مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواص نوری نانو لوله های کربنی صنعت سرامیک

خواص نوری نانو لوله های کربنی صنعت سرامیک

خواص نوری نانو لوله های کربنی صنعت سرامیک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۱۰۰
کد مقاله
ELC100
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خواص نوری نانو لوله های کربنی تک جداره عایق رشد یافته به طور مستقیم در صنعت سرامیک
نام انگلیسی
Optical Properties of Isolated Single Wall Carbon Nanotubes Directly Grown in Ceramics
تعداد صفحه به فارسی
۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
مرجع به فارسی
چکیده
مرجع به انگلیسی
کشور
ژاپن
 
خواص نوری نانو لوله های کربنی تک جداره عایق رشد یافته به طور مستقیم در صنعت سرامیک
پس از یافتن فوتولومینیس از نانو لوله های کربنی تک جداره معلق (SWCNT ها)، علاقه محققین در خصوص نانو لوله بر روی خواص ذاتی فیزیکی SWCNT های واحد و عایق متمرکز گردید. مخصوصا، اثرات برانگیختگی در سیستم تک بعدی به عنوان قابل توجه ترین مسائل در دو سال اخیر به شمار آمده است. به همین دلیل، SWCNT ها معلق در آب غالبا به عنوان نمونه ای به کار گرفته شد که دارای برخی از انواع مواد فعال در سطح می باشند. با این وجود طیف رامان مرتبط با SWCNT نیز با بهره گیری از برهمکنش های بین SWCNT ها و مواد فعال در سطح کاملا اصلاح گردید. به طور مثال، مود تنفس رادیال (RBM)، فرکانس، معرف حدودا آب شیفت ۴ درصد همراه با یک کاهش شدت زیاد بوده است. در مود مماسی، علاوه براین، باند G(-) و جزء Fano نیز ناپدید  شدند. این تغییرات طیفی کوچک نبوده و خود موکد یک برهمکنش قوی بین SWCNT ها و مواد فعال در سطح می باشد. هم اکنون SWCNT های معلق در خلاء بدون استفاده از هر نوع مواد فعال در سطح جهت بررسی خواص فیزیکی ذاتی SWCNT ها واحد مدنظر هستند.
در اینجا ما یک روش سنتز جدید جهت شناختن SWCNT های کاملا عایق شده در هوا را پیشنهاد می نماییم SWCNT های دارای خلوص بالا در منافذ سرامیک با استفاده از روش CVD الکل رشد داده شد. اندازه منفذ در حدود ۲۰ نانو متر کنترل شد که اجازه نفوذ بخار الکل در سرامیک را می دهد اما از ایجاد بخش های بهم تابیده های SWCNT ها جلوگیری به عمل می آورد. مشاهده SEM با تفکیک پذیری بالا معرف آن است که SWCNT ها به خوبی معلق شده و بخش های بهم تابیده های مربوطه نیز کاملا نازک هستند. با وجود آنکه مشاهده SWCNT های واحد به وسیله SEM به واسطه تفکیک پذیری کمتر، بسیار مشکل است، ما دریافتیم که برخی از SWCNT ها به صورت واحد هستند. این امر موکد آن است که نمونه ما حاوی مقدار قابل توجه از SWCNT های واحد می باشد که در منافذ سرامیک MgO به خوبی معلق شده اند.

خواص نوری نانو لوله های کربنی صنعت سرامیک

 

شکل ۱ نشان دهنده طیف رامان SWCNT ها است که در سرامیک رشد یافته است. برای یک مقایسه، طیف رامان SWCNT رشد یافته بر روی ذرات ظریف دقیقا کاتالیزور یکسان نیز در شکل ۱ نشان داده شده است .از آنجایی که شرایط کاتالیزور و رشد دقیقا برابر بوده اند، SWCNT های رشد یافته می بایست دارای توزیع قطر یکسانی باشند. این بدان معنا خواهد بود که طیف RBM می بایست برای هر دوی نمونه ها در صورتی که هیچ گونه تفاوت ریخت شناسانه ای وجود نداشته باشد، یکسان باشد. با این وجود، کاملا مشهود است که تنها SWCNT های رشد یافته در سرامیک معرف خطوط رامان RBM بسیار باریکی هستند. پهنای خط متداول هر پیک به میزان  در دمای اتاق است. شکل کاملا باریک رامان معرف یک طول عمر دراز فوتون ها در SWCNT ها در سرامیک می باشد. این به معنای آن خواهد بود که فوتون ها در SWCNT ها به وسیله نقص، ناخالصی بر روی جداره و SWCNT های مجاور دچار پراکندگی نمی شوند. به عبارت دیگر، SWCNT ها در سرامیک از خلوص بالایی برخوردار می باشند و علاوه براین کاملا عایق بندی شده و در هوا معلق هستند. به علاوه، نسبت های شدت پیک های RBM از یکدیگر متفاوت هستند. این بدان معنا خواهد بود که اثرات رزونانس هر نمونه احتمالا به واسطه ساختار الکترونیکی متفاوت، مختلف خواهد بود.
جهت مشاهده یک ساختار تفصیلی الکترونیکی هر نمونه، طیف رامان رزونانس و نقشه برداری  فوتولومینسانس برآورد شده اند. هر دوی برآوردها معرف نتایج مشابهی هستند که مشخص کننده آن هستند که انرژی تحریک E22 مرتبط با SWCNT های نیمه رسانا در حدود ۵۰ meV بیشتر از موارد مشابه برای micelles می باشند در حالیکه انرژی گسیل E11 هیچ گونه تغییری را نشان نمی دهد. مبحث تفصیلی در بخش ارائه مطلب ذکر خواهد شد.
این تحقیق به صورت نسبی به وسیله برنامه تحقیقاتی فناوری صنعتی و به وسیله سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی های نو (NEDO) ژاپن پشتیبانی شده است. بخشی از این تحقیق در تاسیسات پردازش نانوی AIST  انجام شده است که به وسیله «پروژه پشتیبانی نانوتکنولوژی» وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری (MEXT)، ژاپن، پشتیبانی شده است.
شکل ۱ طیف رامان SWCNT ها رشد یافته در سرامیک (بالایی) و SWCNT ها رشد یافته بر روی ذرات ظریف کاتالیزور یکسان (پایینی). تنها طیف  بالایی  دارای  خطوط  RBM  بسیار  باریکی  می باشد. شدت رامان در ۱۶۵ و ۲۰۵ cm، که به پیک های بخش های بهم تابیده تخصیص یافته اند، در نمونه کاتالیزور حجیم بسیار ضعیف می باشد.

خواص نوری نانو لوله های کربنی صنعت سرامیک

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.