مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 26

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 26 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 26
چند پردازنده جریانی
streaming multiprocessor – SM
ریسه ها در یک تار
threads in a warp
اشغال
occupancy
حسگر اشغال
Occupancy sensor
اشغال کامل چند پردازنده
full multiprocessor occupancy
تارهای مقیم
resident warps
ریسه های مقیم
resident threads
اینترنت اشیا
Internet of Things
اختلالات غیرساختاری
Unstructured Perturbations
واگرایی شاخه ای
branch divergence
توزیع شاخه ای
branch distribution
بهینه سازی کد برنامه
refactoring
بهینه سازی شاخه های
branch refactoring
تاخیر تکرار
Iteration delaying
یادگیری تداعی
Associative Learning
یادگیری غیر تداعی
Non-Associative Learning
تداعی
association
یادگیری هب
Hebbian learning
شبکه تداعی گر خطی
linear associator network
یادگیری تداعی عنصری
elemental associative learning
شبکه کوهونن
Kohonen network
شبکه گراسبرگ
Grossberg network
نورون حد سخت تک – ورودی
single-input hard limit neuron
قانون بدون نظارت هب
Unsupervised Hebb Rule
یادگیری اینستار
instar training
یادگیری اوتاستار
outstar training
ضرب داخلی، حاصلضرب داخلی
inner product
ضرب نقطه ای
Dot product
ضرب اسکالر
Scalar product
کاهش وزن
weight decay
بردار ویژگی خود سامانده
self-organizing feature map (SOFM)
فروسرخ نزدیک، ریزقرمز نزدیک
near infrared
باند موج فروسرخ نزدیک
near infrared waveband
باند موج بلند
long wave band / long waveband
مواد نازیستمند
abiological materials
جرم شناسی
criminalistics
تشدید پلاسمون سطحی
Surface Plasmon Resonance
حسگر موج آکوستیک سطح، حسگر موج صوتی سطح
Surface Acoustic Wave (SAW) Sensor
حسگر میکروبالانس کریستال کوارتز
Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensor
هم آرایش
syndiotactic
آوردن ابزارهای شخصی، گجت‌های متصل به شبکه، لپ ‌تاپ و تبلت شخصی به محل کار
bring your own device
(BYOD)
هایپرویژور،  ابرناظر، ناظر ماشین مجازی
hypervisor
میکروویژور، میکروناظر
Microvisor
روش مجازی سازی فلز محض
Bare metal virtualization
روش مجازی سازی میزبانی شده
Hosted virtualization
گرداننده وقفه
interrupt handler
روش های به تله اندازی و شبیه سازی
trap and emulate methods
محفظه ای، محفظه شدگی / سازی، کانتینر سازی، قرار دادن در کانتینر
Containerizing
پایه محاسباتی مطمئن
trust computing base (TCB)
مسیر یابی سراسری، مسیر یابی متمرکز
global routing
مسیریابی محلی
local routing
مسیریابی غیرمتمرکز
Decentralized Routing
جاسازی
Floorplanning, floor-planning
مسیریابی تفصیلی
detailed routing
مسیریابی سوئیچ – جعبه
Switch box routing, Switch-box routing
مسیریابی کانال
channel routing
مسیریابی تراشه – کامل
Full chip routing, Full-chip routing
الگوریتم تکمیل مسیریابی موجی
wave routing completion algorithm
گراف محدودیت
constraint graph
تجهیزات / متعلقات محوری
Pivotal Assemblies
نشانه ورزی، استیگمرجی
stigmergy
آپتیمای محلی، بهینه محلی
local optima
بهینه کلی /  متمرکز
global optima
عددی سازی، کمی سازی، اسکالر سازی
scalarization
تابع عددی سازی ضربی
multiplicative scalarization function
تابع عددی سازی افزایشی
additive scalarization function
تکنیک عددی سازی
Scalarization Technique
الگوریتم بازمسیریابی
rerouting algorithm
الگوریتم مسیریابی تکمیل موج
wave completion routing algorithm
فیلد تبدیل
commutation field
فیلد کاری گسسته
discrete working field
الگوریتم لابیرنت
labyrinth algorithm
درخت مرکل
Merkle Tree
دست دهی چهار مرحله ای درخت مرکل
Merkle Tree 4-Way Handshaking
دست دهی سه مرحله ای
Tree Way Handshake
درخت درهم سازی
Hash Tree
شبکه خانگی
home area network (HAN)
شبکه مجاورت
Neighborhood area network (NAN)
شبکه محلی پست / نیروگاه
substation/plant-generation local area
network
احراز هویت همزمان برابرها
simultaneous authentication of equals (SAE)
ائتلاف امنیتی کارآمد مش
efficient mesh security association (EMSA)
حمله عدم سرویس دهی
denial of service attack
استراتژی تازه سازی کلید
key refreshment strategy
سلسله مراتب کلید مش
mesh key hierarchy
هم جا سازی شده
co-located
هم جا سازی کردن
co-locate
گیت وی متقاضی
supplicant gateway
احراز هویت متعاقب
Subsequent Authentication
مدل گراف لایه ای
Layered graph model
محدودیت جهش
Hop constrained
مشکل درخت پوشای مینیمم با محدودیت جهش تعمیم یافته
generalized Hop constrained minimum spanning tree problem
راحت سازی
relaxation
راحت سازی برنامه نویسی خطی
linear programming relaxation
روش شاخه و برش
branch-and-cut approach / branch and cut approach
خوشه مجزا
disjoint cluster
دور همیلتنی
Hamiltonian cycle
مسئله فروشنده دوره گرد تعمیم یافته
generalized traveling salesman problem (GTSP)
حالت شاخه ای اشتاینر
Steiner arborescence
سیستم تحریک ناقص
under actuated system / underactuated system
فرمول بندی مبتنی بر جریان
Flow-based formulation
مجموعه برش ورودی
ingoing cutset
مجموعه برش خروجی
outgoing cutset
محدودیت درجه ورودی
Indegree constraint
برش خوشه
cluster cut
برش اتصال
connectivity cut
برش گره
node cut
برش های خوشه لایه ای
layered cluster cuts
گراف خوشه
cluster graph
قوس خوشه
Cluster arc
الگوریتم مهاجرت
migration algorithm
لگوریتم آزمند / حریصانه
greedy algorithm
مکانیسم مهاجرات حریصانه
greedy migration mechanism
الگوریتم ازدحام
swarm algorithm
مسئله انتساب / تخصیص درجه دوم / کوادراتیک
Quadratic Assignment Problem (QAP)
الگوریتم آبخیز
watershed algorithm
حفره انرژی
energy hole
چاهک
sink
نقطه راه حل
point of solution (PoS)
نقطه مورد نظر / علاقه
point of interest (PoI)
نقطه منشا، نقطه مبدا
Point of Origination (PoO)
نقطه مقصد
Point of Destination (PoD)
نقطه عادی مبدا / منشا
Ordinary Point of Origination (OPO)
نقطه ممتاز مبدا / منشا
Superior Point of Origination (SPO)
همکنش پذیری
Interoperability
سیستم مدیریت یادگیری
Learning Management System (LMS)
ویدجت، یک گجت یا سیستم مکانیکی کوچک (مخصوصا برای دستگاه ها / برنامه های بدون نام)
Widget
اثبات مفهوم
proof of concept
نیمه رسانای آلی
organic semiconductor
تعهد چشمگیر
Up-front commitment / upfront commitment
تعادل نش
Nash equilibrium
برنامه های حساس
mission-critical applications
حافظه نهان سطح آخر
last-level cache (LLC)
حمله کانال کراس ساید
cross-side channel attack
رایانش ابری عمومی چند – مستاجری
multi-tenant public cloud-computing
خدمات زمان استفاده
service up time
هم مقیمی
co-residency
هم- مقیم
co-resident
حمله مخرب
Payload attack
جای پا
foothold
فرآیند تصمیم گیری مارکوف با مشاهدات جزئی، فرآیند تصمیم گیری مارکوف نیمه رویت پذیر
Partially Observable Markov Decision Process
آزمون تیم قرمز کنترل شده
controlled red-team experiment
بازده
Payoff
تعادل بار، موازنه سازی بار
Load Balancing
میزبان کم توان
low-power host
تعادل بار فرصت طلبانه
Opportunistic Load Balancing (OLB)
زمان کل
Make span / Make-span / Makespan
زمان بندی کار کارگاهی، زمان‌بندی مغازه کارها
Job shop scheduling
رویداد احتمال اندک معنی دار
significant low probability event
توان عملیاتی بزرگ
big throughput
جریان پیوسته اطلاعات
continuous information flow
داده در حال حرکت، اطلاعات در حال حرکت
Data in motion, data-in-motion
داده / اطلاعات در حال سکون /  استراحت
Data at Rest, Data-at-Rest
هوش عملی
actionable intelligence
انحراف مفهوم، تغییر مفهوم
concept drift
سیرتکامل مفهوم
concept evolution
گزارشات رویداد
Event log
داده بزرگ، کلان داده
Big data
اثرات جانبی / خارجی
externality
فراگیری ماشینی در محیط خصمانه
adversarial machine learning
حملات فاز اجرایی
execution-phase-attacks
حملات فاز آموزشی / یادگیری
training-phase- attacks
تکنیک اعتبارسنجی / فیلترینگ ورودی نقطه – انتهایی پیشرفته
advanced end-point input validation/filtering technique
درهم سازی
Sloppiness
جستجوی پراکنده
scatter search
رویکردهای فرا ابتکاری
meta-heuristic approaches
پول شویی
Money laundering
میزان ضبط / ثبت اطلاعات
capture rate
نرخ برخورد، ضریب برخورد
Hit rate
نرخ فقدان
Miss rate
شاخص ترقی
Lift index
تحلیل داده های دور افتاده / پرت
outlier analysis
روش کاوش قواعد وابستگی
association rule mining method
مسایل نگاشت تجمیع
Map-Reduce problems
نگاشتگر
Mapper
تقلب جعلی
counterfeit fraud
مجموع نقاط شک برانگیز
total suspiciousness points
تولید مثل
Crossover
پرداخت به هنگام نیاز
Pay as you need / pay-as-you-need
الگوریتم مسیریابی مدیر سبز
Green Director (GreeDi) routing algorithm
الگوریتم حداقل مجموع توان انتقال
Minimum Total Transmission Power (MTTP) algorithm
الگوریتم حداقل مجموع توان فرستنده – گیرنده
Minimum Total TransCeiving Power (MTTCP) algorithm
الگوریتم حداقل مجموع توان انتقال پایا
Minimum Total Reliable Transmission Power (MTRTP) algorithm
الگوریتم مهاجرت تنبل آنلاین
Online Lazy Migration (OLM) algorithm
الگوریتم کنترل ثابت تصادفی
Randomized Fixed Horizon Control (RFHC) algorithm
الگوریتم تدارک بر حسب حداقل تاخیر
Delay-Minimized Provisioning (DeMiP) algorithm
الگوریتم تدارک برحسب حداقل نیرو
The Power-Minimized Provisioning (PoMiP) algorithm
روتر لبه
edge router
محاسبه موقعیت، حساب دیفرانسیل و انتگرال وضعیت، محاسبه وضعیت
Situation Calculus
اصل اثر، قضیه اثر
effect axiom
اصل قاب، قضیه قاب
frame axiom
اصل شرط، قضیه شرط
Qualification axiom
مجموعه اعمال
action set
تابع مولد احتمال
probability generating function
نقاط حضور مرکزی
Central Points-of-Presence
گره مترو
metro node
گره بکبن / ستون فقرات
backbone node
گره هسته
Core node
گره دسترسی
access node
انتخاب ویژگی
feature selection
اینترنت اشیا
Internet of things
شاخص تفکیک پذیری
separability index
الگوریتم تشخیص جامعه
community detection algorithm
روش بسته بندی
Wrapper method
نفرین ابعاد
curse of dimensionality / dimensionality curse
تجزیه جعبه ای
box-decomposition
درخت کی دی
k-d tree
مسیریابی وسایل نقلیه / خودرو
vehicle routing
رنگ آمیزی گراف
graph coloring
نمایش گراف
Graph representation
فضای مسئله
problem space
فضا راه حل
Solution Space
رتبه فیشر، نمره فیشر
Fisher Score (F-Score)
الگوریتم انتخاب ویژگی
feature selection algorithm
الگوریتم جستجوی ابتکاری
heuristic search algorithm
الگوریتم تکامل تفاضلی / دیفرانسیل
differential evolution algorithm
روش هوش ازدحامی
swarm intelligent method
بهینه سازی ازدحام ذرات
particle swarm optimization (PSO)
بهینه سازی کلونی مصنوعی زنبور عسل
artificial bee colony optimization (ABC)
الگوریتم جستجوی گرانشی
gravitational search algorithm (GSA)
الگوریتم جستجوی هارمونی
harmony search algorithm (HSA)
الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه
ant colony optimization algorithm (ACO)
هجوم پرندگان
bird flocking
شنا / حرکت گروهی ماهیان
fish schooling
حداکثر ارتباط – حداقل ازدیاد بهینه سازی ازدحام ذرات
maximum relevance minimum redundancy PSO
(mr2PSO)
الگوریتم غنی شده بهینه سازی مورچه
enRiched Ant Colony Optimization (RACO) algorithm
تابع پیمانه ای
modularity function
نمره / امتیاز لاپلاس
Laplacian Score (L-Score)
انتخاب ویژگی ارتباط – افزونگی
Relevance–redundancy feature selection (RRFS)
افزونگی حداقل – ارتباط حداکثر
Minimal-redundancy–maximal-relevance (mRMR)
روش انتخاب ویژگی غیرنظارتی در ارتباط با بهینه سازی کلونی مورچه
Unsupervised feature selection method based on ant colony
optimization (UFSACO)
الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای انتخاب ویژگی
Hybrid genetic algorithm for feature selection (HGAFS)
الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه برای انتخاب ویژگی
Ant colony optimization algorithm for feature selection
(ACOFS)
بهینه سازی ازدحام ذرات برای انتخاب ویژگی
Particle swarm optimization for feature selection (PSOFS)
عدد اصلی (مجموعه)
cardinality
عدد اصلی مجموعه، تعداد عناصر یک مجموعه
cardinality of a set
عدد اصلی اعداد حقیقی
cardinality of real numbers
پیشین
A priori
پسین
a posteriori
رویکرد پرداخت در مقابل استفاده
pay-as-you-go approach
پشتیبانی کردن
leverage
زمان اجرای برنامه تحت ساعت دیواری (کل زمان کامل شدن یک وظیفه)
Wall clock time / wall-clock time
روش برحسب تقاضا (یکی از رویه های پرداخت هزینه فضای ابری)
On demand Instance / On-demand Instance
روش رزرو (یکی از رویه های پرداخت هزینه فضای ابری)
Reserved Instance
روش نقطه ای (یکی از رویه های پرداخت هزینه فضای ابری)
Spot Instance
روش ماشین مجازی متعهد (یکی از رویه های پرداخت هزینه فضای ابری)
Committed VM
مبلغ پیش پرداخت
upfront fee
ماتریس قطری غیرمنفرد
nonsingular diagonal matrix
ماتریس جایگشتی
permutation matrix
تحقق
realization
غیر گاوسی
Non-Gaussianity
دمیکسر، ترکیب بردار
demixer
بردار مشاهده شدنی / مشهود / قابل مشاهده
observable vector
بردار مشاهده
observation vector
سیگنال منبع
source signal
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.