مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حقوق – بخش 7

در این قسمت  لغات حقوق بخش 7 عرضه شده است.

لغات حقوق صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حقوق / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حقوق - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات حقوق بخش 7
قاچاق
Trafficking
خانواده
Domestic
عدول کردن
Depart
دیدگاه
Approach
انتقاد کردن
Criticize
دخالت
Interfering
صلاحدید
Discretion
الزامات جرم
Offence demands
استماع دادرسی
Heard
تناسب
Proportionality
برجسته
Highlights
توانایی
Potential
محدود کردن
Conflict
تعقیب
Pursuit
قوه قضائیه
Judiciary
تأثیر بخشی سیستم عدالت کیفری
The effectiveness of the criminal justice system
عدالت
Justice
بیان شده
Expressed
محدوده، دامنه
Range
مجازات
Sanctions
آمار رسمی
Official statistics
نشان دادن
Reveal
تقریبی
Approximately
درصد
Percent
آزادی
Release
ضعف
Weaknesses
اعاده وضع
Rehabilitation
فقدان
Lack
آزادی
Release
جنبه
Respect
قابل ملاحظه
Considerably
ارزان تر
Cheaper
اجرا
Implement
باقی ماندن
Remain
مالی
Financial
هزینه ها
Costs
حبس
Custody
توجه
Attention
مورد توجه قرار دادن
Acknowledging
گسترش یافتن
Developed
نا هنجاری ها
Disorders
زمینه
Context
پیچیده
Complex
سیاسی
Political
تمایل
Predisposition
به سمت
Towards
اعتراض خشونت آمیز
Violent protest
در نظر گرفتن
Light
نگرانی های مختلف
Various concerns
محکومیت مجدد
Reconviction
زود رس
Rates
فقدان
Lack
اعتماد عمومی
Public confidence
مدیریت، هدایت
Conducting
اساسی
Fundamental
تجدید نظر
Review
چهارچوب
Framework
آموزش، راهنمایی
Guide
محکومیت
Sentencing
اختیارات
Options
مناسب، مقتضی، حصول
Meet
پوشش دهی
Overarching
هزینه ها
Costs
نسبی
Relative
تأثیر بخشی
Effectiveness
کاهش
Reducing
محکومیت های رایج
Current Sentencing
احتمالی
Likely
اثر
Impact
پیشنهاد
Recommendations
دوره
Terms
هزینه ها
Costs
جمعیت زندانی ها
Prison population
تجدید نظر
Review
تعیین
Identify
انعطاف پذیر
Flexible
مدیریت
Management
مرتبط شدن
Link
کاهش
Reduction
حمایت
Sustain
اعتماد
Confidence
حمایت
Protect
نتیجه گیری
Conclusion
روند
Process
شدت
Severity
ارتباط نزدیک
Closely related
تخلف
Fault
حفظ
Maintain
اعتماد عمومی
Public confidence
تکمیل
Implementing
راهبرد ها
Strategies
خاص
Individual
زمینه ها
Context
نگرانی ها
Concerns
مطلوبیت
Desirability
اجباری
Mandatory
تأیید
Acknowledging
بازداشت
Custody
اعاده
(On) remand
استفاده همیشگی
use ever
ابراء خط
Waiver
ابرام
Confirmation/conclusion
ابلاغ کردن
declare/notify
اجاره
lease
اجاره خط
lease  Agreement
احضار
summon
احکام
provisions
اختطاف
kidnapping/abduction
اختلاس
embezzlement
اختیار، حکم، صلاحیت
mandate
اخفای جرم
concealment of crime
اخلاف
successors
ادعا (که هنوز رسمی نشده است)
claim
ادعای کذب
false claim
ادویه تقلبی
fake medicines
ارتداد
apostasy
اساسنامه
Charter
استثمار از کار مردم
exploitation
استراق سمع
eavesdropping
استعلام
letter of inquiry
استملاک
Expropriate (eminent domain)
استنباط
Deduction
استنطاق
interrogation
استیضاح
Impeachment
اسلاف
predecessors
اسناد عرفی
customary deeds
اشاره صریح
explicit indication
اشاره ضمنی
implicit indication
استشهاد نامه، سوگند نامه
affidavit
اصالت
in person/on ones own behalf (in propria persona/pros se)
اصلاح خط
settlement
اصول نیاکان
ancestors
اصول و فروع
substantive and procedural
اصیل و کفیل
principle and proxy
اطلاع کاذب
misinform
اعاده حیثیت
restitution of prestige
افلاس خط ) شرکت ها/ افراد)
certificate of bankruptcy/ certificate of insolvency
اقامتگاه قانونی
legal residence
اقراخط درمسائل جزائی/مدنی
confession statement/statement of admission
امانت
trust
املاک
real property
اموال موروثی
inherited property
امین
Trustee
انتحال القاب
Impersonation
برادر اندر، خواهر اندر، مادراندر، پدراندر
Half/step ( half brother, half sister, step-mother, step-father)
انسلاک قضائی
Judicial appointment
انصراف از قضیه
desist from lawsuit
اهل خبره
experts
بطلان
quash
بنام کردن یک جایداد، توظیف کردن
assign
به قید ضمانت پولی
on bail
به قید ضمانت شخص
by guarantor
به محکمه حاکمه دوباره راجع ساختن، نقض کردن
Remand
بیت المال
public treasury
بیعانه
down payment/partial payment
پیشکی
advance payment
تجارت اشیای ممنوعه
trade in prohibited items
تجاوز علیه موظفین خدمات عامه
violation against civil servants
تجاوز موظفین خدمات عامه از حد صلاحیت قانونی
civil servants exceeding their authority
تخفیف جرم
mitigation
تراکم قضایا
backlog
ترکه خط
letter of perstripes
تریاک
opium
تشدد جرم
gravity of crime
تشریح گمرکی
declare
تصدی های دولتی
SOE (State Owned Enterprise)
تصدیق صحت وصیت نامه
probate
تصریح کردن/ شرط کردن/ قید کردن
stipulate
تعزیر
discretionary punishment
تفویض کردن
delegate
تقلیل در سایر موارد مانند رحم بالای خطای کس
Clemency
تکرار جرم
recidivism
تکرار محاکمه برای عین جرم
double jeopardy
تمرّد
disobedience
تملیک خط
Letter of Transfer of possession
تنازع صلاحیت
conflict of jurisdiction
تهدید / ارعاب
menace
توهین به موظفین خدمات عامه
insulting civil servants
جبران خساره
compensation
جرایم متفرقه
miscellaneous crimes
جرم علیه ادیان
crime against religions
جرم علیه عدالت، تضلیل قضاء
obstructing justice
جرم مشهود
witnessed crime
جریمه نقدی
fine
جعل و تزویر
forgery
جلسه مقدماتی
mini-trial
چرس
hashish/marijuana
حادثه حقوقی
legal incident
حالات مشدده و مخففه جرم
aggravating factors and mitigating circumstances
حالت برائت الذمه
presumption of innocence
حبس ابد
life imprisonment
حبس تجریدی، حبس انفرادی ، کوته قفلی
solitary confinement
حبس تعلیقی
probationary sentence
حبس تنفیذی
custodial imprisonment
حبس دوام
continued imprisonment
حبس طویل
long-term imprisonment
حبس متوسط
medium imprisonment
حجت خط
Promissory Note
حدود اربعه (زمین)
boundaries
حدود شرعی
Islamic prescribed punishment
حریق
arson
حفظ دوسیه
suspension of case
حق ارتفاق
easement
حق العبد
haq-ul-abd (victim’s right)
حق الله
haq-u-llah ( state’s right)
حق رهن حیازی
possesory mortgage right
حق رهن رسمی
official mortgage right
حق مسلم
bona fide right

 

لغات حقوق بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.