مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۶۰
کد مقاله
IND60
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی
نام انگلیسی
Failure Modes and Effects Analysis
تعداد صفحه به فارسی
۳۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۲
کلمات کلیدی به فارسی
مودهای خرابی, آنالیز حالات بالقوه خرابی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Failure Modes, Effects Analysis
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
R.R. Mohr
کشور

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 • سابقه مقدمه و قضیه مطرح شده
 • شما دارنده / به کار اندازه/ درخواست کننده/ طراح/ یا مسئول تجهیزاتی هستید که برای فعالیت یک سیستم/ فرآیند الزامی می باشد، سیستمی که ممکن است بصورت دستگاهی کوچک یا بزرگ و ساده یا پیچیده مد نظر باشد. چنین مولفه ای به عنوان را می توان برنامه ویژگیهای طراحی آتی و موردی که در حال حاضر در دست بهره برداری می باشد در نظر داشت.
 • نیاز
 • اطمینان به آنکه دلایل، تاثیرات و ریسک های بروز مشکل سیستمی یا خرابی های آن به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته باشد.
 • رویکرد:
 • اجرای یک FMEA یا  FMECA
  • FMEA + C = FMECA
  • C= ویژگی حیاتی = ریسک = شدت/ارزیابی احتمال
  • قیاس: PHL / PHA = FMEA / FMECA
در کاربرد تصادفی، FMEA همچنین به معنای “FMECA” خواهد بود- تمایز بین این دو چندان آشکار نیست.
 • سوالات FMEA کلاسیک (برای هر المان سیستمی):
 1. چگونه (یعنی به چه روشی) ممکن است چنین المان یا جزئی با خرابی روبرو شود (مودهای خرابی)؟
 2. چه چیزی برای سیستم و محیط آن رخ خواهد داد در صورتی که چنین جزئی در ارتباط با هر یک از روش های موجود برای آن با شکست روبرو گردد (تاثیرات خرابی یا شکست)؟
 • مبدا FMEA:
 • FMEA به عنوان ابزاری به شمار می آید که به وسیله مهندسی پایایی SAE حاصل آمده است. چنین موردی در ارتباط با مهندسی پایایی محسوب می شود. این مورد قابلیت تحلیل تاثیرات بالقوه که ممکن است به وسیله سیستم یا اجزای آن به وجود آید یا عدم بروز رفتارهای مرتبط را خواهد داشت.

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 

تعاریف
مودهای خرابی Failure یک نام بی مسما می باشد – برخی از منابع هم اکنون آن را تحت عنوان  FMEA یا نام دیگر می نامند – تحلیل خطر خرابی.
 • عیب:
 • عدم توانایی عملکرد در یک حالت مطلوب، یا عملکرد در یک حالت نامطلوب صرف نظر از عوامل.
 • خرابی:
 • یک نقصی که در ارتباط با پارگی یا شکستگی، فرسایش یا استهلاک دستگاه ها، عدم وجود جامعیت ساختاری یا غیره باشد.
 • FMEA خود را محدود به خرابی های صرف ننموده بلکه مواردی متشکل از نقص ها را نیز در نظر خواهد داشت.
 • مود خرابی:
 • حالتی که در آن یک خرابی ممکن است رخ دهد، یعنی روشی که در آن نقص های هر یک از اجزا بروز می نمایند.
 • تاثیرات خرابی:
 • پیامدهای یک مود خرابی در حالت اجرا، عملکرد، وضعیت سیستم/ فرآیند/ فعالیت/ محیط. نتیجه نامطلوب یک خرابی اجزای سیستمی در یک مود خاص. این تاثیر ممکن است از خرابی های نسبتاً بدون ضرر در ارتباط با عملکرد تسهیلات متعدد، از دست دادن ابزارهای اصلی، و صدمه دیدگی محیطی متغیر باشد. به طور مثال:
  • کلیه خرابی ها را می توان به عنوان نقص ها در نظر گرفت. در مقابل کلیه نقص ها را نمی توان خرابی تصور کرد. نقص ها ممکن است به واسطه مواردی پیش آیند که مستقیماً خرابی نمی باشند.
  • یک سیستم که بر مبنای ویژگی های ایمنی خاموش شده باشد و به صورت مناسبی واکنش داشته باشد ممکن است دارای نقایص خاصی نباشد (همانند مورد قطع شدگی دستگاه به واسطه افزایش دما).
  • یک دستگاه محافظتی که ممکن است بر مبنای هدف خاصی دارای عملکرد مشخصی باشد (همانند در زدگی فیوز) که این مورد جز موارد خرابی نخواهد بود.
  • ایمنی در خصوص موارد خرابی، دارای نقص:
 • کارکرد مناسب ممکن است از خصیصه های متناقضی نیز برخوردار باشد، اما به عنوان مورد تهدید یا وجود خطری به حساب نمی آید (همانند یک هشدار تشخیص دود در حالی که دود چندانی وجود ندارد).
 • ویژگی های خطرناک در ارتباط با موارد خرابی یا دارای نقص:
 • کارکرد مناسب ممکن است به طوری با مشکل یا نقص روبرو گردد که با نوعی خطر روبرو باشیم (همانند عدم هشدار سیستم تشخیص دهنده دود به هنگامی که همچنین دودی موجود باشد).

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 

کاربردها و استفاده های کاربردی FMEA
 1. مشخص سازی اجزاء/ عملیات واحد در داخل یک سیستمی که آن را مستعد خطر می سازد…
   – خرابی های نقطه تکی
 1. مشخص سازی تاثیرات خرابی:
فراوری
 1. تعریف سیستم با قابلیت تحلیل و حاصل آوردن ویژگی های خاص مربوط به نقشه ها، نمودارها، توصیفات، دیاگرام ها و لیست های اجزاء. دانستن آنکه دقیقاً چه چیزی را می بایست مورد تحلیل قرار داد. آیا مورد تحلیلی یک ناحیه، یک فعالیت یا یک ابزارآلات می باشد؟ – یا آنکه کلیه آنها یا بخشی از آنها می باشند؟ چه اهدافی را می بایست مدنظر قرار داد؟ کدام یک از فازهای هدف شامل شده اند؟
فرآیند: سه سوالی که می بایست آن را پرسید و پاسخ داد
 1. آیا خرابی سیستم منجر به بروز اتلاف غیر قابل تحمل یا نامطلوبی می شود؟ در صورتی که پاسخ خیر باشد، مستندسازی و به اتمام رسانی فرآیند تحلیل. در صورتی که پاسخ بله باشد به بخش (۱ الف) رجوع شود.
مفهوم خرابی سیستم
 • سیستم – ترکیبی از زیر سیستم هایی که کارکرد آنها به صورت یکپارچه می باشد تا قابلیت حاصل آوردن یک هدف/ تابع خاص (شامل مواد، ابزارها، پرسنل، تسهیلات، نرم افزار، تجهیزات) را داشته باشند.
 • زیر سیستم ترکیبی از ویژگی های مختلفی که عملکرد آنها به گونه ای یکپارچه شده است تا قابلیت حاصل آوردن یک فعالیت خاص ضروری برای حصول یک هدف را داشته باشد.
 • اسمبلی یا مونتاژ- ترکیبی از قطعات فرعی به یکدیگر
 • زیر اسمبلی ترکیبی از قطعات و بخش های فرعی به یکدیگر
 • جزء- ترکیبی از قطعات مختلف به یکدیگر
 • قطعه کاری- حداقل قلم ساخته شده که قابلیت کاهش آن وجود ندارد
 • رابط نقاط تعاملی مورد نیاز جهت تولید تاثیرات مطلوب و الزامی بین اجزای سیستمی (میانه جی های انرژی/ اطلاعات و انتقال آنها، حفظ جامعیت مکانیکی و غیره)

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 

مفهوم خرابی سیستم
خرابی سیستم از نقطه نظر کاربردی و جغرافیایی
 • کاربردی:
 • سیستم خنک کننده
 • سیستم نیروی محرکه
 • سیستم ترمز
 • سیستم کنترل یا فرمان
 • غیره
اجزای رابط مرتبط را نادیده نگیریم- همانند، در صورتی که یک تسمه موتور قابلیت تامین نیروی واترپمپ و سیستم فرمان ماشین را خواهد داشت، و اطمینان از شامل نمودن آن به عنوان یک یا جزء رابط مجزا.
 • ویژگی های جغرافیایی/ معماری:
 • جزء ماشین
 • بخش مسافر
 • داشبورد/ کنترل پانل
 • بخش عقبی
 • غیره
 

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 

اطلاعات دفترچه عادی FMEA
 1. اطلاعات کلی مدیریت
 2. شماره شناسایی (از سیستم خرابی)
 3. نام اقلام
 4. فازهای عملیاتی
 5. مود خرابی
 6. علت خرابی
 7. تأثیر خرابی
 8. اهداف
 9. ارزیابی ریسک (شدت / احتمال / ریسک)
 10. اقدامات مورد نیاز یا ملاحظات
 

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 

مودهای خرابی و آنالیز تأثیرات
مثال: سیستم پخت تحت فشار هلیم
اپراتور: سیستم پخت و بار، (۲) سیستم های درزبندی و بستن، (۳) نیروی اتصال، (۴) کنترل فشار، (۵) زمان پخت با توجه به فشار مشخص شده، (۶) مواد تهیه شده
توصیف سیستم:
 • سیستم پخت گرمایشی کویل الکتریکی
 • دمای کنترل ترموستات ـ بازشدن سوئیچ ۲۵۰° F
 • سیستم باز شدن دریچه ایمنی فنردار تحت فشار بیش از حد
 • گیج فشار به رنگ قرمز معرف فشار بیش از حد
 • دمای بالا / فشار بالا
پخت / غذای استریل ـ تردسازی و محافظت غذا در برابر مواد سمی و مسمومیت غذ
مودهای خرابی و آنالیز تأثیرات دفترچه
… مربوط به حیوانات
بالابر کیتی ـ خرابی سیستم
زیرسیستم، اسمبلی، زیر اسمبلی
سیستم بالابر (الف)، موتور (A-01)
سیم پیچی
یاتاقان داخلی
یاتاقان خارجی
روتور
استاتور
جرثقیل کیتی ـ FMEA
برآوردهایی جهت مقابله با خرابی های تک نقطه ای
 • اتخاذ ویژگی حشو یا افزونگی (کاربرد روش های غیرمشابه در ارتباط با خرابی های کلی)
 • اتخاذ یک تغییر طراحی اساسی
 • کاربرد سوئیچ ابزار به صورت کاملاً مطمئن و پایا
 • استفاده ای از تجهیزات مطمئن
 • انجام ویژگی های ممانعتی مکرر
 • حفظ / جایگزینی PF(MTBF)= 63%
 • کاهش یا حذف سرویس و ممیزها یا تنش های محیطی

مودهای خرابی و آنالیز حالات بالقوه خرابی

 

محدودیت های اصلی و سوء استفاده از  FMEA
 • به طور مکرر، خطاهای انسانی و محیط های متخاسم نادیده گرفته می شوند.
 • از آنجائیکه تکنیک قابلیت بررسی خطاهای فردی اجزای سیستمی را به صورت واحد دارد، تأثیرات ترکیبی خرابی های موجود مدنظر قرار نمی گیرند.
 • در صورتی که سیستم در شرایط کاملاً پیچیده باشد و در صورتی که تحلیل را در جهت سمت اسمبلی یا کمتر گسترش داد، چنین فرآیندی کاملا خسته کننده و زمان بر خواهد بود.
مزیت های FMEA
 • یافتن خرابی های تک نقطه ای بالقوه
 • ریسک دسترسی (FMECA) برای خرابی های تک جزئی و بالقوه در خصوص هر هدف مشخص شده، در داخل هر فاز هدف.
 • دانستن موارد ذیل به شما کمک خواهد نمود تا:
 • اقدام به بهینه سازی پایا نمایید تا قابلیت تکمیل هدف را داشته باشید.
 • راهنمای ارزیابی طراحی و ارتقاء .
 • راهنمای طراحی سیستم جهت “ایمنی مسایل ” یا نرمی خرابی های حاصله.
 • راهنمای طراحی سیستم جهت انجام عملیات موفق با استفاده از تجهیزات دارای پایایی “پایین”.
 • راهنمای انتخاب جز / تولید کننده
 • خطرات پر ریسکی در PHA را می توان به منظور مشخص نمودن سطوح هر یک از قطعات با استفاده از  FMEA مورد تحلیل قرار داد.
 • خطرات ایجاد شده به واسطه خرابی ها که در FMEA مشخص شده اند را می توان به PHA اضافه نمود، البته در صورتی که قبلاً مشخص و ثبت نشده باشند.
 • تحلیل درخت خرابی اجزای FMEA و دیگر تکنیک ها.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.