مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش 19

در این قسمت  لغات منسوجات بخش 19 عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش 19
میل ترکیبی زیاد ( رنگینه به لیف)
High affinity
میل ترکیبی شیمیایی
Chemical affinity
میل توربافی، میل گلدوزی
Eyeleteer
میل جذبی رنگ، میل ترکیبی رنگ از نظر کمی
Dye affinity
میل در قسمت کشش آلی ماشین رینگ که بر حسب طول الیاف آن را کج می کنند
Flexion bar
میل سیبک
Heddle wire
میل لنگ
Crank shaft
میل لنگ
Crankshaft
میل لنگ ماشین بافندگی
Top shaft
میل میلکهای جانبی وردها ( که کناره را می بافند)
Skeleton shaft
میل میلک ژاکارد
Glass mail
میل میلک
heddle wire
میل میلک
Heddle
میل میلک
Rod heddle
میل میلک در ماشین بافندگی
heddle
میل میلک ژاکارد
Harness eye
میل میلک ژاکارد، سوراخ وسط میل میلک
Mail
میل میلک لنو
Leno heddle
میل میلک ورق فولادی
Flat steel healdor heddle
میل میلک کشویی
Repair heddle
میل میلکهای ژاکارد
Drawstrings
میل ورد
Heald frame rod
میل کام، محور بادامک ماشین بافندگی که در زیر آن قرار دارد
Cam shaft
میل کام (محور بادامک ماشین بافندگی که در زیر آن قرار دارد)
Cam stud
میل کمکی، شافت کمکی، محور کمکی
Auxiliary shaft
میله اجاقی ( در زننده )- نوعی شیار دستگاه پود گذاری میل لنگی شیاردار، شیار مارپیچی
Scroll
میله اجاقی ( در ماشین زننده)
Grid bar
میله اجاقی در ماشین زننده الیاف
Dust bar
میله اصلی ماشین بافندگی، محور اصلی، میل لنگ ماشین بافندگی
Main shaft
میله اطمینان
Repulser
میله افقی، قطعه ارضی
Cross piece
میله بالابر
Jack shaft
میله پایین گذار چله در ماشین چله پیچی
Doffing shaft
میله پوکر در ریسندگی
Pocker bar
میله پیچی راهنما
Guide screw
میله تراورس، میله با حرکت عرضی
Traverse bar
میله تنظیم
Adjuster stud
میله توقف، اهرم توقف
Detector wire
میله جدا کننده
Split rod
میله جدا کننده نخ، میله تقسیم کننده، میل چپ راست پشت ماشین بافندگی
Dividing rod
میله جدا کننده نخ ها از هم در جلوی ماشین آهار چله
Busting roll
میله جداسازی نخ ها از هم که بعد ار سیلندرهای خشک کن در قسمت آهار زنی چله قرار دارد
Busting rod
میله جلو ماشین بافندگی ( که پارچه پس از رد شدن از کناره گیره ها از روی آن رد شده و توسط غلتک زبر پارچه پیچ بپائین کشیده می شود)
Breast beam
میله چپ راست، میله تقسیم کننده
Lease rod
میله چپ راست چله
Lease bar
میله چله کشی، ورد، لنگه ورد، قاب ورد
Heald shaft
میله چنگال ( میله متحرک دستگاه چنگال کنترل پود در ماشین بافندگی)
weft hammer
میله خردکننده
Breaking bar
میله دو طرف قلاب ژاکارد در بالای آن
Stop bar
میله دوک ران انتخاب پود
Picker rod
میله راپیر، میله سرماکوئی
Rapier rod
میله راهنما
Conductor rod
میله راهنما
Guide rod
میله راهنما، شانه، جمع کردن میله های راهنما طوری که سوراخهای راهنما ها در یک راستا قرار گیرد، میله راهنمای چله
Guide bar
میله راهنما بین دو سیم قلاب ژاکارد
Anti-Swing bar
میله زبانه ( در ماشینهای دارای سوزن مرکب)
Tongue bar
میله شانه جایگاه شانه
Reed bar
میله شل کننده نخهای تار
Slackener
میله شل کننده نخ های تار تور بافی
Easer
میله عرضی کلاهک کاردینگ
Stay rod
میله عرضی، تیر افقی
Cross bar
میله غلتک فوقانی کشش
Arbors
میله فشاردهنده لبه پارچه
Hold down bar
میله گرد عقب دفتین و شانه
Round hold fast
میله متکا
Lap pin
میله محافظ ماکو
Shuttle guard
میله میل میلکها، چوب میل میلکها
Heald rod
میله نشان، میله نشانه
Tee bar
میله های جدا کننده در ماشین شستشوی پارچه
Draft board
میله یا محور پایه دفتین
Rocking shaft
میلی تکس، واحد ظرافت الیاف
Millitex
مینیاتر
Miniature
میکرو فیبریل، رشته های تشکیل دهنده ماکرو فیبریلها در پشم
Micro fibril
میکروب کش، باکتری کش، ضد میکروب و باکتری
Germicide
میکروب کش، باکتری کش
Bactericide
میکروتوم، دسگاه برش مقطع الیاف برای  زیر میکروسکوپ، ساده ترین دسگاه مقطع گیری الیاف
Microtome
میکروتوم چرخشی، دستگاهی جهت مقطع گیری از الیاف
Rotary microtome
میکروسل، سلول کوچک، میسل
Micro cell
میکروسکوپ، ریزبین
Microscope
میکروسکوپ الکترونی
Electron microscope
میکروسکوپ نور تابشی
Incident light microscope
میکروسکوپی
Microscopic
میکرون، واحدی در اندازه گیری معادل یکهزارم میلیمتر
Micron
مکانیزم ایجاد چین و چروک
Creping mechanism
مکانیزم ایجاد کناره موقت
False selvage device
مکانیزم باز کردن نخ تار
Left of motion
مکانیزم برداشت
Take up mechanism
مکانیزم بسته بندی، مکانیزم پارچه پیچی
Batching mechanism
مکانیزم تغذیه نخ
Let off mechanism
مکانیزم جدا کننده ناخالصیها ( در ریسندگی چرخانه ای)
Trash removal mechanism
مکانیزم چله پیچی، دستگاه چله پیچی
beam winding mechanism
مکانیزم طراحی
Patterning mechanism
مکانیزم عقب و جلو برنده تیغه تمیز کننده دکتر در ماشین چاپ
Travers motion
مکانیزم مخروطی پرکن بوبین نیمتاب و سیله شکل دهنده بوبین نیمتاب که قرقره ها را بالا و پایین برده و به صورت مخروطی پر می کند
Building mechanism
مکانیزم کشش لوله تاب کاذب
False twist tube drafting mechanism
مکانیزم کنترل شیب دو سر بوبین حاوی نیمچه نخ در ماشین فلایر
Taper mechanism
مکانیسم چنگالی کنترل پود
weft fork motion
مکانیسم -مکانیزم، طرزکار، روش عملکرد
Mechanism
مکانیک
Adjuster
مکانیک
Fitter
مکانیک، تراشکار، خراط
Tuner
مکانیک، مکانیک تنظیم کننده دستگاه
Tackler tuner overlooker
مکانیک بافندگی
Loom fixer
مکانیک سیالات
Fluid mechanic
مکعب
Cube
مکمل رنگی
Complimentary colour
ناپایدار، غیر مشخص، بی ثبات
Astatic
ناخالصی
Foreign matter
ناخالصی پشم ناشی از عرق گوسفند، عرق خشک شده گوسفند در پشم
Suint
ناخالصی های طبیعی پشم
Natural impurities
نارس،  کال، نرسیده، رشدنکرده
Immature
نامتجانس، ناهمگن از نظر فعالیت نوری، مختلف
Anisotropic
نامتقارن
Asymmetric
نامتقارن، غیر متقارن
Asymmetric
نامعلوم، مجهول
Passive
نامنظم، ناهمسان، آتاکتیک
Atactic
ناهماهنگی
Discord
ناهماهنگی، نایکنواختی، ناهمواری، بی قایدگی، بی ترتیبی، نامنظمی، حساب اشتباه
Irregularity
ناهمسان، غیر مشابه
Anisotropic
ناهمسان گردی، غیر همگن شوندگی
Anisotropy
ناهمگن، غیر یکسان، نایکنواخت، نامتجانس
Heterogeneous
ناهمگن، مختلف الجنس- غیر یکسان
Heterogen
ناهمگن، نایکنواخت
Heterogeneous
ناهمگنی، نایکنواختی محلول
Heterogeneity
ناباشته، متمع، متراکم
Cumulative
ناپایدار-کم استحکام
unstable
ناترم، سدیم
Natrium
ناحیه، منطقه
Region
ناحیه ای بعد از ناحیه چین در منحنی نیرو و کشش
Hookcan
ناحیه چین، اولین ناحیه در منحنی نیرو و کشش
Crimp region
ناحیه سطح میانی
Interface area
ناحیه گذرا، منطقه گذرا
Transition region
ناحیه ماوراءبنفش-منطقه ماوراءبنفش
Ultra violet region
ناحیه مرده بوبین، لبه های بوبین که هنگام رنگرزی بوبین نخ رنگ کمتری جذب می کنند
Dead zone
ناخالص، چرک، کثیف، ناصاف، نادرست
Impure
ناخالصی، چرکی ، ناصافی، آلودگی
Impurity
ناخالصی های پشم خام ( مانند خار و خاشاک)
Acquired impurities
ناخالصی های گذارده شده روی پشم ( مثل مواد نشانه گذاری گوسفند نظیر رنگ و قیر و یا غیره ...)
Applied impurities
نارسانا- عایق
Insulator
نارسی- کالی، نپختگی، خامی
Immaturity
نارنجی، رنگ زرد مایل به سرخ ، زرد کدویی
Pumpkin
نارنجی، نارنجی رنگ
Orange
نازل، شیپوری، شیپوره ( مجرای عبور سیال)- قطعه ای در ناحیه کشش الیاف در ریسندگی، عامل حرکت پارچه در ماشین رنگرزی جت
Nozzle
نازک کردن، ظریف کردن، رقیق کردن
Thin to
نازکی، لطافت- باریکی، رقت
Tenuity
ناشناخته-مجهول
unknown
ناقل های رنگی، موادی که از غیر یکنواخت شدن رنگ جلوگیری می کنند
Migration inhibitor
نام اصلی
Parent name
نام برزیلی لیف آناناس
Abacaxi fiber
نام بومی نوعی پنبه در برمه که رنگ طبیعی آن از قهوه ای تا سفید تغییر می کند
Wa
نام بید پوست خز
Attagenus pellio
نام بید لباس
Tineola bisselliella
نام پارچه رنگ شده به رنگ ارغوانی
Tolah
نام تجار یرنگهای حلال از کارخانجات  مختلف آلمان
Zapon fast dye
نام تجاری
Trade name
نام تجاری  سلولز بازیافته که حالتی شبیه کتان به آن داده شده
Avlin
نام تجاری الیاف اکریلیک در ژاپن
Kashmylon
نام تجاری الیاف پلی استر که دارای پوشش فلزی هستند
Malora with mylar
نام تجاری الیاف رایون که ترکیبات پروتئین وارد آن شده و در بلژیک ساخته می شود
Fibramine
نام تجاری الیاف و نخ های شیشه ای
P.P.G
نام تجاری الیاف کوپرآمونیوم
Cuprasil
نام تجاری انگلیسی الیافی که از کازئین بدست می آید
Fibrolane
نام تجاری برای رایون و استات رنگ شده که به صورت الیاف کوتاه تولید و به صورت نخ و یا پارچه در آمده باشد
Avicolor
نام تجاری پارچه ای با مشتقات فلوئور که نسبت به لکه روغن و لک شدن مقاوم است
Cotchgard
نام تجاری پارچه ای که از مخلوط نایلون و آسبست بافته می شود
Asbestal
نام تجاری دسته ای از رنگهای مستقیم ساخت شرکت ساندوز
Cuprophenyl
نام تجاری دسته ای از رنگهای مستقیم شرکت ساندوز
Cuprofix
نام تجاری رنگ اسیدی از کارخانجات LBH
Elbenyl
نام تجاری رنگ راکتیو ساخت کارخانجات ساندوز
Drimarene
نام تجاری رنگ مستقیم از کارخانجات مختلف
Diamine
نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات مختلف
Milling fast
نام تجاری رنگهای اکسید شونده از شرکت بایر آلمان
Zoba
نام تجاری رنگهای پیگمنت از کارخانه جات مختلف
Cadmium colour
نام تجاری رنگهای دندانه ای کارخانجات مختلف
Meta chrome
نام تجاری رنگهای دیسپرس ساخته شده در کارخانجات ICI انگلستان
Dispersol dye
نام تجاری رنگهای مستقیم از کارخانجات مختلف
Zambesi dye
نام تجاری ماده تکمیلی که رد ضد آب و مقاومت نمودن در برابر لکه گذاری استفاده می شود
Ban dr
نام تجاری ماده ضد بید
Mitin
نام تجاری نوعی تکمیل ضد آب کردن پارچه در انگلستان
Millerain
نام جدید
New denomination
نام دیگر روغن قرمز ترکی
Alzaring oil
نام رنگینه
Name of dyestuff
نام ژاپنی پنبه که گاهی به آن کی واتا نیز می گویند
wate
نام ژنریک رنگینه در کالرایندکس
Colour index generic name
نامحلول، حل نشدنی، غیر محلول
Insoluble
نامحلول کردن
Insolubilistation
نامرئی، غیر مرئی
Invisible
نامطلوب
unfavorable
نامگذاری، تسمیه، جدول، ریز برنامه
Schedule
نامنظم، پیوند نامنظم
Disordered
نامی برای پارچه تهیه شده از آسبست
Abestrine cloth
نامی فرانسوی در شرق آفریقا برای کنف
Da
نامی قدیمی در مصر باستان ، برای کتان نسوز، که احتمالا از آسبست یا لیف نسوزی شبیه آن تهیه می شده است
Abeston
ناهمرنگی، نایکنواختی رنگ، غیر هم رنگی- همرنگ نبودن
Heterochromatism
ناهمگنی، نایکنواختی محلول
Inhomogeneity
نایکنواختی نخ در فواصل کم، نایکنواختی متناوب در نخ
Short term variation
نایلوسان (رنگهای اسیدی مخصوص نایلون از ساندوز سوئیس)
Nylosan
نایلون شش
Nailon six
نایلون غیر قابل رنگرزی
Cross dyeing nylon
نایلون غیرقابل رنگرزی
Non dyeing nylon
نایلون قابل رنگرزی با عمق رنگی بسیارزیاد
Ultra-deep dyeing nylon
نایلون قابل رنگرزی با عمق رنگی زیاد
Dark dyeing nylon
نایلون قابل رنگرزی با عمق رنگی زیاد
Deep dyeing nylon
نایلون قابل رنگرزی با عمق کم
Light dyeing nylon
نایلون قابل رنگرزی با عمق کم
Low dyeing nylon
نایلون ماکو، نایلون ماکو در پارچه
Bristles
نایلون معمولی
Normal dyeing nylon
نایلون معمولی
Regular nylon
نایکنواخت شدن رنگ درسطح پارچه
unlevel
نایکنواختی، عدم تطابق
Discrepancy
نایکنواختی با طول موج بلند در فتیله، نایکنواختی بافاصله زیاد در نخ، تعیین نایکنواختی در فواصل زیاد
Long term variation
نایکنواختی در فتیله و تاپس و روینگ یا نخ (غالبا به علت کشش زیاد یا سرعت زیاد)
Plucked
نایکنواختی رنگ
unevenness
نایکنواختی رنگی
unlevelness
نایکنواختی لایه تار عنکبوتی محصول کارد پشمی، نازک و ضخیم شدن تار عنکبوتی کارد پشم
Patchy
نایکنواختی متناوب در فتیله
Periodic variation
نایکنواختی متناوب در فتیله ( که به دلیل عیب مکانیکی ماشین ایجاد می شود)
Periodic irregularity
نایکنواختی نخ در فواصل متوسط
Medium term variation
نایکواخت
Non uniform
نبافت، سوزنی که چند بارنبافت و آنگاه بافت انجام می دهد
Miss knitting
نبریده، بریده نشده
uncut
نپ دار، دانه دار
Neppy
نپس گیر، جدا کننده ذرات گیاهی از سطح پارچه
Specker
نحوه تغذیه ماشین  ( طریقه قرار دادن پارچه داخل ماشین)
Make up
نخ   فلزی
Metallic yarn
نخ  باریک در پارچه
Light place
نخ، بند، رشته تابیده شده از الیاف، ریسمان، خامه کلاف نخ
Yarn
نخ، رشته، تار، قیطان، بند، ریسمان
String
نخ، رشته، قیطان، الیاف حلاجی و تابیده شده بهم
Thread
نخ  فلزی
Metallic thread
نخ  فلزی
Metallic yarn
نخ  متعادل، نخ با تاب متعادل
Balanced yarn
نخ آرایش نیافته، نخ با آرایش یافتگی کم
Low oriented yarn
نخ آلاسکا ( نخ مخلوط پشم شانه شده و پنبه)
Alaska yarn
نخ آنقوره ( نخ خیلی نرم از الیاف بلند و ظریف و خاکستری نقره ای خرگوش آنقورا، نخ آنقورا
Angora yarn
نخ ابریشم خام
Genuine silk
نخ ابریشم خام
Grege
نخ ابریشم خام
Net silk
نخ ابریشم ضایعاتی، نخ ابریشمی ریسیده
Schappe silk
نخ ابریشمی پرتاب جهت گلدوزی و قلاب دوزی
Etching silk
نخ ابریشمی ریسیده
Floset silk
نخ ابریشمی نایکنواخت از الیاف کوتاه ضایعات پشم
Bourette silk
نخ اتصال روور
Rover thread
نخ اثر گذار، نخ طرح، نخی که جهت تغییر شکل ظاهری بافت در پارچه بکار می رود
Effect thread
نخ از مخلوط پشم و پنبه ویژه جوراب بافی
Merino hosiery yarn
نخ استاندارد، نخ تار معمولی
Standard thread
نخ استرچ، نخ کشسان، نخ کششی
Stretch yarn
نخ اسلاب دار
Slubby yarn
نخ اسلاب دار، نخ فانتزی اسلاب دار
Slub yarn
نخ اسلاب دار، نوعی نخ تزئینی
Spot yarn
نخ اشتباه در پارچه
Yarn mixtures
نخ اضافی در چله
Extra end
نخ الاستومر- نخ کشسان، نخ ارتجاعی
Elastomeric yarn
نخ الاستیک، نخ کشسان
Elastic thread
نخ الاستیک، نخ کشسان، نخ ارتجاعی
Rubber yarn
نخ الاستیک، کش
Elastic yarn
نخ اینلی، نخی که داخل پارچه کشباف حبس شده ولی بافته نمی شود
Inlay thread
نخ با آرایش یافتگی کم
L.O.Y
نخ با تاب z-z-z یا s-s-z ریسمانی است که تاب اول و دوم آن در یک جهت باشد و تاب سوم در جهت مخالف یعنی z-z-z یا s-s-z
Hawser twist
نخ با تاب تثبیت شده، نخ فیکس شده، نخ تاب کشته
Placid yarn
نخ با تاب عکس عقربه ساعت، نخ با تاب z
Z twist yarn
نخ با قوام بالا
High tenacity  yarn
نخ با محور فلزی، نخ مغزی دار
Core spun / Corespun
نخ بر اینچ، دنده در اینچ
Thread per inch
نخ برفی، نوعی فانتزی برفی که فیتله آن قبل از نیم تاب با رنگ ، چاپ خورده  و نخ آن لکه های رنگی براق دارد
Kinker bocker yarn
نخ برفی، نوعی فانتزی برفی که فیتله آن قبل از نیم تاب با رنگ ، چاپ خورده  و نخ آن لکه های رنگی براق دارد
Kinker bocker yarn
نخ بسته بندی
Packthread
نخ بند، نخ کشی، کش، بندکش
Smash ban
نخ بند- نخ کشی، کش، بند کش
Smash employee
نخ به دندانه اشتباه
Missing pick
نخ به دندانه کم
Light dent
نخ به یک دندانه زیاد، زیاد بودن نخ در یک دندانه شانه
Swollen dent
نخ بی سر
Lost end
نخ پرتاب، نخ با تاب زیاد
Hard yarn
نخ پرزدار، تسمه آهنی بالای دیواره عقبی جعبه ماکو که از بیرون آمدن ماکو از جعبه بطور عمودی جلوگیری می کند، لب، لبه، کنار، طاقت، قیچی کردن- چیدن، چیدن پشم گوسفند، بیان
Lint on yarn
نخ پرزدار، نخ سائیده  شده
Chafed yarn
نخ پرزدار و زخمی شده، نخ ضعیف و سست شده در اثر اصطکاک
Bruised yarn
نخ پشمی پرتاب جلا دار، نخ ابریشمی رنگ شده جلادار بطور طبیعی یا مصنوعی
Luster yarn
نخ پشمی حاصل از بهم تابیدن دو نخ با رنگهای مختلف، نوعی نخ فانتزی  پشمی
Marl yarn
نخ پشمی ضخیم با سطح پرزدار
Moss yarn
نخ پفکی
Bulked yarn
نخ پفکی فیلامنتی
False twist yarn
نخ پنبه ای
Cotton yarn
نخ پنبه ای با تاب کمتر از معمول
Condenser cotton yarn
نخ پنبه ای با رنگ طبیعی تهیه شده از پنبه مصری
Maco yarn
نخ پنبه ای پوشیده شده با پودر فلزی
Imitation tinsel yarn
نخ پنبه ای شانه شده، نخ تهیه شده از پنبه شانه شده
Cotton combed yarn
نخ پنبه ای شانه نشده، نخ تهیه شده از پنبه کارد شده
Cotton carded yarn
نخ پنبه ای ماشین کارد، نخ حاصل از پنبه کارد شده
Carded cotton yarn
نخ پنبه ای کم تاب تهیه شده از دو نیمچه نخ رنگی، نخ تابیده شده رنگی
Coloured twist yarn
نخ پود
Filling pick
نخ پود
weft end
نخ پود، پود، پودگذاری، طول بوبین، کلنگ، هر وسیله نوک تیز، چیدن، ضربت
Pick
نخ پود پنبه ای به صورت کاپ
Pin cop
نخ پود پنبه ای راست تاب
T.W weft
نخ پود- پود
weft yarn
نخ پود تابدار ابریشمی
Tram silk yarn
نخ پود ضخیم در پارچه
Coarse pick
نخ پودنایکنواخت درپارچه
uneven filling
نخ پوشیده شده
Covered yarn
نخ پیچشی
Fasciated yarn
نخ پیوند
Connecting thread
نخ پیوند
Piecing yarn
نخ پیوند، نخ اتصال
Draw thread
نخ پیوند، نخ پشمی دارای مواد زائد گیاهی
Seed yarn
نخ تابیده
Spun yarn
نخ تابیده شده از الیاف کوتاه
Spun yarn
نخ تابیده شده از پشم رنگی طبیعی یا از مخلوط پشم سفید و رنگی طبیعی
Shetland yarn
نخ تابیده شده در سیستم پشمی
Condenser spun yarn
نخ تار
wrap thread
نخ تار
wrap yarn
نخ تار پاره شده در پارچه
Cracked end
نخ تار پاره شده در ماشین بافندگی
End braking
نخ تار تابدارابریشمی
Organzine silk yarn
ابریشم تابیده، قیطان ابریشمى، ابریشم باقى
organzine
نخ تار- تار
Warp end
نخ تار جفتی، رد کردن دو نخ از سوراخ میل میلک بعنوان نخ واحد ( در ارتباط با پود مثلا” برای بافت ریپس “)
Laid warp
نخ تار رنگ شده به صورت چله
Warp dyed weft
نخ تار زمینه، نخ های تار غیر لنو
Foundation warp end
نخ تار ضخیم در پارچه
Coarse end
نخ تار غیر لنو، نخ تار استاندارد
Standard warp end
نخ تار لا بر شده در پارچه، لا بر شدن نخ در پارچه
End stripped
نخ تار لنو، نخ تاری که در بافت لنو یا لایت یا تور از سوراخ میل میلک های لنو عبور می کند
Crossing warp
نخ تار معمولی
Regular thread
نخ تاری که به دور اسنو پیچیده شده است
Beam ward
نخ تایر، نخ لاستیک
Tyre cord
نخ تایر، نخ لاستیک اتومبیل
Tire cord
نخ تثبیت شده
Set yarn
نخ تراکمی، نخ تهیه شده از ضایعات نرم و تمیز الیاف
Condenser yarn
نخ تریکو بافی، نخ کشبافی
Knitting yarn
نخ تزئینی مرکب خارج از مرکز (که شامل دو نخ ظریف پرتاب در مرکز ویک نخ کم تاب پیچیده شده به دور آنها می باشد)
Eccentric yarn
نخ تزئینی، نخ  زینتی
Noxious
نخ تهیه شده از پشم ظریف در سیستم فاستونی
Cashmere hosiery yarn
نخ تکسچره  شده با هوای فشرده
Air textured yarn
نخ تکسچره شده
Textured yarn
نخ تکی در بافندگی
Odd  thread
نخ جوراب
Hosiery yarn
نخ چاپ شده
Printed yarn
نخ چند فیلامنتی
Multi filament yarn
نخ چند لا
Multifold yarn
نخ چند لا
Multiply yarn
نخ چند لا تابیده ای که تاب نخهای یک لای آن z  و تاب نخهای دولای آن،  s  و تاب نخهای چند لای آن z است
Zsz twist
نخ چند لائی تابیده شده در یک مرحله
One thread wheel
نخ چند لای بدون تاب
Doubled yarn
نخ چند لایه فاستونی
Fingering yarn
نخ چندلا
Folded yarn
نخ چندلای بدون تاب
Plied yarn
نخ چندلای تابیده شده در دو مرحله
Double throw yarn
نخ چندلای کنفی، ریسمان موم خورده، ریسمان رزین خورده، ریسمان چندلا، بهم بافتن
Twine
نخ چندلایی ازالیاف متفاوت-نخ چندلاباتاب مخلوط که هرنخ یک لای آن ازلیف مختلفی باشد
union twist
نخ خاب
Pile yarn
نخ خاب بریده و غیر حلقوی (بیشتر در مورد موکت)
Cut pile
لغات منسوجات  بخش 19
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.