مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 8

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 8 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 8
متوالی
successive
بعدی
successor
پسوند
Suffix
مجموع
sum
خلاصه
summary
فوقِ رده
superclass
ابررایانه
Supercomputer
بالانویس
Superscript
مکمل
supplement
تکمیل
supplementary
منبع
supply
پشتیبانی
Support
موقوف کردن
suppress
سطح
surface
معلق
Suspend
تعلیق
suspension
مبادله کردن
Swap
سوده
switch
سودهی
switching
نماد
Symbol
نمادی
symbolic
پیوند نمادی
Symbolic Link
متقارن
symmetric
همگامی
synchronization
همگام ساختن
Synchronize
همگام‌شده
synchronized
همگام
synchronous
نحو
syntax
خطای نحوی
Syntax error
سیستم
System
سرپرست سیستم
System Administrator
پیکر بندی سیستم
System Configuration
حالات سیستم
system settings
سرپرستی سیستم
System-Administration
(كلید) جهش
Tab
پنجره جدول بندی شده
Tabbed Window
جدول
Table
جدول‌بندی کردن
tabulate
جدول‌بندی
tabulation
جدول‌بند
tabulator
برچسب
tag
ته
tail
پشتِ سرِ هم
tandem
نوار
tape
بان (بایگانی نوار)
Tar
بایگانی بان
tar archive
هدف
target
پرونده هدف
target file
تکلیف
task
میله تکلیف
Task bar
تی‌سی‌پی/آی‌پی
TCP/IP
فنی
technical
فن
technique
فناوری
technology
دما
temperature
قالب
Template
موقت
temporary
میانگیر موقت
temporary buffer
اصطلاح
Term
پایانه
Terminal
پایان دادن
Terminate
پایان‌بخش
terminating
پایان دهی
termination
پایان‌بخش
terminator
آزمون
Test
پیمانه آ زمایش
Test Module
بسترِ آزمون
test-bed
آزماینده
tester
آزمایش
testing
متن
Text
ناحیه متن
text area
جعبه متن
Text Box
فقط متن
Text only
نام متنی
textual name
چهره
Theme
نظری
theoretical
نظریه
theory
حرارتی
thermal
رشته
thread
نخ‌کشی
threading
آستانه
Threshold
گذر دهی
throughput
ریز نقش
Thumb Nails
دوزبازی
tic-tac-toe
تیک
Tick
ویژگیهای تیکی
Ticker Properties
بلیط
ticket
زمان
time
قالب زمان
Time format
مهر زمان
time stamp
تمام وقت
Timeout
زمان‌سنج
Timer
اشتراکِ زمانی
timesharing
ناحیه زمان
Time zone / Time-zone / Timezone
زمان بندی
timing
عنوان
Title
فهرست انجام
TODO List
ضامن
toggle
نشانه
token
شبکه‌ی حلقوی
token ring
تاب
Tolerance
نوا
Tone
جوهر
toner
ابزار
Tool
میله ابزار
Tool bar
ابزار گزینگان
tool menu
بالا
top
سر فصل
topic
گشتاورِ نیروی پیچشی
torque
کل
Total
ردیابی
trace
ردیابی
tracing
شیار
track
گوی کنترلی
trackball
رد‌گیری
tracking
مصالحه
trade-off
شدآمد
traffic
پشت‌بند
trailer
آموزش
training
تراکنش
transaction
انتقال
Transfer
دستور انتقالی
Transfer statement
تبدیل
transform
گذرا
transient
ترانزیستور
transistor
گذر
transit
گذار
transition
تراگذری
Transitive
ترجمه کردن
Translate
ترجمه
translation
مترجم
translator
انتقال
transmission
مجرای انتقال
transmission channel
فرستادن
transmit
فرستنده
transmitter
شفاف
Transparent
ترانهادن
Transpose
تله
trap
ذوزنقه
trapezoid
تله‌گذاری
trapping
زباله
Trash
پیمودن
traverse
درخت
Tree
درخت نما
Tree View
مثلث
triangle
مثلثاتی
trigonometric
برش
Trim
سه‌گانه
triple
بدیهی
trivial
درست
true
فونت حقیقی
True Type
برش
truncation
میزان کردن
tune
میزان‌سازی
tuning
ماشینِ تیورینگ
Turing machine
دوقلو
twin
نوع
Type
مقید سازی نوع
type bindings
خطای نوع
Type mismatch
ماشین‌تحریر
typewriter
نوعی
typical
تحریر
typing
نامتوازن
unbalanced
بی‌پیش‌قدر
unbiased
بی‌کران
Unbounded
غیرِسرّی
unclassified
تعریف ‌نشده
undefined
احیا
Undelete
خط زیر
Underline
خط تیره زیرین
Underscore
واگرد
Undo
نابرابر
unequal
پایان غیر منتظره
Unexpected end
خطای غیرمنتظره
unexpected error
یونی کد
Unicode
یک‌جهته
Unidirectional
یک‌نواخت
uniform
عزل
Uninstall
اجتماع
union
یکتا
unique
واحد
unit
واحد
unity
عمومی
Universal
یونیکس
UNIX
شبیه یونیكس
Unix-like
ناشناخته
unknown
میزبان ناشناخته
Unknown host
خالی کردن
Unload
بازکردن
unpack
نامطمئن
unreliable
بی‌علامت
unsigned
ناپایدار
unstable
بدون عنوان
Untitled
بی‌استفاده
unused
(كلید) بالابر
Up-Arrow
روزآمد
up-to-date
به روز رسانی
Update
به‌روزکردن
updating
ارتقا
Upgrade
بارگذاشتن
upload
بالایی
upper
بالایی
Uppercase
زمان دایر بودن
Uptime
همسازِ بالایی
upward compatible
شرط مبرم
Urgent condition
نشانی وب
URL
قابل استفاده
usable
کاربرد
usage
گذرگاه سریال جهانی
USB
استفاده
use
حالت استفاده
use case
كاربر
User
عامل كاربر
User Agent
فهرست راهنمای کاربر
user directory
واسط کاربر
User Interface
تعریف‌شده توسطِ کاربر
user-defined
كاربرپسند
user-friendly
شناسه كاربر
User-id
نام كاربر
Username
سودمند
utility
معتبر
valid
اعتبارسنجی
validate
اعتبارسنجی
validation
اعتبار
validity
مقدار
Value
متغیر
Variable
واریانس( در آمار)
Variance
تغییر
variation
تغییر
vary
بردار
vector
نگاره سازی  برداری
Vector Graphics
سرعت
velocity
فروشنده
Vendor
پرحرف
VERBOSE
وارسی
verification
وارسی کردن
Verify
نسخه
Version
رأس
vertex
عمودی
vertical
تراز عمودی
Vertical Alignment
ارتعاش
vibration
ویدئو
video
نما
View
مشاهده‌گر
viewer
دیدگاه
Viewport
نقض
violation
مجازی
Virtual
رومیزی مجازی
Virtual Desktop
نمایانی
visibility
مرئی
visible
تصویری
visual
تجسم
Visualization
صدا
voice
پوچ
void
ولتاژ
voltage
حجم(صدا)
Volume
آسیب‌پذیر
vulnerable
انتظار
Wait
بیدار شدن
wake up
كاغذ دیواری
Wallpaper
شبكه گسترده
WAN
اخطار
Warning
پرونده پایش
Watch file
موج
wave
راه
way
وب
Web
صفحه وب
Web Page
وب بنیاد
web-based
میان بر وب
Web-Shortcut
وب دار
webmaster
وب‌گاه
website
وزن
weight
خوش‌ترکیب
well-formed
چرخ
wheel
فاصله سفید
whitespace
عنصر
Widget
عرض
Width
نویسه‌ی عام
wildcard
کلید ویندوز
Win-key
پنجره
Window
مدیریت پنجره
Window Manager
میله عنوان پنجره
window title bar
پنجره مبنا
window-based
سیم (کشی)
wire
بی سیم
wireless
فهرست کام
Wish list
جادوگر
wizard
واژه‌پردازی
Word-processing / Word processing / Wordprocessing
کار
work
کار گروه
work group
کتاب کار
Workbook
فهرست کاری
working directory
کاربرگ
worksheet
فضای کار
workspace
ایستگاه كار
workstation
جهان وب
World wide web
کرم
worm
سطر بندی
Wrap
نوشتن
write
فقط نوشتنی
Write-only
حفاظت از نوشتن
write-protection
نادرست
wrong
تراز افقی
X Align
محور طول‌ها
x-axis
بسیار بزرگ
x-large
ردیف ایکس
X-Position
بسیار کوچک
x-small
اکس‌ام‌ال
XML
خیلی بزرگ
xx-large
خیلی کوچک
xx-small
تراز عمودی
y-align
محور عمودی
y-axis
ردیف وای
Y-Position
صفر
zero
فشرده
Zip
کد منطقه‌ی پستی
ZIP code
یتیم
zombie
منطقه
zone
بزرگ نمایی
Zoom
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.