مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 29

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 29 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 29
دکل حفاری
drilling rig
 مخزن گل
Mud tank
 الک های لرزان
Shale shakers
پمپ گل
Suction line
 پمپ گل
Mud pump
 موتور یا منبع نیرو
Motor or power source
 شیلنگ لرزان
Vibrating hose
 دستگاه کشنده
Draw works
 استند پایپ
Standpipe
 شیلنگ کلی
Kelly hose
 زانویی استند پایپ
Goose neck
 قسمت متحرک
Traveling block
 خط حفاری
Drill line
 تاج دکل
Crown block
جرثقیل
Derrick
 رکینگ برد ، اصطلاحاً “مانکی برد” هم می گویند.
Racking Board
 استند
Stand
 ست بک
Setback
 سویول ، که در دکل های جدید با “تاپ درایو” جایگزین شد است.
Swivel
 کلی
Kelly drive
 میز دوّار
Rotary table (drilling rig), Rotary table
فوران گیر
Blowout preventer (BOP)
 فوران گیر (حلقوی)
Blowout preventer (BOP) Annular type
 فوران گیر (قطع کننده لوله ها)
Blowout preventer (BOP) Pipe ram & blind ram
 رشته حفاری
Drill string
 مته حفاری
Drill bit
 دریچه چاه، (دریچه کیسینگ)
Casing head or Wellhead
 خط جریان
Flow line
حفاری چرخشی
rotary drilling
چرخ دنده ها
Rotating
سیستم گل حفاری
Mud system
سیستم حفاری ضربه ای – چرخشی
percussive – rotary drilling
تاثیر هیدرولیکی
hydraulic impact
گمانه
Borehole
لوله محافظ اولیه
Conductor casing
لوله محافظ سطحی
surface casing
لوله محافظ میانی
intermediate casing
لوله های طولانی یا نهایی محافظ چاه
perforated casing
ناحیه بهره ده، منطقه تولید
pay zone
هجوم سیال حفاری
drilling fluid invasion
درجه لوله
Pipe grade
ترکیدگی
burst
فشار ترکیدگی
Burst Pressure
فشار مچالگی
Collapse Pressure
کشش محوری
Axial Tension
بارگذاری تراکمی
Compression Loading
راه اندازی با گاز
Gas  kick off system
فوران گاز
Gas  kick
گاز خورنده
corrosive gas
فلنج، سرلوله
Flange
شیر فوقانی سر چاه
Dip  Valve
هرز روی گل، گم شدن گل
lost circulation
گرفتگی لوله ها
Stuck pipes
وزن معادل گل
equivalent mud weight (EMW)
پوند در هر گالن
lb/gal  / pond per gallon  (PPG)
خط گل و لای
Mudline
نمودار گیری
Logging
نمودار گیری از گل حفاری
Mud logging
فشار درون چاهی
downhole pressure
منحنی انحراف
Departure curve
نقطه عطف
inflection point
حفاری پایه
base drilling
گل حفاری پایه آبی
Water base drilling mud
نسبت پوکی، ضریب تخلخل
Void ratio
رهگیری بخار
Steam trace
قسمت راکد، قسمت بدون استفاده لوله
dead leg
پرسازی مجدد
Replenishment
دبی تخلیه آب : مقدار حجم  آب  تخلیه شده یا عبوری  در واحد زمان بر حسب متر مکعب بر ثانیه.
Water discharge
زهکشی زیرزمینی
Underground drain
زهکشی بسته
enclosed drain
درجه بندی، دانه بندی، شیب بندی، تسطیح
Grading
ترانشه زنی، چال کردن
Trenching
شیار کن
Trenching machine
انسداد فاز
phase trapping
انسداد فاز آبی
Aqueous phase trapping
آب همراه درون حفره ای
 connate Interstitial water
نفوذ پذیری، تراوایی
permeability
اشباع بینابینی
interstitial saturation
شکاف پیوسته
continuous interstice
تعدیل پروفایل هجومی
invasion profile adjustment
هجوم گاز به چاه
gas invasion of the well
ضریب شکل
shape factor
هجوم سیال حفاری
Drilling fluid invasion
فشار سازند
Formation pressure
گل صاف شده
Mud filtrate
کیک گل
Mud cake
بنتونیت
Bentonite
شار، جریان
Influx
فشار فضای حلقوی
annular pressure, annulus pressure, casing pressure
روانکاری
Lubricate
شیر فوران گیر
low out preventer (BOP)
دالیز، فضای حلقوی، آنالوس، مجرای برگشت گل و مواد حفاری شده از چاه به خارج
Annulus
نرخ نفوذ (مته)
Rate of Penetration (ROP)
شیر ایمنی فضای حلقوی
Annular Preventer
مسیر کشتن چاه
Kill flowline
لوله چند پر
Kelly cock
شیر ایمنی
Safety Valve
شیر شناوری
Float Valve
سیستم کنترل فوران چاه
Accumulator
فشار بسته لوله حفاری
Shut in drill pipe pressure (SIDPP)
فشار بسته لوله جداری
Shut in casing pressure (SICP)
وزن گل جدید برای کشتن چاه
Kill mud weight (KMW)
فشار در ته چاه
Bottom hole pressure (BHP)
فشار استاتیکی ستون سیال حفاری داخل چاه
Hydrostatic pressure (HP)
وزن گل حفاری
Mud weight (MW)
گرادیان گل حفاری
Mud gradient
گرادیان سیال نفوذی به داخل چاه
Influx gradient
گردش کامل گل
Circulating around
سری گردش گل
Circulating Head
مجرای دهانه چاه، دالیز دهانه چاه
annulus head
فوت مکعب استاندارد
standard cubic foot (scf)
سانتیمتر مکعب استاندارد
standard cubic centimeter (SCC)
قطر چاه
hole diameter
ضریب حجمی سازند
formation volume factor
فشار سر دالیز
annulus head pressure
فشار سر جداره
casing head pressure
تبدیل شیرآلات سر چاه
well head adapter
مجموعه سر چاه
well head assembly
سرداب سر چاه
well head cellar
انهدام سر چاه
well head destruction
گاز سر چاه
well head gas
فشار سر جداره
well head pressure
جایگزینی شیرآلات سر چاه
well head recovery
چاه، سوراخ چاه، گمانه
Wellbore, bore hole. drill hole, hole, well bore
انبارگی چاه
Wellbore Storage
مجرابند، توپک
Packer, packoff, pack off
نمودار حفاری
drill log, profile of a bore hole, well log
رشته لوله جداری
casing string
جداره هادی، لوله حفاری
drive pipe
لوله هادی
conductor pipe
لوله جداری سطحی
surface casing
رشته جداری تولید
production casing
لوله مغزی، رشته مغزی
tubing
آویز لوله مغزی، نگهدار لوله استخراج
Tubing Hanger
لوله مغزی تولید
production tubing
ترکیدگی مغزی لوله
tubing burst
پستانک
Nipple
بی جداره
Barefoot
چاه بی جداره
barefooed well
چاه باز
open completion
آستری مشبک
Slotted liner
چاه با صافی شنی
gravel packed well, Gravel Wall well
چاه سیمانی
cemented well
چاه پوشش دار
cased well
چاه مشبک
perforated well
سیمانکاری فشاری
Squeeze Cementing
تجمیع مایعات، انباشت مایع
Liquid Loading
سرعت بحرانی گاز
gas critical velocity
مدل قطره ای
droplet model
مدل قطره ژل
Gel droplet model
دین بر سانتیمتر
dynes/cm
فراز آوری گاز
gas lift
تعیین اندازه لوله مغزی تولید
Sizing production tubing
پلانگر، پلانجر
plunger
پلانگر بالابر
plunger lift
مغزه بیرون کش
core-pusher-plunger
فشار سرلوله جداری
 casinghead Pressure , Casing head Pressure
گاز سرلوله جداری
casing head gas
جداری سطحی
structural casing
لوله مغزی تولیدی تو در تو
Tapered Production Tubing
نقطه واروی
yield point
فشار واروی
yield pressure
تعمیر
workover
بیرون كشیدن لوله های استخراج
pulling tubing
راه اندازی مجدد
reset packer
فراز آوری
 Kick Off
کفشک قطاری
Mule shoe
پستانك نارونده
 No go nipple
لوله مشبك
Perforation Joint
فوران گاز
Gas kick
گراویتی گاز یا , گرانش گاز، شدت گاز
Gas gravity
سیال دالیز
Annular fluid, fluid of Annulus
محرک لوله جداری ، راندن لوله جداری
Drive casing
ماسه سازند
Formation sand
بهره دهی چاه
well deliverability
بهره دهی مخزن
Reservoir deliverability
حمل و نقل دریایی
sea-going transportation
گاز طبیعی مایع
liquefied natural gas (LNG)
گاز طبیعی فشرده
compressed natural gas (CNG)
اکومولاتور بخار
steam accumulator
فلومتر بخار، دبی سنج بخار
steam flowmeter
لوله کندانسور
condensate piping
لوله تخلیه کندانسور
Drin condensate piping
مخزن جمع آوری میعانات
condensate collection tank
مخزن تغذیه آب
feed water tank
سیستم میعانی، سیستم نفت میعانی
condensate system
دوباره گاز سازی، گاز سازی مجدد، تبدیل مجدد به گاز
Regasification
مایع سازی
liquefaction
مایع سازی گاز
gas liquefaction
ترمینال حمل و نقل
shipping terminal
خط اصلی
Trunkline / trunk line
ایستگاه تقویت فشار
compressor station
سیستم جمع آوری گاز
gas gathering system
تاسیسات کمکی
peaking facility
نیروگاه کمکی
Peaking Plant
باتری جبرانی
Flow Battery
سیال تراکم پذیر
compressible fluid
سیال تراکم پذیر تک فاز
single-phase compressible fluid
خط کم فشار
Low pressure line
تراز نامه انرژی، تراز انرژی
energy balance
واحدهای میدانی / عملیاتی
field units
زبری خط لوله
pipeline roughness
ضریب اصطکاک فانینگ
Fanning friction factor
نمودار مودی
Moody diagram
جریان آرام
laminar flow
فشار تخلیه
discharge pressure
سیستم فشرده سازی، سیستم متراکم سازی / تراکمی
Compression system
خیزآب (سیال)
Surge (Fluid)
آزمایش نشت
leak test
سیستم جذب
absorption
آکومولاتور – جمع کننده
accumulator
افتر کولر
after cooler
کندانسور هوا خنک
air cooled condenser
هم ترازی
alignment
دمای محیط
ambient temperature
بلبرینگ ساچمه ای
ball bearing
شیر گازی
ball valve
یاطاقان
Bearing
تسمه پروانه
belt
کشش تسمه
belt tension
خشک کن سوختگی
burn out dryer
کولیس
cailiper
خازن
capacitor
ظرفیت
capacity
لوله مویی
capillary
فیوز کارتریجی
cartridge fuse
گریز از مرکز
centrifugal
شیر یکطرفه
check valve
قطع کننده مدار
circuit breaker
شاتون
con rod
آلودگی‌
contamination
خوردگی
corrosion
کوپلینگ
coupling
تنظیم کننده فشار محفظه میل لنگ
crankcase pressure regulating valve
محفظه میل لنگ – کارتر
crankcase
میل لنگ
crankshaft
خلاء عمیق
deep vacuum
تشخیص عیب
diagnosis
خط تخلیه
discharge line
شیر تعمیراتی تخلیه
discharge service valve
فیلتر غبار گیر
dust filter
اتصال زمین
Earth
بازدهی
efficiency
آشکارساز نشت الکترونیکی
electronic leak detector
شیر تنظیم فشار اواپوراتور
evaporator pressure regulating valve
شیر انبساط
expansion valve
متعادل کننده شیر انبساط
expansion valve equalizer
فیلتر \ خشک کن
filter\drier
اتصالات پیچ و مهره ای
flare nut
واشر
gasket
کمپرسور بسته
hermetic compressor
شیلنگ فشار قوی
hi pressure hose
کنترل فشار بالا
high pressure control
فیوز
high rupturing capacity fuse
دیفراست با گاز داغ
hot gas defrost

 

لغات مهندسی صنایع بخش 29
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.