مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۰
کد مقاله
IND70
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
زمان بندی و تناوب بهینه برای MRP با توجه به خط مشی POQ
نام انگلیسی
Optimal time phasing and periodicity for MRP with POQ policy
تعداد صفحه به فارسی
۵۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
سیستم های مونتاژ, برنامه ریزی تامین, زمان تدارک تصادفی, مقدار سفارش دوره ای, پارامتری سازی MRP
کلمات کلیدی به انگلیسی
Assembly systems, Supply planning, Random lead times, Periodic order quantity, MRP parameterization
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی اقتصاد تولید
دانشگاه کینگ سعود، کالج مهندسی، دپارتمان مهندسی صنایع، عربستان سعودی
مرکز مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر، فوریئل، سینت اتینی، فرانسه
الزویر
مرجع به انگلیسی
Int. J. Production Economics; King Saud University, College of Engineering, Industrial Engineering Department, Saudi Arabia; Ecole des Mines de Saint-E ´tienne, Centre for Industrial Engineering and Computer Science,  France
کشور
فرانسه – عربستان

زمان بندی و تناوب بهینه برای MRP با توجه به خط مشی POQ

چکیده
این مقاله مولفه برنامه ریزی تامین قطعات مورد نیاز برای سیستم های مونتاژ را ارائه می نماید که در آن انواع مختلف قطعات از طریق تامین کنندگان خارجی سفارش داده شده تا آنکه قابلیت تولید نوع خاصی از محصول نهایی فراهم شود. بواسطه وجود تاخیرهای تصادفی، زمان تدارک حقیقی قطعات غالباً متفاوت از زمان های قید شده در قرارداد می باشد. بر این اساس، در این مطالعه یک رویکرد MRP با خط مشی مقدار سفارش دوره ای (POQ) برای برنامه ریزی تامین قطعات به کار گرفته می شود. هدف ما یافتن مقادیر بهینه تناوب سفارش و زمان های تدارک برنامه ریزی شده در مرحله جبرانی راهکار MRP می باشد. بر این مبنا هدف به حداقل رسانی مجموع میانگین هزینه های نگهداری قطعات، هزینه های تمام شده، هزینه های انباشتگی محصول و هزینه های تنظیم و راه اندازی یا استقرار سیستم می باشد. ویژگی های تئوریکی متعددی در ارتباط با تابع هدف اثبات شده و یک الگوریتم بهینه سازی کارامد ارائه می شود. ویژگهای اثباتی فرم و صفات صریح مرتبط با تابع هدف، همراه با ایجاد الگوریتم بهینه سازی، از جمله بیشترین مباحث مطرح شده در این مقاله به شمار می آیند. روش ایجادی را می توان برای بهینه سازی زمان بندی و تناوب کارها  برای سیستم هایی نظیر MRP تحت شرایط ابهام در زمان تدارک به کار گرفت.

کلمات کلیدی: سیستم های مونتاژ، برنامه ریزی تامین، زمان تدارک تصادفی، مقدار سفارش دوره ای، پارامتری سازی MRP

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۱- مقدمه
رویکرد برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) به طور گسترده ای در صنایع برای برنامه ریزی تولید و مدیریت تامین به کار گرفته شده است. ویژگی عملی اصلی MRP قطعاً در این حقیقت نهفته است که چنین مفهومی فراهم آورنده یک درک روشن و ساده در خصوص چارچوب کار می باشد که همراه با ویژگی ارائه یک سیستم اطلاعاتی قدرتمند جهت کمک به تصمیم گیرندگان مد نظر است. مزیت ها و نقص های این رویکرد، همراه با راهکارهای عملی که جهت پیاده سازی MRP در محیط دنیای واقعی ضروری هستند، به طور گسترده ای در مباحث مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته اند (Baker، ۱۹۹۳؛ Sipper و Bulfin، ۱۹۹۸؛ Zipkin، ۲۰۰۰؛van Donselaar و Gubbels، ۲۰۰۲؛ Axsater، ۲۰۰۶؛ Tempelmeier، ۲۰۰۶).
…  
در نهایت مقاله جاری، مباحث مرتبط با خط مشی POQ را برای برنامه ریزی تامین سیستم های مونتاژ در محیط های MRP تحت ویژگی های نامبهمی یا عدم قطعیت زمان تدارک در نظر می گیرد. هدف مشخص نمودن مقادیر بهینه سفارش به صورت دوره ای و زمان تدارک برنامه ریزی شده (پارامترهای MRP) برای کلیه قطعات می باشد به گونه ای که قابلیت به حداقل رسانی مجموع میانگین هزینه نگهداری برای آن قطعات یا قطعات حاصل شود، و علاوه بر این میانگین هزینه انباشتگی قطعه برای محصول مونتاژ شده و همچنین هزینه استقرار نیز کاهش یابد. شکل بسته این معیار حاصل می گردد. محدوده ها یا کرانه های پایینی اصلی این معیار همراه با برخی از ویژگی های حاکم مورد بررسی قرار گرفته و اثبات می شوند. این مورد به ما اجازه کاربرد الگوریتم Branch و Cut برمبنای تکنیک های مشابه با مباحث Louly و همکاران (۲۰۰۸ب) را خواهد داد. کاربردهای ضروری این الگوریتم به حساب آورنده آن است که خط مشی POQ به کار گرفته شده نیز مدنظر خواهد بود. الگوریتم حاصله بر روی مجموعه ای از مثال های ایجادی به صورت تصادفی آزمایش می شود.

ادامه این مبحث به شرح ذیل سازماندهی شده است. در بخش ۲، شمایی از مباحث مرتبط ارائه  می شود. بخش ۳ در ارتباط با بیان مشکل می باشد. معیار مرتبط در این زمینه در بخش ۴ تعریف می گردد. در بخش ۵، برخی از ویژگی های مهم تابع هدف حاصل می گردد، بعلاوه ویژگی های بارز نیز اثبات شده و دو کرانه پایینی بر روی تابع هدف ارائه می شوند. بخش ۶ معرف الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی می باشد. در بخش ۷، نتایج آزمایشات برای این الگوریتم ارائه می شوند. نکات مرتبط با نتیجه گیری نیز در بخش ۸ عرضه خواهند شد.        

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۲- بررسی مباحث
یک بررسی جامع در ارتباط با مباحث مطرح شده در انتشارات قبلی ارائه شده است (Dolgui و Prodhon، ۲۰۰۷؛ Louly و همکاران، ۲۰۰۸الف؛ Louly و همکاران، ۲۰۰۸ب). بنابراین، در اینجا ما صرفاً برخی از مراجع مرتبط را ارائه می نماییم.
شبیه سازی غالباً جهت تحلیل ویژگی های ابهام برانگیز در ارتباط با نیاز مشتری برای پارامتری سازی MRP به کار گرفته می شود. اکثریت مقاله های انتشار یافته در این زمینه در ارتباط با مشکل عدم تعادل می باشد یعنی تغییر فزاینده در برنامه های تولید. غالب این مقاله ها بر روی سیستم های تولید تک محصولی اشاره دارند. سیستم های مونتاژ به ندرت مدنظر قرار گرفته اند. به طور مثال، Sridharan و Berry (1990) به منظور تعدیل این ویژگی بی ثبات، انسداد بخشی از برنامه تولید اصلی (MPS) را پیشنهاد نموده اند. شبیه سازی های آنها معرف آن است که انتخاب یک روش دسته بندی مکفی به عنوان مهم ترین عامل به شمار می آید. شبیه سازی های انجام شده به وسیله Yeung و همکاران (۱۹۹۸) نیز معرف آن است که در سیستم های مونتاژ، بخش فریز شده MPS برای محصول نهایی نباید شامل زمان های تدارک برای مولفه های قطعاتی آن ها باشد.

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۳- مشکل و توصیف مدل
ضروریات مواد خام، قطعات و مونتاژهای فرعی و مختلف همگی منوط به تقاضاهای محصولات نهایی می باشند. رویکرد MRP در ارتباط با محاسبه این ضروریات وابسته با استفاده از صورت حساب مواد (BOM) و جداول MRP می باشد. چنین موردی به عنوان هسته رویکرد MRP به شمار می آید. در شکل  ۱، یک مثال جدول MRP ارائه شده است. در این مثال، خط مشی مقدار سفارش دوره ای (POQ) به کار گرفته شده است.
هر جدول MRP دارای چندین پارامتر می باشد: ویژگی مقطعی برای دسته بندی موارد (در صورت کاربرد خط مشی POQ)، زمان تدارک برنامه ریزی شده برای فاز بندی زمان، موجودی احتیاطی و غیره. در این مقاله، تنها دو پارامتر ذیل مدنظر هستند: ویژگی دوره ای یا تناوب (p) و زمان تدارک برنامه ریزی شده (x)، به واسطه اهمیت آن ها. در شکل ۱، این پارامترها مساوی با p=3 و x=2 به ترتیب می باشند.

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۴- فرم صریح تابع هدف
با توجه به آنکه مقدار حداکثری قطعه i در ارتباط با زمان تدارک مساوی با ui می باشد، تنها سفارشات ایجادی در دوره های قبلی ui-1 ممکن است هنوز حاصل یا دریافت نشده باشند. سفارشات ایجادی قبلی قطعاً می بایست رسیده باشند. تعداد  قطعه i، با قابلیت انتظار تحویل در انتهای دوره m=kp+r، به راحتی قابل محاسبه خواهد بود.

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۵- ویژگی های تابع هدف
مشکل بهینه سازی فوق سخت می باشد چرا که ویژگی عدم خطیت تابع هدف مدنظر بوده و همچنین متغیرها تصمیم نیز به صورت عدد صحیح هستند.
جهت یافتن ویژگی های تابع هدف، همانگونه که به وسیله Louly و همکاران (۲۰۰۸ب) مشخص شده است، توابع کمک ذیل مدنظر خواهند بود:

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۶- الگوریتم بهینه سازی
ویژگی های غالب، که در بخش قبلی ارائه شده اند، را می توان جهت ایجاد راهکارهای میانبری بکار گرفت که قابلیت کاهش فضای راه حل [A, B] ´ p، از طریق جایگزینی A به وسیله یک بردار بزرگ مرتبط و B به وسیله یک بردار کوچکتر، را خواهند داشت. دو راه حل بر این مبنا ارائه شده اند: یکی برای کاهش مقادیر کوچکتر (راهکار پایینی) و دومی برای مقادیر بزرگتر (راهکار بالایی). این راهکار همچنین جهت محاسبه کرانه های پایین تر برای فضای راه حل [A, B] ´ p با استفاده از LB1(p) و LB2(p) توسعه یافته است.

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۷- آزمایش عددی
حال اجازه دهید در یک مثال با n=10 انواع مختلف قطعات را ارائه نماییم. مقدار حداکثری زمان تدارک به میزان ۱۰(u=10) تنظیم گردیده است. هزینه های نگه داری واحد hi نیز در بازه های ذیل به صورت تصادفی ایجاد شد [۱، n]، که دارای مقادیر ۹، ۲، ۴، ۶، ۴، ۳، ۱۰، ۵، ۶ و ۲ می باشند. هزینه سفارش c نیز برابر با ۱۰۰ تعیین گردید.

زمان بندی و تناوب بهینه MRP خط مشی POQ

 

۸- نتیجه گیری
هدف این مقاله مدل سازی و بهینه سازی زمان های تدارک برنامه ریزی شده قطعات و دوره سفارش سیستم مونتاژ با  توجه به زمان های تدارک قطعات تصادفی می باشد. مدل پیشنهادی و الگوریتم های مربوطه قابلیت به حداقل رسانی مجموع میانگین هزینه نگهداری برای قطعات، هزینه میانگین انباشتگی محصول برای قطعات تمام شده و همچنین هزینه استقرار دستگاه ها را خواهند داشت. در مقایسه با مدل های شناخته شده، تابع هزینه فراهم آورنده یک ارزیابی هزینه کلی بهتر می باشد. مدل پیشنهادی را می توان برای پارامترسازی MRP بکار گرفت. به طور مثال، در موقعیت های صنعتی، غالب ضرایب ایمنی که در MRP ارائه شده اند جهت محاسبه زمان تدارک برنامه ریزی شده برای تأمین کنندگان غیرقابل تکیه بکار گرفته می شوند. در چنین موردی، زمان تدارک برنامه ریزی شده مساوی با زمان تدارک قراردادی ضربدر ضرایب ایمنی می باشد. این ضرایب به صورت تجربی هستند اما در عین حال قابلیت پیش بینی تأخیرات از طریق ایجاد زمان تدارک احتیاطی را خواهند داشت. هر چه که یک تأمین کننده قابل تکیه نباشد، ضریب آن بزرگتر خواهد بود. مدل پیشنهادی و الگوریتم های مرتبط را می توان جهت ارزیابی این ضرایب با استفاده از آمارهای مرتبط با زمان تدارک قطعات برای هر تأمین کننده بکار گرفت، و در عین حال هزینه های نگهداری، انباشتگی و استقرار را متناظر با سیستم مونتاژ مشخص ساخت.
از آنجایی که فرض تقاضای ثابت مدنظر است، توجه داشته باشید که این مدل را می بایست با مقادیر محتمل مختلف برای تقاضا بکار گرفت تا قابلیت بررسی حساسیت پارامترهای حاصله و مقادیر آنها وجود داشته باشد. در صورتی که مقادیر این پارامترها به صورت معنی داری برای سطوح تقاضای مشخص متفاوت باشند، رویکرد ارائه شده به وسیله سناریوهای مختلفی را می توان جهت انتخاب مقادیر پارامتر بکار گرفت. به علاوه، رویکرد دیگر برای تحقیقات آتی تفکیک سازی گوناگونی های تقاضا از محاسبات زمان تدارک برنامه ریزی شده از طریق کاربرد موجودی های احتیاطی برای محصولات تمام شده می باشد.
در نهایت، لازم است تا تحقیقات زیادی انجام پذیرد به گونه ای که قابلیت فراهم سازی ابزارهای تصمیم گیری جهت پارامتری سازی MRP تحت شرایط ابهام برانگیز، برای مدیران صنعتی، بوجود آید.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.