مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 5

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 5
ویژ‌گی
feature
خوراندن
feed
بازخورد
feedback
واکشی
fetch
حوزه
Field
شکل
figure
پرونده
File
نام پرونده
Filename
سیستم پرونده
Filesystem
پر کردن
Fill
پالایه
Filter
مالی
financial
یافتن
Find
اثر انگشت
fingerprint
بارو
firewall
ریزبرنامه
Firmware
قلم ثابت
Fixed Font
ممیزِ ثابت
fixed-point
پرچم
flag
شناور
Float
ممیزِ شناور
floating-point
فلاپی
Floppy
روند
flow
تحلیل روند
Flow analysis
روندنما
Flowchart
کانون
focus
پوشه
Folder
قلم
Font
زیر نویس
Footer
پیش بینی
Forecast
پیش‌زمینه
Foreground
محلِ انشعاب
fork
برگه
Form
رسمی
formal
قالب
Format
قالب‌دار
formatting
قالب‌بندی شده
formatted
فرمول
Formula
زبانِ فورترن
FORTRAN
پیش سو
forward
کسر
Fraction
تکه
fragment
قابک
Frame
آزاد
free
نرم افزار آزاد
Free Software
بسامد
Frequency
جلو
front
قاپ(قرارداد انتقال پرونده)
FTP
کامل
full
تمام‌دوسویه
full duplex
مسیر کامل
full pathname
(كلید)کار
Function
تابعی
functional
فیوز
fuse
همجوشی
Fusion
نادقیقی
fuzziness
نادقیق
fuzzy
اندازه‌گیر
gage
بهره
gain
گاما
Gamma
شکاف
gap
دریچه
Gate
دروازه
gateway
دنده
gear
تعمیم
generalization
نسل
generation
مولد
generator
هندسه
Geometry
بدست آوردن
get
گیگا
giga
سراسری
Global
گنو
GNU
برو
go
مجوز عمومی
GPL
چنگ انداختن
grab
گرادیان
Gradient
دستورِ زبان
grammar
گراف
Graph
نگاره‌ای
graphic
واسط نگاره‌ای کاربر
Graphical user interface
توری
Grid
گروه
Group
ونک (واسط نگاره ای کاربر)
GUI
راهنما
guide
فاصله ستون ها
Gutter
رخنه كردن
hack
رخنه‌گر
Hacker
توقف
Halt
کتابِ مرجع
handbook
گرداندن
Handle
گرداننده
handler
گرداندن
handling
دست دادن
Handshake
معوق
Hang-up
هسته‌ی اصلی
hard core
دیسکِ سخت
Hard Disk
سخت‌افزار
Hardware
هماهنگ
harmonic
درهم
hash
سر
head
سرآیند
Header
سر کلمه
Headword
توده(ای)
heap
گرما
heat
سلام به دنیا
Hello World
کمک
Help
مبنای شانزده
Hex
شانزده‌شانزدهی
hexadecimal
پرونده پنهان
Hidden file
مخفی كردن
Hide
سلسه مراتب
hierarchy
سلسله‌مراتبی
hierarchical
سلسله‌مراتب
hierarchy
مشخص
Highlight
سابقه‌نما
Histogram
تاریخچه
History
نگهداشتن
hold
هالریت
Hollerith
(كلید) آغازه
Home
فهرست شخصی
Home directory
آغازه
Home Page
همگن
homogeneous
محیط همگن
Homogeneous environment
میزبان
Host
نام میزبان
Host name
کلید میانبر
Hot Key
خانه‌داری
Housekeeping
زنگام(زبان نشانه گذاری ابرمتن)
HTML
قام(قرارداد انتقال ابرمتن)
HTTP
ناف
Hub
رنگ
Hue
دورگه
hybrid
فوق‌متن
hypertext
خطِ تیره
hyphen
زیر سیستم ورود و خروج
I/O subsystem
شمایل
Icon
فهرست شمایل
Icon List
شناسه
ID
آی‌دی‌ای
IDE
شناسایی
identification
شناسه
Identifier
هویت
identity
بی‌کار
Idle
زمانِ بی‌کاری
idle time
چشم پوشی
ignore
غیر مجاز
Illegal
تصویر
image
پیاده‌سازی
Implementation
ضمنی
implicit
وارد(ات)
Import
ضربه
impulse
دست‌یابی‌ناپذیر
inaccessible
پنجره غیر فعال
Inactive window
دریافتی
inbox
شامل
inclusive
ناهمسازی
incompatibility
ناسازگاری
inconsistency
افزودن
Increase
نمو
increment
بروز رسانی نموی
Incremental update
تو رفتگی
Indent
تو رفتگی
indentation
نابستگی
independence
نمایه
Index
نمایه‌گذاری
Indexing
شاخص
Indicator
القاگر
inductor
نامتناهی
infinite
اطلاعات
Information
زیرساخت
Infrastructure
وراثت
inheritance
آغازین
initial
مقداردهیِ اولیه
initialization
مرکّب
ink
(چاپگر) جوهرافشان
Inkjet
درون‌برنامه‌ای
inline
گره اطلاعاتی
Inode
درونداد
Input
ورودی/خروجی
Input/output
پرس‌وجو
inquiry
نسخه غیر حساس
insensitive version
(كلید) درج
INSERT
درج
insertion
نقطه درج
Insertion point
بازرس
inspector
نصب
Install
نصب
installation
دستورالعمل
instruction
اشاره گر دستور
instruction pointer
عددِ صحیح
integer
انتگرال
integral
مجتمع
integrated
مجتمع‌سازی
integration
هوشمند
intelligent
اندرکنش
Interaction
تعاملی
interactive
افتراق
Intercept
قالب پرونده تبادل پذیر
Interchange File Format
واسط
Interface
جای داده
interleaved
درونی
internal
اشکال درونی
Internal bug
خطای درونی
Internal error
بین المللی
International
اینترنت
Internet
درون‌یابی
interpolation
مفسر
interpreter
وقفه
Interrupt
اشتراک
Intersect
فاصله
Interval
نفوذ
intrusion
شهودی
Intuitive
نامعتبر
Invalid
وارونه
Invert
گزینش وارونه
Invert Selection
وارونگر
inverter
نامرئی
Invisible
احضار کردن
invoke
نشانی اینترنتی
IP Address
فقره
Item
تکرار
iteration
داغان کردن
jam
گرداننده جاز
Jaz Drive
جیفی
jiffy
لرزش
jitter
کار
Job
پیوند
join
اهرمِ کنترل
joystick
پیوندگاه
junction
خرت و پرت
junk
ترازبندی
justification
هم تراز کردن
Justify
زنده نگاهداری
Keep Alive
کربروس
kerberos
هسته
Kernel
کلید
Key
صفحه‌كلید
Keyboard
کلیدواژه
Keyword
کشتن
Kill
کشتن کاربرد
Kill app
کیلو بایت
Kilobyte
برچسب
Label
تأخیر
lag
لاندا
Lambda
شبكه داخلی
LAN
منظره
Landscape
زبان
Language
(رایانه) كیفی
Laptop
راه انداختن
launch
میله راه انداز
launch bar
شمایل راه اندازی
launch icon
راه انداز
Launcher
لایه
Layer
طرح بندی
Layout
برگ
leaf
معین
ledger
مجاز
Legal
طول
Length
حرف
Letter
سطح
level
واژه‌گانی
lexical
کتابخانه
Library
توافق نامه مجوز
License agreement
حد
limit
خط
Line
نشانوندهای خط
line arguments
خطی
linear
انتقال خطی
linear transfer
پیوند
Link
پیوند ده
linker
لینوکس
Linux
فهرست
list
جعبه فهرست
List Box
فهرست نویسی
listing
نویسه‌ لفظی
literal
بار کردن
load
بر اساس نیاز بار کردن
Load-on-Demand
بارکننده
loader
محلی
Local
میزبان محلی
local host
محلی
locale
محلی
locality
محل‌یابی
locate
محل
Location
قفل
Lock
ثبت كردن
Log
پرونده ثبت
log file
ثبت
Logging
منطق
logic
منطقی
Logical
ورود
Login
خروج
Logout
مراجعه
Lookup
حلقه
Loop
سطحِ پایین
low-level
پایینی
lower-case
ماشین
machine
کلان‌دستور
Macro
مغناطیسی
magnetic
نامه
Mail
کارخواه نامه
Mail Client
کارساز نامه
Mail server
اسپول نامه
mail spool
نامه (دادن) به
Mail to
نامه‌دان
Mailbox
بدنه اصلی
Main body
بزرگ (رایانه)
mainframe
نگهداشت
maintenance
صفحه راهنما
Man page
مدیریت
management
مدیر
Manager
دست‌کاری
manipulation
راهنما
Manual
صفحه راهنما
Manual page
نگاشت
mapping
حاشیه
margin
نشان
Mark
نشانگر
marker
نقاب
mask
نقاب‌گذاری
masking
اصلی
master
تطبیق
match
تطابق
matching
ریاضی
mathematical
ماتریس
matrix
بیشین
maximal
بیشینه ساختن
maximize
بیشینه
maximum
هزارتوی
maze
میانگین
mean
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.