مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 6

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 6
اندازه‌گیری
measurement
سازوکار
mechanism
رسانه
media
نوع رسانه
media type
میانه
Median
رسانه
medium
تجمع
Meeting
مگا
mega
مگابایت
megabyte
حافظه
Memory
مدیریتِ حافظه
memory management
گزینگان
Menu
میله گزینگان
Menubar / Menu-bar
ادغام
Merge
پیام
Message
فرا داده
Metadata
فرا پرونده
Metafile
روش
method
ریز
micro
مقطعِ مهم
milestone
مایم
mime
نوع مایم
mime-type
خرد شمایل
mini icons
کمین
minimal
کمینه ساختن
Minimize
کمینه
minimum
مینیکس
minix
عیب کوچک
minor faults
آینه ای
mirror
دستگاه مخلوط کن
mixer device
یادیار
mnemonic
به‌پیمانه
mod
وجهی
modal
مقدار وجهی
Modal (value)
حالت
Mode
مدل
Model
مودم
Modem
اصلاح
modification
تغییر دهنده
Modifier
تغییر
Modify
پیمانه‌ای
modular
پیمانه
Module
نمایشگر، پایشگر
Monitor
پایشگری
Monitoring
تک‌رنگ
monochrome
سوار کردن
Mount
موشی
Mouse
مکان نمای موشی
Mouse Cursor
حرکت
Move
یاب(یکای ارسال بیشینه)
MTU
چندمنظوره
multi-purpose
چندکاربره
multi-user
چندمجرایی
multichannel
چندکلیدی
Multikey / Multi-key
چندرسانه‌ای
Multimedia
نام
name
نام‌گذاری
naming
ناوَ
NAND
طبیعی
natural
ناویدن
Navigate
ناوش
Navigation
ناوشگر
navigator
منفی
negative
دو جمله‌ای منفی
Negative Binomial
نقاب شبکه
Netmask
نت سکیپ
Netscape
شبكه
Network
استفاده از شبکه
networking
پایگاه اخبار
News Site
لقب
nickname
پوچ
nil
گره
node
نوفه
noise
نوفه آلود
noisy
اسمی
nominal
غیرعددی
non-numeric
نایا
nOR
عادی
normal
توزیع نرمال
Normal distribution
هنجارسازی
normalization
نا
nOT
نشان‌گذاری
notation
(رایانه) كتابی
Notebook
اخطار
Notice
اخطار
Notification
پوچ
null
مبدل عدد
Number Converter
نظریه اعداد
Number Theory
فهرست شمارشی
Numbered List
رقم
numeral
عددی
Numeric
عددی
numerical
(كلید) قفل اعداد
NumLock
شئ
object
برنامه‌ی مقصود
Object code
نوع شئ
object type
مورب
oblique
منسوخ
Obsolete
رخداد
occurrence
هشت هشتی
octal
فرد
odd
خاموش
off
برون‌خط
Off-line
انحراف
offset
برخط
On-Line
تاری
Opacity
رمزِ عمل
opcode
باز
Open
متن باز
Open Source
عملوند
Operand
سیستمِ عامل
Operating System
عمل
Operation
عملیاتی
operational
عملگر
operator
نوری
optical
بهینه
optimal
بهینه‌سازی
optimization
اختیاری
optional
یا
OR
ترتیب
Order
ترتیبی
ordinal
سازمان
organization
جهت
Orientation
اصل
Origin
ارسالی
Outbox
طرحِ کلی
Outline
برونداد
Output
سرریز
overflow
همپوشانی
overlap
جای‌گذاشت
overlay
بارِ اضافی
overload
جای‌نوشت
Overwrite
مالک
Owner
فشردن
Pack
بسته
Package
بسته
Packet
لایی گذاری
Padding
صفحه
Page
اندازه‌ی صفحه
page size
پی جو
Pager
صفحه‌بندی
paging
پالت
Palette
(رایانه) جیبی
Palm
تابلو
Panel
موازی
parallel
پارامتر
Parameter
پرانتز
parenthesis
پدر
parent
تجزیه کردن
Parse
تجزیه‌گر
parser
تجزیه
parsing
جزء
part
جزئی
partial
افراز
Partition
افراز
partitioning
گذر
pass
عبارت عبور
pass-phrase
منفعل
passive
اسم رمز
Password
چسباندن
Paste
کژنه
patch
مسیر
Path
الگو
Pattern
(كلید) مكث
pause
اوج
peak
شاخص اوج
Peak indicator
همبستگی پیرسون
Pearson Correlation
قلم
pen
معلق
pending
سوراخ‌دار
perforated
کارایی
performance
دوره
period
دوره‌ای
Periodic
جنبی
peripheral
دست نوشته پرل
Perl Script
مجوز
Permission
اجازه دادن
permit
جای‌گشت
permutation
گام
phase
عبارت
phrase
حافظه فیزیکی
physical memory
عکس
picture
شناسه فرآیند
PID
کپه
pile
دستگاه راهبری
Pilot device
خار
pin
پینگ
ping
لوله
Pipe
خطِ لوله
pipeline
مفصل
pivot
تصویر دانه
Pixel
نگاشت تصویر دانه ای
Pixmap
جا
Place
جای‌دهی
placement
متن ساده
plain text
نقشه
plan
سکو
platform
رسم کردن
plot
رسام
plotter
وصل شدنی
Plug-in
نقطه
Point
اشاره‌گر
pointer
توزیع پو آسون
Poisson distribution
قطبی
polar
خط مشی، سیاست
Policy
چند ضلعی
Polygon
چند ضلعی
Polyline
مخزن
pool
واریانس اشتراکی
Pooled Variance
قرارداد دفترپست
pop
بالا پراندن
pop-up
گزینگان بالاپر
popup menu
درگاه
port
حمل‌پذیری
portability
حمل‌پذیر
portable
بخش
portion
عمودی
Portrait
موقعیت
position
دفتر پست
Post Office
پس‌پرداز
Post Processor
صندوق پستی
Postal Box
پسوند
postfix
پست اسکریپت
postscript
مدیریت توان
power management
پیش‌ویرایش
pre-edit
تقدم
precedence
دقت
precision
پیش‌مترجم
precompiler
پیش‌شرط
precondition
قبلی
predecessor
غالبا
predominantly
تنظیم
preference
پیشوند
Prefix
تدارکِ آمایش
preparation
پیش‌پردازی
preprocessing
پیش‌پرداز
preprocessor
ارائه
presentation
پیش‌گیری
prevention
پیش نمایش
Preview
رنگهای اصلی
Primary Colors
بدوی
primitive
چاپ
Print
ناحیه چاپ
Print area
چاپگر
Printer
نتیجه‌ی چاپی
printout
اولویت
Priority
محرمانگی
Privacy
خصوصی
private
کلید خصوصی
Private key
پیام خصوصی
Private Messages
ممتاز
privileged
احتمال
probability
مسئله
Problem
رویّه
procedure
فرآیند
Process
شناسه فرآیند
Process ID
پردازش
Processing
پردازنده
Processor
پرودیگی
Prodigy
گزارش‌گیر
profiler
برنامه
Program
برنامه‌ریزی‌شده
programmed
برنامه‌ساز
programmer
برنامه‌سازی
programming
پیشرفت
Progress
میله پیشرفت
Progress Bar
پروژه
project
اعلان
prompt
اثبات
proof
انتشار
Propagation
ویژگی‌ها
Properties
متناسب
proportional
قلم متناسب
Proportional font
پیش‌نهاد
proposal
حفاظت
protect
کتاب کار حفاظت شده
protected workbooks
حفاظت
Protection
قرارداد
Protocol
نمونه‌ی اولیه
prototype
پیشکار
Proxy
پیشکار
proxy server
پیشکاری
proxy service
هرس کردن
prune
شِبه
pseudo
عمومی
Public
کلید عمومی
Public Key
تپش
pulse
منگنه
punch
نقطه‌گذاری
punctuation
ناب
pure
پاک‌سازی
purge
فشار دادن
push
دکمه فشاری
pushbutton
چهارگانه
quad
درجه دوم
quadratic
توصیف‌کننده
qualifier
کیفیت
quality
کمیّت
quantity
کوانتوم
quantum
پرس‌وجو
Query
صف
Queue
پنج‌گانه
quintuple
خروج
Quit
نقل قول
Quote
خارجِ‌قسمت
quotient
نگاشت رادار
Radar map
رادیو
Radio
دگمه رادیویی
Radio Button
شعاع
radius
تصادفی
Random
گستره
Range
رتبه
Rank
محلِ تصویر
raster
درجه بندی
Rating
نسبت
Ratio
گویا
rational
داده‌های خام
Raw data
حافظه خام
Raw memory
پرتو
ray
خواندن
read
فقط‌خواندنی
read-only
خواندن/نوشتن
read-write
خوانایی
readability
خوانا
readable
خواننده
reader
باز خوانی
Readout
آماده
ready
حقیقی
real
حافظه حقیقی
Real Memory
مسیر حقیقی
real path
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.