مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

شماره      
23
کد مقاله
TXT23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها
نام انگلیسی
Scouring of Cotton with Cellulases- Pectinases and Proteases
تعداد صفحه به فارسی
21
تعداد صفحه به انگلیسی
4
کلمات کلیدی به فارسی
شستشوی پنبه – سلولازها- پكتیاز‌ها – پروتئازها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Scouring – Cotton Cellulases- Pectinases – Proteases
مرجع به فارسی
دانشگاه منچستر
مرجع به انگلیسی
University of Manchester
سال      
2004
کشور        
انگلستان
شستشوی پنبه با سلولازها، پكتیاز‌ها و پروتئازها
چكیده
ممكن است بین 4 تا 12% از وزن پنبه، ناخالصی‌هایی به شكل واكس‌ها، پروتئین‌ها، پكتن‌‌ها، خاكستر و مواد شبه سلانئوزها همچون پیگمنت‌ها، همی‌سلولزها و شكرهای احیا شده باشند. این ناخالصی‌ها بوسیله شستشو از روی پارچه زدوده می‌شوند چون طبیعت آبگریز بودن آنها تاثیر منفی بر روی بالا بردن خاصیت‌ مرطوب گشتگی و قدرت جذب پارچه می‌گذارد. در این مقاله، پكتیاز، پروتئاز و سلولاز به صورت تركیبات متفاوت و برای زمان‌های متفاوت عملیات، هم در حمام‌های شامل یك آنزیم و یا تركیبات متفاوت آنزیم به منظور ارزیابی تاثیر این آنزیم‌ها بر روی قابلیت مرطوب گشتگی و جذب در پارچه‌های 100% پنبه‌ای، مورد استفاده قرار گرفت. در پایان شستشوهای قلیائی و آنزیمی خواص مرطوب شدگی‌ و قدرت جذب پوشاك تحت عناوین قابلیت مرطوب شدگی‌CIE*L، مقادیر WI و آنالیزهای پكتین توسط رنگرزی Ruthenium Red، مورد ارزیابی قرار گرفته است. علاوه بر این، اثرات كاربرد بیوشستو بر روی سفید گری و رنگرزی نیز بررسی شده است. در پایان آزمایش‌های ارزیابی و سنجش انجام پذیرفته و مشخص شد كه برای تحصیل قابلیت مرطوب شدگی‌ و قدرت جذب كافی، سلولاز+ پكتیاز و سلو‌لا‌ز+ پكتیاز+ پروتئاز از سایر تركیبات آنزیمی نتایج بهتری را در بر دارند.

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

 

مقدمه
لیف پنبه یك سلول بیولوژیكی منفرد با ساختار چند لایه است. این لایه‌ها از نظر ساختاری و شیمایی متفاوتند و تقریباً 10% از وزنشان شامل مواد غیر سلولزی همچوب لیپیدها، واكس‌ها، مواد پكتیكی، اسیدهای آلی، مواد پروتئینی/ نیتروژنی و دیگر تركیبات ناشناخته‌ای است كه درون لایه سطحی لیف وجود دارند [7,9-12]. این مواد غیر سلولزی باعث ایجاد یك سد فیزیكی آبگریز می‌شوند و لیف را از محیط جدا می‌كنند، چرا كه این مواد باعث پدید آمدن شرایط روغنی در حین پروسه ریسندگی شده و بر روی افزایش قدرت جذب و مرطوب شدگی‌ پارچه تاثیر می‌گذارند [3,5].
جداسازی معمول صنعتی این ناخالصی‌ها به راحتی توسط واكنش پارچه با هیدروكسید سدیم اجرا می‌شود. گرچه شستشوی قلیایی شیوه موثری است و قیمت هیدروكسید سدیم نیز پایین است، ولی این فرآیند بعنوان پروسه‌ای هزینه بر بشمار می‌آید، چرا كه مصرف آب و انرژی و فرآورده‌های نساجی در این فرآیند بالا است. همچنین این فرآیند، پتانسیل خطرآفرین و جدی در زمینه آلودگی محیط زیست و تقلیل منابع طبیعی دارد. میزان PH زیاد و دمای مورد نیاز برای شستشوی قلیایی ممكن است باعث آسیب دیدن بسیاری از الیاف شود [1,4-5].
مطالعات زیادی برای بررسی و مطالعه اثرات آنزیم‌ها در شستشوی پنبه انجام شده است. چنین كارهایی شامل استفاده تنها از یك نوع َآنزیم و یا تركیب پروتئازها، پكتیازها، لیپازها و سلولزها می‌باشد. تاثیر پروتئازهای مختلف بر روی بیوشستشو بواسطه استفاده پارچه‌های جوشیده شده در آب 100C0 توسط Hsieh و Cram [6]، تعیین شد.
این پروژه با شستشوی مستقیم پارچه‌های پنبه‌ای با پروتئازها گسترش یافت. بر این اساس، مشخص شد كه نتایج قابلیت مرطوب شدگی‌ كسب شده بعد از هر دو مطالعه كاملاً شبیه می‌باشند؛ علاوه بر این، محققین به این نتیجه رسیدند كه خواص مشابه مرطوب شدگی‌ را می‌توان با استفاده از مقدار كمتر انژی در مقایسه با استفاده پارچه‌های از قبل بعمل آمده در آب 100C0 ، كسب كرد [12].    Hartzellو Durrant  تاثیر هم زدن در شستشوی با استفاده از پكتیناز را مطالعه كرده و به این نتیجه رسیدند كه هم زدن در حین شستشو باعث بهبود قدرت جذب پارچه می ‌شود [5]. تاثیرات عملیات پكتیناز و سلولاز بر روی خواص سطحی توسط Li&Hardin  بررسی شد[15] و رابطه میان تصویر، قدرت جذب و خواص سطحی پارچه شسته شده با مواد بیو، توضیح داده شد. همچنین محققین تاثیر مواد فعال سطحی، هم زدن و انتخاب آنزیم را بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند كه اثرات مواد فعال سطحی و هم زدن و استر به ساختار آنیزیم و خصوصیات لیف پنبه مرتبط می‌باشد [11].

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

 

مواد و روش‌ها
سه نوع پارچه از قبل بمل آمده متفاوت (با وزن 156 gr/m2 ) در این تحقیق مورد استفاده قرا گرفت كه شامل پارچه‌های 100% پنبه‌ای با طرح تافته و شسته نشده بوده و تراكم تار و پود، 24 در هر سانتیمتر را در بر داشت. عملیات قبل از آزمایش متفاوت به این صورت انجام شد: پارچه A كه تنها در آب 100C0 جوشانده شد؛ پارچه نوع B كه فقط با  آمیلاز آهارگیری شد و پارچه نوع C كه هم در آب 100 درجه جوشانده شد و هم با  آمیلاز آهارگیری شد. آنزیم‌های مورد استفاده در این مطالعه در جدول 1 معرفی شده‌اند.
بعداز شستشو با قلیا ومواد بیوئی، تست‌های ارزیابی همچون قابلیت مرطوب شدگی‌ (كه مطابق با DIN 53924 انجام شد) شاخص سفیدی (stephensen)، CIE*L، آنالیز پكتین با Ruthenium Red انجام شد. شاخص سفیدی مطابق با معدله (1) اندازه‌گیری شد:
W=2B-A    (1)
كه w مقدار شاخص سفیدی
A,B – مقادیر بهبودی در 460 نانومتر و 620 نانومتر به ترتیب.
در پایان تست‌های ارزیابی، تجزیه و تحلیل‌های آماری نتایج توسط نرم افزار آماریspss با سطح اطمینان 95% انجام شد. علاوه بر این اثرات شستشوی آنزیمی بر روی سفید گری و رنگرزی نیز تعیین شد. تمام آزمایش‌ها در دانشكده مهندسی نساجی دانشگاه Dikuz Eylul انجام شد.

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

 

بحث و نتایج
خواص قابلیت مرطوب شدگی‌ و قدرت جذب
 از نظر آماری از طریق آنالیز واریانس اینگونه استنباط شد كه نوع تركیب، نوع پارچه و زمان واكنش دارای تاثیر بر روی خواص تر شوندگی نمونه‌های شسشته شده با مواد بیویی می‌باشد (جدول 3). به دلیل اینكه هر كدام از منابع تغییر وابسته به این مقادیر، دارای سطح معنی دار پایین تر از 05/0 بودند. زمانیكه تركیب‌ها با یكدیگر مقایسه شدند، پروتئاز تركیبی بود كه باعث پیدایش سطح معنی داری در خواص ترشوندگی می‌‌شد. در حقیقت مقادیر مرطوب شدگی‌ تمام پارچه‌های (A,B,C) شسته شده با پروتئاز كمترین مقدار بود.

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

 

شاخص سفیدی و مقادیرCIE*L
با توجه به این دیدگاه، مقادیر شاخص سفیدی (stephensen) پارچه اندازه گیری شد كه اگر چه زدودن پیگنمت‌های طبیعی از لیف پنبه در حین مرحله سفید گری حاصل می‌شود، مقداری از آنها می‌توانند در پروسه شستشو نیز برطرف شوند، به این دلیل كه این پیگمنت‌ها جذب مواد پروتینی و پكتیكی لیف پنبه می‌شوند. بنابراین مقداری افزایش در مقادیرWI به محض جداسازی این پكتیك و یا مواد پروتئینی از لیف پنبه روی می‌دهد. تجزیه و تحلیل‌های آماری مقادیر WI پارچه‌های شسته شده بیوئی ثابت می‌كنند كه نوع تركیب، نوع پارچه و زمان واكنش دارای تاثیر بر روی خواص WI نمونه‌های شسته شده بیوئی می‌باشند (جدول 4).
ارزیابی جداسازی پكتین بواسطه رنگرزی Ruthenium Red.
مقدارKIS طبق رابطه (2) كه همانند فرمول شناخته شده Kublka Munk است محاسبه شد، كه در ین رابطه R انعكاس نمونه است.
تاثیر شستشوی آنزیمی و قلیایی بر روی خواص رنگرزی و سفیدگری پارچه‌های شسته شده
در پایان، همانگونه كه از شكل 5 می‌‌توان مشاهده كرد، بر اساس انداز‌گیری‌هایی اسپكتروفوتومتریك این نكته مشخص شد كه نوع تركیبات آنزیمی بر روی مقادیر WI پارچه‌های شسته شده بعد از سفیدگری تاثیری را بجای نخواهد گذاشت. تفاوت معنی‌دار، این مقادیر WI پارچه‌های شسته شده آنزیمی و قلیایی حاصل شد. هر چند مقادیرWI نمونه‌های شسته شده آنزیمی تاكنون مشابه بودند (شكل2). بعد از سفیدگری با پراكسید، افزایش مقادیر WI برای هر تركیب آنزیمی كسب شد. به دلیل تاثیر پراكسید هیدروژن، این افزایش‌ها قابل انتظار بود.
مقادیر WI اغلب تركیبات، بجز پروتئاز، به مقدار تقریبی 70 رسید. هرچند مقادیر WI به دست آمده برای پارچه‌های واكنش شده با پروتئاز فقط بالای 68 بود. تنها می‌توان فرض شود كه اثرات شستشوی‌های آنزیمی متفاوت بر روی سفید گری قابل انكار است.

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

 

نتیجه گیری
در تمام آزمایش‌های ارزیابی و آنالیزهای آماری، مشخص شد كه تفاوت آماری میان نتایج آزمایش ارزیابی به دست آمده از پارچه C,B وجود ندارد. بنابراین برای جلوگیری از مصرف اضافی آب و انرژی، آهارگیری پارچه به تنهایی برای فرآیند شستشوی مفید كافی است. علاوه بر این در حوزه زمان‌های واكنش، 30 دقیقه زمان واكنش در اغلب موارد، به هنگامی كه با زمان‌های 60 و 90 دقیقه مقایسه شد، برای شستشوی مفید كافی نبوده است. در حالیكه نتایج آزمایش ارزیابی به دست آمده بعد از 60 دقیقه از نظر آماری شبیه هم بودند. مطابق با نتایج ارزیابی شده، تركیباتی كه در آنها سلولاز وجود داشت از سایر تركیبات آنزیمی مفیدتر بودند. اغلب شستشوهای آنزیمی نتایج بهتری را نسبت به شستشوی قلیایی نمی‌دهند، هرچند اغلب نتایج مشابه شستشوی قلیایی بوسیله حذف یا برداشت پكتین و بالا بردن خاصیت مرطوب شدگی‌ با تركیب سلولاز+ پكتیاز و سلولاز+ پروتئاز + پكتیاز به دست آمد.

شستشوی پنبه با سلولازها- پكتیاز‌ها و پروتئازها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.