مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۹
کد مقاله
GEO09
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن
نام انگلیسی
Ground Based Remote Sensing of Snow Properties and Avalanche Simulation
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
شبیه سازی بهمن، تراز جرم بهمن، پویش زمینی لیزر
کلمات کلیدی به انگلیسی
avalanche simulation, avalanche mass balance, terrestrial laser scanning
مرجع به فارسی
مرکز تحقیقات و آموزش فدرال جنگل ها، چشم اندازها و خطرات طبیعی، اتریش
مرجع به انگلیسی
Federal Research and Training Centre for Forests, Landscape and Natural Hazards, Austria
کشور
اتریش

 

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

چکیده
در حال حاضر مدل های شبیه سازی بهمن غالبا در فرآیندهایی همانند نقشه برداری مناطق خطر خیز و مدیریت ریسک و بحران مورد استفاده قرار می گیرند. برای ارتقا و تایید مدل های شبیه سازی بکارگیری اطلاعات تفصیلی در خصوص رویه شکل گیری بهمن، گسترش آن، رفتار و چگونگی جریان یافتن آن الزامی می باشد. بر این مبنا آزمایشاتی در مقیاس کامل در زمینه بهمن تحت بررسی و مطالعه می باشند. در این بین منطقه مطالعاتی مربوطه به پروژه GALAHAD (فناوری های پیشرفته کنترل از راه دور جهت تسکین معضلات و خطرات مرتبط با یخچال ها، بهمن ها و زمین لرزه ها) – مشتمل بر نواحی «Wattener Lizum»، Tuxer Alpen، Tyrol – اتریش مد نظر می باشد. GALAHAD به عنوان یک پروژه تحقیقاتی با هدف خاص است که تحت سرپرستی کمیسیون اروپا FP6-2004-Global-3 (شماره پروژه ۰۱۸۴۰۹) قرار دارد. برآوردهای TLS (پویش لیزری زمین) همراه با GB-SAR (رادار با زاویه ترکیبی زمین- مبنا)، اینترفرومتری یا اندازه گیری جابجایی بسامدی یا فضایی بسیار کوچک با استفاده از الگوهای تداخل امواج) جهت حاصل آوردن خواص پوشش برف با یک قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا به کار گرفته شده است. بهمن ها به صورت مصنوعی با استفاده از ابزارهای نظارت از راه دور انتشار یافته و مورد بررسی قرار می گیرند.
برآوردهای TLS (که به وسیله مشاهدات میدانی در محل تصدیق شده اند) قبل و بعد از حوادث اطلاعات موازنه جرم بهمن را در اختیار قرار می دهند. این مورد مشاهده شده است که جرم ته نشست شده برف (۵۸٫۳ x 106 kg) یک بهمن که به صورت مصنوعی در ۲۵ آوریل ۲۰۰۸ انتشار یافته است به صورت معنی دار فراتر از جرم انتشار (- ۱۹٫۶ x 106 kg) بوده است. تفاوت  -۳۸٫۷ x 106 kg در ارتباط با حضور برف در طی این رخداد (دربرگیری/ ماندگی) بوده است. این اطلاعات (همانند انتشار جرم بهمن، جرم ماندگی بالقوه) به عنوان یک ورودی برای مدل شبیه سازی بهمن SamosAT (مدل سازی و شبیه سازی بهمن برف) به کار گرفته می شود. متعاقبا، ارتقا و تعدیل مدل در ارتباط با مجموعه پارامترهای پیش گزینه حاصل می گردد. بر مبنای پارامترهای برآورد شده بهمن (جرم انتشار یافته، جرم ماندگی، جرم ته نشست شده) یک بهینه سازی مکفی پارامترهای شبیه سازی حاصل می گردد. این موضوع نشان داده شده است که جریان یابی یک بهمن مصنوعی را تنها می توان از طریق ارائه پارامترهای مدل دو بعدی محاسبه نمود (تنش برشی حداقلی و نیروی مقاومت ماندگی).

کلمات کلیدی: شبیه سازی بهمن، تراز جرم بهمن، پویش زمینی لیزر

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

 

۱- مقدمه
در مقاصد ورزش های زمستانی، اشخاصی که مسئول ایمنی می باشند (سیاست مداران، اعضای کمیته های بهمن یا مراکز صدور اخطار) در معرض چالش مربوط به خطرات طبیعی می باشند. در اتریش سازمانی که مسئولیت این کار را از نظر قانونی به عهده دارد شهرداری (شهردار، شورای شهر) می باشد (Khakzadeh، ۲۰۰۴). در خلال دهه های گذشته، به واسطه هجوم توریست ها به مناطق روستایی آلپ، تراکم جمعیتی به میزان قابل توجهی در طی فصول سرد افزایش یافته است. در منطقه Tyrol (غرب اتریش) حداکثر جمعیت ورودی ممکن است به بیش از ۶۰۰ فرد در هر کیلومتر مربع بالغ گردد (TIRIS، ۲۰۰۷). بنابراین واکنش مقامات دولتی به این چالش مضاعف خواهد بود. علاوه بر هزینه های فوق العاده جهت محافظت مستقیم و دفاع از سازه ها (در اتریش: بین ۱۹۴۹ و ۱۹۸۹، ۳۵۰ میلیون یورو؛ بین ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳، ۱۲۰ میلیون یورو)، برآوردهای مربوط به هزینه های دیگر و مسایل موقتی (نظیر بلوکه شدن جاده ها، تخلیه، وضعیت انفجاری بهمن، رویه های اعمالی مراکز اخطار بهمن و کمیته های بهمن) نیز بطور کلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. بطور خلاصه، در سطح منطقه ای یا محلی – همچنین در نواحی روستایی- لازم است تا نسبت به اعمال جامع مدیریت ریسک و بحران اقدام نمود که بر این مبنا لازم است تا موارد ذیل را مد نظر قرار داد: ۱) افزایش تعداد مردمی که در طی فصول مربوطه به منطقه هجوم می آورند و ۲) پارامترها ویژگی های جدیدی که به واسطه اقدامات موقتی به وجود می آیند.

این مقاله به دو فصل اصلی تقسیم شده است. در فصل ۲ «پویش زمینی لیزر» موازنه جرم بهمن، مشخص می گردد. فصل بعدی یعنی فصل ۳ «شبیه سازی بهمن با SamosAT» متشکل از شبیه سازی های بهمن است، که به صورت اولیه بر مبنای اطلاعات ورودی که از TLS به دست آمده است استوار است. نتایجی که از دو روش مختلف بهینه سازی حاصل آمده اند نیز نشان داده شده و پس از آن نتیجه گیری و چشم اندازهای آتی در فصل ۴ ارائه خواهند شد.

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

 

۲- پویش زمینی لیزر، بهمن ۲۵ آوریل ۲۰۰۷
بهمن آزمایشی در ناحیه «Tarntaler Köpfe» در ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ به هنگام ظهر و بصورت مصنوعی بوقوع پیوست (شکل ۳). این بهمن به صورت موفقیت آمیزی در ارتفاع تقریبا ۲۵۷۰ متری در سطح دریا در یک شیب شمال به شرق جاری شد. طول منطقه تحت پوشش از خط شکستگی تا دورترین ناحیه رسوب در حدود ۱۱۰۰ متر بوده و بلندی ریزش عمودی آن نیز ۵۲۰ متر گزارش شد. ناحیه انتشار به دو بخش انتشار فرعی همان گونه که در شکل ۳ و ۴ نشان داده شده است تقسیم گردیده است.

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

 

۳- شبیه سازی بهمن با SamosAT
انتشار محاسبه شده و جرم حمل شده جهت بهینه سازی دو پارامتر مورد استفاده قرار گرفت ۱) نیروی مقاومت حمل  و ۲) تنش برشی حداقلی  مدل شبیه سازی بهمن SamosAT. نیروی مقاومت به شرح ذیل می باشد:
که جهت انتشار برف از زمین و فشرده سازی آن مورد نیاز است.  مشخص کننده انرژی پارگی مورد نیاز در سطح شکستگی در پهنای پیشانی / جبهه  می باشد. جهت سادگی، انرژی دفرمه شدگی ed (همراه با چگالی حمل  و عمق حمل  به صفر در طی فرآیند بهینه سازی تنظیم می گردد. جریان متراکم دو بعدی بخش SamosAT (Zwinger و همکاران، ۲۰۰۳، Sampl و Zwinger، ۲۰۰۴) از یک مدل اصلاح شده برای اصطکاک بخش پایینی استفاده نموده است، که در آن تنش برشی پایینی ، در مقابل مسیر جریان، به شرح ذیل تعریف می گردد:

دور سنجی زمین مبنای خواص برف و شبیه سازی بهمن

 

۴- نتیجه گیری و چشم انداز آتی
مطالعات تفصیلی، که در چارچوب پروژه GALAHAD در منطقه Wattener Lizum انجام شده اند، منجر به حصول این فرضیه گردیدند که برآورد TLS خود سبب ایجاد مقادیر قابل پذیرش جهت محاسبه موازنه جرم بهمن می شود. مجموعه های داده های آنالیز شده به صورت سازگار می باشند و فراهم آورنده تصویری رضایت بخش از موقعیت های مشاهده شده، قبل و بعد از بهمن ۲۵ آوریل ۲۰۰۷، هستند. فرآیند تصدیق اطلاعات و نتایج در مبحث Schaffhauser و همکاران به تفصیل ارائه شده است.
از اینرو، داده های TLS برای بهینه سازی پارامتر مدل های شبیه سازی بهمن همانند SamosAT مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود آنکه فاصله جاری شدگی به طور مطلوب با استفاده از ترکیبات پارامتر فوق مشخص شده است، یک تمرکز غیر واقعی بر جرم بهمن آشکار می باشد. فی نفسه جرم بهمن به صورت یکنواخت در منطقه جاری شدگی توزیع شده است (شکل ۱۱). نویسندگان این واگرایی مشاهده شده را به فرضیه های مدل عمق – میانگیری شده اصلی (آب سطحی یا کم عمق) مدل شبیه سازی SamosAT نسبت می دهند. به علاوه، بهینه سازی پارامتر تشریح شده (فصل ۳)، به عنوان اولین مرحله جهت فایق آمدن بر انحرافات مشاهده شده انباشتگی های جرم حجیم مدنظر است (Sailer و همکاران، ۲۰۰۸). این مجموعه های پارامتری بهینه شده مدل های شبیه سازی اجازه محاسبات دقیق تر و مطمئن تر بهمن را داده و تعاملی اساسی در زمینه ریسک و مدیریت بحران

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.