مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 14

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 14 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 14
اجرای همزمان برنامه
Concurrent program execution
برنامه‌نویسی همزمان
Concurrent programming
برنامه کنترل
Control program
اشکال زدایی یک برنامه
Debugging – a – program
تعریف یک برنامه
Definition of a program
برنامه نشر رومیزی
Desktop publishing program
نمودار جزئیات گردش برنامه
Detail flowchart
برنامه (روال) تشخیص عیب
Diagnostic routine
برنامه فرهنگ لغات
Dictionary program
رویّه (برنامه) ساختگی
Dummy module
برنامه پذیر به ‌صورت الکترونیکی
Electronically programmable
برنامه ریز EPROM
EPROM PROGRMMER
سیستم برنامه‌ریزی مالی
Financial planning system
برنامه فرم نامه
Form – letter program
برنامه‌نویسی تابعی
Functional programming
برنامه گرافیکی
Graphics program
برنامه ‌نویسی مقصودگرا / شی گرا
Object-oriented programming
برنامه ‌نویسی بهینه
Optimum programming
برنامه استنباط
Inference program
کدگذاری درون برنامه‌ای
In-line coding
پردازش درون برنامه‌ای
In-line processing
زیر روال درون برنامه‌ای
In-line subroutine
برنامه محاوره‌ای
Interactive program
کار، برنامه
Job
زبان کنترل کار (برنامه)
Job Control Language
جمله کنترل کار (برنامه)
Job Control Statement
مدت زمان کار (برنامه)
Job turnaround
زبان ساختگی
Fabricated language
زبان صوری
Formal language
دستور زبان
Grammar
اشتباه دستور زبانی
Grammatical error
زبان مقصود
Objective language
زبان هوشمند
Intelligent language
زبان فنّی
Jargon
زبان کنترل کار (برنامه)
Job Control Language
زبان ماشین
Machine Language
زبان ماشین‌گرا
Machine – oriented language
فوق زبان
Meta-language
ماوراء فوق زبان
Meta – meta-language
زبان یادمان
Mnemonic language
زبان موسیقی
Musical language
زبان اختصاصی
Native language
زبان طبیعی
Natural language
زبان غیر رویه‌ای
Nonprocedural query language
زبان مسئله‌گرا
Problem-oriented language
زبان رویه‌گرا
Procedure-oriented language
زبان برنامه
Program language
زبان برنامه‌نویسی
Programming language
زبان‌شناسی برنامه‌نویسی
Programming linguistics
شبه زبان
Pseudo-language
زبان انتشارات
Publication language
زبان تشریح سخت‌افزاری
Hardware description languages  HDL
زبان سطح بالا
High – level language
کامپیوتر میزبان
Host computer
زبان بشری
Human language
زبان پرس و جو
Query language
زبان‌های کنترل روبوت
Robot – control languages
زبان سمبولیک رشته‌گرا
SNOBOL
زبان منبع
Source language
زبان برنامه‌نویسی تک منظوره
Special – purpose programming language
زبان‌های پردازش رشته
String processing languages
زبان سمبلیک
Symbolic language
زبان فراگیر
Universal language
زبان استفاده‌کننده گرا / کاربرگرا
User-oriented language
زبانشناسی
Linguistics
زبان‌های پردازش لیست
List Processing Languages
نوعی زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشاری را می دهد
Floating-point Basic
زبان مقصود / هدف
Target Language
زبان برنامه‌‌نویسی تورینگ
TURING programming language
انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی
Association of Information Systems Professionals  AISP
متخصص کامپیوتر
Computer professional
متخصص کامپیوتر
Computer specialist
متخصص پایگاه داده
Data base specialist
متخصص داده‌دهی
Data entry specialist
مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر
Institute for Certification of Computer Professionals
زمان‌بندی
Schedule
گزارش زمان‌بندی شده
Scheduled report
نگهداری زمان‌بندی شده
Scheduled maintenance
زمان‌بند
Scheduler
زمان ‌بندی
Scheduling
زمان جستجو
Searching time
زمان جستجو
Seek time
سازمان‌دهی ترتیبی فایل
Sequential file organization
زمان برپائی
Setup time
کوتاهترین زمان عملیات
Shortest operating time
ورودی و خروجی همزمان
Simultaneous input/output
پردازش همزمان
Simultaneous processing
زمان سکون
Slack time
زمان جانشینی
Standby time
همزمانی
Synchronization
کنترل همزمانی
Synchronization check
مخابره همزمان
Synchronous Communications
کامپیوتر همزمان
Synchronous computer
شبکه همزمان
Synchronous network
عملیات همزمان
Synchronous operation
انتقال همزمان
Synchronous transmission
گیرنده و فرستنده غیرهمزمان فراگیر
Universal asynchronous receiver/transmitter
زمان انتظار
Wait time
زمان آماده شدن
Warm-up time
جدول زمان
Time log
ذرّه زمانی
Time quantum
زمان ‌‌‌‌‌بند
Timer
اشتراک زمان
Time-sharing
تقسیم ‌‌‌‌‌بندی زمانی
Time slicing
زمان برگشت
Turnaround time
سیستم اصلی ذخیره داده
Central information file
دستگاه ذخیره داده
Data storage device
دستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Direct access storage device
ذخیره و بازیابی اطلاعات
Information storage and retrieval
ذخیره فیلم مغناطیسی
Magnetic film storage
ذخیره مغناطیسی
Magnetic storage
دستگاه ذخیره انبوه
Mass storage device
کلمات ذخیره شده
Reserved words
ذخیره کردن، پس‌انداز کردن
Save
بلوک ذخیره
Storage block
ظرفیت ذخیره
Storage capacity
مدار ذخیره
Storage circuit
دستگاه ذخیره
Storage device
مکان ذخیره
Storage location
واحد ذخیره
Storage unit
ذخیره کردن
Store
ذخیره و ارسال
Store-and-forward
ایده برنامه ذخیره شده
Stored-program concept
ذخیره محلّی
Local store
روش های ذخیره داده
Data storage techniques
داده قیاسی
Analog data
پردازش داده به‌ صورت خودکار
Automated data processing
سیستم اصلی ذخیره داده
Central information file
پردازش تمرکز یافته داده
Centralized data processing
پایگاه داده کامپیوتری
Computerized data base
مجموعه‌ داده متصل شده
Concatenated data set
ساختار داده‌های همجوار
Contiguous data structure
داده کنترلی
Control data
داده
Data
اکتساب داده
Data acquisition
پایگاه داده
Data base
مدیر پایگاه داده
Data base administrator
تحلیل‌گر پایگاه داده
Data base analyst
محیط پایگاه‌ داده
Data base environment
مدیریت پایگاه داده
Data base management
سیستم مدیریت پایگاه داده
Database management system (DBMS(
مدیر پایگاه داده
Database manager
متخصص پایگاه داده
Database specialist
گذرگاه داده
Data bus
بایت داده
Data byte
سلول داده
Data cell
مرکز داده
Data center
کانال داده
Data channel
جمع‌آوری داده
Data collection
ارتباطات داده
Data communications
تجهیزات ارتباطات داده
Data communications equipment
سیستم ارتباطات داده
Data communications system
متراکم سازی داده
Data compression
تمرکز داده
Data concentration
بخش کنترل داده
Data control section
تبدیل داده
Data conversion
تعریف داده
Data definition
زبان تعریف داده
Data definition language (DDL)
لغت ‌نامه داده
Data description language Data dictionary
فهرست راهنمای داده
Data directory
فهرست/ لغتنامه داده
Data directory/ dictionary
ویرایش داده
Data editing
عنصر داده
Data element
حفاظت داده
Data encryption
استاندارد حفاظت داده
Data encryption standard
داده ‌دهی
Data entry
دستگاه داده ‌دهی
Data entry device
متصدی داده ‌دهی
Data entry operator
متخصص داده ‌دهی
Data entry specialist
صدور داده
Data export
فیلد داده
Data field
پوشش فیلدهای داده
Data field masking
گردش داده
Dataflow
تجزیه و تحلیل گردش داده
Dataflow analysis
نمودار گردش داده
Dataflow diagram
ورود داده
Data import
استقلال داده
Data independence
واحد (قلم) داده
Data item
بایگان داده
Data librarian
مدیریت داده
Data management
سیستم مدیریت داده
Data management system
دستکاری داده
Data manipulation
زبان دستکاری داده
Data manipulating language (DML)
رسانه داده
Data medium
نام‌داده
Data name
اساس داده
Data origination
نقطه داده
Data point
آماده ‌سازی داده
Data preparation
دستگاه آماده ‌سازی داده
Data preparation device
پردازش داده
Data processing
مرکز پردازش داده
Data processing center
دوره تحصیلات پردازش داده
Data processing curriculum
چرخه پردازش داده
Data processing cycle
مدیریت پردازش داده
Data processing management
انجمن مدیریت پردازش داده
Data processing Management Association (DPMA)
مدیر پردازش داده
Data processing manager
سیستم پردازش داده
Data processing system
تکنولوژی پردازش داده
Data processing technology
داده پرداز
Data processor
حفاظت داده
Data protection
نرخ، میزان داده
Data rate
رکورد داده
Data record
تقلیل داده
Data reduction
امنیت داده
Data security
اشتراک داده
Data sharing
برگ داده
Data sheet
ساختارهای داده
Data structures
ترمینال (پایانه) داده
Data terminal
عملیات انتقال داده
Data transfer operations
نرخ (میزان) ارسال داده
Data transfer rate
ارسال داده
Data transmission
نوع داده
Data type
معتبر سازی داده
Data validation
مقدار ‌داده
Data value
کلمه‌ داده
Data word
اندازه کلمه داده
Data word size
زبانی برای تعریف ساختارهای داده در یک پایگاه داده
DDL
داده ‌دهی مستقیم
Direct data entry
پایگاه داده توزیعی
Distributed data base
پردازش توزیعی داده
Distributed data processing
پردازش الکترونیکی داده
Electronic data processing
سیستم پردازش الکترونیکی داده
Electronic data processing system
ساختار داده گرافیکی
Graphic – data structure
پایگاه داده درون خطّی
On-line database
داده اصلی
Original data
داده خروجی
Output data
دستگاه صنعتی جمع ‌آوری داده
Industrial data collection device
داده ورودی
Input data
داده سودمند
Instrumental input
پردازش داده مجتمع
Integrated data processing (IDP(
نمایش داده‌های داخلی
Internal data representation
پردازش داده
Massage
داده‌های اصلی
Master data
پردازش داده مکانیکی
Mechanical data processing
داده عددی
Numeric data
سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Hierarchical data base management system (HDBMS(
داده خام
Raw data
داده رابطه‌ای
RDBMS
پایگاه داده رابطه‌ای
Relational database
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Relational data base management system
داده نمونه
Sample data
مجموعه ترتیبی داده
Sequential data set
ساختار ترتیبی داده
Sequential data structure
داده سری
Serial data
خودکاری داده منبع
Source data automation
مدیریت داده فضایی
Spatial data management
داده سمبلیک
Symbolic data
پایگاه داده بسیار بزرگ
Very Large Data Base (VLDB(
داده مؤثر
Live data
طرح داده منطقی
Logical data designer
جمع آوری داده
Data gathering
روش های ذخیره داده
Data storage techniques
سیر داده
Data stream
ساختار داده
Data structure
داده‌‌های آزمایشی
Test data
روش‌‌های ذخیره داده
Data storage techniques
سیر داده
Data Stream
روش‌‌های ذخیره داده
Data stronger techniques
سیرداده
Data stream
ساختار داده
Data structure
مدل داده
Data model
اتصال
Attach
فیلد اتصال
Chain field
اتصال، چسباندن
Concatenate
کلید اتصال
Concatenated key
کد اتصال
Connect node
علامت اتصال
Connector symbol
زمان اتصال
Connect time
مدم اتصال مستقیم
Direct – connect modem
اتصال ماده
Female connector
اتصال گداختنی
Fusible link
اتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Off-page connector
اتصال
Interconnection
اتصال سنجاقی
Pin
اتصال برنامه
Program chaining
اتصال‌ها
Links
ریاضیات کاربردی
Applied mathematics
خود نمونه ‌برداری
Auto-polling
نسخه، نسخه ‌برداری
Copy
نسخه ‌برداری از دیسک ‌ها
Disk copying
نسخه ‌برداری از دیسک
Disk duplication
بردار خصیصه ‌نما
Dope vector
روبرداری، رونوشت
Dump
روبرداری
Dumping
روبرداری پویا
Dynamic dump
جلو بردن، تغذیه کردن
Feed
تغذیه کاغذ (جلو بردن کاغذ)
Form feed
کاربرد وسایل سنجش
Instrumentation
نقشه‌برداری
Mapping
کاربردهای ریزکامپیوترها
Microcomputer application
فرآیند به‌کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Photoresist
نمونه‌برداری، سرشماری
Polling
وسیله برداشتنی
Removable media
نمونه ‌برداری
Sampling
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.