مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 18

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 18 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 18
خُرد رایانه
minicomputer
کمینه ‌سازی
minimization
کمینه کردن
minimize
پیکربندی کمینه
minimum configuration
آیینه کردن
mirror
آینه
mirror
آینه شده
mirrored
آیینه کردن
mirroring
مودم
modem
پودمانی
modular
پود مانگی، پودمانی بودن
modularity
پودمان
module
نمایشگر
monitor
پایشگر
monitor
پایشگری
monitoring
موشی
mouse
زیر موشی
mouse pad
چند وظیفه
multi task
چند وظیفگی
multi-tasking
چند ریسه
multi-threaded
چند ریسگی
multi-threading
ناویدن
navigate
ناوش
navigation
ناوشگر
navigator
رایانه شبکه‌ای
network computer
مرکز اطلاعات شبکه
Network Information Center (NIC)
نو
new
گره
node
رایانه کتابی
notebook computer
اعداد قفل (کلید)
numb lock (key)
نویسه خوان نوری
OCR
زبان ‌های شیء‌گرا
OO languages
برنامه ‌نویسی شیء‌گرا
OO programming
شیء‌گرایی
object orientation
شیء‌گرا
object oriented
برون خط
off-line
پردازش برون خط
off-line processing
برخط
on-line
پردازش برخط
on-line processing
یادگیرنده برخط
online learner
یادگیری برخط
online learning
نظام یادگیری برخط
online learning system
کارآموز برخط
online trainee
مربی برخط
online trainer
آموزش برخط
online training
نظام آموزشی برخط
online training system
باز کردن
open
متن باز، متن آزاد
open source
بنیاد متن باز/ بنیاد متن آزاد
Open Source Foundation (OSF)
نرم افزار متن باز/ نرم‌افزار متن آزاد
open source software
سامانه عمل
operating system
خُرد رایانه
Optical Character Recognition (OCR)
نویسه‌ خوانی نوری
Optical Character Recognition (OCR)
پیام ‌ساز
originator
ارسالی
outbox
برون داد
output
خروجی
output (device
بسته
package
نرم افزار بسته‌ای
packaged software
بستک
packet, datagram
لَت
pad
صفحه‌آرایی
page layout
چاپگر صفحه‌ای
page printer
تنظیم صفحه
page setup
موازی
parallel
دستیابی موازی
parallel access
درگاهی موازی
parallel port
اسم رمز
password
وصله
patch
مکث (کلید)
pause (key)
نگهداری تکمیلی
perfective maintenance
مفسّر پرل
Perl interpreter
پایا پیوند
permalink, permanent link
شبکه شخصی
Personal Area Network (PAN)
رایانه شخصی
personal computer
دستیار رقمی شخصی، دستیار
Personal Digital Assistant (PDA)
شخصی‌سازی
personalization
شخصی کردن
personalize
شخصی سازی شده
personalized
متن ساده
plain text
شبه همزمان
plesiochronous
افزایه
plug-in, add-on
رایانه جیبی
pocket computer, hand-held computer, palmtop computer
بودگاه
Point Of Presence (POP)
اشاره‌گر
pointer
افزاره اشاره
pointing device
پایین ‌بر (گزینگان)
pop-down menu, pull-down menu
آگهی پیشنما
pop-over advertisement, pop-over ad
آگهی پسنما
pop-under advertisement
بالابر (گزینگان)
pop-up menu
درگاهی
port
انتقال ‌پذیری
portability
انتقال ‌پذیر
portable
درگاه
portal
ذخیره ‌ساز اولیه
primary storage
چاپ، چاپ کردن
print
پیش ‌نمای چاپ
print preview
چاپ صفحه (کلید)
print screen (key)
مدار چاپی
printed circuit
تخته مدار چاپی
printed circuit board
چاپگر
printer
داده ‌های شخصی
private data, personal data
پردازش
processing
پردازنده
processor
برنامه
program
برنامه ‌نویسی
programming
برنامه ‌پذیر
programmable
داده ‌های حفاظت شده
protected data
پیشکار
proxy (server)
دادگان منتشر شده
published database
پُرسمان
query
زبانِ پُرسمان، زَپ
Query Language (QL)
پُرسمان پردازی
query processing
خوانایی
readability
خوانا
readable
بید رنگ
real-time
آزمون معقولیت
reasonableness test
باز راه ‌اندازی کردن
reboot
دریافت
receive
باز پیکربندی
reconfiguration
اَزنو
redo
باز آوردن
refresh
بازآورده
refreshed
بازآوری
refreshing
ثبّات
register
اطمینان ‌پذیر
reliable
اطمینان ‌پذیری
reliability
داده ‌های باز نموده
represented data
نیاز (ها)
requirement(s)
نیازکاوی، تحلیل نیازها
requirements analysis
گرد آوری نیاز
requirements acquisition
دکمه بازنشانی
reset button
نرم ‌افزار بازکاربرد پذیر
reusable software
راست ‌بر (کلید)
right arrow (key)
رهیاب
router
حفظ، حفظ کردن
save
حفظ با نام
save as
پرده
screen
پرده ‌بان
screen saver
نَوَردیدن
scroll
نَوَر دیده
scrolled
نَوَردش
scrolling
جست ‌و جو
search
جویشگر
search engine
جست‌ و جوگر
searcher
ذخیره ‌ساز ثانویه
secondary storage
امضای الکترونیکی مطمئن
secure electronic signature
سیستم اطلاعاتی امن
secure information system
روش امن
secure method
ارسال
send
درگاهی متوالی، درگاهی سری
serial port
متوالی، سری
serial, sequential
کارسازگان
server farm, server cluster, computer farm
تبدیل (کلید)
shift (key )
توقف
shut down
متوقف کردن
shut down
امضا کننده
signatory
قرارداد ساده نامه رسانی
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
رایانه همزمان
simultaneous computer
رایانه همپا
simultaneous computer
تک وظیفه
single task
تک وظیفگی
single-tasking
پایگاه
site
پایانه هوشمند
smart terminal
نرم ‌افزار
software
به‌کاراندازی نرم ‌افزار
software deployment
راهبرد به کاراندازی نرم ‌افزار
software deployment strategy
طراحی نرم‌ افزار
software design
بازبینی طراحی نرم ‌افزار
software design review
طراح نرم‌ افزار
software designer
تولیدکننده نرم ‌افزار
software developer
تولید نرم‌ افزار
software development
مدل تولید نرم ‌افزار
software development model
مهندس نرم‌ افزار
software engineer
مهندسی نرم‌ افزار
software engineering
نرم‌ افزارسازی
software factory
بازبینی رسمی نرم ‌افزار
software formal review
بازبینی غیر رسمی نرم ‌افزار
software informal review
نگه‌داری نرم‌ افزار
software maintenance
بازبینی مدیریتی نرم افزار
software managerial review
بسته نرم‌ افزاری
software package
بازکاربردپذیری نرم ‌افزار
software reusability
بازبینی نرم ‌افزار
software review
روش بازبینی نرم‌ افزار
software review technique
بازبین نرم ‌افزار
software reviewer
مجموعه نرم ‌افزار، نرم ‌افزارگان
software suite
کاربردپذیری نرم ‌افزار
software usability
اعتبارسنجی نرم ‌افزار
software validation
درستی‌سنجی نرم ‌افزار
software verification
درستی‌سنج نرم ‌افزار
software verifier
فاصله (کلید)
space (key)
زبان (تعریف مشخصات)
specification language
مدل حلزونی
spiral model
آماده به کار
standby
ایست
stop
ذخیره ‌سازی
storage
ذخیره ‌ساز
storage device
ذخیره کردن
store
ذخیره (کلید)
stored
رشته
string
اَبرَ رایانه
supercomputer
اَبَر خُرد رایانه
Super-mini computer
وبگَرد
surfer
وبگَردی
surfing, web surfing
یادگیری همزمان
synchronous learning
همنشری کردن
syndicate
همنشر
syndicated
همنشری
syndication
تحلیل سامانه
system analysis
تحلیلگر سامانه
system analyst
جهش (کلید)
tab (key)
رانه نوار، نواررانه
tape drive
آموزش فن بنیاد، آفَن
Technology-Based Training (TBT)
دورآموزی
Tele-education
دورکاری
telework
مرکز دورکاری
telework center
الگو
template
آزمایه
test case
داده‌های آزمایشی
test data
قالب متنی
text format
متن ‌پردازی
text processing
متن ‌پرداز
text processor
تلفن پیام ‌نما
text telephone
ریسه
thread
گذر داد
throughput
ابزار
tool
طراحی بالا به پایین
top-down design
پرده لمسی
touch screen, touch display screen
لَتِ لمسی
touchpad
توپک
trackball
داده‌های ردگیری شده
tracked data
داده‌های رسانده
transferred data
قرارداد هدایت انتقال
Transmission Control Protocol (TCP)
خاموش کردن
turn off, switch off
درگاهی همه گذر
USB port
واگَرد
undo
نشانی وب
Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator (URL)
همه گذر
Universal Serial Bus (USB)
بالابر (کلید)
up arrow (key)
روزآمد
update
روزآمد کردن
update
روز آمدسازی
updating
ارتقا دادن
upgrade
ارتقا یافته
upgraded
ارتقا
upgrading
بالایی
upper case
نرم ‌افزار کاربردپذیر
usable software
کاربَر
user
شناسه کاربَر
user ID
واسط کاربَر، میانای کاربَر
user interface
نام کاربَر
user name
کاربَرپسند
user-friendly
واسط کاربَرپسند، میانای کاربَرپسند
User-Friendly Interface (UFI )
نرم ‌افزار معتبر
valid software
اعتبار و درست‌ سنجی
Verification & Validation (V&V)
نرم ‌افزار درستی ‌سنجی شده
verified software
درستی ‌سنجی نرم‌افزار
verify software
نَوَردش عمودی
vertical scrolling
نما
view
نماسازی
viewing
داده‌های دیداری سازی شده
visualized data
مدل آبشاری
waterfall model
وب تلویزیون
web TV
وب ‌بین
web cam
میزبانی وب
web hosting
وب ‌دار
web master
وب داری
web mastering
صفحه وب
web page
وبگاه
web site
وب ‌بنیاد
web-based
یادگیری وب بنیاد، یادوِب
Web-Based Learning (WBL)
کارآموز وب بنیاد
web-based trainee
آموزش وب بنیاد، آوب
Web-Based Training (WBT, internet-based training)
وب ‌باز، وب کار
Webber
وب‌ بازی، وب‌کاری
webbing
وب‌ پخشگر
webcaster
وب ‌پخش
webcasting
وب‌ نوشت
weblog
وب ‌نویس
web logger
وب‌ نویسی
Web-logging
آزمون در باز
White box testing
شبکه گسترده
Wide Area Network (WAN)
پنجره
window
پنجره ‌بندی
windowing
واژه‌ پردازی
word processing
واژه ‌پرداز
word processor
واژه‌ پرداز
word processor
ایستگاه کار
workstation
جهان وب
World Wide Web (WWW)
همسویی
Alignment
بنیادین
Function
اجرا
Run
توصیفی
Descriptive
پیمایشی
Survey
پس از تجربه
Post Hoc Tests
زیرساخت
backbone
اینترنت نسل بعد
Next Generation Internet
ارایه کننده خدمات اینترنتی
Internet service provider
کیوسک های اینترنتی
Internet Kiosk
نام دامنه
Domain Name
گواهینامه دیجیتال
Digital Certificate
رمز نگاری
Encryption
سرویس ارتباطی
communications services
چندگانه
Multiple Access
فراگردی
Roaming
واگذاری
Handover
جایگشت
Hando
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 18
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.