مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 34

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 34 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 34
Material category
طبقه بندی مواد
Materials recovery facility(MRF)
تاسیسات بازیافت مواد
تاسیساتی که مواد قابل بازیافت مخلوط را به محصولات جدید قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند
Maximum contaminant level
حداکثر میزان مواد آلاینده
Mechanical separation
تفکیک مکانیکی
استفاده از وسایل مکانیکی برای تفکیک زایدات به اجزاء مختلف
Mining waste
استخراج زایدات
پس مانده های حاصل از استخراج مواد خام از زمین
Mitigation
تعدیل کردن
Mixed metal
فلزات مختلط
فلزات بازیافتی که در رده بندی هایی مانند: رده های آلومینیم، قلع یا قوطی های کنسرو فولادی یا فلزات آهنی یا غیر آهنی،  گنجانده نشده اند
Mixed municipal waste
زایدات شهری مختلط
زایدات جامدی که در رده بندی های خاصی مانند پلاستیک، شیشه، لوازم منزل و غیره گنجانده نشده اند
Mixed paper
کاغذهای مختلط
کاغذهای بازیافتی که در رده بندی هایی مانند مجلات قدیمی،  روزنامه های قدیمی،  جعبه های چروک خورده و کهنه گنجانده نشده اند
Mixed plastic
پلاستیک مختلط
پلاستیکهای بازیافتی که طبقه بندی نشده اند
Monitoring
نظارت
نظارت دوره ای یا مداوم بر میزان قابل قبول و قانونی آلاینده ها در محیط های مختلف مانند انسانها، گیاهان و حیوانات
Morbidity
شیوع بیماری
Municipal discharge
تخلیه زایدات شهری
تخلیه فاضلاب از دستگاههای تصفیه که آبهای زاید را از منازل، مراکز تجاری و صنعتی دریافت می کنند. مجاری پیوسته و جداگانه فاضلاب و جریانات سیلاب نیز جزء این دسته محسوب می شوند
Municipal sewage
فاضلاب شهری
زایدات (عمداتا مایع) تولید شده توسط یک جامعه که ممکن است شامل فاضلاب های خانگی و صنعتی باشد
Municipal solid waste
زایدات جامد شهری
زایدات تولید شده توسط صنایع، مراکز و موسسات تجاری و منازل
Nitrogenous waste
زایدات نیتروژنی
پس ماند های گیاهی و جانوری که حاوی مقدار زیادی نیتروژن می باشد
Nonhazardous industrial waste
زایدات صنعتی بی خطر
ورود زایدات صنعتی به داخل فاضلاب که تحت قوانین RARA در زمره زایدات شهری یا زایدات خطرناک نیستند
Ocean discharge waiver
چشم پوشی از تخلیه مواد زاید در اقیانوسها
نوعی تخلف از قوانین آب پاک که توسط تخلیه کنندگان فاضلاب به داخل آبهای دریایی صورت میگیرد
Office paper
کاغذ اداری
کاغذهای مرغوب مانند کاغذهای کپی و کاغذ های پرینت کامپیوتری که تقریبا بطور کامل از خمیر شیمیایی بدون پوشش ساخته شده اند .گاهی اوقات در ساخت این نوع کاغذ ها چوب نیز بکار می رود
Open dump
آشغال دان روباز
یک مکان رو باز که برای انهدام زایدات،  بدون نظارت های زیست محیطی مورد استفاده قرار میگیرد
Operation and maintenance
اجرا و نگهداری
Organic
آلی
1-بسبت داده شده یا مشتق شده از موجودات زنده 2- در شیمی هر ترکیبی که دارای کربن است
Organic chemicals/compounds
مواد شیمیایی آلی یا ترکیبات آلی
Organic matter
ماده آلی
Other ferrous metals
دیگر فلزات آهنی
فلزات بازیافتی حاصل از اثاثیه منزل، مبلمان و فلزات موجود در لاستیک چرخ و وسایل الکتریکی می باشد و شامل فلزاتی که در مواد ساختمانی،  اتومبیل ها و کشتی ها بکار می رود نمی شوند
Other glass
دیگر شیشه ها
شیشه های بازیافتی حاصل از اثاثیه منزل، مبلمان و وسایل الکتریکی می باشند. این گروه شیشه ها بکار رفته در اتومبیل ها ؛ کامیونها و ….را شامل نمی شوند
Other nonferrous metals
دیگر فلزات غیر آهنی
فلزات غیر آهنی بازیافتی نظیر سرب، مس و روی حاصل از ابزار و وسایل برقی و محصولات آلومینیمی بدون آهن می باشد .این گروه، فلزات غیر آهنی موجود در ابزار آلات را شامل نمی شود
Other paper
دیگر کاغذها
کاغذهای بازیافتی حاصل از کتابها، روزنامه های درجه 3،دستمال کاغذی، پوستر ها و…می باشند
Other plastic
دیگر پلاستیکها
پلاستیکهای بازیافتی حاصل از وسایل و ظروف غذا، بشقابها، اسباب بازیها و انواع لوازم مختلف می باشد. این گروه شامل پلاستیک های فشرده مانند مواد خم شونده نمی شوند
Other solid waste
دیگر زایدات جامد
زایدات جامد بی خطر بازیافت شده به غیر از زایدات جامد شهری که تحت پوشش فصل D از  RARA
میباشد
Other woods
دیگر چوبها
چوبهای بازیافتی حاصل از مبلمان،  محفظه های وسایل الکترونیکی و دیگر محصولات چوبی بسته بندی نشده می باشد .این گروه الوارها، تنه درخت، نخاله های ساختمانی و زایدات صنعتی مانند خاک اره و تراشه های چوب را شامل نمیشود
Outfall
مصب
مکانی که جریان زایدات در آب ریخته می شود
Overburden
نخاله
Ozone depletion
تخلیه ازن
تخریب لایه ازن استراتوسفری که از زمین در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت می کند
Oversized regulated medical waste
زایدات پزشکی در اندازه های بزرگ
Ozone hole
سوراخ لایه ازن
Pandemic
همه گیر
Paper
کاغذ
در مقوله بازیافت مواد اشاره دارد به محصولات و موادی مانند روزنامه ها، مجلات، اوراق اداری که می توانند طی فرایند بازیافت به کاغذ جدید تبدیل می شود
Paper processor/plastic processor
پردازشگرهای کاغذی/پردازشگرهای پلاستیکی
تاسیساتی که در آنها محصولات کاغذی یا پلاستیکی طبقه بندی شده گندزدایی می شوند و برای بازیافت نهایی آماده می گردند
Participation rate
میزان مشارکت
Pathogens
عوامل بیماری زا
Percolation
نفوذ
Performance standards
استانداردهای اجرایی
Permissible dose
دز مجاز
Persistence
پایداری
Pest
آفت
Plastics
پلاستیکها
ترکیبات غیر فلزی و شیمیایی که در ساخت مواد سخت، انحناپذیر، فابریک و غیره بکار می روند
Pollutant
آلاینده
Population at risk
جمعیت در معرض خطر
Post-closure
خاتمه مدیریت
مدت زمان لازم پس از اتمام مدیریت زایدات یا کارخانجات که برای امور نظارتی صرف می شود
Post-consumer materials/waste
زایدات یا مواد حاصل از مصرف کنندگان
مواد بازیافتی حاصل از زایدات جامد شهری که جمع آوری، بازیافت و عرضه گردیده اند
Post-consumer recycling
بازیافت زایدات حاصل از مصرف کنندگان
استفاده از مواد تولید شده از زایدات محل های مسکونی برای اهداف مشابه یا جدید نظیر تبدیل کاغذ باطله به جعبه یا روزنامه
precipitate
ته نشین کردن
precipitation
رسوب
preliminary assessment
ارزیابی مقدماتی
روند جمع آوری و مرور اطلاعات موجود در رابطه با یک مکان معلوم یا مشکوک دفن زایدات
pretreatment
پیش تصفیه
purging
پاکسازی
putrefaction
فساد
putrescible
فاسد شدنی
Radiation
تشعشع
Rasp
ساییدن
Raw agricultural commodity
محصولات خام کشاورزی
Raw sewage
فاضلاب تصفیه نشده
Reasonable further progress
برنامه های معقول برای آینده
Reclamation
بازسازی
در فرایند بازیافت استرداد مواد موجود در جریانات زایدات برای مصارف سودمند که ممکن است برای اهدافی متفاوت با موارد مصرف اولیه آن مواد باشد
Recovery rate
میزان بازیافت
درصدی از مواد بازیافت شده و قابل استفاده که از کل زایدات جامد شهر تولید شده در یک منطقه خاص یا توسط یک شغل ویژه جدا می شود
Recycle/reuse
بازیافت
به حداقل رساندن زایدات تولید شده توسط بازیافت و فرآوری مجدد محصولات قابل استفاده که در غیر این صورت جزئی زایدات محسوب می گردند مانند بازیافت قوطی
Recycling and reuse business assistance centers
مراکز ارزیابی تجاری بازیافت و استفاده مجدد
مراکز مستقر در محل تولیدات زایدات جامد یا آژانس های توسعه اقتصادی. این مراکز تجارتهای بازیافتی را با مساعدتهای هدفمند و سفارشات پایه ریزی می کنند
Recycling economic development advocates
حمایت های توسعه اقتصادی بازیافت
افرادی که توسط مراکز ایالتی یا محلی توسعه اقتصادی استخدام می شوند و وظیفه این اشخاص متمرکز ساختن سرمایه و بازار خرید و فروش روی تاسیس شرکتهایی است که در زمینه بازیافت مواد فعالیت می کنند
Recycling mill
چرخه بازیافت
تاسیساتی که مواد بازیافتی را به محصولات جدید تبدیل می کنند
Refuse reclamation
احیاء زباله
تبدیل زایدات جامد به مواد قابل استفاده،  به عنوان مثال کمپوست کردن زایدات آلی برای ساخت اصلاح کننده های خاک یا جداسازی آلومینیم و دیگر فلزات برای بازیافت
Registrant
ثبت کننده
Regulated medical waste
زایدات پزشکی قانونمند
تحت قانون پیگیری زایدات پزشکی سال 1988 هر نوع زایدات جامدی که در مرحله تشخیص یا درمان بیماری، ایمن سازی انسانها یا حیوانات بعلاوه در تحقیقات یا آزمایشگاه بیولوژیکی تولید می شوند
Relative permeability
قابلیت نفوذ پذیری نسبی
Remedial action
اقدامات سالم سازی
Remedial design
طرح سالم سازی
Remedial project manager
مدیر پشتیبانی عملیات سالم سازی
Remedial response
حساسیت سالم سازی
Removal action
عمل پاکسازی
Reservoir
مخزن
Residential waste
زایدات حاصل از مناطق مسکونی
زایدات تولید شده در خانه های یک واحدی یا چند واحدی شامل: روزنامه ها، البسه ها، بطری ها و…
Residual
پس ماند
میزان یک آلاینده باقیمانده در محیط پس از وقوع یک فرایند طبیعی یا تکنولوژیکی مانند لجن باقیمانده پس از تصفیه اولیه فاضلاب
Residual risk
خطر پسماند
Residue
پسماند
Resistance
پایداری
Resource recovery
بازیافت منابع
فرایندی که طی آن مواد یا انرژی از مواد دور ریخته شده بدست می آید
Restoration
احیاء
معیارهای پذیرفته شده برای بازگشت یک مکان به شرایط بکر
Rotary kiln incinerator
زباله سوز کوره ای دوار
نوعی کوره زباله سوز با اتاقک احتراق دوار که با چرخاندن زایدات باعث تبخیر و سوختن آسان آنها می گردد
Rubbish
آشغال
زایدات جامد شامل :زایدات مواد غذایی و خاکستر حاصل از منازل، کارخانجات و محلهای اداری
Safe water
آب سالم
Sanitary survey
بازرسی بهداشتی
Sanitation
بهداشت
Saturation
اشباع
Scrap
باقیمانده
مواد دور ریخته شده حاصل از فعالیت کارخانجات که ممکن است برای بازیافت مناسب باشند
Screening
غربال کردن
استفاده از غربال برای جداکردن ذرات درشت شناور و جامدات معلق از فاضلاب
Seepage
تراوش
Septic system
سیستم عفونی
Sewage sludge
لجن فاضلاب
Sitting
جلسه
Smog
مه دود
Soft detergents
پاک کننده های نرم
Soil and water conservation practices
اقدامات مربوط به حفاظت آب و خاک
Solid waste disposal
انهدام زایدات جامد
بازمانده نهایی زایدات که قابل بازیافت نمی باشد
Solid waste
زایدات جامد
مواد غیر مایع و غیر قابل حل که رنج آن از زایدات شهرداری تا زایدات صنعتی می باشد و شامل ترکیبات پیچیده و گاهی اوقات مواد خطرناک است
Solid waste management
مدیریت زایدات جامد
مدیریت مواد زاید از منابع مولد آنها در خلال فرآیندهای بازیافت تا انهدام
Solubility
قابلیت حل
Source reduction
کاهش منبع
کاهش میزان موارد وارد شده به جریان زایدات از یک منبع خاص توسط تغییر الگوهای تولید یا مصرف
Source separation
جداسازی منبع
جداسازی زایدات مختلف در محل تولید
Special waste
زایدات خاص
موادی مانند :زایدات خطرناک خانگی، زایدات حجیم(یخچالها، قطعات مبلمان و….)
Stable air
هوای پایدار
Sterilization
ضدعفونی کردن
Storage
انبار
Suspended solids
جامدات معلق
Technology-based limitations
محدودیتهای تکنولوژی
Tires
تایر لاستیک
Toxic substance
ماده سمی
Trash
زباله
Trash to energy plan
برنامه تبدیل زباله به انرژی
Treated wastewater
فاضلابهای تصفیه شده
Treatment plant
دستگاه تصفیه
Trial burn
سوختن آزمایشی
آزمایشی که روی زباله سوزها صورت میگیرد و وجود ترکیبات آلی خاص، کلرید هیدروژن در مواد منتشر شده از زباله سوزها کنترل میگردد
Ultraviolet rays
اشعه ماوراءبنفش
uranium mill tailings piles
توده های پسماند کارخانجات اورانیم
user fee
شهریه مصرف کننده
valued environmental components
اجزاء ارزشمند زیست محیط
vector
حامل
virgin materials
مواد بکر
viscosity
چگالی
Waste
زایدات
Waste characterization
شناسایی زایدات
شناسایی اجزاء شیمیایی و میکروبیولوژیکی یک ماده زاید
Waste feed
تغذیه زایدات
جریان پیوسته یا منقطع زایدات به داخل یک کوره زباله سوز
Waste generation
تولید زایدات
وزن یا حجم موادی که قبل از بازیافت، کمپوست شدن، دفن شدن یا سوزانده شدن وارد جریان زایدات میگردند
Waste reduction
کاهش زایدات
کاهش منابع (تولید کننده زایدات)، بازیافت یا کمپوست کردن زایدات به منظور جلوگیری از کاهش تولید زایدات
Waste stream
جریان زایدات
کل زایدات جامد حاصل از منازل، موسسات، مراکز تجاری و کارخانجات که بازیافت شده، سوخته می شوند یا در گورستان زباله دفن می شوند که به آن جریان زایدات باقیمانده یا جریان زایدات قابل بازیافت نیز می گویند
Waste treatment plant
دستگاه تصفیه فاضلاب
waste treatment stream
جریان تصفیه زایدات
حرکت مداوم زایدات از یک منبع تولید به یک تصفیه کننده یا منهدم کننده
waste-heat recovery
بازیافت گرمای زایدات
بازیافت گرمای تولید شده بعنوان محصول فرعی یک فرایند ثانویه
waste to energy facility
تاسیسات تبدیل زایدات به انرژی
تاسیساتی که در آنجا زایدات جامد شهری بازیافت شده و معمولا از طریق احتراق به شکل مفیدی از انرژی تبدیل می شوند
wildlife refuge
پناهگاه حیات وحش
منطقه طراحی شده برای حیوانات وحشی که در آن شکار و ماهیگیری ممنوع می باشد یا تحت کنترل است
Yard waste
زایدات باغی
بخشی از زایدات جامد شامل چمنهای چیده، برگها، ترکه ها و دیگر زایدات باغی

 

 

لغات مهندسی صنایع بخش 34
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.