مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 7

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 7 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 7
مرحله
Phase
پروژه مرحله ‌ای
Phased Project
شبكه‌های تقدم و تأخر
Precedence network (PN)
روابط تقدم و تأخر و پیش ‌نیازی
Precedence relationship
زمان احتمالی
Probability Time
تكنیك ارزیابی و بازنگری برنامه
Program Evaluation & Review Technique (PERT)
روش تفكیك فعالیت‌های پروژه
Project Breakdown Structure (P.B.S
سرعت ‌بخشی به پروژه، تسریع پروژه
Project Expediting
گزینش طرح
Project selection
تراز كردن منابع
Resource Leveling
زمان اجرا
Run time
پروژه
Scheme /  Project
فرآیندهای تصادفی
Stochastic processes
زیر پروژه
Sub Project
شناوری جمعی
Total Float (T.F(
ساختار شكسته شده كار
Work Breakdown Structure (WBS)
مشخصات واحد زمانی كار
Work Time Unit Specification
توقف كار
Work stoppage
کیفیت ظاهری سطوح
Aspect
کیفیت اندازه و همسطحی درزهای بدنه
Gap and flush
جوشکاری
Welding
عدم لیاقت
Demerit
ابزار
Equipment
کارگری
Worker
مواد
Material
پروسه
Process
انتقال
Translation
فاصله
Gap
فرم بازرسی استاندارد
Standard Inspection form
ساعت اندازه گیری
Dial Gauge
بصورت چشمی
Visual check
سیلر همینگ
Hemming sealer
سیلر ماستیک
Mastic sealer
سیلر تقویت کننده
Reinforcement sealer
تست غیر مخرب
Non-destructive test
تست مخرب
Destructive test
تست پیچشی
Twisting test
واکنش سریع
Reactivity
مذکور، فوق الذکر
above-mentioned
گشتاور شتاب دهنده
acceleration torque
شتاب دهنده
accelerator
دسترسی، دستیابی
access
صحیح، دقیق، درست
accurate
مجاور، نزدیک، همجوار
adjacent
تنظیم
adjustment
فاصله هوایی
air-gap
جریان متناوب
Alternating current
تقویت کننده
amplifier
دامنه
amplitude
زاویه
angle
ظاهری، پیدا، آشکار
apparent
توان ظاهری
apparent power
پیوست، ضمیمه
Appendix
به طور مناسب
appropriately
تقریب
approximation
آرمیچر
armature
جریان آرمیچر
armature current
تلفات آرمیچر
armature power losses
محور آرمیچر
armature shaft
ولتاژ آرمیچر
armature voltage
سیم پیچ آرمیچر
armature winding
به شرح زیر، به قرار زیر
as follows
فرضیات، مفروضات
assumptions
ژنراتور آسنکرون
asynchronous generator
موتور آسنکرون، ناهمزمان
asynchronous motor
حداقل، دست کم
at least
اتوترانسفورماتور
auto transformer
سیم پیچ کمکی
auxiliary winding
گشتاور متوسط
average torque
نیروی ضد محرکه، نیروی برق وارانی
back emf
نیروی ضد محرکه
back-electromotive force
سه فاز متعدل
balanced three phase
فیلتر میان گذر
band pass filter
پهنای باند
bandwidth
پتانسیل سد
barrier potential
یاطاقان
bearing
بایاس
bias
بایاس شده
biased
رتورقفل شده یا بلوکه شده
blocked rotor
مرز،مرزی
boundary
ترمز
break
فروپاشی شکست
breakdown
جاروبک
brush
جاروبک
brushless
ظرفیت
capacitance
خازن
capacitor
چدن
cast iron
فولاد ریخته گری
cast steel
آشکارا، واضحا
clearly
در جهت عقربه ساعت
clock wise – CW
نیروی خنثی کننده
coercive force
سیم پیچ
coil
کمپوند اضافی / انباشته
Cumulatively compound
جبران کنندگی
compensation
پیچیده
complex
مزدوج مختلط
complex conjugate
مولفه، جزء ،عضو
component
ژنراتور کمپوند یا مختلط
compound generator
ماشین کمپوند یا مختلط
compound machine
موتور کمپوند یا مختلط
compound motor
محاسبه کردن، حساب کردن
compute
زاویه هدایت
conduction angle
هدایت، رسانایی
conductivity
پیوسته
continuous
شرکت کردن
contribute
تبدیل، تغییر
Conversion
مس
copper
تلفات مسی
copper losses
سیم مسی
copper wire
هسته
core
تلفات هسته
core losses
نظیر به نظیر، متشابه
corresponding
در جهت خلاف عقربه  ساعت
counter clock wise – ccw
اثر تزویجی
coupling effect
نقطه کوری
curie-point
کنترل حد جریان
current limit control
منبع جریان
current source
قطع کردن، قطع
cut off
ستوانه
cylinder
رتور استوانه ای
cylindrical rotor
خط چین
dash line
داده
data
ژنراتور جریان مستقیم
DC generator
موتور جریان مستقیم
DC motor
اعشاری
decimal
تاخیر
delay
اتصال مثلث / دلتا
delta connection
چگالی، تراکم
density
آشکار ساز
detector
وسیله، ابزار
device
تشخیص، عیب شناسی
diagnosis
دی الکتریک
Dielectric
ثابت دی الکتریک
dielectric constant
جریان دی الکتریک
dielectric current
تقویت کننده تفاضلی
differential amplifier
کمپوند نقصانی
differentially compound
دو قطبی
dipole
جریان مستقیم
direct current- dc
جهت
direction
پخش کردن،توزیع کردن
distribute
توزیع شده
distributed
پخش، توزیع، تقسیم
distribution
دیورتور، منحرف کننده
diverter
افت
Drop
ترمز دینامیکی
dynamic Breaking
دینامو
dynamo
توزیع اقتصادی
economic dispatch
پخش بار اقتصادی
economic load flow
جریان گردابی
eddy-current
بهره، راندمان، بازده
efficiency
ورودی الکتریکی
electrical input
خروجی الکتریکی
electrical output
نیروی محرکه الکتریکی
electromotive force – EMF
عنصر
element
حذف، دفع
elimination
تبدیل انرژی
energy conversion
کامل،کل ،تمام
entire
معادله، رابطه
equation
معادل، هم ارز، مساوی
equivalent
مدار معادل
equivalent circuit
تخمین
estimation
عبارت، بیان
expression
امپدانس خطا
fault impedance
فرومغناطیسی
ferromagnetic
میدان، حوزه
field
میدان حاصله از قطب
field pole
سیم پیچ تحریک – میدان
field winding
جریان تحریک، جریان میدان
field-current
شار
flux
چگالی شار
flux density
مدار شار مغناطیسی
flux linkage
فرکانس
frequency
اصطکاک
friction
بار کامل، تمام بار
full load
جریان در بار کامل
full load current
لغزش در بار کامل
full load slip
ولتاژ تولید شده
generated-voltage
ژنراتور،مولد
generator
ضمیمه شده،  افزوده
given in
اثر هال
hall effect
پسماند، هیسترزیس
hysteresis
باند هیسترزیس
hysteresis band
حلقه هیسترزیس
hysteresis loop
یکسان، برابر
identical
موهومی، مقدار موهومی
imaginary
برحسب
in terms of
نشان دادن، نمایش دادن
indicate
نشان دادن، اشاره کردن بر
indicate
اختصاصی، خاص
individual
القاء کردن
induce
ولتاژ القاء شده
induced voltage
القاء
induction
ژنراتور القایی
induction generator
موتور القایی
induction motor
بار صنعتی
industrial load
صنعت
industry
اینرسی
inertia
ثابت اینرسی
inertia constant
بی نهایت
infinite
داخلی،درونی
inner
لحظه ای، آنی
instantaneous
جریان لحظه ای
instantaneous current
عایق، ماده عایق
insulant
عایق کردن، عایقکاری
Insulate
عایق دار
insulated
کابل عایق شده
insulated cable
داخلی،درونی
internal
زاویه داخلی
internal angle
مدار داخلی
internal circuit
قانون جریان کیرشهف
Kirchhoff’s current law –  kill
قانون ولتاژ کیرشهف
Kirchhoff’s voltage law –  kvl
پس فاز
lagging
ضریب توان پس فاز
lagging power factor
مورق، لایه لایه
laminated
سیم پیچ مجاور
lap-winding
پیش فاز
leading
ضریب توان پیش فاز
leading power factor
نشت کردن
leak
نشتی، نشت
leakage
جریان نشتی
leakage current
قانون دست چپ
left-hand-rule
خط
line
خطی، طولی
Linear
خطی بودن، خطی
linearity
خطوط شار
lines of flux
بار
load
متقارن کردن بار
load balancing
جبران کنندگی بار
load compensation
جریان بار
load current
گشتاور بار
load-torque
قفل شده
locked
روتور قفل شده
locked rotor
حلقه
loop
تلفات
losses
مغناطیسی
magnetic
مدار مغناطیسی
magnetic circuit
منحنی مغناطیس شوندگی
magnetizing-curve
نیروی محرکه مغناطیسی
magnetomotive force
دامنه، اندازه، مقدار
magnitude
کنترل کننده اصلی
master controller
گشتاور ماکزیمم
maximum torque
تلفات مکانیکی
mechanical losses
مدولاسیون
Modulation
ممان اینرسی
moment of inertia
علاوه بر این، بعلاوه
moreover
متقابل، دوسره
mutual
ضریب القای متقابل
mutual inductance
پلاک
nameplate
خنثی
neutral
بی باری
no load
جریان بی باری
no load current
لغزش در حالت بی باری
no load slip
آزمایش بی باری
no load test
ولتاژ بی باری
no load voltage
گره
node
گره ولتاژ
node voltage
غیر خطی
nonlinear
قطب شمال، قطب مثبت
north pole
آزمایش مدار باز
open circuit test
مدار
orbit
بیرونی، خارجی
outer
ولتاژ خروجی
output voltage
اضافه ولتاژ
over voltage
غلبه کردن، چیره شدن، فایق آمدن
Overcome
درصد، بر حسب درصد
percentage
پرمابلیته، نفوذپذیری مغناطیسی
Permeability
زاویه فاز
phase angle
جریان فاز
phase current
ولتاژ فاز
phase voltage
پدیده
phenomenon
لغزش قطب
pole slip
پتانسیل، ولتاژ
Potential
توان
Power
زاویه ضریب توان
power factor angle
بهبود ضریب توان، اصلاح ضریب توان
power factor correction
تلفات توان
power losses
منبع تغذیه
power supply
مثلث توان
power triangle
سیم پیچ اولیه
primary winding
اولی، قبلی، از پیش
prior
پروسه، فرآیند، روند
Procedure
هزینه تولید
production cost
قطار پالس
pulse train
جریان اسمی
rated current
توان اسمی
rated power
سرعت اسمی
rated speed
ولتاژ اسمی
rated voltage
یکسو کننده، یکسوساز
Rectifier
پسماند مغناطیسی
residual-magnetism
مقاومت ویژه به ترتیب
Resistivity
بترتیب
respectively
میدان گردان
rotating field
شار گردان
rotating flux
سرعت چرخش
rotational speed
تلفات چرخشی
rotational-losses
نمایان
salient
قطب برجسته
salient pole
اشباع
saturation
جریان اشباع
saturation current
سیم پیچ ثانویه
secondary winding
خود القایی
self-inductance
تحریک جداگانه
separately-excited
ماشینهای  سری
series machines
نصب کردن، ساختن
set-up
ظرفیت اتصال کوتاه
short circuit capacity
آزمایش اتصال کوتاه
short circuit test
اتصال کوتاه، مدار کوتاه
short-circuit
ماشینهای موازی یا شنت
shunt machines
خطای اتصال کوتاه یک فاز به زمین
single phase to ground fault
شبیه سازی
simulation
خطای اتصال کوتاه یک خط به زمین
single line to ground fault
تکفاز
single phase
موتورآسنکرون تکفاز
single phase asynchronous motor
موتور القایی تکفاز
single phase induction motor
موتور تکفاز
single phase motor
ترانسفورماتور تکفاز
single phase transformer
سینوسی
sinusoidal
جریان سینوسی
sinusoidal current
کمیت سینوسی
sinusoidal quantity
موج سینوسی
sinusoidal wave
شیب
slope
تنظیم سرعت
speed regulation
رتور قفس سنجابی
squirrel cage rotor
سکون
stall
راه انداز
Starter
گشتاور راه انداز
starting torque
جریان راه اندازی
starting-current
ترانسفورماتورافزاینده
step-up transformer
ولتاژ داخلی زیر گذرا
subtransient internal voltage
فرضی، تصور شده
supposed
ساسپتانس، پذیرندگی، مقدار هدایت کور
susceptance
های متقارن
symmetrical components
خط متقارن
symmetrical line
همزمان، سنکرون
synchronous
کندانسور سنکرون
synchronous condenser
ژنراتور سنکرون
synchronous generator
موتور سنکرون
synchronous motor
سرعت سنکرون
synchronous speed
تب چنجر
tap changer
مدار آستانه
threshold circuit
کنترل نسبت زمان
time ratio control
گشتاور چرخشی
torque
ترانسفورماتور، مبدل
transformer
ولتاژ داخلی  گذرا
transient internal voltage
حد پایداری گذرا
transient stability limit
انتقال، ارسال
transmission
نسبت دور
turns ratio
اتصال کوتاه دو فاز به زمین
two phase to ground fault
مقادیر عمومی
typical values
یک جهته، یک سوی
unidirectional
سینوسی واحد
unit sine
موتور یونیورسال
universal motor
مورد استفاده
utilized
تغییرات، اختلاف
variation
کنترل برداری
vector control
سرعت
velocity
برعکس، معکوس
vice versa
کلاف، سیم پیچ
wind
تحمل کردن، تاب آوردن
with stand
رتور سیم پیچی شده
wounded rotor
حالت صفر
zero state
مدیریت ریسک پروژه
Project Riske Management
مدیریت و مهندسی ارزش
Value Engineering & Management
مطالعات امکان پذیری
Feasibility study
مدلسازی جایابی تجهیزات
Facility Location
مدلسازی طرح استقرار، چیدمان تاسیسات
Facility Layout
مدیریت پروژه
Project Management
تکنیک ها
techniques
ابزارها
tools
مهارت
skill
فرآیند
process
گروه فرآیندها
processes group
فرآیند های آغازین
initiating processes
فرآیندهای برنامه ریزی
planning process group
فرآیند های اجرا
executing process group
فرآیندهای کنترل و نظارت
controlling & monitoring process
فرآیند های پایانی
closing process group
یکپارچگی مدیریت پروژه
project management integration
مدیریت محدوده پروژه
project scope management
مدیریت زمان پروژه
project time management
مدیریت هزینه پروژه
project cost management
مدیریت کیفیت پروژه
project quality management
مدیریت منابع انسانی پروژه
project human resources management
مدیریت ارتباطات پروژه
project communications management
مدیریت ریسک پروژه
project risk management
مدیریت تدارکات پروژه
project procurement management
تدارکات
Procurement

 

لغات بین رشته ای بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.