مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نظامی – بخش 4

در این قسمت  لغات نظامی بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات نظامی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نظامی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نظامی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات نظامی بخش 4
راهکنش
tactics
ناوگان رزمی
task fleet
فن‌جرم
technocrime
مهمات تهدیدنگر
threat-oriented munitions
سنگر
trench
کارد سنگری
trench knife
زهپاد
UGV
هواگرد بی سرنشین
unmanned aircraft
سامانه هواگرد بی سرنشین
unmanned aircraft system
وسیله زمینی هدایت‌پذیر از دور
unmanned ground vehicle
شناور هدایت‌پذیر از دور
unmanned underwater vehicle
شهپاد
UUV
تنش‌کاوی صوت
voice stress analysis
منطقه آتش
zone of fire
ارتش
army
نیروی زمینی
Army
گردان
battalion
آتشبار
battery
مرکز آتشبار
battery centre/ chart location of the battery
رزم‌بانگ
battle cry
آهنگ نبرد
battle rhythm
قفل‌شکنی
break lock
تیپ
brigade
عیب‌پویی
burn in
نرخ مختومگی
clearance rate
پشتیبانی نزدیک
close support
گروهان
company
خرابی سرایتگر
contagious failure
ضدآتشبار
counter battery fire
آزمایشگاه تشخیص جرم
crime laboratory
آسیب‌تاب
damage tolerant
پشتیبانی مستقیم
direct support
گشت هدفمند
directed patrol
فریب‌افزار
diversionary device
لشکر
division
هواگرد بدل دشمن
faker
عیب‌مهاری
fault containment
عیب‌کاوی
fault diagnosis
دوره عیب‌نهفتگی
fault latency
عیب‌پوشانی
fault masking
عیب‌زدایی
fault recovery
رفع عیب
fault repair
عیب‌تابی
fault tolerance
تفکیک بسامد
frequency deconfliction
آتش خودی
friendly fire
سوگ‌آهنگ
funeral march
پشتیبانی عمومی
general support
خط‌سیر بالگرد
helicopter lane
مسیر بالگرد
helicopter retirement route
اختلال‌پویی
home-on-jam
پاسدار داخلی
interior guard
آماد مشترک
joint logistics
ناظر آشپزخانه
kitchen police
قفل‌گذاری
lock on
ارزیابی آمادی
logistic assessment
برآورد وضعیت آمادی
logistic estimate of the situation
پیامدسنجی آمادی
logistic implication test
منبع‌یابی آمادی
logistic sourcing
پشتیبانی آمادی
logistic support
آماد
logistics
گام‌آهنگ
march
رزم‌نوازان
marching band
دژبان
military police
سامانه پایش مسیر
movement tracking system
پشتیبانی متقابل
mutual support
گشت شب
night watch
شناسانه
observables
رزم‌آرایی
order of battle
پرتاب با چتر
paradrop
دستران
PDA
تجهیزات حفاظت انفرادی
personal protection equipment
نقطه دقیق
pinpoint
دسته
platoon
گروهبان دسته
platoon sergeant
شدت عمل پلیس
police use of force
برد عملیاتی
range
میدان تیر
range
نواخت آتش
rate of fire
هنگ
regiment
رسد
section
جوخه
squad
تدارکات
supplies
تدارک
supply
نقطه تدارک
supply point
ناو تدارکاتی
supply ship
پشتیبانی
support
هشدارده
threat warner
هشدار
threat warning
تخریب‌گر
vandal
تخریب‌گری
vandalism
رزم‌آهنگ
war march
پاسیاری
watchman style
آزمون عمرشتاب‌یافته
accelerated-life test
پادکنش الکترونیکی عامل
active electronic countermeasures
منشاپ هوایی
ADIZ
سامانه پادکنش فروسرخ تهدید پیشرفته
advanced threat infrared countermeasures/ ATIRCM
منطقه شناسایی پدافند هوایی
air defence identification zone
منطقه عملیاتی پدافند هوایی
air defence operations area
فرماندهی تحرک هوایی
air mobility command/ AMC
بخش تحرک هوایی
air mobility division/ AMD
عنصر تحرک هوایی
air mobility element/ AME
جابه‌جایی هوایی
air movement
جدول جابه‌جایی هوایی
air movement table
ظرفیت حمل‌ونقل هوایی
airlift capability
تحرک هوایی
airmobility
مهمات ثاقب
armour-piercing ammunitions/ armour piercing
یکپارچه‌سازی رزمگاه
battlefield integration
مهمات ضربه‌ای کم‌اثر
blunt impact munitions
گروه تفتیش
boarding party/ boarder
کلاهک نفوذگر
broach warhead
اختلال‌گذری
burnthrough
برد اختلال‌گذری
burnthrough range
نهانگاه
cache
شتاب‌افزا
catapult
بازبینی
checkout
سامانه پادکنش فروسرخ حلقه‌بسته
closed-loop infrared countermeasures/ CLIRCM
پادکنش فروسرخ هدایتی همدوس
coherent directed infrared countermeasures/ CDIRCM
چشمی ترکیبی
combined sight
آوردنمای مشترک
common battlespace picture/ common battlespace view/ common battlespace display
پس‌سوز هم‌جریان
common-flow afterburner
پادکنش ارتباطی
communication countermeasures
پادکنش ویروس رایانه‌ای
computer virus countermeasures/ CVCM
پردازشگر درگیری اشتراکی
cooperative engagement processor/ CEP
سامانه درگیری اشتراکی
cooperative engagement system/ CES
درگیری اشتراکی
cooperative engagement/ CE
پادکنش
countermeasures
آشکارکنندگی پادکنش
countermeasures detectability
شناسندگی پادکنش
countermeasures recognition
شلیک‌یاب
countersniper system/ gunshot detection system
مغناطیس‌کاهی
degaussing/ demagnetisation
هدف‌گزینی سنجیده
deliberate targeting
مغناطیس‌کاهی عرضی
deperming
ردیف‌کاهی
destage
طول‌کاهی
destretch
رزمگاه رقمی
digital battlefield
پادکنش فروسرخ سمتی
directional infrared countermeasures/ DIRCM
رزمگاه کثیف
dirty battlefield
رادار دووضعیتی
dual-mode radar
هدف‌گزینی پویا
dynamic targeting
پادکشال
ECCM
حمله الکترونیکی
electronic attack/ EA
پادکنش‌شکنی الکترونیکی
electronic counter-countermeasures
پادکنش الکترونیکی
electronic countermeasures/ ECM
پادکنش الکترونیکی
electronic countermeasures/ ECM
رزمگاه پوشیده
empty battlefield
پادکنش وضعیت نهایی
endgame countermeasures/ EGCM
موتورپر
engine-out
دریچه گریز
escape hatch
دهلیز گریز
escape trunk
ناوآمایی
fitting out
مغناطیس‌کاهی طولی
flashing
هدف‌گزینی منعطف
flex targeting
سلاح عام
generic weapon
پادکنش الکترونیکی انهدام‌سخت
hard-kill electronic countermeasures
پادکنش فروسرخ
infrared countermeasures/ IRCM
موشک پرتابشی قاره‌پیما
intercontinental ballistic missile/ ICBM
موشک پرتابشی بینابرد
intermediate-range ballistic missile/ IRBM
بمب‌افکن بینابرد
intermediate-range bomber aircraft
اختلال‌تاب
jam resistant
تدارکات نیروی پیاده‌شونده
landing force supplies
نیروی پیاده‌شونده
landing force/ LF
پس‌تابش لیزری
laser retrofire
لیزرگیر
laser shield
پادکنش الکترونیکی مخرب
lethal electronic countermeasures
زیردریایی نجات
lifeguard submarine
بمب‌افکن دوربرد
long-range bomber aircraft
وابینی
lookthrough
هسته کاروان
main body
سامپن
MAMS
حسگر دکلی
mast-mounted sensor/ MMS
موشک پرتابشی میان‌برد
medium-range ballistic missile/ MRBM
سامانه مدیریت فضای پرواز نظامی
military airspace management system
فرودراه نظامی
military landing zone
مین‌پادکنش
mine countermeasures/ MCM
تحرک
mobility
نیروی هوایی متحرک
mobility air forces/ MAF
تجزیه‌وتحلیل تحرک
mobility analysis
دالان تحرک
mobility corridor
رده تحرک
mobility echelon
منابع پشتیبانی سامانه تحرک
mobility system support resources
واپایش جابه‌جایی
movement control
پاسگاه واپایش جابه‌جایی
movement control post
گروه واپایش جابه‌جایی
movement control team
مجوز جابه‌جایی
movement credit
گروه جابه‌جایی
movement group
دستور جابه‌جایی
movement order
مرحله جابه‌جایی
movement phase
طرح جابه‌جایی
movement plan
مرکز واپایی گزارش جابه‌جایی
movement report control centre
سامانه گزارش جابه‌جایی
movement report system
نیازمندی‌های جابه‌جایی
movement requirement
محدودیت جابه‌جایی
movement restriction
برنامه جابه‌جایی
movement schedule
جدول جابه‌جایی
movement table
رادار چندوضعیتی
multimode radar
پادکنش ناوبری
navigation countermeasures/ NAVCM
سامانه پادکنش بیرونی
off-board countermeasures
سامانه پادکنش درونی
on-board countermeasures
پادکش اٌپتیکی
optical CCM
پادکنش‌شکنی اپتیکی
optical counter-countermeasures
پادکنش اپتیکی
optical countermeasures/ OCM
سلاح خاص
organic weapon
دوره بازآماد
overhaul period/ time between overhauls/ TBO
پادکنش الکترونیکی غیرعامل
passive electronic countermeasures
اتاق سکان
pilot house
نشانگر موقعیت راداری
plan-position indicator/ PPI
مهمات هدایت‌دقیق
precision-guided munitions/ PGM
پادکنش فروسرخ پیش‌گیرانه
pre-emptive infrared countermeasures/ pre-emptive IRCM
سطح‌مقطع راداری
radar cross section
کاهش سطح‌مقطع راداری
radar cross section reduction
صفحه رادار
radarscope/ radar display/ radar screen/ radar indicator
پادکنش الکترونیکی تابشی
radiated electronic countermeasures
مسیرنما
range markers
فاصله‌نما
range ring/ range marker
سمر
RCS
کاهش سمر
RCS reduction
زره واکنشی
reactive armour/ RA/ energetic armour
پادکنش فروسرخ واکنشی
reactive infrared countermeasures
شکل‌دهی
shaping
موشک پرتابشی کوتاه‌برد
short-range ballistic missile/ SRBM
پادکنش پوشش پدافند موشک پرتابشی
shrouding ballistic missile defence countermeasures/ shrouding BMD countermeasures
موشک پرتابشی زیردریایی
submarine-launched ballistic missile/ SLBM
پادکنش پدافند موشک پرتابشی مهمات فرعی
submunition ballistic missile defence countermeasures/ submunition BMD countermeasures
پادکنش گزینشی
surgical countermeasures
سامانه دید تصویری
synthetic vision system
دید تصویری
synthetic vision/ pictorial format avionics
هَماراه
TAC
ماهراه
TACC
فرمانده هوایی راهکنشی
tactical air commander
مرکز واپایش هوایی راهکنشی
tactical air control centre
هماهنگ‌کننده هوایی راهکنشی
tactical air coordinator
افسر هوایی راهکنشی
tactical air officer/ afloat
منطقه تجمع راهکنشی
tactical assembly area
شناسه راهکنش
tactical call sign
نیروی رزم راهکنشی
tactical combat force/ TCF
تدبیر راهکنشی
tactical concept
گروه فریب راهکنشی
tactical deception group
اطلاعات راهکنشی
tactical intelligence/ TACINTEL
هدف‌گزین
targeteer
امکانات‌نمایی
total asset visibility
پادکنش مسیر پدافند موشک پرتابشی
trajectory ballistic missile defence countermeasures/ trajectory BMD countermeasures
بار رزمی
warload
سلاح‌پایی
weapons control
مسلح‌سازی
weapons enablement
لغات نظامی بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.