مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 13

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 13 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 13
کامپیوتر اداری
Office computer
کامپیوتر یک آدرسه
One-address computer
کامپیوتر تک تراشه‌ای
One-chip computer
کامپیوتر شخصی
personal computer
انجمن مستقل مشاورین کامپیوتر
Independent Computer consultants Association   ICCA
مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر
Institute for Certification of Computer Professionals
انجمن کامپیوتری مهندسین برق و الکترونیک
Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society   IEEECS
اطلاعات خواندنی توسط کامپیوتر
Machine – readable information
قابل درک توسط کامپیوتر
Machine – sensible
یک برنامه ترسیم برای ریز کامپیوتر مک‌اینتاش
MacPaint
مجلات کامپیوتری
Magazines, Computer – oriented
کامپیوتر بزرگ
Mainframe
ریز کامپیوتر، میکروکامپیوتر
Microcomputer
کاربردهای ریزکامپیوترها
Microcomputer application
تراشه ریز کامپیوتر
Microcomputer chip
مؤلفه‌های ریزکامپیوتر
Microcomputer components
سیستم توسعه ریزکامپیوتر
Microcomputer development system
سیستم ریزکامپیوتری
Microcomputer system
کامپیوتر ریزبرنامه‌پذیر
Micro-programmable computer
مینی کامپیوتر
Minicomputer
کامپیوتر با دسترسی چندگانه
Multi-access computer
سیستم چند کامپیوتری
Multi-computer system
انجمن ملّی گرافیک کامپیوتری
National Computer Graphics Association NCGA
کامپیوتر غیرترتیبی
Non-sequential computer
کامپیوتر موازی
Parallel computer
کامپیوتر شخصی
Personal computer
کامپیوتر جیبی
Pocket computer
کامپیوتر قابل حمل
Portable computer
کامپیوتر کنترل فرآیند
Process control computer
کامپیوتر دستی
Hand – held computer
کامپیوتر خانگی
Home computer
کامپیوتر میزبان
Host computer
سیستم کامپیوتری دورگه
Hybrid computer system
کامپیوتر بادوام
Ruggedized computer
کامپیوتر ماهواره‌ای
Satellite computer
کامپیوترهای نسل دوم
Second-generation computers
کامپیوتر ترتیبی
Sequential Computer
کامپیوتر سری
Serial computer
کامپیوتر تک‌بُردی
Single-board Computer
کامپیوتر کوچک تجاری
Small-business computer
انجمن پزشکی کامپیوتر
Society for Computer Medicine   SCM
انجمن شبیه ‌سازی کامپیوتر
Society for Computer Simulation  SCS
کامپیوتر تک منظوره
Special – Purpose Computer
مافوق کامپیوتر، سوپر کامپیوتر، ابر رایانه
Supercomputer
کامپیوترهای مافوق هادی
Superconducting computers
کامپیوتر همزمان
Synchronous computer
کامپیوتر سخنگو
Talking computer
کامپیوترهای پشت سرهم
Tandem Computers
کامپیوترهای نسل سوم
Third generation computers
کامپیوتر قابل حمل
Transportable computer
ریزکامپیوتر TRS-۸۰
TRS-۸۰TM microcomputer
گرافیک‌های تجاری
Business graphics
گرافیک خطاطی
Calligraphic graphics
گرافیک رنگی
Color graphics
گرافیک کامپیوتری
Computer graphics
ترمینال گرافیکی
Graphical terminal
ساختار داده گرافیکی
Graphic – data structure
مد نمایش گرافیکی
Graphic – display mode
وضوح نمایش گرافیکی
Graphic – display resolution
دستگاه ورودی گرافیکی
Graphic – input device
حدود گرافیکی
Graphic limits
خروجی گرافیکی.
Graphic output
دستگاه خروجی گرافیکی
Graphic – output device
گرافیک
Graphics
گرافیک، تجارت
Graphics, business
دیجیتالی کننده گرافیکی
Graphics digitizer
نمایش گرافیکی
Graphics display
سخت افزار ورودی گرافیکی
Graphics – input hardware
سخت افزار خروجی گرافیکی
Graphics -output hardware
چاپگر گرافیکی
Graphics printer
برنامه گرافیکی
Graphics program
وضوح گرافیکی
Graphics resolution
صفحه گرافیکی
Graphics tablet
لوح گرافیکی
Graphics terminal
سیستم گرافیکی محاوره‌ای
Interactive graphics system
گرافیک مدیریت
Management graphics
میکروگرافیک
Micrographics
انجمن ملّی گرافیک کامپیوتری
National Computer Graphics Association  NCGA
کاراکتر غیرگرافیکی
Nongraphic character
گرافیک منفعل
Passive graphics
سیستم گرافیکی خودکفا
Stand-alone graphics system
گرافیک با وضوح پایین
Low-res graphics
گرافیک لاک‌‌پشتی
Turtle graphics
ساختار شبکه‌ای متمرکز
Centralized network configuration
شبکه کامپیوتری
Computer network
شبکه توزیعی
Distributed network
شبکه
Grid
نمودار شبکه‌ای
Grid chart
صفحه شبکه
Grid sheet
شبکه‌های اطلاعاتی
Information networks
شبکه با دسترسی چندگانه
Multiple-access network
شبکه چند ستاره‌ای
Multi-star network
شبکه چند سیستمی
Multi-system network
شبکه
Network
نمودار شبکه
Network chart
شبکه‌ بندی
Networking
نظریه شبکه
Network theory
شبکه عصبی
Neural network
شبکه عمومی
Public network
شبکه سلسله مراتبی
Hierarchical network
شبکه دوربین نجومی
Reticle
شبکه حلقه‌ای
Ring network
شبکه ستاره‌ای
Star network
شبکه همزمان
Synchronous network
شبکه محلی
Local area network
نرم‌افزار تجاری
Business software
نرم‌افزار آماده
Canned software
نرم‌افزار فرمان‌گرا
Command – driven software
نرم‌افزار مخابراتی
Communications software
نرم‌افزار سازگار
Compatible software
نرم‌افزار مشتری
Custom software
نرم‌افزار مجتمع
Integrated software
نرم‌افزار سازنده
Manufacturer’s software
نرم‌افزار ریاضی
Mathematical software
نرم‌افزار فهرست‌گرا
Menu – driven software
نرم‌افزار بسته‌ای
Package software
نرم‌افزار اختصاصی
Proprietary software
نرم‌‌افزار همگانی
Public domain software
نرم‌افزار
Software
مبنای نرم‌افزار
Software base
دلال نرم‌افزار
Software broker
شرکت نرم‌افزاری
Software Company
سازگاری نرم‌افزاری
Software Compatibility
توسعه نرم‌افزاری
Software development
مستندات نرم‌‌افزاری
Software documents
پنهان کردن نرم‌افزاری
Software encryption
مهندس نرم‌افزار
Software engineer
مهندسی نرم‌افزار
Software engineering
کارسنجی نرم‌افزار
Software ergonomics
انعطاف‌پذیری نرم‌افزار
Software flexibility
خانه نرم‌افزار
Software house
بایگان نرم‌افزار
Software librarian
امتیاز نرم‌افزار
Software license
نگهداری نرم‌افزار
Software maintenance
بسته نرم‌افزاری
Software package
سرقت نرم‌افزاری
Software piracy
قابلیت حمل نرم‌افزار
Software portability
محصول نرم‌افزاری
Software product
حفاظت نرم‌افزاری
Software protection
ناشر نرم‌افزار
Software publisher
منابع نرم‌افزار
Software resources
علم نرم‌افزار
Software science
امنیت نرم‌افزاری
Software security
سیستم نرم‌افزاری
Software system
قابلیت انتقال نرم‌افزاری
Software transportability
نرم‌افزار سیستم
System software
نرم‌‌افزار راه دور
Tele-software
سخت افزار ورودی گرافیکی
Graphics – input hardware
سخت افزار خروجی گرافیکی
Graphics -output hardware
خطای سخت‌افزاری
Hard error
خرابی سخت‌افزاری
Hard failure
قطاع سخت‌افزاری
Hard sector
سخت‌افزار
Hardware
پیکربندی سخت‌افزاری
Hardware configuration
وابستگی سخت‌افزاری
Hardware dependent
زبان تشریح سخت‌افزاری
Hardware description languages  HDL
کلید سخت‌افزاری
Hardware key
منابع سخت‌افزاری
Hardware resources
متخصص سخت‌افزار
Hardware specialist
سیستم سازگار
Adaptive system
انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی
Association of Information Systems Professionals  AISP
سیستم مسئول
Authoring system
سیستم دودوئی
Binary system
سیستم گذرگاه
Bus system
سیستم مختصات کارتزین
Cartesian coordinate system
سیستم اصلی ذخیره داده
Central information file
سیستم بسته
Closed shop
سیستم مخابراتی
Communications system
سیستم اطلاعات کامپیوتری
Computer information system
سیستم کامپیوتری
Computer system
سیستم محاسباتی
Computing system
سیستم محاوره‌ای
Conversational system
سیستم مدیریت پایگاه داده
Data base management system  DBMS
سیستم ارتباطات داده
Data communications system
سیستم مدیریت داده
Data management system
سیستم پردازش داده
Data processing system
سیستم دهدهی
Decimal system
سیستم اختصاصی
Dedicated system
سیستم توسعه‌یافته
Development system
سیستم‌ عامل دیسک
Disk operating system  DOS
سیستم پردازش توزیعی
Distributed processing system
سیستم شکست پرتوالکترونی
Electron beam deflection system
سیستم پردازش الکترونیکی داده
Electronic data processing system
سیستم‌های تعبیه شده
Embedded systems
سیستم خبره
Expert system
سیستم با خرابی ملایم
Fail – soft system
سیستم برنامه‌ریزی مالی
Financial planning system
سیستم اطلاعات اداری
Office information system
سیستم تحمّل خرابی درون خطّی
On-line fault tolerant system
سیستم باز
Open shop
سیستم عامل
Operating system
سیستم اطلاعات
Information system
سیستم کنترل ورودی و خروجی
Input/output control system
سیستم گرافیکی محاوره‌ای
Interactive graphics system
سیستم محاوره‌ای
Interactive system
سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – disk system
سیستم صفحه کلید به نوار
Keyboard – to – tape system
سیستم اطلاعات مدیریت
Management information system
سیستم کامل
Mature system
سیستم متری
Metric system
سیستم توسعه ریزکامپیوتر
Microcomputer development system
سیستم ریزکامپیوتری
Microcomputer system
سیستم چندکامپیوتری
Multicomputer system
سیستم چندکاربره
Multiple-user system
شبکه چند سیستمی
Multisystem network
سیستم عددی
Numeral system
سیستم صوتی
Phonetic system
سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Hierarchical data base management system  HDBMS
سیستم کامپیوتری دورگه / ترکیبی / هیبرید
Hybrid computer system
سیستم مختصاتی مستطیلی
Rectangular coordinate system
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Relational data base management system
سیستم نرم‌افزاری
Software system
سیستم گرافیکی خودکفا
Stand-alone graphics system
سیستم خودکفا
Stand-alone system
زیرسیستم
Subsystem
سیستم ناظر
Supervisory system
سیستم
System
تحلیل‌گر سیستم
System analyzer
بُرد سیستم
System board
نمودار سیستم
System Chart
فرامین سیستم
System Commands
تشخیص خرابی سیستم
System diagnostics
دیسک سیستم
System disk
نمودار گردش کار سیستم
System flowchart
ایجاد سیستم
System generation
پیاده‌سازی سیستم
System implementation
نصب سیستم
System installation
وقفه سیستم
System interrupt
بارکننده سیستم
System loader
تأمین و نگهداری سیستم
System maintenance
تقدم‌های سیستم
System Priorities
برنامه ‌نویس سیستم
System Programmer
برنامه‌ نویسی سیستم
System Programming
برنامه ‌های سیستم
System programs
راه‌اندازی مجدد سیستم
System reset
منبع سیستم
System resource
تحلیل سیستم
System analysis
تحلیل‌گر سیستم
System analyst
طرح سیستم
System design
حفاظت سیستم
System security
مهندس سیستم
Systems engineer
کتاب راهنمای سیستم
Systems manual
خانه سیستم‌ها
Systems house
نرم‌افزار سیستم
System software
مطالعه سیستم
System study
آزمایش سیستم
System testing
سیستم عامل حافظه مجازی
Virtual storage operating system  VSOS
سیستم پردازش کلمه
Word processing system
سیستم عامل نوار
Tape Operating System  TOS
سیستم متن
Text system
دستگاه غیرهمزمان
Asynchronous device
دستگاه سمعی
Audio device
دستگاه جواب دهنده سمعی
Audio response device
دستگاه دو حالته
Binary device
دستگاه ضبط کاست
Cassette recorder
دستگاه‌های گروهی
Clustered devices
دستگاه داده‌ دهی
Data entry device
دستگاه آماده‌سازی داده
Data preparation device
دستگاه ذخیره داده
Data storage device
دستگاه اختصاصی
Dedicated device
دستگاه، وسیله
Device
گروه دستگاه
Device cluster
کد دستگاه
Device code
وابسته به دستگاه
Device dependent
پرچم دستگاه
Device flag
مستقل از دستگاه
Device independence
نام دستگاه
Device name
شماره دستگاه
Device number
دستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Direct access storage device
دستگاه نمایش
Display device
دستگاه ورودی گرافیکی
Graphic – input device
دستگاه خروجی گرافیکی
Graphic – output device
دستگاه تشخیص نوری
Optical recognition device
دستگاه خروجی
Output device
دستگاه صنعتی جمع‌آوردی داده
Industrial data collection device
دستگاه خودکار صنعتی (روبوت)
Industrial robot
دستگاه ورودی
Input device
دستگاه ورودی و خروجی
Input/output device
دستگاه ذخیره انبوه
Mass storage device
دستگاه ریز برنامه‌نویسی
Micro-coding device
دستگاه منفعل
Passive device
دستگاه‌های فتوالکتریکی
Photoelectric devices
فرآیند به‌ کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Photoresist
دستگاه نیمه هادی
Semiconductor device
دستگاه ترتیبی
Sequential device
مجموعه، نشاندن، دستگاه
Set
دستگاه حالت جامد
Solid state device
دستگاه ذخیره
Storage device
دستگاه سمبلیک
Symbolic device
واحد، دستگاه
Unit
شماره منطقی دستگاه
Logical unit number
برنامه‌نویسی مطلق
Absolute coding
برنامه فعّال
Active program
برنامه‌نویسی کاربُردی
Application programmer
برنامه‌نویسی کاربُردی
Application programming
برنامه‌های کاربرُدی
Application programs
برنامه ‌اسمبلی
Assembly program
انجمن برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران کامپیوتر
Association of Computer Programmers and Analysts   ACPA
برنامه مجاز
Authorized program
برنامه نویسی به ‌صورت خودکار
Automatic coding
برنامه‌نویسی به ‌صورت خودکار
Automatic programming
کُدگذار، برنامه‌نویس
Coder
کُدگذاری، برنامه نویسی
Coding
ورقه برنامه‌نویسی
Coding form
برنامه کامپیوتر
Computer program
برنامه‌نویس کامپیوتر
Computer programmer
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.