختی برشی و عمق تغییر شکل

به خوبی ثابت شده است که سختی برشی بر روی پایداری ابعادی پارچه تاثیرگذار است، بنابراین بر روی قالب‌پذیری پارچه نیز تاثیرگذار خواهد بود. در حالت کلی سختی برشی پایین‌تر منجر به افزایش قالب‌پذیری شده و بالعکس. چنین روابطی بسیار مفید برای مهندسان نساجی و مهندسان تولید نهایی است، کسانی که قالب‌پذیری پارچه برایشان مهم است. همانگونه که توضیح دادیم، دستگاه ساخته شده در این پروژه از بالاترین عمق تغییر شکل بعنوان شاخصی برای قالب‌پذیری پارچه استفاده می‌کند. در این بخش ، ما این رابطه را بر اساس داده‌های حاصل از پارچه‌های گروه ۱ گزارش می‌کنیم.

 

توانایی قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

 

نتیجه گیری

پارچه‌های اینترلاک با خصوصیات ساختاری متفاوت به صورت سیستماتیک برای تعیین قابلیت و توانایی قالب‌پذیری مواد فنی، تولید شدند. توانایی قالب‌پذیری با استفاده از دستگاه برش KES-FB و دستگاه ساخته شده در این پروژه آزمایش شد. در هر دو آزمایش به این نتیجه رسیدیم که با افزایش تعداد لایه‌های نخ پود توانایی قالب‌پذیری پارچه‌ها نیز افزایش می‌یابد احتمالا به دلیل اتصال‌های بازتر ناشی از نوع ساختار پارچه‌های اینترلاک است. این موضوع منحصر به فرد بودن ساختارهای اینترلاک را نشان می‌دهد که در آن پارچه ضخیم‌تر ما توانایی قالب‌پذیری بیشتری دارد. همچنین نشان دادیم که افزایش تراکم پودی تاثیر منفی بر روی قالب‌پذیری دارد. در حالیکه برای گروه ۲، افزایش تراکم تاری قالب‌پذیری را کاهش می‌دهد، تاثیر تراکم تاری بر روی قالب‌پذیری پارچه‌های گروه ۱ روند متضادی را نشان می‌دهد. برای بررسی‌های بیشتر نیازمند شفاف کردن این وضعیت هستیم.

دستگاه ساخته شده در این پروژه با استفاده از عمق تغییر شکل بعنوان شاخصی برای قالب‌پذیری، یکی از روش ارزیابی قالب‌پذیری پارچه‌هاست. آنالیزهای مقایسه‌ای میان سختی برشی و عمق تغییر شکل بر اساس پارچه‌های گروه ۱، نشان دهنده همبستگی معنادار بیشتری بین این دو فاکتور برای همه پارچه‌های گروه ۱ است. این پروژه پیشنهاد می‌کند که دستگاه ساخته شده ابزار خوبی برای ارزیابی قالب‌پذیری پارچه‌ها می‌باشد.

 

توانایی قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.