مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

شماره      
18
کد مقاله
TXT18
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دسته‌بندی و شناسایی اتصال نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی- از شبكه‌های عصبی مصنوعی
نام انگلیسی
Identification and Classification of Spliced Wool Combed Yarn Joints by Artificial Neural Networks
تعداد صفحه به فارسی
14
تعداد صفحه به انگلیسی
4
کلمات کلیدی به فارسی
اتصال نخ پیوند زده شده- نخ شانه شده پشمی- شناسایی نخ-درجه‌بندی اتصال(پیوند)- شكبه عصبی مصنوعی- خطای تشخیص- نورون(سلول عصبی) برنده
کلمات کلیدی به انگلیسی
spliced yarn joint- wool combed yarn- yarn identification- joint classification- artificial neural network- learning error- winner neuron
مرجع به فارسی
دانشگاه Bielsko-Biala – انجمن مهندسی نساجی و مواد پلیمری
مرجع به انگلیسی
University of Bielsko-Biala  Institute of Textile Engineering  and Polymer Materials
سال      
2005
کشور        
هند
دسته‌بندی و شناسایی اتصال نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی، از شبكه‌های عصبی مصنوعی
 بخش دوم: گزارش، شناسایی و دسته‌بندی نتایج مربوط به اتصال نخ‌های پیوندی بدون گره
چكیده
در بخش اول این مقاله شبكه عصبی مصنوعی (ANN) طراحی شده برای تشخیص و دسته‌بندی اتصال‌های پنوماتیكی نخ‌های پیوندی معرفی شد. در بخش دوم این مقاله میزان تاثیر و كارایی شبكه معرفی شده ANN در تشخیص و دسته‌بندی پیوندها بررسی می‌شود. مشخص شده است كه اغلب شبكه‌ها می‌توانند بدون هیچگونه اشتباهی اتصال بدون گره نخ پیوندی را در بانك اطلاعاتی تشخیص داده و كیفیت آنرا ارزیابی كنند. با استفاده از گزینه‌های هم ارز و تقدم ظاهر پیوند میزان تاثیربخشی این شكبه بدست می‌آید. شكبه‌های تركیبی دیگری نیز می‌توانند به صورت موفقیت‌آمیزی برای درجه‌بندی اتصال نخ‌های پیوندی و دیگر پیوندهایی كه در صنعت نساجی رخ می‌دهند، استفاده شوند.

كلمات كلیدی: اتصال نخ پیوند زده شده، نخ شانه شده پشمی، شناسایی نخ،‌ درجه‌بندی اتصال(پیوند)، شكبه عصبی مصنوعی، خطای تشخیص، نورون(سلول عصبی) برنده.

 

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

 

عملیات تجربی
نمونه‌های آزمایشی
جدول 1 خصوصیات نخ‌های ساده شانه شده پشمی كه توسط ماشین ریسندگی، رسیده شده‌اند را ارائه كرده است. ماشین ریسندگی مورد استفاده Fiomax 20000 ساخت شركت Suessen بود. برای پیوند زدن از پیوندزن پنوماتیكMesdan Jointair 4941 نصب شده بر روی ماشین بوبین پیچی ساخت شركت ساویو SAVIO استفاده شد.
ایجاد بانك اطلاعات مربوط به اتصال نخ‌های پیوند زده شده (بدون گره).
پیوند زدن Mesdan Jointair 4941 (دارای چهار نقطه تنظیم شرایط پیوندزنی می‌باشد:
  • زمان سیكل پیوندزنی tA ، (0، 1، 2، 3، 4، 5)‌ (بدون واحد).
  • طول انتهای آزاد نخ پیوند زده نشده در اتصال lB ،(0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) (بدون واحد).
  • حجم هوای مصرفی در سیكل پیوندزنیVc ، (تنظیم بدون درجه‌بندی) (لیتر/پیوند).
  • زمان باز كردن تاب دو انتهای نخ برای پیوندزنی tE ، (0، 1، 2، 3، 4، 5)‌  (بدون واحد).
تجزیه و تحلیل نتایج اولیه نشان می‌دهند كه مقادیر lB و Vc به دلیل اینكه امكان ارزیابی پیوندها به صورت موثری در حین پیوندزنی وجود دارد، می‌توانند ثابت فرض شوند. به عبارت دیگر برای تولید بانك اطلاعات مربوط به پیوندهای زده شده، 5*5 آزمایش با 25 گزینه مطابق با شكل 1 انجام شد. نتایج مربوط به محاسبات و میكروفوتوگرافی از نخ‌های پیوند زده شده در گزارش‌های دیگری نیز آورده شده است. در هر تنظیم دستگاه پیوندزن، 50 آزمایش تكراری انجام شد كه در كل تعداد پیوندها به 1250 رسید. برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین كیفیت پیوند و پارامترهای دستگاه پیوندزن، شرایط حین آزمایش ثابت نگه داشته می‌شود.

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

 

مثالهای از شناسایی و درجه‌بندی
در این بخش از مقاله، درجه‌بندی پیوندها انجام شد و تفسیر نتایج بدست آمده ارائه شده است. فرآیند رتبه‌بندی با كنترل اینكه آیا شبكه عصبی قادر به انجام وظایف خویش به درستی می‌باشد؟ انجام گرفت. برای بررسی كردن این موضوع به صورت تصادفی نمونه‌ای انتخاب شد (بعنوان مثال نمونه شماره 253) و آزمایش شد كه آیا شبكه عصبی قادر به یافتن و شناسایی آن می‌باشد یا خیر.
زمانی شبكه عصبی به درستی كار می‌كند كه میزان خطا در مقادیر خروجی به صفر میل می‌كند. بعد از دادن مقدار ورودی برای نمونه و هماهنگ با u1…u5 و بعد از آموزش و آزمایش فرآیند، شبكه قادر به شناسایی مناسب نمونه با خطای خروجی 000082/0 كه خیلی كمتر از خطای مورد پذیرش  است می‌باشد.

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

 

ارزیابی كیفیت پیوندها  از نظر استحكام و مقاومت
نتایج ارزیابی كیفی سه درجه‌ای پیوندها از نظر استحكام و ظاهر پیوند در جدول 2، 3، 4، خلاصه شده است. همچنین جدول حاوی تعدادی نورون‌های (winner) انتخاب شده توسط شبكه عصبی. پارامترهای فنی دستگاه پیوندزن كه برای تولید پیوندها تنظیم شده‌اند (علاوه بر تولید تصاویر میكروفوتوگراف)، می‌باشد. با توجه به میزان خطای خروجی، نمودار میله‌ای مربوط به اولین گروه 30 تایی فورون‌ها (عصب‌ها) در شكل 4 نشان داده شده است. برای خلاصه شدن مقاله، تنها مقادیر نورون‌های برنده (winner) مربوط به نمونه‌های تحلیل شده جدول‌بندی شده‌اند و در جدول شماره 5 ارائه شده‌اند.
از داده‌های جداول و نمودارها و مقادیر از پیش تعیین شده مرتبط با آنها مشخص است كه شبكه عصبی مصنوعی با كمترین میزان خطای تشخیص، شناسایی می‌شوند. طرح كلی شبكه عصبی حاوی این پارامترها در شكل 3 آورده شده است:
  • ضریب كارایی پیوند
  • ازدیاد طول تا حد پارگی نسبی اتصال نخ‌های پیوند زده شده
  • طول نخ پیوند زده شده
  • درهم روی الیاف
  • میزان پرز الیاف
 

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

 

خلاصه
در زمان تجزیه و تحلیل خطاها، باید متذكر شویم كه بهترین شناسایی و رتبه‌بندی اتصال نخ‌های پیوند زده شده با گزینه‌های معادل و تقدم ظاهر پیوند، حاصل می‌شود. با استفاده از گزینه تقدم‌بخشی استحكام اتصال‌ها، شناسایی دچار خطای جزئی می‌شود.
شبكه عصبی معرفی شده قابلیت شناسایی و رتبه‌بندی نخ‌های پیوندی بر پایه اعداد داده شده به شبكه، بعنوان بردار ورودی و ارتباط آنها به بردارهای خروجی براساس شرایط تنظیمی دستگاه پیوندزن، را دارا می‌باشد. هر چند كه مدل كیفی استاتیكی یا فیزیكی قادر به توسعه و پیشرفت نمی‌باشد.
در حین حل كردن مسائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی (ANN)، گاهی اوقات مسئله جعبه سیاه روی می‌دهد. این شكل زمانی روی می‌دهد كه اطلاعات كافی به مدل داده نشده باشد كه همین امر سبب می‌شود كه امكان هرگونه بهینه‌سازی از بین برود.

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

 

نتایج
شبكه عصبی مصنوعی مشابه با شبكه‌ای از نوع Adaline با استفاده از توابع خطی و درجه‌بندی خطاها از نوع حبابی، برای تشخیص و درجه‌بندی پیوندهای پنوماتیكی نخ‌های شانه شده پشمی طراحی شد. نتایج زیر بر پایه فعالیت‌های صورت گرفته فوق حاصل شده‌اند:
  • استفاده از شبكه عصبی مصنوعی ANN روش شناسایی و رتبه‌بندی پیوندها را ساده و راحت كرده است. برای استفاده از قابلیت‌ها و مزایای این شبكه لازم است كه بانك اطلاعات مربوط به اتصال‌ها (پیوندها) برای شناسایی و ارزیابی صورت ظاهری آنها، ایجاد شود.
  • شبكه ANN به صورت دقیقی در یك بانك اطلاعاتی،‌ پیوندها را شناسایی كرده و كیفیت آنها را سریعا ارزیابی می‌كند.
  • از تجزیه و تحلیل نمونه‌های انتخاب شده مشخص است كه كیفیت پیوندها بصورت مشخصی تغییر می‌كند. كیفیت ارزیابی وابسته به داشتن درجه‌بندی پارامترهای غیر قابل اندازه‌گیری فرآیند پیوندزنی همچون میزان درهم روی الیاف و میزان پرز (موئینگی)، همچنین میزان اولویت بخشی خواص ظاهری پیوند دارد. برای جلوگیری از ارزیابی حسی (احساسی) پارامترهای غیر قابل اندازه‌گیری، پردازش تصویر مربوط به اتصال‌ها به كار گرفته می‌شود. هرچند كه استفاده از روش فوق فراتر از چارچوب این تحقیق می‌باشد.
  • تغییر جزئی كدسازی می‌تواند كاربرد شبكه عصبی مصنوعی را به دیگر محصولات نساجی گسترش می‌دهد. بعنوان مثال این شبكه می‌تواند برای ارزیابی كیفیت پنبه بر پایه رنگ آن و یا مواد زائد درون آن (آشغال‌‌ها) ارزیابی و تخمین میزان پرز در منسوجات به كار گرفته شود.
با مشاهده رابطه بین پارامترهای فنی دستگاه پیوندزن و مشخصات نخ‌های پیوندزده شده، می‌توان شرایط بهینه‌ای برای دستگاه پیوندزن، برای داشتن نخ‌های با كیفیت از نظر استحكام و خواص ظاهری، تعیین كرد.

نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی شبكه‌های عصبی مصنوعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.