مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 37

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 37 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 37
محسوس خاص
Special sensible
استعدادهای ویژه
Special talents
عمومیت تیره ای
Speciational generality
فرا تیره ای
Species wide
استعداد تحصیلی خاص
Specific academic aptitude
توانایی شناختی خاص
Specific cognitive ability
sعامل خاص یا عامل
Specific factor
ویژه- عام÷
Specific global
دانش خاص
Specific knowledge
اختلال زبانی خاص
Specific language impairment
هسته خاص تالاموس
Specific thalamic nuclei
انتقال خاص
Specific transfer
اختصاصی، خاص
Specific
رمزگذاری ویژگی
Specificity coding
اصل صراحت و وضوح، اصل خاص بودن
Specificity principle
گمانه زنی،‌ نظریه‌پردازی
Speculation
نظری،‌حدسی، گمانه‌ای
Speculative
قواعد گفتار
Speech acts
اختلالات زبان و گفتار
Speech and language disorders
تولید گفتار
Speech articulation
جامعه زبانی
Speech community
رخداد گفتاری
Speech event
رمز سطح گفتاری
Speech- level code
سازه‌های عضلانی گفتار
Speech musculature
آسیب‌شناسی گفتار
Speech pathology
ادراك گفتار
Speech perception
تولید گفتار
Speech production
نرخ گفتار
Speech rate
آواهای گفتار
Speech sounds
طیف نگار گفتار
Speech spectrogram
دستگاه گفتارساز
Speech synthesizer
سخن بدون فکر
Speech without thought
ناحیه گفتار
Speech zone
گفتار،‌ تكلم
Speech
سرعت پردازش همزمان
Speed of simultaneous processing
آزمون‌‌های سرعت
Speed tests
توازن سرعت و صحت
Speed-accuracy tradeoff
هجی كردن، املا
Spelling
الگوی شلیک سلول عصبی
Spike train
تکانه کوتاه فعالیت سلولی (پتانسیل عمل)
Spike
ستون فقرات
Spinal column
نخاع شوكی، نخاع
Spinal cord
مایع نخاعی
Spinal fluid
عقدة‌ نخاعی
Spinal ganglion
لمنیسکوس نخاعی
Spinal lemniscus
عصب نخاعی
Spinal nerve
هسته نخاعی عصب سه قلو
Spinal nucleus of trigeminal nerve
بازتاب نخاعی
Spinal reflex
دوك
Spindle
ستون فقرات، خارهای دندریت
Spine
نخاعی- مخچه‌ای
Spino-cerebellar
برنامه درسی مارپیچی
Spiral curriculum
آزمون مارپیچ
Spiral Test
روحیه گروهی
Spirit corps
روح
Spirit
روح‌گرایی، احضار روح، واسطه گری با ارواح
Spiritism
تعالیم معنوی
Spiritual desciplines
هوش معنوی
Spiritual intelligence
من روحانی
Spiritual me
سرشت روحانی
Spiritual nature
روحانی،‌ معنوی
Spiritual
روح گرایی
Spiritualism
دم‌نگار
Spirograph
دم‌سنج
Spirometer
احشایی
Splanchnic
بخش طحالی، جسم پینه‌ای
Splenium of corpus callosum
روش دو نیمه کردن
Split half method
دو نیمه كردن
Split- half
مصدر مركب
Split infinitive
بیماران دوپاره مخ
Split-brain patients
دوباره مخ
Split-brain
خطای   تقسیمات پنج گانه
Split-five error
پایایی فرم‌های دون نیمه
Split-half-reliability
قیاس‌های شفاهی
Spoken analogies
یاخته رویانی گلیایی
Spongioblast
حمایت
Sponsorship
خودانگیختگی، خود به خود
Spontaneity
رفتار خودانگیخته، رفتار خود به خود
Spontaneous behavior
شلیك خودانگیخته (در اعصاب)
Spontaneous discharge
تعمیم خود به خودی
Spontaneous generalization
زبان خودانگیخته
Spontaneous language
بهبود خود به خودی، بازیافت خود به خود
Spontaneous recovery
بهبود خود به خودی
Spontaneous remission
تفكر خود انگیخته
Spontaneous thinking
پاره گفته‌های خود انگیخته
Spontaneous utterances
خودانگیخته، خود به خودی
Spontaneous
اسپونر گرایی، جا به جایی بخش اول كلمات
Spoonerism
آزمون طرح نقطه‌ها
Spot-Pattern Test
همسر
Spouse
سرایت اثر
Spread of effect
الگوی فعال‌سازی گسترش یابنده
Spreading activation model
فعال‌سازی گسترش یابنده
Spreading activation
جوانه زدن
Sprouting
جعلی، بدلی، کاذب
Spurious
افزایش ناگهانی
Spurt
ماتریس مربع
Square matrix
روش جذرگیری
Square root method
جذر
Square root
مجذور، مربع
Square
لوچی
Squinting
استواری سنج
Stabilimeter
ضریب استواری
Stability coefficient
ثبات، استواری
Stability
استواری- روان رنجورخویی
Stability-neuroticism
معمای ثبات- انعطاف
Stability-plasticity dilemma
ثبات آفرینی، استوارسازی
Stabilization
استوار
Stable
پایدار- ناپایدار
Stable-unstable
قد سنج
Stadiometer
ستاد، كاركنان
Staff
زمینه سازی
Stage detting
صحنه هراسی
Stage fright
نظریه مرحله‌ای (در رشد شناختی)
Stage theory
مرحله
Stage
ركود، ایستایی
Stagnation
خطای ادراكی پلكان
Staircase illusion
استعاره پلکان
Staircase metaphor
پدیده پلكانی (انقباض گام به گام)
Staircase phenomenon
لكنت ز بان
Stammering
نمره‌های سنی استاندارد
Standard age scores
نمودار رفتار استاندارد
Standard behavior chart
انحراف استاندارد،‌ انحراف معیار
Standard deviation
آزمون‌های استاندارد فراخنای رقمی
Standard digit span tests
خطای معیار تفاوت
Standard error of difference
خطای معیار برآورد
Standard error of estimate
خطای معیار میانگین
Standard error of mean
خطای معیار اندازه‌گیری
Standard error of measurement
خطای معیار،اشتباه معیار
Standard error
دستگاه استاندارد استنتاجی
Standard production system
آزمون ماتریس‌های مدرج معیار
Standard Progressive Matrices Test
نمرة‌ استاندارد ،‌ نمرة‌ معیار
Standard score
محرك معیار
Standard stimulus
معیار
Standard
گروه معیاریابی
Standardization group
همسانسازی، میزان کردن، معیاریابی، بهنجارکردن
Standardization
نمره بهنجار شده
Standardized score
آزمون معیار شده، آزمون میزان شده
Standardized test
استاندار شده (معیار شده)
Standardized
آزمون پیشرفت تحصیلی استنفورد
Stanford Achievement Test
آزمون ریاضیات تشخیصی استفورد
Stanford Diagnostic Math Test
آزمون تشخیصی خواندن استفورد
Stanford Diagnostic Reading Test
مقیاس هوش استنفورد – بینه برای كودكی اولیه
Stanford-Binet Intelligence Scale for Early Childhood
مقیاس هوش استنفورد – بینه
Stanford-Binet Intelligence Scale
آزمون استنفورد بینه
Stanford-Binet Scale
مقیاس نه بخشی
Stanine scale
نمرة‌ نه بخشی
Stanine score
استخوان ركابی
Stapes
زل زدن
Stare
مجموعه آغاز
Start set
بازتاب یكه خوردن
Startle reflex
سازوکار آغاز کننده
Start-up mechanism
گرسنگی كشیدن
Starvation
حافظه وابسته به حالت
State dependent memory
وضعیت امور
State of affairs
حالت فراموشكاری
State of forgetfulness
وضعیت ذهن، حالت ذهن
State of mind
حالت ضربه
State of shock
حالت
State
عبارت، بیانیه
Statement
محیط سنجش ایستا
Static assessment environment
تعادل ایستا
Static equilibrium
بازتاب تعادل
Static reflex
حس تعادل
Static sense
آزمون ایستا
Static test
استا
Static
ساكن
Stationary
آماره
Statistic
تحلیل آماری
Statistical analysis
پدیدة تصنعی آماری
Statistical artifact
كنترل آماری
Statistical control
استنتاج آماری
Statistical inference
نظریة‌ آماری یادگیری
Statistical learning theory
بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی
Statistical Package for Social Science (SPSS)
معناداری آماری
Statistical significance
آزمون‌های آماری
Statistical tests
جامعه آماری
Statistical universe
آماری
Statistical
آمارشناس، آمارگر
Statistician
آمار
Statistics
بازتاب‌های تعادلی – جنبشی
Statokinetic reflexes
وضع موجود
Status quo
موقعیت
Status
مقیاس پنج بخشی
Staves
سیستم های با حالت یكنواخت
Steady state systems
سلول عصبی دارای دندریت ستاره ای
Stellate cell
سلولهای بنیادی
Stem cells
ساق واژك
Stem morpheme
تنه، شیار جانبی
Stem of lateral sulcus
قسمت اصلی یا تنه
Stem
مقیاس ده‌ بخشی
Stens
نافرزندی
Stepchild
ناپدری
Stepfather
نامادری
Stepmother
تناظر تصاویر دریافتی دو چشم
Stereo correspondence
ادراك سه بعدی
Stereognosis
نمودار سه بعدی، استریوگرام
Stereogram
دید سه بعدی
Stereopsis
سه‌ بعدی نما
Stereoscope
دید سه بعدی
Stereoscopic vision
نقشه مغز
Stereotaxic atlas
داوری‌‌های هماهنگ با كلیشه
Stereotype- congruent judgments
كلیشه محور
Stereotype- driven
تصور قالبی، قالب ذهنی،کلیشه، قالب فکری
Stereotype
فرایندهای كلیشه محور
Stereotype-based process
قالبی،کلیشه شده
Stereotyped
کلیشه ای
Stereotypic
كلیشه ‌انگاری،‌ تصور كردن قالبی
Stereotyping
رفتار قالبی
Stereotypy
عقیم
Sterile
نازایی
Sterility
نازا سازی
Sterilization
پارادیم استرنبرگ
Sternberg paradigm
آزمون توانایی‌های سه جهی استرنبرگ
Sternberg Triarchic Abilities Test
نظریه سه وجهی استرنبرگ
Sternberg triarchic theory
داغ، برچسب
Stigma
ننگ آوری، ننگ
Stigmatism
بد نام شده، زشت و ننگین
Stigmatized
مرده ‌زاد
Stillbirth
آزمون استیلینگ
Stilling test
مطنطن گویی
Stilted speech
داروی محرك
Stimulant drug
تحریك كننده
Stimulant
یادآوری برانگیخته
Stimulated recall
واسطه محرك
Stimulating medium
تحریك
Stimulation
محرك‌ها
Stimuli
ابهام محرك
Stimulus ambiguity
آرایه محرك
Stimulus array
رسانش محرك
Stimulus conduction
پیوستار محرك
Stimulus continuum
كنترل محرك
Stimulus control
محرومیت تحریكی، محرومیت محرک
Stimulus deprivation
تمیز محرك،‌ افتراق محرك
Stimulus discrimination
انرژی محرك
Stimulus energy
هم‌ارزی محرك
Stimulus equivalence
خطای محرک
Stimulus error
تعمیم محرك
Stimulus generalization
شیب محرك
Stimulus gradient
شدت محرك
Stimulus intensity
تازگی محرك
Stimulus novelty
شیء محرك
Stimulus object
طرح محرك
Stimulus pattern
جامعة‌ محرك‌ها
Stimulus population
واحدهای محرك-پاسخ
Stimulus response units
موقعیت محرك
Stimulus situation
رد محرك
Stimulus trace
واژه محرك
Stimulus word
محرك
Stimulus
محرك – وابسته
Stimulus-bound
بدون محرک، محرك نابسته
Stimulus-free
الگوی محرك- جاندار- پاسخ
Stimulus-organism-response model
ادراك محرك، دریافت ادراکی از محرک
Stimulus-percept
محرك زاد
Stimulus-produced
پیوندهای محرك- پاسخی
Stimulus-response connections
یادگیری مبتنی بر محرک- پاسخ
Stimulus-response learning
الگوی محرك- پاسخ
Stimulus-response model
روانشناسی محرك- پاسخ
Stimulus-response psychology
نظریه محرك- پاسخ
Stimulus-response theory
محرك پاسخ
Stimulus-response
الگوی محرك- محرك
Stimulus-stimulus model
استخوان ركابی
Stirrup
الگوهای احتمالاتی
Stochastic models
فرایندهای احتمالاتی
Stochastic syndrome
تصادفی، احتمالاتی
Stochastic
نشانگان استكهلم
Stockholm syndrome
آیین رواقی
Stoicism
رواقیان
Stoics
معده
Stomach
دانه‌های اندوزش
Storage granules
انبار كردن اطلاعات، انبار اطلاعات
Storage of information
فضای اندوزش، فضای ذخیره ‌سازی
Storage space
اندوزش، ذخیره سازی، ذخیره کردن
Storage
تلاطم ایجاد كردن، توفان آفرینی
Storming
داستان سازی
Story construction
مسائل گزارشی
Story problems
آزمون یادآوری داستان
Story recall test
توالی داستان، زنجیره داستان
Story sequences
داستان گویی
Story telling
لوچی سنج
Strabismometer
لوچی
Strabismus
شکنج مستقیم
Straight gyrus (Gyrus rectus)
فشار، ضرب دیدگی، نژاد
Strain
مجذوب کننده غریب
Strange attractor
موقعیت غریب
Strange situation
اضطراب غریبه، نگرانی از غریبه
Stranger anxiety
لایه‌ها
Strata
دانش راهبردی
Strategic knowledge
انتخاب راهبرد و شبیه سازی کشف
Strategy Choice and Discovery Simulation
تولید راهبرد
Strategy construction
تنظیم راهبرد
Strategy formulation
راهبرد
Strategy
لایه بندی، قشربندی
Stratification
نمونه گیری لایه‌ای تصادفی
Stratified random sampling
نمونه‌گیری لایه‌ای
Stratified sampling
آزماش‌های تطابق با منشور استراتون
Stratton prism adaption experiments
لایه
Stratum
جریان آگاهی، سیلان ذهن
Stream of consciousness
هوش عامه، هوش عرفی
Street smart
نیرومندی، قوت
Strength
تحریف نمادها، وارونه بینی چپ و راست
Strephosymbolia
استرپتوکوکها
Streptococci
مصاحبه تنش‌زا
Stress interview
فشار روانی،‌ استرس، تنبیدگی
Stress
پرفشار روانی
Stressful
فشارآور
Stressor
بازتاب كشیدگی
Stretch reflex
خط سفید ژناری
Stria Gennary
نوارهای مدولار بطن چهارم
Stria medullaris of fourth ventricle
نوار مدولار تالاموس
Stria medullaris thalami
نوار انتهایی
Stria terminalis
شاخه‌های مخططی، شریان مغزی میانی
Striatal branches of middle cerebral artery
پل‌های سلولی جسم مخطط
Striatal cell bridges
مخطط
Striate
جسم مخطط
Striate body
قشر مخطط مخ
Striate cortex
ماهیچه مخطط
Striate muscle
جسم مخطط
Striatum
مخطط
Striped
برتری جویی
Striving for superiority
دستگاه حركت نما (استروبوسكوپ)
Stroboscope
سكته، ضربه خفیف
Stroke
هوش مصنوعی توانمند
Strong artificial intelligence
سازنده گرایی قوی
Strong constructivism
هم ارزی قوی/ شدید
Strong equivalence
رغبت سنج شغلی استرانگ
Strong Vocational Interest Blank
پدیده استروپ
Stroop effect
توازن ساختاری
Structural balance
مفاهیم ساختاری
Structural concepts
نظریه‌های توصیف ساختاری
Structural description theories
توصیف ساختاری
Structural description
مهندسی ساختاری
Structural engineering
عدم توازن ساختاری
Structural imbalance
غوطه‌ور شدن ساختاری
Structural immersion
بینش ساختاری
Structural insight
پیش انگاشت ساختاری
Structural presupposition
روان‌شناسی ساخت گرا، روانشناسی ساختاری
Structural psychology
شباهت ساختاری
Structural similarity
ساختاری، ساختی
Structural
ساختارگرایی، ساخت گرایی
Structuralism
رویكرد ساخت گرایی
Structuralist approach
ماشین تطبیق ساختار
Structure – mapping engine
نظریة نقشه برداری ساختار
Structure mapping theory
آزمون ساختار توانایی یادگیری ذهنی
Structure of Intellect Learning Ability Test
الگوی ساختار هوش
Structure of intellect model
ساختار ذهن/ فکر
Structure of intellect
ساخت،‌ ساختار ، سازه
Structure
سنجش ساختار یافته
Structured assessment
ساختمند در سطوح چندگانه
Structured at multiple levels
پرسش‌نامه تاریخچه تحولی ساختاریافته
Structured Development History Inventory
مصاحبه ساختمند، مصاحبه ساخت‌دار
Structured interview
محیط یادگیری ساختمند
Structured learning environment
ساختار یافته، ساختمند
Structured
ساختارها در برابر فرایندها
Structures versus processes
ساخت‌بندی
Structuring
استریكنین
Strychnine
لجوج، یكدنده
Stubborn
یادگیری دانش آموز
Student learning
نظام مشاهده دانش‌آموز
Student observation system
مقیاس درجه بندی دانش آموز
Student rating scale
تی استودنت (بهر تی در آمار)
Student T
لغات علوم شناختی بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.