مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات صنایع غذایی بخش 4

در این قسمت  لغات صنایع غذایی بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات صنایع غذایی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات صنایع غذایی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات صنایع غذایی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات صنایع غذایی بخش 4
پوست کنی
skinning
کشتار
slaughter
کشتارگاه
slaughterhouse
شقه کردن
splitting
پخش‌پذیری
spreadability
گاو نر اخته
steer
شکمبه
stomach
فیله
tenderloin
بررسی خواص بافت
texture profile analysis
پروتئین بافت‌دار گیاهی
textured vegetable protein
بالاران مرغ
thigh
پاک کردن
trimming
سیرابی شیردان
tripe
ورزآوری
tumbling
گوشت گوساله
veal
بازرسی دامپزشکی
veterinary inspection
پف‌قندینه
aerated confectionery
کف‌خامه
aerosol cream
بس‌هم‌زنی
agitation
پرکننده فراورده نانوایی
bakery filling
فراورده نانوایی
bakery product
مخلوط آماده نانوایی
bakery product mix
قالبی کردن
briquetting
نانک
bun
نورآزمایی
candling
چدارسازی
cheddaring
کره‌گیری
churning
سرشیر
clotted cream
دلمه شدن
clotting
هم‌تخمیری
cofermentation
قوام‌سنج
consistometer
نرم‌کننده مغز نان
crumb softener
خرده‌سازی
crumbling
پنیر دلمه
curd cheese
سفتی دلمه
curd tension
زمان کاهش دهکی
decimal reduction time
زدایش آهکی
defecation
معادل دکستروز
dextrose equivalent/ DE
فعالیت دیاستازی
diastatic activity
دانه‌مرغی
dockage
خامه پرچربی
double cream
خمیرآما
dough conditioner
نرمه‌مینارد
dunst/ break middlings
عدد د
D-value
سیلو کردن علوفه
ensilage
آفت‌گریزان
entoleter
کشش‌پذیری
extensibility
تخمیر استخراجی
extractive fermentation
خردآرد
farina
پرواربندی
fattening
تخمیر
fermentation
محصول تخمیر
fermentation product
فناوری تخمیر
fermentation technology
نوشابه تخمیری
fermented beverage
غذای تخمیری
fermented food
محصول تخمیری
fermented product
چانه‌گیر
final moulder
قدرت آرد
flour strenght
انگبینه
fondant
عدد اف
F-value
خامه کم‌چربی
half cream/ half and half cream
نم‌پا
humectant
خمیرابه چرب
panada
ورآوری تخمیری
panary fermentation
الکان
plansifter
خامه بازساخته
recombined cream/ reconstituted cream
نخینگی
ropiness
باکتری نخینه‌ساز
ropy bacteria
آردبیزی
scalping
الک کردن
screening
مینارد
semolina
غربال کردن
sieving
خامه معمولی
single cream/ cream
افشانه‌آمیزی
spray mixing
خامه سترون
sterilized cream
چرخ‌هم‌زنی
stirring
مدت گرمامیری
thermal death time/ TDT
ثابت مقاومت گرمایی
thermal resistance constant
نان جوانه گندم
wheatgerm bread
خامه زدنی
whipping cream
عدد زد
Z-value
ترشه‌شیر
acidophilin
شیر ترشین
acidophilus milk
خمیر ترشین
acidophilus paste
میکرب‌گریزانی
bactofugation
شیر بیفیدی
bifidus milk
پپتید زیست‌فعال
bioactive peptide
زیست‌هیدروژن‌دار شدن
biohydrogenation
بادکردگی
blowing
ترکیب قهوه‌ای‌افزا
browning agent
پخشینه کره
butter spread
جانشین کره
butter substitute
چربی‌سنج شیر
butyrometer
دلمه کازئین
casein curd
دلمه پنیر
cheese curd
پوسته پنیر
cheese rind
سس پنیر
cheese sauce
پخشینه پنیر
cheese spread
جانشین پنیر
cheese substitute
کیک پنیر
cheesecake
شیرشکلات
chocolate milk
شیر تغلیظ‌شده
concentrated milk
خامه‌ای شدن
creaming
نمایه خامه‌ای شدن
creaming-index
خامه کشت‌شده
cultured cream
فراورده لبنی کشت‌شده
cultured dairy product
فراورده شیری کشت‌شده
cultured milk product
شیرخاگین
custard
پی‌غذای لبنی
dairy dessert
فراورده لبنی
dairy product
پخشینه لبنی
dairy spread
مخلوط پی‌غذاساز
dessert mix
شیرخشک
dried milk/ milk powder/ dehydrated milk
شیرخشک بی‌چربی
dried skim milk/ skim milk powder/ non-fat dried milk
شیر تازه‌دوش
farm milk
خامه تخمیری
fermented cream
فراورده لبنی تخمیری
fermented dairy product
فراورده شیری تخمیری
fermented milk product
پنیر دگرچربی
filled cheese
شیر طعم‌دار
flavoured milk
ماست طعم‌دار
flavoured yoghurt
ماست میوه‌ای
fruit yoghurt
شیر همگن
homogenized milk
پاستوریزه‌سازی فرادمایی
HTST pasteurization/ high-temperature short-time pasteurization/ HTST processing
جانشین شیر مادر
human milk substitute
شبه‌شیر مادر
humanized milk
بستنی کم‌چربی
ice milk
بستنی شمشی
ice-cream bar
قیف بستنی
ice-cream cone
مخلوط بستنی‌ساز
ice-cream mix
نان بستنی
ice-cream wafer
یخ‌قهوه
iced coffee/ ice coffee
یخ‌چای
iced tea/ ice tea
پنیرسان
imitation cheese
خامه‌سان
imitation cream/ non-dairy cream
فراورده لبنی‌سان
imitation dairy product
غذای فرمولی نوزاد
infant formula
شیر فرمولی نوزاد
infant milk formula
شیرلرزانک
jellied milk/ jellified milk
دیربادکردگی
late blowing
خامه ماندگار
long-life cream
غذای ماندگار
long-life food
شیر ماندگار
long-life milk
پاستوریزه‌سازی فرودمایی
LTLT pasteurization/ low-temperature long-time batch pasteurization treatment/ holder method
نوشابه شیری
milk beverage/ milk drink
شکلات شیری
milk chocolate
زی‌مایه دلمه‌کننده شیر
milk clotting enzyme
گویچه چربی شیر
milk fat globule
غشای گویچه چربی شیر
milk fat globule membrane
یخ‌شیر
milk ice
فراورده شیری
milk product
جانشین شیر
milk substitute
شیردوش
milking machine
شیرآمیز
milkshake
کره تک‌اشباع‌نشده
monobutter/ mono butter
روغن‌پس‌دهی
oiling off
دلمه‌پذیری
rennetability
شیر نیم‌چرب
semi-skimmed milk
جامدات بی‌چربی
solids not fat/ SNF
شیر ترش
sour milk
ماست سویا
soy yoghurt
شیر سویا
soymilk
شیر سترون
sterilized milk
شیر ترش‌شیرین
sweet acidophilus milk
خامه فرادما
UHT cream
شیر فرادما
UHT milk
تیمار فرادمایی
UHT treatment/ ultra-high temperature treatment
فراپاستوریزه‌سازی
ultrapasteurization
لغات صنایع غذایی بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.