مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 3

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 3
ماندگاه
layover zone
سوارگاه
loading area
سکوی میانی
loading island/  safety island
کانون پرمسافر
major activity center/  MAC/  activity center area
آزادراه راهبان‌دار
metered freeway
اتوبوس کوچک
middle bus
سامانه تکبافه‌ای
Mono-cable system
شیب‌بر
moving ramp
محدوده سبقت ممنوع
no passing zone
جریان پیوسته
non-interrupted flow
سطح ضربدری یکسمته
one-sided weaving section
سفر تکحوزه‌ای
one-zone ride
هادی‌راه گود
open cut guideway
مسافرکیلومتر
passenger kilometers
زمان پیاده‌سوار
passenger service time
پربگذر
pass-up
مسیر
path
نرخ ساعت اوج
peak hour price
نرخ‌گذاری ساعت اوج
peak hour pricing
نسبت اوج به مبنا
peak/base ratio/  peak/off-peak ratio
پیاده‌سهم
pedestrian area module
میزان جریان پیاده
pedestrian flow rate
پیاده‌پسند
pedestrian friendly
سرعت پیاده
pedestrian speed
آویز آونگی
pendulum suspension
سطح خدمت به مسافر
person level of service
ظرفیت عبور مسافر
person-capacity
فاصله گذر مقرر
policy headway
ظرفیت بالقوه
potential capacity
زمان قرمز
red time
تغییر مسیر
reroute
راحتی سفر
ride quality
بازرس حمل‌ونقل عمومی
road supervisor/  inspector/  route supervisor/  street supervisor/  road foreman
وضعیت راه
roadway conditions
فاصله گذر اشباع
saturation headway
بار برنامه‌ریزی‌شده طرح
scheduled design load
ظرفیت نشسته
seating capacity/  seated capacity
میزان جریان خدمت‌دهی
service flow rate
ظرفیت خط مشترک
shared-lane capacity
کرایه تک‌سکه‌ای
single-coin fare
میانگین سرعت قطعه‌راه
space mean speed/  average travel speed
مسافر ایستاده
standees
زمان هدررفته آغازین
start-up lost time
بهسازی رویه
surface treatment
سازه موقت
temporary structure
میله اتصال
tie bar
میانگین سرعت لحظه‌ای
time mean speed
کرایه تابع زمان
time-of-day fare
پل عوارضی
toll bridge
راه عوارضی
toll road
تونل عوارضی
toll tunnel
وضعیت تردد
traffic conditions
قابلیت اعتماد حمل‌ونقل عمومی
transit reliability
محدوده اتوبوس‌پذیر
transit-supportive area/  bus coverage area
بهره‌وری حمل‌ونقل
transportation productivity
خط مجال
turnout
سطح ضربدری دوسمته
two-sided weaving section
تداخل نامزاحم
unconstrained operation
آرایش ضربدری
weaving configuration
محدوده کارگاهی
work zone
کرایه منطقه‌ای
zone fare/  zoned fare
هم‌راستاسازی
aligning
خدمات شریانی
arterial service
خدمات چرخشی
circular service
جریان چرخشی
circulating flow
خدمات محله‌ای
community service
ایستگاه بیابانی
cornfield station
تقاطع کلیدی
critical intersection
خدمات فرامرکز
cross-town service
درجه اشباع
degree of saturation/  volume to capacity ratio
مدت پیاده ـ مقصد
egress time
زمان پساسبز
end gain
زمان ویژه پیاده
exclusive pedestrian phase
خدمات تغذیه‌کننده
feeder service
خدمات کم‌به‌کم
few-to-few service
خدمات کم‌به‌زیاد
few-to-many service
گردش تقدمی
filter turn
خدمات مسافرمدار
flag stop service
واپایش کامل
full control
تعیین واشد
gap setting
تأخیر هندسی
geometric delay
زمان میان‌دوسبز
Inter-green time
خدمات کم‌توقف
limited stop service
خدمات خط اصلی
line-haul service
چینش طولی
longitudinal seating
خدمات زیادبه‌کم
many-to-few service
خدمات زیادبه‌زیاد
many-to-many service
خدمات زیادبه‌تک
many-to-one service/  gather service
خدمات تک‌به‌زیاد
one-to-many service/  scatter service
حرکت مخالف
opposed movement
خدمات بی‌توقف
origin-to-destination service
اتوبوس‌برقی نیم‌کف‌پایین
partial low-floor streetcar
بررسی محیط مسافر
passenger environment survey
خدمات اوج
peak service
ویژگی‌های خدمات
service attributes
رد تقاضای خدمات
service denial
بسامد خدمات
service frequency
خدمات مشتری‌رسان
shopper’s special service
رابطه سرعت ـ جریان
speed-flow relationship
پس‌زدگی
spill-back
آرایه شهری
street furniture
سنجش خدمات حمل‌ونقل عمومی
transit service measure
چینش عرضی
transverse seating
بررسی آماری سفر
travel survey
چینش دوـ یک
two-by-one seating,+1 seating
چینش دوـ دو
two-by-two seating,+2 seating
صف‌گاه خودرو
vehicle staging lot
تجهیزات آزمایش بارگذاری
accelerated loading facility/  ALF
آزمایش سریع روسازی
accelerated pavement testing
قابلیت سرعت‌افزایی
acceleration capability
دسترسی اختصاصی
access way
شاخص دسترس‌پذیری
accessibility index
ورودی افراد کم‌توان
accessible entrance
مسیر افراد کم‌توان
accessible travel path
خودرو مناسب کم‌توانان
accessible vehicle
نقطه تصادف‌خیز
accident blackspot
محدوده تصادف
accident site
نحوه تصادف
accident type
خودرو فعال
active vehicle
سامانه انطباقی تنظیم تردد
adaptive traffic control system
مصالح پرکننده
added filler
تابلو پیش‌آگاهی
advance direction sign
سامانه راننده‌یاری پیش‌آگاه
advance driver assistance
سامانه پیشرفته مدیریت تردد
advanced traffic management system/  ATMS
مهارافزار پیشرفته
advanced vehicle control system/  AVCS
سامانه اطلاع‌رسانی خودکار تصادف
automatic crash notification/  ACN
سامانه تشخیص خودکار واقعه
automatic incident detection/  AID
سامانه تشخیص خودکار پلاک
automatic number plate recognition/  ANPR
سامانه طبقه‌بندی خودکار خودرو
automatic vehicle classification
میانگین خودروسوارگان
average vehicle ridership/  AVR
بلیت‌خوان اتوبوس
bus ticket validator/  BTV, validator/  ticket validator
اتوبوس محله‌ای
circulator bus, circulator service
خودرو دوگانه‌رو
dual-mode vehicle
مسیردهی پویا
dynamic routing
کشش کرایه
fare elasticity
رادیوراه
highway advisory radio/  HAR
عجول‌رانی
hot running/  running hot/  running sharp
اتوبوس بین‌شهری
intercity bus
سامانه مدیریت روسازی
pavement management system/  PMS
برنامه حمل‌ونقل ناحیه‌ای
regional transportation plan/  RTP
حومه‌سفر معکوس
reverse commuting
اتوبوس گردشگری
sightseeing bus
خودرو تک‌سرنشین
single occupant vehicle/  SOV
اتوبوس حومه‌ای
suburban bus/  suburban coach
مدیریت تقاضای حمل‌ونقل
transportation demand management/  TDM
مدیریت سامانه‌های حمل‌ونقل
transportation systems management/  TSM
ایجادکننده سفر
trip generator
زودبازگشت
turn back/  short turn
ایستگاه پرمسافر
turnover point
اطلاعات سفر
user information/  service information
وسیله‌ـ ساعت
vehicle hours
وسیله‌ـ کیلومتر
vehicle kilometers
وسیله‌ـ کیلومتر سفر
vehicle kilometers of travel/  VKT
ارزیابی زمان انتظار
wait assessment
بالابر کم‌توانان
wheelchair lift
کارت برنامه
windscreen card
کرایه حجمی
on the measurement/  on the measure
سرعت ایمن
safe speed
قوس ترکیبی
compound curve
سمت قوس
curve hand
تنظیم‌گر گذرگاه
grade crossing traffic control device
قوس چپ‌گرد
left-hand curve
قوس معکوس
reverse curve
قوس راست‌گرد
right-hand curve
قوس ساده
simple curve/  plane curve
مرکز فرمان
control center
نقطه هم‌راستایی
alignment point
نشانه هم‌راستایی
alignment target
پاچین راه‌بند
barrier skirt
تقاطع همسطح فرمان‌پذیر
controlled level crossing
عمر مفید طرح
design life
نسبت جریان
flow ratio
تقاطع همسطح پیاده
footpath level crossing/  FP
چراغ راه‌بند
grade crossing protection signal
خدمات محدود
limited service
خدمات محلی
local service
زمان اشغال
occupancy time
مدت سیر
operating time
مدت کار
platform time/  work time
مدت درخواست ـ پاسخ
response time
شمار سفر
run number
سرعت برنامه‌ای
schedule speed/  operating speed/  programmed speed
بلیت خراشی
scratch ticket
جانمایی علامت
signal sighting
مدت توقف اجباری
stopped time
دش‌شکست
fail hard
پیش‌شکن
fail link
خرابیتاب
fail-active
دش‌خراب
fail-hard
سامانه خراب ـ کارا
fail-operational system
خراب ـ کارا
fail-operational/  fail-operative
خرابیناتاب
fail-passive
خرابیایمن
fail-safe
شکست‌ایمن
fail-safe
خرابیایمن بسته
fail-safe close/  fail-safe closed/  FSC
واپایش خرابیایمن
fail-safe control
طراحی شکست‌ایمن
fail-safe design
خرابیایمن باز
fail-safe open/  FSO
سامانه خرابیایمن
fail-safe system
نرم‌خراب
fail-soft
زیرساخت
infrastructure
مغزه
core
سرعت‌یاب
speed gun
سرعت‌نگار
tachograph
زاویه برخورد
angle of impact/  impact angle
زمان انتظار
waiting time
گلوگاه
bottleneck
زمان دسترسی
access time
جدول مانع
barrier kerb
جدول آب‌بر
channel block
پوکه معدنی
clinker
قطار بتن‌ریزی
concreting train
قوام خاک
consistency of soil/  soil consistency
زهکشی سطح سواره‌رو
drainage of the carriageway
جدول لب‌بند
edging kerb
سازه ترکه‌بست
fascine construction
جدول هم‌کف
flush kerb
تراز احداث
formation level/  final grade/  grade level
زهکش سنگ‌ریزه‌ای
French drain/  rubble drain/  stone drain
جدول نیم‌پخ
half-batter kerb
مخزن جداساز
interceptor tank
زهکش خاکی
land drain/  field drain
جدول سنگی
natural stone kerb
جدول بتنی پیش‌ساخته
precast concrete kerb
پرخاکستر
pulverized fuel ash/  PFA/  fly ash
جدول گوشه‌گرد
quadrant kerb
جدول قوسی
radius kerb
اساس راه
roadbase
زهکش ماسه‌ای
sand drain
جدول تمام‌پخ
splayed kerb
زهکش رگبار
storm water drain
جدول راسته
straight kerb
زهکشی زیرسطح
sub-soil drainage
بافت رویه
surface texture
رویه‌کوب
tamper
رویه‌کوبی
tamping
جدول قائم
vertical kerb
لایه تحکیم
capping layer
کندوآکند
cut and fill
جدول شیب‌دار
dropper kerb
عملیات خاکی
earthworks
خاک‌برداری
excavation
روسازی انعطاف‌پذیر
flexible pavement
جدول زهکشی
grip
چاهک
gully
شن چسبنده
hoggin
روسازی صلب
rigid pavement
منگول
siphon/  syphon
چاه جذبی
soakaway/  absorbing well/  absorption pit
برداشت خاک نباتی
soil stripping
سازه تثبیت
stabilizing structure
آمارگیری محیطی
cordon survey
استاندارد طراحی
design standard
افت حاشیه
edge drop-off
ایجاد ترک و نشست
crack and seat
ایستگاه محیطی
cordon station
بار تردد طرح
design traffic
تابلوی اطلاعات مسیر پویا
dynamic route information panel/  DRIP
تابلوی پیام‌متغیر
variable message sign/  VMS/  dynamic message sign/  DMS
ترک‌گیری
crack sealing
ترک‌خوردگی سوسماری
crocodile cracking/  alligator crack
توالی نمارنگ
display sequence
جهت‌نمای ترسیمی
chevron marking
جهت‌نمای گروهی
chevron board
چشم‌ببری
tiger’s eye
حاشیه‌نمای میله‌ای
edge marker post/  guide post
حرکات تداخلی
conflicting movements
خط جداساز
dividing line
خودرو تجاری
commercial vehicle/  CV
راستگرد خروج
displaced right turn/  DRT
راه‌بان مدرسه
children’s crossing advisor
راه جداشده
divided road
راه بی‌توقف
clear way/  CWY
رواناب‌گیر
catch drain
زاویه برگشت
departure angle
شکستگی لبه
edge break
طول صف طرح
design queue length
علامت‌گذاری پویا
dynamic road marking/  DRM
عوارض‌گیری خودکار
electronic toll collection/  ETC
قطع زودهنگام
early cut-off
گذر کودکان
children’s crossing
محدوده رواناب
catchment area
محدوده تداخلی
conflict zone
مدیریت پویای سرعت تردد
dynamic traffic speed management/  DTSM
مسافت‌نما
distance marker
نقطه تداخل
conflict point
نمارنگ
signal display
نوار جداساز
dividing strip
نیروی دینامیکی چرخ
dynamic wheel forces/  dynamic load
ویژگی قطع زودهنگام
early cut-off feature
ایمن‌بار
safety load/  permissible load
کشته و مجروح
casualty
چشم‌گربه‌ای
cat’s eye
لغات حمل و نقل بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.