مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 15

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 15 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 15
سوء استفاده از حق
Abuse of right
دیواره حایل
Abutment
مولد جریان متناوب
Ac generator
استانداردهای كتابخانه‌های دانشگاهی
Academic Libraries standards
پیشرفت تحصیلی
Academic achievement
درگیری تحصیلی
Academic engagement
كتابخانه های دانشگاهی
Academic libraries
خودكارایی تحصیلی
Academic self – efficacy
گزارش نویسی دانشگاهی
Academic writing
دانش آموزان تیزهوش
Academically gifted
ناتوانی در حساب
Acalculia
شتاب
Acceleration
شتاب نگار
Accelerogram
شتاب سنج
Accelerometer
تكیه و تكیه گذاری
Accent & accentuation
دسترسی به اطلاعات
Access to information
دسترسی به دریا
Access to the sea
دسترسی
Access
بیمه حوادث
Accident insurance
پیشگیری از حادثه
Accident prevention
حوادث
Accidents
شریك جرم
Accomplice
پاسخ پذیری
Accountability
استقلال حسابدار
Accountant independence
حسابداران
Accountants
حسابداری
Accounting
خدمات حسابداری
Accounting customer
شركت ‌های حسابداری
Accounting firms
استانداردهای حسابداری
Accounting standards
متغیرهای حسابداری
Accounting variables
موج صوتی
Acoustical wave
حسابداری بر مبنای تعهد
Accrual basis accounting
اقلام تعهدی
Accruals
فرهنگ پذیری
Acculturation
انباشت
Accumulation
انباشتگی (ریاضیات)
Accumulations (Mathematics)
متهم
Accused
متهم (حقوق)
Accused (law)
استات‌ها
Acetates
استازولامید
Acetazolamide
استیك اسید
Acetic acid
استون
Acetone
استونیتریل
Acetonitrile
استیل دارشدن (كردن)
Acetylation
استیل كولین استراز
Acetylcholine esterase
استیلن
Acetylene
استراستیلنی
Acetylene esters
استیل هیدرازین
Acetyl hydrazine
كتیبه های هخامنشی
Achaemenian inscriptions
هخامنشیان، 558-330 ق.م
Achaemenian, 330-558 B.C
هنر هخامنشی
Achaemenid Art
معماری هخامنشیان
Achaemenid architecture
كاخ های هخامنشی
Achaemenid palaces
آچبه, چینوا, 1930
Achebe, Chinua, 1930
انگیزش پیشرفت
Achievement motivation
آزمون های پیشرفت تحصیلی
Achievement test
هدف های پیشرفت
Achievement goals
نیازهای پیشرفت
Achievement needs
اكیلئا میله فولیوم، بومادران
Achillea millefolium
اكیلئا
Achillea
تعادل اسید و باز
Acid- base equilibrium
اسیدوز
Acidosis
روغن سویا
soybean oil
یوز پلنگ آسیایی
Acinonyx jubatus venaticus
آسیپانسر، ماهی خاویار
Acipenser
تاس ماهی ایران (گونه ماهی)
Acipenser persicus
ماهی قره برون
Acipenseridae
خواص صوتی
Acoustic Properties
پاگیری صوتی
Acoustic impedance
نوفه صوتی
Acoustic noise
سرعت موج صوتی
Acoustic wave velocity
صوت شناسی
Acoustics
علم حصولی
Acquired knowledge
آكریلیك
Acrylic
بازیگری (نمایش)
Acting
اكتینومیستالز
Actinomycetales
كربن فعال
Activated carbon
فرایند لجن فعال شده
Activated sludge process
پالایه فعال
Active filter
عقل فعال
Active intellect
جرم فعال
Active mass
مدیریت فعال صف
Active queue management
سیستم تعلیق فعال
Active suspension system
فعالیت سیاسی
Activism
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
Activity based costing
مدیریت بر مبنای فعالیت
Activity based management
ضریب فعالیت
Activity coefficient
بازیگران زن
Actresses
شبكه های اقتضابی
Ad-Hoc networks
آدا (زبان برنامه نویسی رایانه ای)
Ada (programming language)
آدم
Adam
پالایه تطبیقی
Adaptive filter
اقتباس ها
Adaptations
رها سازی بار تطبیقی
Adaptive load shedding
پذیرش نوآوری
Adaption of Innovation
ساختار تركیب اطلاعات تطبیقی
Adaptive Data Fusion Structure
آرایه آنتن تطبیقی
Adaptive antenna array
سیستم كنترل تطبیقی
Adaptive control system
برآورد تطبیقی
Adaptive estimation
صافی انطباقی
Adaptive filter
سیستم های ابررسانه انطباقی
Adaptive hypermedia systems
مدیریت همساز
Adaptive management
مدیریت تطبیقی
Adaptive management
مدوله سازی تطبیقی
Adaptive modulation
سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی
Adaptive neuro-fuzzy inference system
درمان اعتیاد
Addiction therapy
افزودنی ها
Additives
ادله (فقه)
Adellah (proofs) (Islamic law)
چسبندگی
Adhesion
چسب ها
Adhesives
جو بی دررو
Adiabatic atmosphere
آدیپوسیت‌ها
Adipocytes
ماتریس مجاورت
Adjacency matrix
ساختمان های مجاور
Adjacent building
امر مختومه
Adjudicated case
سازگاری
Adjustment
تجهیزات تعدیل (حقوق)
Adjustment (law)
مدیران اداری
Administration managers
تقسیمات كشوری
Administrative & political divisions
قرارداد اداری
Administrative contract
فساد اداری
Administrative corruption
دادگاه های اداری
Administrative courts
حقوق اداری
Administrative law
تحول نظام اداری
Administrative system evolution
میزان پذیرش
Admission rate= Rate of admission
اقرار
Admissions
ساختمان های خشتی
Adobe buildings
نوجوانان
Adolescents
تزیینها
Adornments
فرزند خواندگی
Adoption
تزئین ها
Adornments
كودكان خانواده های نابسامان
Adult children of disfunctional families
آموزش بزرگسالان
Adult education
زنا
Adultery
بزرگسالان
Adults
معادله انتشار – انتقال
Advection-diffusion equation
انتخاب نامساعد
Adverse selection
آگهی های تبلیغاتی
Advertising
نصیحت
Advice
مغناطیس هوایی
Aeromagnetic
آژیلوپس
Aegilops
اژیلوس سیلندریكا
Aegilops cylindrica
آژیلوپس تاوشی
Aegilops tavechii
ایدز
Acquired immunodeficiency syndrome
عكس های هوایی
Aerial photographs
عكسبرداری هوائی
Aerial photography
ورزش های هوازی
Aerobic exercises
توان هوازی
Aerobic power
آئرودینامیك
Aerodynamics
آئروفلوت
Aeroflot
آئروموناس
Aeromonas
آئروموناس هایدروفیلا
Aeromonas hydrophila
هوانوردی
Aeronautics
آئروفین
Aerophine
كشت هوایی
Aeroponics
آئروسل
Aerosol
صنعت هوافضایی
Aerospace industry
زیبایی شناسی
Aesthetics
اختلالات عاطفی
Affective disorders
جنگلكاری
Afforestation
مهاجران افغان
Afghan immigrants
پناهندگان افغانی
Afghan refugees
شاعران افغانی
Afghani poets
افغانستان
Afghanistan
آفلاتوكسیكوزیس
Aflatoxicosis
افلاتوكسین بی
Aflatoxin B
آفلاتوكسین بی 1
Aflatoxin B1
آفلاتوكسین ام 1
Aflatoxin M1
آفریقا
Africa
سازمان های آفریقایی
African organizations
سیاهان ایالات متحده
Afro-Americans
افشاریان، 1148-1218ق
Afsharids, 1735-1803
پس رسی
After-ripening
پس لرزه
Aftershock
آگاریكوس بیسپوروس
Agaricus bisporus
سن
Age
سالمندان
Aged
معماری عامل
Agent architecture
مدل سازی عامل محور
Agent-based modeling
گردایش
Agglomeration
تشدید مجازات
Aggravation of penalty
انباشتگی
Aggregation
تجمع (شیمی)
Aggregation (chemistry(
تجاوز (حقوق بین الملل)
Aggression (International law(
پرخاشگری
Aggressive
میدان نفتی آغاجاری
Aghajari oil field
سازمان های چابك
Agile Organizations
سیستم تولید چابك
Agile manufacturing systems
سالمندی
Aging
پیرسازی (متالورژی)
Aging (Metallurgy)
آگونوسنا
Agonoscena
موافقتنامه جنبه‌های ارتباط تجاری حقوق مالكیت فكری
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual property Rights
توسعه كشاورزی
Agricultural development
اقتصاد كشاورزی
Agricultural economics
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی
Agricultural Research, Education & Extension Organization
تعاونی های كشاورزی
Agricultural cooperatives
آموزش كشاورزی
Agricultural education
ترویج كشاورزی
Agricultural extension
مروجان كشاورزی
Agricultural extension workers
پیش بینی های كشاورزی
Agricultural forecasts
بیمه كشاورزی
Agricultural insurance
سرمایه گذاری های كشاورزی
Agricultural investments
ماشین آلات كشاورزی
Agricultural machinery
ماشینی كردن كشاورزی
Agricultural mechanization
سیاست كشاورزی
Agricultural policy
جمعیت های كشاورزی
Agricultural populations
تولیدكنندگان كشاورزی
Agricultural producers
تولید كشاورزی
Agricultural production
بهره ‌وری كشاورزی
Agricultural productivity
تحقیق و توسعه كشاورزی
Agricultural research and development
بخش كشاورزی
Agricultural sector
خدمات كشاورزی
Agricultural services
هنرستان های كشاورزی
Agricultural technical schools
فناوری كشاورزی
Agricultural technology
پسماندهای كشاورزی
Agricultural wastes
كشاورزی
Agriculture
اگروباكتریوم
Agrobacterium
مواد شیمیایی زراعی
Agrochemicals
اقلیم شناسی كشاورزی
Agroclimatology
هواشناسی كشاورزی
Agrometeorology
صفات زراعی
Agronomic characters
ویژگی‌های زراعی
Agronomic traits
زراعت
Agronomy
اگروپیرون / گونه گیاهان اوراسیا
Agropyron
میدان نفتی اهواز
Ahvaz oil field
هدف ها و نقش های آموزش و پرورش
Aims and objectives of education
هدف ها و نقش ها
Aims& objectives
تهویه مطبوع
Air conditioning
خشكاندن در هوا
Air drying
پالایه هوا
Air filter
هوا شكن
Air foil
نیروی هوائی
Air forces
گاف هوا
Air gap
آلاینده‌های هوا
Air pollutants
آلودگی هوا
Air pollution
كنترل آلودگی هوا
Air pollution control
خالص سازی هوا
Air purification
دمای هوا
Air temperature
كنترل ترافیك هوائی
Air traffic control
هوابرد
Airborne
خطوط هوایی
Airlines
حمل و نقل هوایی
Air Transportation
هواپیماها
Airplanes
آلكالوییدها
Alkaloids
آلكیل دارشدن ( كردن)
Alkylation
آلكان ها
Alkanes
آلكن ها
Alkenes
الكوكسیدها
Alkoxides
آلكیل ایزوسیانید
Alkyl isocyanide
الكین ها
Alkynes
تمثیل ها
Allegories
الل‌ها
Alleles
عوامل آللوپاتی
Allelopathic agents
آللوپاتی، دگر آسیبی، دگر آزاری
Allelopathy
آلرژن‌ها
Allergens
حساسیت
Allergy
پیاز (گونه…)
Allium
آلوترومبیوم پولوینیوم (كنه)
Allothrombium pulvinum
آلوكسان مونوهیدرات
Alloxan monohydrate
زبان مدل سازی Alloy
Alloy modeling language
آلیاژ سازی
Alloying
عنصر آلیاژی
Alloying element
آلیاژها
Alloys
تلمیح
Allusions
رسوب های آبرفتی
Alluvial deposits
مخروط افكنه
Alluvial fan
خاك آبرفتی
Alluvial soil
پادگانه آبرفتی
Alluvial terrace
دره های آبرفتی
Alluvial valleys
آبرفت
Alluvium
درختان بادام
Almond trees
بادام ها
Almonds
ریزش مو
Alopecia
ساختار مارپیچ آلفا
Alpha – helix structure
فاز آلفا
Alpha phase
آلفا-آمیلاز
Alpha-amylase
كشورهای كوه آلپ
Alpine Countries
كوه آلپ
Alps
دگرسانی
Alteration
روش جایگزین
Alternative method
روش های تناوبی
Alternative methods
برنامه ریزی جایگزینی
Alternative planning
ارتفاع سنج‌ها
Altimeters
ارتفاع سنجی
Altimetry
ارتفاع
Altitude
نوع دوستی
Altruism
آلومین
Alumina
آلومینا
Alumina
آلومینیم
Aluminum
آلیاژهای آلومینیم
Aluminum alloys
قطعه ریختگی آلومینیمی
Aluminum casting
تركیبات آلومینم
Aluminum compounds
آلیاژهای مس آلومینیم
Aluminum copper alloys
فرایند ریخته‌گری آلومینیم
Aluminum foundry practice
اكسید آلومینیم
Aluminum oxides
ورق آلومینیم
Aluminum sheet
صنعت پروفیل و آلومینیوم
Aluminum profile industry
دانه آمارانت
Amaranth grain
تاج خروس
Amaranth
سفیران
Ambassadors
ابهام (زبان شناسی)
Ambiguity (Linguistics)
مبهم
Ambiguous
ضمیر مبهم
Ambiguous pronoun
جمله مبهم
Ambiguous sentence
آمبلی سیوس كوكومریس
Amblyseius cucumeris
آمریكا (مركزی)
America(Central(
آمریكا (شمالی)
America(Northern(
آمریكا (جنوبی)
America(southern(
نمایشنامه آمریكایی
American drama
تحریم اقتصادی آمریكا
American economic sanctions
داستان های آمریكایی
American fiction
ادبیات آمریكایی
American literature
آمیدها
Amides
آمیدوالكیل
Amidoalkyl
آمیكاسین سولفات
Amikacin sulfate
آمین ها
Amines
موتیف های آمینواسید
Amino acid motifs
توالی آمینواسید
Amino acid sequence
آمینواسیدها
Amino acids
تركیبات آمینو
Amino compounds
عامل آمین
Amino groups
آمینواسیداكسیداز
Amino acid oxidase
آمینوتیازول ها
Aminothiazoles
آمونیاك
Ammoniac
آمونیت
Ammonite
نیتروژن آمونیوم
Ammonium Nitrogen
آمونیوم استات
Ammonium acetate
آمونیوم ها
Ammoniums
آموكسی سیلین
Amoxicillin
گروه آمفیبول
Amphibole group
آمفیلینافولیاسه آ
Amphilina foliacea
دامنه در مقابل دورافت
amplitude versus offset
آمفوتریسین بی
Amphotericin B
نشانگرهای ای.اف.ال.پی
Amplified Fragment Length Polymorphism
چند ریختی طولی قطعات تكثیر یافته
Amplified fragment length polymorphism
تقویت كننده ها
Amplifier
دامنه (نوسان)
Amplitude
بادامك
Amygdala
آمیلازها
Amylases
آمیلوییدوز
Amyloidosis
راكتور بی هوازی هیبرید رو به بالا
Anaerobic Hybrid Reactor Performance
باكتری ‌های بی‌هوازی
Anaerobic bacteria
هضم بی‌هوازی
Anaerobic digestion
توان بی هوازی
Anaerobic power
آنالیسم
Analcime
مدارهای قیاسی
Analog circuits
واگردانی قیاسی به رقمی
Analog to digital conversion
استدلال تمثیلی
Analogical reasoning
تجزیه و تحلیل
Analysis
تحلیل فلسفی
Analysis (Philosophy)
تابع تحلیلی
Analytic function
توابع تحلیلی
Analytic functions
شیمی تجزیه
Analytical chemistry
فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
Analytical hierarchy process

 

لغات بین رشته ای بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.