مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش 9

در این قسمت  لغات منسوجات بخش 9  عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش 9
ماده جاذب الرطوبه
Hygroscopic agent
ماده جذب کننده
Sorbent
ماده جلوگیری کننده از بازگشت چروک به کالای در حال شستشو
Anti-redeposition agent
ماده جلوگیری کننده از رشد باکتری و کپک روی پنبه
Antiseptic agent
ماده چرب
Fatty matter
ماده چسبیدنی
Anti-sticking agent
ماده حد واسط
Intermediate agent
ماده حفاظت کننده لیف
Fibre protecting agent
ماده حل کننده – حلال
Solubilizing agent
ماده حمل کننده – از مواد تعاونی رنگرزی  پلی استر در جوش
Carrier agent
ماده خارجی – ناخالصی
Extraneous matter
ماده خام
Primary commodity
ماده خشک ( بعد از قرار گرفتن در دمای 105درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت )
Dry substance
ماده خنثی کننده قلیا – ماده بافر کننده قلیا
Alkaline binding agent
ماده خنثی کننده قلیا ( ماده اسیدی که قلیائیت حمام رنگ را خنثی می کند )
Alkali binding agent
ماده دارای فعالیت سطحی – ماده سطح فعال
Surface active agent
ماده دافع روغن
Oil repellent finishing agent
ماده دباغی
Depilating agent
ماده دباغی
Liming agent
ماده دباغی
Tanning agent
ماده دباغی کننده
unhairing agent
ماده دفع کننده آب
water repellent agent
ماده دیسپرس کننده – ماده پخش کننده یکنواخت ذرات ریز جامد در محیط یا فاز مایع
Disperse agent
ماده دیسپرس کننده – نگهدارنده تعلیق
Dispersing agent
ماده رزینی
Resinous substance
ماده رنگ دار که از گیاهان مختلف بدست می آید
Cutch
ماده رنگ کننده استیلبن – جوهر رنگ کننده استیلبن
Stilbene coloring matter
ماده رنگ کننده گزانتن – رنگهای مشتقات آمینو ، آمینو هیدروکسی و یا هیدروکسی زانتین
Xanthene coloring matter
ماده رنگبر  – ماده رنگ زدا
Stripping agent
ماده رنگبر – ماده رنگزا
Paint remover
ماده رنگرزی بازیک برای الیاف اکریلیک
Astrazon
ماده رنگرزی بی رنگ – رنگینه بی رنگ
Colorless dye
ماده رنگرزی مستقیم
Direct dyestuff
ماده رنگزا – رنگینه
                    Colorant
ماده رنگزا و معطر
Perfume and dye
ماده رنگی
Colorant
ماده رنگی
Colour matter
ماده رنگی – ماده رنگ کننده
Coloring matter
ماده رنگی – کروموژن – رنگزا
Chromogen
ماده رنگی تی آزول
Thiazol coloring matter
ماده رنگی تی آزین
Thiazine coloring matter
ماده رنگی در پشم
Haematein
ماده رنگی لاکتون
Lactone coloring matter
ماده رنگی نیل – پدر آبی رنگ لباس شویی
Blueing
ماده رنگی ولکان – نام تجاری رنگهای پیگمنت از کارخانجات مختلف آلمان
Vulcan
ماده ژل کننده
Gelling agent
ماده سفید کننده
Fluorescent agent
ماده سفید کننده – سفید کننده چشمی
Optical brightening agent
ماده سفید کننده  -ماده سفید کننده فلورسنتی
Fluorescent whitening agent
ماده سفید کننده فلورسنتی – ماده سفید کننده نوری
F.B.A
ماده سفید کننده فلورسنتی- ماده سفید کننده نوری
Fluorescent brightener agent
ماده سفید کننده نوری یا چشمی
O.B.A
ماده سفید کننده نوری یا چشمی
Optical agent
ماده سفیدگر – ماده رنگ بر
Bleaching agent
ماده شفاف کننده
Brightening agent
ماده شفاف کننده پارچه
Fabric brightener
ماده شفاف کننده فلورسنت
Florescent brightening agent
ماده شمیایی استایرن
Styrene
ماده شوینده
washing agent
ماده شوینده ای که مواد قلیایی ملایمی دارد جهت شستن ظروف در خانه
All-purpose soap
ماده شوینده مصنوعی
Syndet
ماده شیمیایی ضعیف – سست – ضعیف  – زمینه بسیار کمرنگ ویا رنگ پریده پارچه
weak
ماده شیمیایی کتون
Keton
ماده شیمیایی کینزارین
Quinizarin
ماده صابونی نشونده-ماده غیرصابونی شونده
Un-saponifiable matter
ماده ضد آب کننده  – ماده دافع آب
water proofing agent
ماده ضد آتش – تکمیل ضد آتش
Fire proofing
ماده ضد آتش کننده
Flame resistance agent
ماده ضد الکتریسیته ساکن
Anti-static agent
ماده ضد الکتریسیته ساکن
Antistatic
ماده ضد انجماد
Anti-frosting agent
ماده ضد اکسید کنندگی
Antioxidant
ماده ضد اکسیداسیون
Antioxidant agent
ماده ضد بید کننده
Moth  proofing agent
ماده ضد چروک کننده – ماده مقاوم کننده در برابر چروک
Crease resistance agent
ماده ضد چسبندگی
Abherent
ماده ضد رنگ پریدگی – ماده افزاینده ثبات رنگ در برابر رنگ پریدگی ناشی از تماس منسوج رنگ شده با هوای آزاد
Gas fume fading
ماده ضد عفونی کننده
Germicidal agent
ماده ضد نخ کش شدن
Anti-snag
ماده ضد نمدی کننده
Anti-felt agent
ماده ضد کاهنده – عامل ضد کاهنده
Anti-reducing agent
ماده ضد کف
Anti-foam agent
ماده ضد کف
Anti-frothing agent
ماده ضد کف
Foam backing agent
ماده ضد کف
Foam prevention
ماده ضد کف  – ضد کف کننده
Anti-foaming agent
ماده ضد کف – ضد کف – کف زدا
Defoamer
ماده ضد کف ( برای جلوگیری از تشکیل کف روی خمیر چاپ و مواد تکمیل آهار و رنگ )
Foam suppressant agent
ماده ضد کف ( که به حمام رنگ برای جلوگیری از کف اضافه می شود )
Defoaming agent
ماده عمل آورنده
Curing agent
ماده غلظت دهنده – ماده پر کننده
Thickening agent
ماده قارچ کش
Fungicide
ماده کمکی آهار
Sizing auxiliary
ماده کی لیت ساز – سختی گیر آب – نرم کننده آب
Sequestering agent
ماده لکه بر – ماده برطرف کننده لکه
Stain removing agent
ماده لکه گیر – ماده لکه پاک کن – لکه بر
Spotted agent
ماده مات کننده
Delusterant
ماده مات کننده
Delustring agent
ماده متورم کننده – ماده متورم ساز
Swelling agent
ماده محافظ الیاف
Fibre protection agent
ماده محلول کننده در آب – ماده قابل حل ساز در آب
Solubiliser
ماده مرکب – ماده ترکیبی
Composite material
ماده معدنی – کانی
Mineral matter
ماده معدنی سنگین
Heavy chemical
ماده معرف آبی کننده
Blueing agent
ماده معلق در آب یا مایع دیگر
Suspended solid
ماده معلق نگهدارنده چرک
Soil suspending agent
ماده معلق کننده
Suspending agent
ماده مقاوم کننده – ماده مقاوم
Resisting agent
ماده مقاوم کننده در برابر اکسیداسیون
Oxidation stabilizer agent
ماده مهاجرت کننده – عامل مهاجرت
Migration agent
ماده ناهمسان- ماده نا همگن – ماده غیر مشابه
Anisotropic material
ماده نرم کننده – نرم کننده
Softening agent
ماده نرم کن
Emollient
ماده نرم کن – ماده روان کننده – ( خمیر چاپ جهت افزایش قدرت جذب و انعطاف رزین)
Plasticizer
ماده نرم کن- ماده نرم کننده
Plastifier
ماده نرم کننده – ماده پلاستیکی کننده
Plasticizing agent
ماده نرم کننده بیرونی
External plasticizer
ماده نفوذ دهنده
Penetrant
ماده نفوذ دهنده
Penetrating agent
ماده نفوذ دهنده
Penetration agent
ماده نگاهدارنده رطوبت
Moisture retainer
ماده نگهدارنده – ماده محافظ – ضد تخمیر
Conservierung agent
ماده نگهدارنده از فساد – ماده ضد عفونی کننده – محافظت کننده – محافظ
Preservative
ماده نگهدارنده تعلیق
Anti-settling agent
ماده نه نشین کننده
Flocculating agent
ماده و عامل محافظ
Protecting agent
ماده واسطه تولید پلی استر
Polyesters intermediate
ماده واسطه در تهیه رنگهای شیمیایی
Intermediate product
ماده واسطه- واسطه- حد واسط
Intermediate
ماده وزن دهنده
weighting agent
ماده یکنواخت کننده
Leveling agent
ماده کاهنده_ماده کاهش دهنده
Ablative agent
ماده کف کننده
Frother
ماده کف کننده – ماده کف ساز
Foaming agent
ماده کلرزدا – ماده کلر زدایی
De chlorinating agent
ماده کلری آزین- منشا بسیاری از رنگهایی که دارای کروموفر پیرازین می باشند
Azin coloring matter
ماده کمپلکس کننده
Complexing agent
ماده کمکی – افزایش دهنده اثر مواد دیگر
Adjuvant
ماده کمکی – ماده  تعاونی
Auxiliary product
ماده کمکی – ماده تعاونی
Assistant
ماده کمکی آنیونی
Assistant anionic
ماده کمکی بلوکه کننده
Blocking auxiliary
ماده کمکی رنگرزی – ماده تعاونی رنگرزی
Dyeing auxiliary
ماده کمکی رنگرزی – ماده کمکی که به حمام رنگ افزوده می گردد
Dye bath assistant
ماده کمکی کمپلکس کننده
Complexing auxiliary
ماده کند کننده رنگرزی
Retarding agent
ماده کی لیت ساز سختی گیر آب
Chelating agent
مار پیچ – حلزونی
Helical
مارپیچ – حلزونی
Spiral
مارپیچ – حلزونی
Volute
مارپیچ – فنر مانند
Helix
ماروکین – نوعی پارچه کرپ با راه راه ریب پودی
Marocain
مازوجی – تانن دار – مازودار – دارای ماده رنگی مازو
Tannic
ماسوره – بوبین – ماکو – قرقره
Bobbin
ماسوره – بوبین – نخ پیچ – ابریشم کشی – باز کردن ابریشم از پیله و پیچیدن روی ماسوره – چرخ ابریشم کشی – چرخ نخ پیچی – کلاف پیچ – قرقره فلانژ دار- ماشین کلاف پیچی – نورد چله پیچی بخشی
Reel
ماسوره – شانه ( قسمتی از دستگاه بافندگی که پودها را در جای خود محکم می کند)
Reed
ماسوره – قرقره – دوک
Spool
ماسوره اتوماتیک
Automatic weft pirn
ماسوره پر – ماسوره نخ دار
Bobbin wound
ماسوره پر با سر مخروطی ( در ماشین دولا تاب )
Dwight wind
ماسوره پود
Filling bobbin
ماسوره پود
weft copo
ماسوره پود – ماسوره بافندگی – قرقره – بوبین – ماسوره
Pirn
ماسوره پود – محور توخالی – چین دادن
Quill
ماسوره پود بدون حلقه های فلزی در مهره آن
Ringless pirn butt
ماسوره پیچ
Bobbin winder
ماسوره پیچ
Pirn winder
ماسوره پیچی – بوبین پیچی استوانه نخ – قرقره پیچی نخ خیاطی
spooling
ماسوره پیچی پودی – نوعی ماسوره پیچی در رینگ که محصول آن مستقیما در ماکو مصرف می شود
weft of filling wind
ماسوره پیچی
Quilling
ماسوره پیچی – ابریشم کشی ( باز کردن ابریشم از پیله و پیچیدن روی قرقره )
Reel to
ماسوره پیچی چله ای معکوس ( در ریسندگی رینگ ) – پیچش تاری معکوس
Reverse warp wind
ماسوره پیچی مرکب ( در ریسندگی رینگ )
Combination wind
ماسوره پیچی نخ پود
Copping
ماسوره چوبی
Rabbeth
ماسوره خالی – قرقره بوبین – بوبین خالی
Empty bobbin
ماسوره خالی – قرقره خالی – بوبین خالی
Tube
ماسوره خالی پود
Fresh tube
ماسوره رینگ
Ring tube
ماششین موم زنی -ماشین اضافه کننده واکس
waxing machine
ماشیم مرسریزه نخ
Yarn mercerising machine
ماشین – دستگاه
Machine
ماشین آبگیری فشاری
Squeezing machine
ماشین آبگیر گریز از مرکز
Centrifugal hydro extractor
ماشین آلات – ماشین ها – اسلبابها – سازمان
machinery
ماشین آلات حلاجی
Blowing machinery
ماشین آهار زنی سیلندری
Cylinder sizing machine
ماشین آهار غیر مستقیم
Indirect  warp sizing
ماشین آهار گیری
Desizing machine
ماشین آهار لایی
Wadding sizing machine
ماشین آهار نخ تار
Slasher
ماشین اتو زنی
Pressing machine
ماشین اتوماتیک تغذیه عدل – ماشین پنبه پاک کنی اتوماتیک
Auto plucker
ماشین اتوماتیک یکنواخت کننده فتیله پلات – سیستم ترمیم نایکنواختی فتیله پلات
Platt draw frame auto-leveler
ماشین اتوی پارچه
Cloth press
ماشین اتوی غلتکی پارچه – ماشین اتوی چرخشی ( روتاری)
Rotary cloth press
ماشین استاندارد تعیین درجه پبات رنگ در برابر شستشو ( تهیه و پشنهاد شده توسط A.A.T.CC)
Launderometer
ماشین استنتر
Stenter machine
ماشین اسنوپیچی سریع
High speed beam warping machine
ماشین امولسیون ساز
Emulsifying machine
ماشین اندازی گیری تاب نخ
Twist counter
ماشین باز (سرباز)
Open machine
ماشین بازیابی نخ و پارچه پشمی
Garneting machine
ماشین بازکننده رول پارچه-ماشین بازکننده پارچه ازروی غلتک
universal machine
ماشین بافندگی بدون ماکو
Shuttleless loom
ماشین بافندگی بدون ماکو سولزر
Sulzer type shuttleless loom
ماشین بافندگی بدون ماکوی نوع گابلر
Gabler type shuttleless loom
ماشین بافندگی تاری و پودی
weaving machine
ماشین بافندگی تور الاستیک
Elastic net machine
ماشین بافندگی جت آب
water jet loom
ماشین بافندگی دابی
Shaft loom
ماشین بافندگی سولزر – نوعی ماشین بافندگی بدون ماکو
Sulzer
ماشین بافندگی ماکودار
Shuttle loom
ماشین بافندگی ماکویی
Shuttle weaving loom
ماشین بافندگی واتر جت ( جت آب
water jet frame
ماشین بافندگی یک دهنه
Single phase loom
ماشین بافندگی  موجی بافت
Ondule loom
ماشین بافندگی – کارگاه بافندگی
Loom
ماشین بافندگی اتوماتیک
Automatic loom
ماشین بافندگی اتوماتیک مجهز به دستگاه تعویض ماسوره
Cop changing loom
ماشین بافندگی ایرجت – نوعی ماشین بافندگی که عمل پود گذاری به وسیله هوای فشرده انجام می شود
Air jet loom
ماشین بافندگی با دابی پایین
Topless loom
ماشین بافندگی بادامکی
Plain loom
ماشین بافندگی بدون ماکو
Needle loom
ماشین بافندگی بدون ماکوی نوع دیواس
Dewas type shuttleless loom
ماشین بافندگی برقی
Power loom
ماشین بافندگی پارچه خاب دار
Pile fabrics loom
ماشین بافندگی پارچه گل بافتی سوزنی
Lappet loom
ماشین بافندگی پروژکتایل ( پرتابی )
Projectile loom
ماشین بافندگی تریکو تاری راشل
Raschel warp knitting machine
ماشین بافندگی چرخان – نوعی ماشین بافندگی
Swivel loom
ماشین بافندگی چند دهانه ای
Multiphase loom
ماشین بافندگی چند دهانه ای
Multished loom
ماشین بافندگی چند ماکویی
Multi shuttle loom
ماشین بافندگی چند ماکویی
Multishuttle loom
ماشین بافندگی حلقوی – ماشین کشباف – ماشین گردباف
Knitting machine
ماشین بافندگی دابی
Dobby loom
ماشین بافندگی دهانه باز
Open shed machine
ماشین بافندگی ژاکارد
Jacquard loom
ماشین بافندگی ساده
Loom weaving
ماشین بافندگی غیر اتوماتیک
Non-automatic power loom
ماشین بافندگی غیر اوتوماتیک
Ordinary loom
ماشین بافندگی گرد
Circular loom
ماشین بافندگی گیره ای
Rapier loom
ماشین بافندگی ماکودار
Looms with shuttle
ماشین بافندگی مجهز با دابی دو سیلندری
Double cylinder dobby loom
ماشین بافندگی مجهز به دستگاه جعبه های تعویض ماکو
Box loom weaving
ماشین بافندگی مجهز به شانه متحرک
Loose reed loom
ماشین بافندگی مستقیم
Rectilinear loom
ماشین بافندگی میلانز
Milanese machine
ماشین بافندگی که نقش های کوچکی را توسط پود اضافی در پارچه ایجار می کند
clip spot loom
ماشین بالش – ماشین حلاجی نهائی تیغه ای
Scutcher
ماشین بالش – مضراب (شتاب دهنده با ماکو ) – ماشین حلاجی – ماشین حلاجی بالش – ماشین حلاجی پشم
Picker
ماشین بالشچه
Lap winder
ماشین بخار آویز
Fastoon ager
ماشین بخار دادن مداوم
Continuous ager
ماشین بخار ستاره ای
Star ager
ماشین بخار ستاره ای
Star steamer
ماشین بخار سریع
Flash ager
ماشین بخار مارپیچ- ماشین بخار آویز
Spiral steamer
ماشین برس
Brushing machine
ماشین برش
Cutter machine
ماشین برش داغ
Hot cutting machine
ماشین بسته – ماشین سربسته
Enclosed machine
ماشین بسته بندی با ورق نایلون
Film wrapping machine
ماشین بوبین پیچ با بوبین مخروطی شکل
Coner
ماشین بوبین پیچ غلتکی شیار دار
Roto coner
ماشین بوبین پیچی – ماشین نخ پیچی
Reeling machine
ماشین بوبین پیچی اتوماتیک مجهز به گره زن خودکار
Automatic winding machine
ماشین بوبین پیچی اتوماتیک که نخ را به طور خودکار گره می زند
Automatic cone winder
ماشین بوبین پیچی از کلاف – نوعی پارچه توری
Runner
ماشین بوبین پیچی غیر اتوماتیک
Manual winding machine
ماشین بوبین پیچی مجهز به غلتک شیاردار حلزونی
Drum winding
ماشین بوبین رنگ کنی
Package dyeing machine
ماشین پارچه پاک کنی – ماشین تمیز و صاف کننده سطح پارچه
Trimmer
ماشین پاره کننده پارچه های پشمی کهنه
Tearer
ماشین پانچ کارت ژاکارد
Jacquard card puncher
ماشین پاک کننده پشم از ضایعات گیاهی
Bur picker
ماشین پاک کننده کاردینگ
Knife machine
ماشین پد ( سیستم متشکل از حداقل دو غلتک و یک حمام )
Padding machine
ماشین پدل – راهنمای فتیله
Paddle
ماشین پرداخت الیاف
Glazing machine
ماشین پرز سوزی پارچه
Gas singeing machine
ماشین پرز سوزی نخ
Yarn singeing machine
ماشین پرزگیری پارچه بوسیله گاز – ماشین گاز دادن پارچه
Gas singeing
ماشین پرس پارچه لای مقوا
Carton press
ماشین پرس عدل
Baling press
ماشین پلیسه
Pleating machine
ماشین پنبه پاک کنی
Ginning machine
ماشین پنبه پاک کنی
Cotton gin
ماشین پنبه پاک کنی – پنبه پاک کنی
Cotton cleaner
ماشین پهن کننده پارچه روی میز
Cloth laying machine
ماشین پوشش کامل
Spread coating machine
ماشین پوشش نخ و یا فیلامنت
Covering machine
ماشین تاب دهنده رینگ
Ring twisting frame
ماشین تاب نخ – ماشین دولا تاب سربندی
Twisting frame
ماشین تافتینگ دستی
Hand tufting machine
ماشین تافینگ میزی
Table tufting machine
ماشین تایگر ( نوعی ماشین خارزنی )
Tigering machine
ماشین تبدیل – ماشین کوتاه کننده فیلامنت
Converter
ماشین تثبیت جورابهای نایلونی قبل از رنگرزی
Pre boarding opening
ماشین تثبیت گرمایی
Thermosetting machine
ماشین تراش پارچه
Cropping machine
ماشین تراش پارچه
Shearing machine
ماشین تراش پارچه – پشم چین – جدا کننده پشم از گوسفند
Shearer
ماشین تریکو تاری
wrap loom
ماشین تریکو بافی پودی تخت
Flat weft knitting machine
ماشین تریکو بافی تاری تخت
Flat warp knitting machine
ماشین تریکو بافی ژاکارد
Jacquard knitting machine
ماشین تریکو پودی تور ماهیگیری
Fishnet machine
ماشین تغذیه و مخلوط کن الیاف
Blender feeder
ماشین تغذیه کننده نوار کارد
Card grinding machine
ماشین تکان دهنده پشم کربونیزه شده جهت جداسازی زغالهای سلولزی از آن
Shaker
ماشین تکمیل آبرفتگی پارچه – ماشین اعمال تکمیل جمع شدگی بر پارچه
Shrinking machine
لغات منسوجات  بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.