مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 25

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 25 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 25
چگالی برف
Snow Density
برف باد آورده، برفرانه
Snow Drift
برف پهنه، پهنه برف
Snow Field
پره برف، برف کوری
Snow flake
برفدانه، دانه های برف
Snow grains
خط برف
Snow Limit
خط برف، برف مرز
Snow line
برف پشته
Snow Mantle
قارچ برفی
Snow Mushroom
ذوب برف
Snow Melt
گویچه برف
Snow pellet
برف باقی مانده
Snow Residuum
نمونه برف
Snow Sample
نمونه بردار برف
Snow Sampler
مقیاس برف
Snow Scale
رگبار برف
Snow shower
خط کش برف
Snow Stake
برف چال
Snow Storage
توفان برف
Snow storm
برف سنجی
Snow Survey
نشست برف
Snow Tremor
جا برفی
Snowbin
تخته برف
Snowboard
برف یخرفتی
Snowdrift
برف بارش
Snowfall
پهنه برفی
Snowfield
برف سنج
Snow-gauge
پوشش چمنی
Sod
تاثیر پوشش چمنی
Sod Effect
پوشش چمنی
Sod pavement
آب قلیائی
Soda water
سدیمی شدن
Sodication
یخریزه نرم
Soft rime
آب سبک
Soft Water
خاکدانه های خاک
Soil
آزمایش جذب خاک
Soil Absorption Test
خاکدانه های خاک
Soil Aggregation
شاخص خاکدانه ای
Soil Aggregation Index
اصلاح خاک
Soil Amelioration
اصلاح کننده خاک
Soil Amendment
خاک توام
Soil Association
مته خاک شناسی، سوند خاک
Soil Auger
وزن مخصوص ظاهری خاک
Soil Bulk Density
خصوصیات خاک
Soil Characteristics
شیمی خاک
Soil Chemistry
طبقه بندی خاک
Soil Classification
کلوئید های خاک
Soil Colloids
رنگ خاک
Soil Color
تراكم خاك
Soil Compaction
خاک مرکب، کمپلکس خاک
Soil Complex
تراکم پذیری
Soil Compressibility
مواد اصلاحی خاک
Soil Conditioner
حفاظت خاک
Soil conservation
استحکام و ثبات خاک
Soil Consistency
همسان خاک، خاک یکنواخت
Soil Consociation
پوشش خاک
Soil Cover
خزش خاک
Soil Creep
ایجاد سله سطحی
Soil Crusting
پسرفت خاک، تخریب خاک
Soil Degradation
فرسایش پذیری خاک
Soil Erodibility
عامل فرسایش پذیری
Soil Erodibility Factor(K)
آزمایش فرسایش پذیری خاک
Soil Erodibility Test
فرسایش خاک
Soil Erosion
عصاره خاک
Soil Extract
حاصلخیزی خاک
Soil Fertility
ضد عفونی کردن خاک
Soil Fumigation
گاز خاک
Soil gas
تشکیل و تحول خاک
Soil Genesis
جغرافی خاک
Soil Geography
افق خاک
Soil Horizon
تفسیر خاک
Soil Interpretation
هدررفت خاک
Soil Loss
آزمایش هدررفت خاک
Soil Loss Test
فرسایش قابل تحمل
Soil Loss Tolerance
مدیریت خاک
Soil Management
نقشه خاک
Soil Map
واحد نمایش نقشه خاک
Soil Mapping Unit
مکانیک خاک
Soil Mechanics
مکانیک خاک و مهندسی
Soil Mechanics and Engineering
ریز شکل شناسی خاک
Soil Micromorphology
کانی شناسی خاک
Soil Mineralogy
رطوبت خاک
Soil Moisture
کمبود رطوبتی خاک
Soil moisture deficit
کشش رطوبتی خاک
Soil moisture tension
منولیت خاک (مقطع قایم خاک)
Soil Monolity
فیزیک خاک
Soil Physics
رگاب، تونلی شدن خاک
Soil Piping
تخلخل خاک
Soil Porosity
رطوبت اشباع خاک
Soil Priming
واکنش خاک
Soil Reaction
اشباع خاک
Soil Saturation
اندوده بستن، سله نرم
Soil Sealing
اجزای بافت خاک
Soil Separates
مجموعه خاک
Soil Series
تثبیت کننده خاک
Soil Stabilizer
ساختمان خاک
Soil Structure
گروه ساختمانی خاک
Soil Structure Class
درجه تشخیص ساختمان خاک
Soil Structure Grade
انواع ساختمان خاک
Soil Structure Types
زبری سطح خاک
Soil Surface Roughness
اندوده سطح خاک
Soil Surface Sealing
مطالعه خاک شناسی
Soil Survey
لایسیمتر، مخزن خاک
Soil Tank
بافت خاک
Soil Texture
دماسنج خاک
Soil thermometer
تیپ خاک
Soil Type
آب خاک
Soil water
مکش آب خاک
Soil water suction
سطح ایستابی خاک
Soil Water Table
خاکسره
Solifluction
سد نگهداری خاک
Soil-Saving Dam
در صد آب خاک
Soil-Water Percentage
مد خورشیدی
Solar atmospheric tide
ثابت خورشیدی
Solar constant
چرخه خورشیدی
Solar cycle
تابش خورشیدی
Solar radiation
باد خورشیدی
Solar wind
لوله توپر
Solid pipe
مته توپر (آب زیر زمینی)
Solid stem auger
انجماد
Solidification
موج تنها، موج منفرد
Solitary Wave
انقلاب
solstice
انقلابین
Solstices
حل شونده
Solute
انحلال
Solution
منافذ انحلالی
Solution Opening
اسباب اندازه گیری جو بالا
Sonde
سرعت صوت
Sonic velocity
جذب، جذب سطحی
Sorption
مرتب کردن، جور کردن
Sort
درجه بندی و یا منظم شدن
Sorting
میله عمق یاب
Sounding Rod
سیم عمق یاب
Sounding Wire
منشاء، مبدا، منبع
Source
کنترل منبع
Source control
جریان استوایی جنوب
South equatorial current
نوسان جنوبی
South oscillation (SO)
باد جنوب غربی
South wester
شاخص اندازه گیری نوسانات جنوبی
Southern oscillation index (SOI)
هواشناسی فضائی
Space meteorology
موج نوسانی مکانی
Spatial impulse wave
جریان گسسته با کاهش شدت جریان
Spatially varied flow with decreasing discharge
جریان گسسته با افزایش شدت جریان
Spatially varied flow with increasing discharge
ظرفیت ویژه
Specific capacity
آبدهی ویژه
Specific Discharge
انرژی ویژه
Specific energy
وزن مخصوص نسبی
Specific Gravity
گرمای ویژه
Specific heat
رطوبت ویژه
Specific humidity
تراز ویژه
Specific Level
نگهداشت ویژه
Specific retention
نگهداشت ویژه، گنجایش نگهداری
Specific Retention
آبدهی ویژه
Specific Yield
تحلیل عددی طیفی
Spectral numerical analysis
پیش بینی عددی طیفی
Spectral numerical prediction
تندی
Speed
نمونه اسپایک، نمونه دارای غلظت معین از یک ماده حل
Spiked sample
سرریز کردن
Spill
سرریز تخلیه، تخلیه کننده
Spillway
آبراهه سرریزی
Spillway Channel
سرریز
Spillway or Weir
جریان چرخشی
Spiral flow
نوار باران مارپیچی
Spiral rain band
دماغه
Spit
پاشمان
Splash
فرسایش پاشمانی
Splash Erosion
نمونه دو نیم شده
Split sample
اسپیلیت اسپون
split spoon
شکافنده جریان-جداکننده جریان
Splitter
مازاد اضافی، مواد لایروبی شده
Spoil
خاکریز کناره
Spoil Bank
سرعت خروجی
Spouting Velocity
اسپری، افشان
Spray
جریان پودرشده
Spray flow
پخش کننده، توزیع کننده
Spreader
تخته توزیع کننده
Spreader Board
چشمه، بهار
Spring
آب چشمه
Spring Water
آبپاش، آبیاری قطره ای
Sprinkler
چاله زنی
Spudding
آبکش
Spur Dike
تختان آبکش، تراس برجسته
Spur Terrace
توفان شدید
Squall
جبهه تندوز
Squall front
پایداری خط تندوز
Squall line stability
پایداری
Stability
آبراهه پایدار
Stabilized Channel
پایدار، پایا
Stable
توده هوای پایدار
Stable air mass
روش شیب پایدار
Stable slope method
رودخانه پایدار
Stable Stream
اشل
Staff Gage
اشل دستی
Staff gauge
اشل، تراز، طبقه، اشکوب
Stage
منحنی سنجه آب
Stage discharge relation
هیدروگراف تراز رودخانه
Stage hydrograph
میانگین تراز سطح آب
Stage Of River
منحنی بده-اشل، سنجه دبی-اشل
Stage-Discharge Relation
فشار دینامیکی
Stagnation Pressure
استالاکتیت
Stalactite
استالاگمیت
Stalagmite
انحراف معیار
Standard  deviation
جو استاندارد، اتمسفر معیار
Standard atmosphere
تاج استاندارد
Standard crest
خطای استاندارد، اشتباه معیار
Standard Error
سرعت حد استاندارد
Standard Fall Velocity
سطح همفشار معیار
Standard isobaric surface
تشک تبخیر استاندارد
Standard Pan
شاخص استاندارد بارش
Standardized precipitation index (SPI)
ابر ایستاده
Standing cloud
موج ایستا
Standing wave
شرایط شروع، شرایط آغازین
Starting conditions
دوره آغازین، مرحله آغازی
Startup period
عبارت گرا
Statement oriented
بار ایستا، بلندای استاتیکی
Static Head
فشار ایستا، فشار استاتیک
Static pressure
پایداری ایستا
Static stability
مدل آماری پویا
Statistical dynamical model (SDM)
استاتیک
Statics
منحنی سنجه ایستگاه
Station – Rating Curve
فشار ایستگاه
Station pressure
ساکن، ایستا
Stationary
جبهه ساکن
Stationary front
حالت ماندگار (مانا)
Stationary state
امواج ساکن
Stationary Wave
پیش بینی آماری
Statistical forecast
مدل آماری
Statistical model
جریان ماندگار، جریان دائمی
Steady Flow
وضعیت ماندگار، حالت پایا
Steady state
بخار آب
Steam
فلاش بخار
Steam flushing
بخار مه
Steam fog
شیب تند
Steep Slope
تندترین کاهش
Steepest descent
ثابت استفان-بولتزمن
Stefan Boltzmann constant
مانع جریان
Stem
ساقه اتصال، رابط ساحل
Stem Bank
ساق آب
Stem Flow
گام، مرحله، پله
Step
تابع واكنش پلكانی
Step Response Function
سرریز پلكانی
Stepped Fall Spillway(Cascade Spillway)
مراحل برنامه ریزی حفاظت خاک
Steps in Conservation Planning
حفاظ استیونسن
Stevenson screen
مانداب، آب راکد
Still Water
تراز آب ساکن
Still Water Level
حوضچه آرامش
Stilling Basin
چاهک آرامش، چاه اشل(در لیمنوگراف)
Stilling Well
روزنه
Stomata
پاره سنگ
Stone
تیرک های سد کننده
Stop Log
تخته مسدود کننده
Stop Plank
ذخیره، ظرفیت، آب انباشت
Storage
ظرفیت ذخیره
Storage capacity
ضریب ذخیره
Storage coefficient
منحنی انبارش
Storage Curve
نسبت انبارش
Storage Ratio
مخزن ذخیره
Storage Reservoir
توفان، رگبار، تفتان
Storm
آبراهه سیلابی
Storm – Water Channel
مرکز توفان
Storm Center
الگوی توزیع رگبار
Storm Distribution Pattern
جریان رگباری
Storm Flow
باران رگباری
Storm Rainfall
روان آب رگباری
Storm Runoff
رگبار زه، زه آب رگباری
Storm Seepage
پساب سیلابی
Storm Sewage
روان آب رگباری
Storm Water
سرریز ریزشی آزاد
Straight drop spillway
تنگه
Strait
ساحل دریا
Strand
استراتوکومولوس
Stratocumulus
استراتوپوز
stratopause
پوش سپهر، استراتوسفر
Stratosphere
لایه براق
Stratum
استراتوس
Stratus
سد چپری
Straw Check dam
آذرخش رگه ای
Streak lightning
رود ، نهر، رودخانه
Stream
کناره، ساحل رود
Stream – Bank
فرسایش بستر رود
Stream – Bed Erosion
موج جریان
Stream – Flow Wave
اندازه گیری آب رودخانه
Stream  gauging
بریدگی دیواره رودخانه
Stream Bank Cut
فرسایش کناره ای
Stream Bank Erosion
بستر رود
Stream Bed
کف کنی
Stream Degradation
محفظه رود، مجرای رود
Stream Enclosure
جریان رودخانه ای
Stream Flow
سنجش رودخانه ای
Stream Gaging
خط جریان
Stream Line
جریان خط جریانی، جریان آرام
Stream Line Flow
خطوط جریان
Stream lines
بار رودخانه
Stream Load
رژیم رودخانه
Stream Regime
نظام رودخانه
Stream System
تراس رودخانه
Stream Terrace
کشیدن و انتقال مواد به وسیله رود
Stream Traction
جریان زیر سطحی رودخانه
Stream Underflow
شیارک
Streamlet
شیب لایه ها
Strike
کرت، نوار زراعی
Strip
کشت نواری
Strip Cropping
برداشت خاک سطحی
Stripping
استروبسکوپ
Stroboscope
عدد استروهال
Strouhal number
مدل ساختاری
Structural model
اقدامات سازه ای
Structural Works
سازه
Structure
پوشش کلشی(گیاهی)
Stubble Mulch
خاک ورزی پوششی
Stubble Tillage
گودال کوچک
Suale
نیمه خشک
Sub Arid
خاک ریزی، خاک تحت الارضی
Sub Soil
آبیاری زیر زمینی
Subbing
منافذ بسیار ریز
Sub-capillary Openings
جریان زیر بحرانی
Subcritical Flow
ابر زیر جبهه ای
Subfrontal cloud
باد زیر زمینگرد
Sub-geostrophic wind
عنوان فرعی مقاله
Subhead
نیم مرطوب، زیر مرطوب
Sub-humid
آبیاری زیر زمینی
Sub-irrigation
تصعید، تبدیل آب از یخ به بخار، افرازش
Sublimation
پیچ و خم کوچک
Sub-meander
پرش هیدرولیکی مستغرق
Submerged hydraulic jump
سرریز غوطه ور
Submerged Measuring – Weir
روزنه مغروق
Submerged Orifice
پارشال فلوم مستغرق
Submerged Parshal flume
استغراق
Submergence
سطح فشار منفی
Subnormal Pressure
آب زیر ناحیه خاک همیشه یخ زده
Sub-permafrost Water
کم فشار زیرقطبی
Subpolar low
شاخه فرعی
Subsequent
فرونشینی
Subsidence (Land Subsidence)
وارونگی فرونشستی
Subsidence inversion
سرعت فرونشینی
Subsidence Velocity
جریان زیر سطحی
Subsoil Flow
زیر شکنی
Subsoiling
جانشینی، جایگذاری
Substitution
جریان زیر سطحی
Subsurface Flow
رواناب زیر پوسته ای
Subsurface runoff
روان آب زیر سطحی، جریان پوسته ای
Subsurface Runoff
اندوده عمقی
Subsurface Sealing
جریان رگباری زیر سطحی
Subsurface Storm Flow
سرعت زیر سطحی
Subsurface Velocity
آب زیر زمینی
Subsurface Water
شبدر زیر زمینی
Subterranean Clover
آب زیر سطحی
Subterranean Water
پرفشار برحاره ای
Subtropical high
منطقه جنب حاره
Subtropical region
منطقه جنب حاره
Subtropical zone
زیر حوزه
Sub-watershed
متوالی، مسلسل
Successive
آبشستگی مکشی
Suction Scour
سد، مانع
Sudd
تزریق ناگهانی، تزریق یکباره
Sudden injection
بازشدگی ناگهانی
Sudden expansion
گل و لای
Sullage
سوماترا
Sumatra
منحنی تجمعی دانه بندی خاک
Summation Curve of Soil Particle
انقلاب تابستانی
Summer solstice
چاهک
Sump
تششع خورشیدی
Sun-radiation
آفتاب
Sunshine
آفتاب نگار
Sunshine recorder
لکه خورشیدی
Sunspot
جریان فوق بحرانی
Super Critical Flow
آب بالای خاک همیشه یخ زده
Super Permafrost Water
ابر بسیار سرد
Supercoold cloud
آب بسیار سرد
Supercoold water
مه بسیار سرد
Supercooled fog
باران بسیار سرد
Supercooled rain
سرمایشی
Supercooling / Super-cooling
جریان فوق بحرانی
Supercritical flow
آهنگ کاهش ابر بی دررو
Superdiabatic lapse rate
باد زمینگرد
Supergeostrophic wind
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.