مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 68000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۸
کد مقاله
ACC28
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
عوامل تاثیر گذار بر هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط مالزی
نام انگلیسی
Factors influencing the alignment of  accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms
تعداد صفحه به فارسی
۶۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۰
کلمات کلیدی به فارسی
سیستم اطلاعات حسابداری، سیستم حسابداری مدیریت، هم ترازی، تناسب، تئوری پردازش اطلاعات سازمانی، کشورهای در حال توسعه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Accounting information system; management accounting system; alignment; fit; organizational information; processing theory; developing countries
مرجع به فارسی
ژورنال سیستمهای اطلاعات و مشاغل کوچک
کالج حسابداری، دانشگاه اوتارا، مالزی؛ کالج تجاری، دانشگاه لافبورو، انگلستان
مرجع به انگلیسی
Journal of Information Systems and Small Business
Faculty of Accountancy, University Utara Malaysia
Business School, Loughborough University
Leicestershire, United Kingdom
کشور
مالزی
عوامل تاثیر گذار بر هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط مالزی
چکیده
مفهوم هم ترازی یا تناسب بین تکنولوژی اطلاعات (IT) و استراتژی تجاری برای سالیان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته و هم ترازی استراتژیک بنظر در افزایش عملکرد شرکتها مهم می‌باشد. با این وجود، تلاش اندکی برای بررسی عوامل تاثیر گذار بر هم ترازی، مخصوصا در مضمون مرتبط با شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. این مسئله را می‌توان بعنوان یک فرآیند مهم مد نظر قرار داد، چرا که نتایج تحقیقات قبلی معرف آن می‌باشند که شرکتهای بسیاری در تلاش برای حاصل آوردن چنین مزیتی می‌باشند. بر این مبنا، مطالعه جاری، سعی دارد تا نسبت به مشخص نمودن سطوح مختلف هم ترازی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن اقدام نماید. علی‌الخصوص، نکته تمرکز مقاله کنونی بر هم ترازی بین ضروریات یا نیازمندیهای اطلاعات حسابداری (ملزومات AIS) و ظرفیت سیستمهای حسابداری (AIS) در خصوص تولید اطلاعات در محتوای خاص وابسته به شرکتهای کوچک و متوسط (ظرفیت SMEs) تولیدی مالزی استوار است. با استفاده از پرسشنامه ارسالی از طریق پست، داده‌های مربوط به ۲۱۴ شرکت در ارتباط با ۱۹ مورد اطلاعات حسابداری در زمینه ضروریات و ظرفیت آنها جمع‌آوری گردید. تناسب بین این دو مجموعه با استفاده از دیدگاه اعتدال مورد بررسی قرار گرفته و بر این مبنا شواهدی بدست آمد که هم ترازی AIS در برخی از شرکتها بالا می‌باشد. از تحلیل خوشه‌ای نیز برای یافتن دو مجموعه از گروه‌هایی که بنظر از قابلیت هم ترازی بیشتر و کمتری برخوردار بودند استفاده شد. این مطالعه سپس برخی از عواملی را مورد بررسی قرار داد که بطور احتمالی در ارتباط با کوچکی سطح شرکتی هم ترازی AIS بوده‌اند. یافته‌های این مطالعه در بر دارنده این نکته است که هم ترازی AIS در ارتباط با سطوح مختلف شرکتی بشرح ذیل می‌باشد: سطح بلوغ IT، سطح دانش حسابداری و IT مالک یا مدیران، استفاده از تخصص موسسات دولتی و شرکتهای حسابداری و وجود کارکنان IT داخلی.

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری، سیستم حسابداری مدیریت، هم ترازی، تناسب، تئوری پردازش اطلاعات سازمانی، کشورهای در حال توسعه

 

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 
۱- مقدمه
مطالعات بسیاری بر روی توسعه تناسب بین استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی اطلاعات (IT) تاکید داشته‌اند. با این حال، بسیاری از شرکتها در صدد دستیابی به هم ترازی می‌باشند، موردی که تاکنون با مطالعات اندکی مخصوصا در زمینه عوامل تاثیر گذار بر هم ترازی شرکتهای کوچک و متوسط روبرو بوده است. بررسیهای مقوله‌های مربوطه به سیستمهای حسابداری و اطلاعات معرف آن هستند که مطالعات بسیاری نسبت به بررسی هم ترازی بین عوامل احتمالی و طراحی سیستمهای اطلاعات حسابداری (AIS) و یا هم ترازی بین عوامل احتمالی و پیچیدگی IT مخصوصا در بین شرکتهای بزرگ اقدام نموده‌اند. چانگ و جونزلی (۱۹۹۲) این نکته را مورد بحث قرار دادند که تاثیرات ناشی از این عوامل را می‌توان از طریق میزان ضروریات اطلاعاتی یک شرکت مورد سنجش قرار داد و بر مبنای نظر بولون (۱۹۹۸) چنین مضمونی را می‌توان با مطالعه پیچیده‌تر سیستم پردازش اطلاعات شرکتها حاصل آورد. با این وجود، به استثنای ای‌آی‌لودی و رهی (۲۰۰۱)، مطالعاتی که بر روی هم ترازی بین ضروریات اطلاعاتی و قابلیت پردازش اطلاعات تمرکز دارند، مخصوصا در مضمون SMEها، بندرت دیده می‌شوند.
این مطالعه تلاش دارد تا با بررسی عواملی که بر روی هم ترازی AIS، در محتوای خاص مرتبط با SMEهای تولیدی مالزی، تاثیر می‌گذارند نسبت به پر نمودن شکاف بوجود آمده در این عرصه اقدام نماید. این هدف در ابتدا از طریق خوشه‌بندی SMEها دنبال می‌شود و این امر را مد نظر دارد که آیا هیچگونه هم ترازی و انطباقی بین ضروریات اطلاعات حسابداری (که شاخص آن نیازهای مرتبط با AIS است) و قابلیت پردازش سیستم اطلاعات حسابداری (که شاخص آن قابلیت AIS است) وجود دارد یا خیر. پس از آن گروههای هم تراز در برابر عوامل بالقوه تاثیر گذار مورد بررسی قرار گرفته تا ارتباط آنها با هم‌ترازی AIS مشخص شود. تمرکز مطالعه جاری بر روی هم ترازی AIS می‌باشد (که در بر دارنده هر دو مورد از ویژگیهای مالی و مدیریتی اطلاعات حسابداری است)، دلیل چنین تمرکزی آن است که AIS یکی از مولفه‌های مهم سیستمهای اطلاعات مدرن در چارچوب SMEها بشمار می‌آید. هدف دیگر این مطالعه تشریحی مشخص نمودن نواحی مفید و سودمند در باب تحقیقات آتی در زمینه حسابداری و سیستمهای اطلاعات می‌باشد.
بخش بعدی، مقاله‌های موجود در زمینه AIS و توسعه سیستم اطلاعات در بنگاههای کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مبحث نشان می‌دهد که یافته‌های ضد و نقیصی در خصوص طراحی AIS در SMEها وجود داشته و همچنین موارد نامبهمی نیز در مورد استفاده استراتژیک از IT در بین بنگاهها و موسسات کوچک و متوسط دیده می‌شوند که خود توجیه کننده بررسیهای بیشتر در زمینه تناسب ضروریات AIS با ظرفیت آن می‌باشد. بخش بعد تشریح کننده توسعه مدل تحقیقاتی است و شامل شش فرضیه در زمینه شش متغیری است که بعنوان موارد مرتبط با هم ترازی شناخته شده‌اند، همچنین در این بخش روش انتخابی برای سنجش هم‌ترازی تشریح خواهد شد. در بخش بعدی، جزئیات نمونه استفاده شده ارائه می‌گردد. سپس تحلیل خوشه‌ای به منظور تعیین دو گروه هم تراز بکار برده می‌شود: گروهی که دارای هم ترازی AIS می‌باشد و گروهی که از این خصیصه برخوردار نیست. این دو گروه برای آزمایش فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بخش بعد، نتایج مورد بررسی قرار گرفته و تلویحات تئوریکی و عملی تشریح شده و محدودیتهای مطالعه مشخص می‌شود.

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 

۲- بررسی مقاله
مفهوم هم ترازی که در این مطالعه بکار گرفته شده است بر مبنای تئوری پردازش اطلاعات (IP) گالبریس (۱۹۷۳) توسعه یافته است. این تئوری، که یکی از چندین موردی می‌باشد که می‌توان آن را بعنوان تئوری احتمال دسته‌بندی نمود، در بر دارنده این مضمون می‌باشد که ظرفیت پردازش اطلاعات (IP) یک سازمان، در صورتی که خواسته باشیم که این ظرفیت دارای تاثیر مهمی بر روی عملکرد باشد، می‌بایست منطبق با ملزومات یا ضروریات اطلاعاتی آن سازمان باشد. این فرضیه در نظر می‌گیرد که یک سازمان «بعنوان یک سیستم پیچیده‌ای بشمار می‌آید که مشکل عمده آن که مرتبط با محیط آن است همانا تحصیل و بهره‌برداری از اطلاعات خواهد بود» ـ هر چه میزان عدم قطعیت بیشتر باشد، میزان اطلاعاتی که باید به منظور حاصل آوردن سطح مشخصی از عملکرد آن را مورد پردازش قرار داد نیز بیشتر خواهد بود. بر این مبنا، سازمان‌ها از طریق افزایش یا کاهش قابلیت پردازش اطلاعات (IP) خود به تقاضای فزاینده اطلاعاتی پاسخ می‌گویند. با وجود آنکه تئوری IP در ابتدا برای شرکتهای بزرگ و پیچیده طراحی شد، مطالعات متعددی بطور موفقیت‌آمیزی چنین مفهومی از تناسب را در محتوای مرتبط با شرکتهای کوچکتر بکار گرفتند. این مطالعه از تئوری IP جهت بررسی تناسب یا هم ترازی بین ضروریات AIS و ظرفیت AIS استفاده می‌نماید و سعی دارد تا نسبت به مشخص نمودن عواملی که ممکن است در ارتباط با سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط، از نکته نظر هم ترازی AIS، هستند اقدام کند. این دیدگاه همچنین سازگار با پیشنهاد مطرح شده بوسیله ون دی ون و درازین (۱۹۸۵) می‌باشد که بر مبنای آن نتیجه سازمانی بواسطه تناسب بین دو یا چند عامل بوجود می‌آید. پاراگراف‌های ذیل نسبت به تشریح مقاله‌های وابسته به AIS و توسعه سیستم اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط اقدام خواهند نمود.

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 

۳- مدل تحقیقاتی و توسعه فرضیه
شکل ۱ معرف مدل تحقیقاتی می‌باشد، جاییکه شش متغیر ذیل بنظر مرتبط با هم ترازی AIS هستند: پیچیدگی IT، دانش مالک / مدیر، تعهد مالک / مدیر، تخصص خارجی، تخصص داخلی و اندازه شرکت. متغیر وابسته بعنوان هم ترازی AIS خواهد بود که بصورت تناسب بین ضروریات یا نیازهای AIS و ظرفیت AIS مشخص می‌شود. فرضیه‌های این مدل و توجیه هر رویه سنجشی برای هر متغیر در مبحث ذیل ارائه شده است.
بر حسب نظر هابر (۱۹۹۰)، «… استفاده از IT پیشرفته منجر به اطلاعات بازیافتی یا فراخوانده شده بیشتر با خصیصه‌هایی چون قابلیت دسترسی و سرعت بیشتر می‌شود، که شامل اطلاعات خارجی، اطلاعات داخلی و اطلاعات مواجه شده قبلی می‌باشد و بنابر این منجر به قابلیت دسترسی بیشتر به اطلاعات می‌شود». شرکتهایی که دارای منابع گسترده‌ای می‌باشند ممکن است از یک مزیت رقابتی از طریق پیاده سازی IT به منظور پشتیبانی و یا تقویت تجارت خود برخوردار باشند. چن و همکاران (۱۹۹۷) و هاسین و همکاران (۲۰۰۲) دریافتند که یک سطح متناسب از پیچیدگی IT در ارتباط با قابلیت هم تراز نمودن استراتژی IT و استراتژی تجاری خواهد بود. بر این مبنا، این مورد قابل انتظار خواهد بود که شرکتهایی که با IT پیچیده بیشتری روبرو باشند از درجه بالاتری از هم ترازی AIS نیز برخوردار خواهند بود (فرضیه ۱).
 
۱-۳٫ هم ترازی AIS
مفهوم هم ترازی یا تناسب در این مقاله مورد بحث قرار رفته است و تعدادی از دیدگاههای مرتبط برای عملیاتی سازی چنین مفهومی توسعه یافته است. ونکاترامان (۱۹۸۹) شش دیدگاه مختلف را ارائه داده است که از آنها می‌توان تناسب را تعریف و مورد مطالعه قرار داد. دیدگاه‌های مختلف نیازمند مدلهای ریاضی متفاوتی می‌باشند و همچنین دارای تلویحات تئوریکی مختلفی نیز هستند. دیدگاه‌های اعتدال و انطباق بوسیله تعدادی از محققین در مباحث مرتبط با حسابداری و سیستم اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دیدگاه‌های دیگر همچنان در فاز تشریحی خود بسر می‌برند و بنابر این نیاز به توسعه بیشتر خواهند داشت. مطالعه جاری نسبت به مدلسازی تناسب با استفاده از دیدگاه اعتدال اقدام نموده است و علت آن نیز وزن شواهدی است که در زمینه چنین دیدگاهی وجود داشته است.  دیدگاه اعتدال در نظر می‌گیرد که وجود حالت هم ترازی بازتاب دهنده همگرایی و اشتراک مساعی می‌باشد. بنابر این، هم ترازی بعنوان تعامل بین دو مورد تحت برآورد بشمار می‌آید که در این حالت ضروریات AIS و ظرفیت متعلق بدان می‌باشد. بطور مثال، ظرفیت AIS دارای تاثیر مختلفی بر روی مقدار بالای ضروریات یا نیازهای AIS، در مقایسه با مقدار اندک آن، می‌باشد. هر چه مقدار ظرفیت AIS بیشتر باشد، تاثیر ضروریات AIS بر روی عملکرد نیز بیشتر خواهد بود.
۲-۳٫ پیچیدگی IT
در محتوای مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط، پیچیدگی IT را می‌توان بعنوان یک متغییر چند بعدی در نظر گرفت، جاییکه محققین مختلف چنین آیتمی را بصورت متفاوت مدنظر قرار می‌دهند. ریموند و پیر (۱۹۹۲) نسبت به توسعه پیچیده‌ترین برآورد در زمینه مضمون پیچیدگی IT اقدام نمودند، که دربردارنده کلیه ویژگی‌های مرتبط با پیچیدگی فنی، اطلاعاتی، عملکردی و مدیریتی می‌باشد. آنها پیچیدگی IT را بدین صورت تعریف نمودند: «… ساختاری که به طبیعت، پیچیدگی و وابستگی‌های متقابل کاربرد IT و مدیریت در یک سازمان اشاره دارد». پیچیدگی فنی بازتاب دهنده تعدادی از مقوله‌های متنوع استفاده شده IT می‌باشد، در حالی که پیچیدگی اطلاعاتی از طریق ذات مباحث کاربردی تعریف می‌شود. پیچیدگی عملکردی نیز به ویژگی‌های ساختاری عملکرد سیستم‌های اطلاعات و فرایند پیاده‌سازی اشاره داشته و در نهایت پیچیدگی مدیریتی به مکانیزم‌های بکار گرفته شده در زمینه برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی برنامه‌های کاربردی حال و آینده اشاره دارد. این مطالعه تنها دو بعد پیچیدگی IT (پیچیدگی فنی و اطلاعاتی) را جهت مشخص نمودن پیچیدگی‌های مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌دهد. پیچیدگی عملکردی و مدیریتی از ارتباط کمتری برخوردار بوده چرا که اغلب شرکتهای کوچک و متوسط دارای توابع IT مجزا نبوده و بنابراین از برنامه‌ریزی و کنترل IT قابل توجهی برخوردار نیستند. علاوه بر این، هاسین و همکاران (۲۰۰۲) تاثیر سه بعد پیچیدگی IT بر روی هم ترازی آن را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه ارتباط قابل توجهی را بین هم ترازی IT و پیچیدگی فنی در نظر گرفته است اما چنین ارتباطی را برای پیچیدگی عملکردی و مدیریتی متصور نشده است.
۳-۳٫ مالک / مدیر IT و دانش حسابداری
این مطالعه نسبت به بررسی دانش IT مالک/ مدیر، با استفاده از لیستی از ۷ برنامه کاربردی که بطور معمول در شرکتهای کوچک و متوسط یافت می‌شود، اقدام می‌ورزد. با استفاده از مقیاس ۵ امتیازی (۱ = بدون دانش، ۵ = دانش گسترده)، از پاسخ دهندگان درخواست شد نسبت به مشخص نمودن میزانی که بر اساس آن با برنامه‌های چون پردازش کلمه، صفحه گسترده، بانک اطلاعات، حسابداری، ایمیل، اینترنت و برنامه‌های کاربردی مدیریت تولید مبتنی بر رایانه آشنا هستند اقدام نمایند. با استفاده از مقیاس مشابه، از پاسخ دهندگان درخواست شد تا سطح دانش خود در ارتباط با تکنیک‌های حسابداری مالی و مدیریتی را تعیین کنند.
۴-۳٫ تعهد مالک / مدیر
تعهد مالک / مدیر بر مبنای میزان مشارکت آنها در پروژه‌های IT مورد سنجش قرار گرفت. مطالعه جاری از یک مضمون مشابه، که به وسیله هاسین و همکاران استفاده شده بود، جهت برآورد مشارکت مالک/ مدیر در روال پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بهره گرفته است. چنین روالی در ابتدا بوسیله جارونپا و ایوز (۱۹۹۱) توسعه یافته و بوسیله هاسین و همکاران (۲۰۰۲) در مبحث مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط مورد تست و بررسی قرارگرفته بود. با استفاده مقیاس ۵ امتیازی (۱= عدم مشارکت، ۵ = مشارکت بالا)، از پاسخ دهندگان درخواست شد تا سطح مشارکت خود در ۵ مضنون ذیل را مشخص نمایند: تعریف نیازها (ضروریات اطلاعات)، انتخاب سخت‌افزار و نرم‌افزار، پیاده‌سازی سیستم‌ها، حفظ و نگهداری سیستم‌ها و حل مشکلات و در نهایت برنامه‌ریزی برای پیاده سازی آتی IT.
۵-۳٫ منابع مشورتی (متخصصین داخلی و خارجی)
چهار منبع اصلی متخصصین خارجی یا بیرون از سازمان که از چنین مبحثی مشخص گردیده است در پرسشنامه گنجانده شد: مشاورین، فروشندگان، موسسه‌های دولتی و شرکتهای حسابداری. این پرسشنامه از پاسخ دهندگان درخواست نمود تا منابع مشورتی بکار گرفته شده بوسیله شرکتهای خود را مشخص نمایند. علاوه بر متخصصین خارجی، این پرسشنامه از پاسخ دهندگان درخواست نمود تا مشخص نمایند که آیا آنها نسبت به استخدام کادر حسابداری و IT بصورت تمام وقت اقدام نموده‌اند یا خیر.

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 

۴- روش تحقیقات
نکته تمرکز این مطالعه بر روی هم ترازی AIS در شرکتهای کوچک و متوسط استوار می‌باشد. این امر بعدا محدود به شرکتهای تولیدی می‌شود، چرا که بخش تولیدی قابلیت فراهم آوردن محدوده‌ای از سطوح پیچیده IT را خواهند داشت. سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط مالزی (SMIDEC) نسبت به تعریف SMEها در بخشهای تولیدی، بخشهای خدمات وابسته به تولید و بخشهای صنعتی وابسته به کشاورزی بعنوان شرکتهایی اقدام نموده است که دارای کارکنان تمام وقتی می‌باشند که تعداد آنها بیش از ۱۵۰ نفر نخواهد شد و یا آنکه میزان گردش معاملاتی فروش سالیانه آنها بیش از RM25 میلیون نمی‌باشد. با این وجود، شرکتهای کوچک و متوسط در این مطالعه بعنوان هر یک از واحدهایی تعریف می‌شوند که دارای ۲۰ الی ۱۵۰ کارمند هستند. تعداد کارمندان بر مبنای تعاریف بین‌المللی مشخص می‌گردد، چرا که در برخی از فرهنگ‌ها شرکتهای کوچک تمایلی به افشای جزئیات دقیق مسائل مالی خود ندارند. شرکتهای بسیار کوچک (با کمتر از ۲۰ کارمند) نیز از این مطالعه مستثنی شده‌اند تا آنکه احتمال نمونه‌برداری شرکتهای کامپیوتریزه شده و شرکتهایی که تا اندازه‌ای نسبت به پذیرش اطلاعات حسابداری استراتژیک اقدام نموده‌اند افزایش یابد.

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 

۵- نتایج
هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی هم ترازی AIS می‌باشد. برای حاصل آوردن این هدف، در بخش بعدی هم ترازی و انطباق بین ضروریات و ظرفیت AIS با استفاده از دیدگاه اعتدال مشخص خواهد شد. سپس، به بهره‌گیری از تحلیل خوشه‌ای، شرکتها برحسب رتبه هم ترازی AIS گروه‌بندی می‌شوند. در نهایت، شش عامل تاثیرگذار در محتوای گروه‌های هم تراز مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند تا آنکه فرضیه ارائه شده در بخش ۳ تست گردد.
 ۱-۵٫ هم ترازی AIS
دیدگاه اعتدال جهت سنجش تناسب در ابتدا به منظور بررسی و برآورد هم ترازی بین ضروریات و ظرفیت AIS مورد استفاده قرار گرفت. برای هر شرکت و هر ویژگی اطلاعاتی، هم ترازی AIS از طریق ضرب نرخ ضروریت AIS یک مقوله با نرخ ظرفیت مترادف با آن اندازه‌گیری شد. در این حالت، یک نرخ بالا برای ضروریات AIS و همچنین یک نرخ بالا برای ظرفیت AIS مترادف با آن باعث بوجود آمدن امتیاز هم ترازی بالا خواهد شد. از طرف دیگر، در صورتی که این نرخ‌ها هر دو پایین باشند باعث بوجود آمدن امتیاز هم ترازی پایین می‌شوند. از آنجاییکه هر مضمون با استفاده از مقیاس ۵ امتیازی مورد سنجش قرار می‌گیرد، نتیجه واحد این ضرب‌ها در محدوده نمراتی از ۱ تا ۱۲۵ قرار خواهند گرفت. میانگین هم ترازی AIS برای هر ویژگی اطلاعاتی جهت نمونه کلی در جدول ۱ ارائه شده است که بصورت سورت نزولی می‌باشد. این نتایج معرف آن است که ویژگی‌های اطلاعاتی با نمرات هم ترازی بالا عبارتند از: تناوب گزارش‌گیری، خلاصه گزارشات ـ سازمان، خلاصه گزارشات ـ‌ بخش‌ها، سرعت گزارش‌گیری و گزارشات زمانی. ویژگی‌های اطلاعاتی نمرات دارای هم ترازی پایین نیز عبارتند از: اطلاعات خارجی، تحلیل شرط و جزا، اطلاعات غیر اقتصادی و تعامل زیر ـ واحد یا واحد فرعی.
۲-۵٫ تحلیل خوشه‌ای
به منظور تست فرضیه‌های ما، لازم می‌بود تا مشخص شود که آیا گروهی از شرکتها با تفاوتهای آشکار در درجات هم ترازی آنها وجود دارند یا خیر. تکنیک تحلیل خوشه‌ای غالبا جهت تولید خوشه‌ها یا گروه‌های دارای هویتهای کاملا مشابه بر مبنای برخی از متغیرهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، از تحلیل خوشه‌ای به منظور مشخص ساختن گروه‌های مشابه در ۱۹ مورد از برآوردهای هم ترازی AIS با استفاده از دیدگاه اعتدال بهره گرفته شد. این تکنیک مزیت مشخص نمودن شباهتها بدون تحمیل یک مدل خاص را دارا می‌باشد. علی‌الخصوص، از آنجاییکه این تکنیک جمعیت را بصورت گروههایی تقسیم می‌کند، روال مقایسه و کنتراست تاثیر دیدگاه اعتدال نسبتا آسانتر خواهد بود. موارد و مسایل مرتبط با سنجش نیز اعمال رویه آنالیز بر مبنای نوع شرکتها بجای استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون را ترغیب می‌‌نمایند. مهم‌تر آنکه، برآوردهای متعددی بصورت دو بخشی یا دسته‌بندی می‌باشند. علاوه بر این، بنظر چنین امری امکان پذیر می‌باشد تا برخی از متغیرهای وابسته به نسبت از ارتباطات غیر خطی با هم ترازی برخوردار باشند. بنابر این، با استفاده از تحلیل خوشه‌ای فرصت بیشتری برای شناسایی برخی از ارتباطات وجود خواهد داشت.
۳-۵٫ آزمایش فرضیه متغیرهای تاثیر گذار بر هم ترازی AIS
با مشخص نمودن آشکار دو گروه از شرکتها با سطوح مختلف هم ترازی AIS، امکان تست متغیرهایی که در بخش ۳ معرفی شدند و ارتباط آنها با هم ترازی AIS مهیا خواهد شد: پیچیدگی IT، دانش مالک / مدیر، تعهد مالک / مدیر، تخصصی خارجی، تخصص داخلی و اندازه شرکت. برای تست این فرضیه‌ها، گروههای هم تراز و غیر هم تراز شرکتها برای هر متغیر مورد مقایسه قرار گرفتند.
 
 
۱-۳-۵٫ پیچیدگی IT و هم ترازی AIS
همانگونه که در بخش ۲-۳ تشریح شد، مطالعه جاری مباحث مربوط به پیچیدگی فنی و پیچیدگی اطلاعاتی را از مقاله «چهار بعد از پیچیدگی IT» ریموند و پیر (۱۹۹۲) جهت برآورد میزان پیچیدگی IT برای شرکتهای نمونه گرفته است. هر یک از ابعاد فوق‌الذکر بطور مجزا در ذیل تشریح می‌شوند.
۲-۳-۵٫ دانش مدیر/ مالک و هم ترازی AIS
قابل توجه می‌باشد تا از نتایج جدول ۵ دریابیم که مدیران/ مالکان در شرکتهای کوچک و متوسط نمونه عقیده دارند آنها از دانش خوبی در زمینه ایمیل و اینترنت برخوردارند. در حقیقت، دانش آنها در خصوص ایمیل و اینترنت نسبت به برنامه‌های دیگر IT بیشتر است. یک آزمون – t مستقل نمونه جهت بررسی ارتباط بین گروه‌های هم تراز و متغیرهای دانش انجام شد. نتایج نشان دهنده آن هستند که تنها دانش مدیر/ مالک در زمینه نرم‌افزارهای پیچیده‌تری نظیر برنامه‌های حسابداری و مدیریت تولید بوسیله کامپیوتر بیشتر در مباحث هم ترازی AIS خواهد بود. برنامه‌های دیگر بین دو گروه مربوطه چندان تفاوتی نخواهند داشت. یکی از دلایل احتمالی آن است که اغلب مشاغل، شامل شرکتهای کوچک و متوسط، انتظار دارند از دانش قابل توجهی در برنامه‌های کاربردی معمولی نظیر پردازش کلمه و صفحات گسترده برخوردار باشند. استفاده از ایمیل و اینترنت نیز یکی از الزامات افزایش یافته مشاغل برای کلیه انواع و اندازه‌های شرکتها شامل شرکتهای کوچک و متوسط بشمار می‌آید.
۳-۳-۵٫ تعهد مدیر/ مالک و هم ترازی AIS
نتایج جدول ۶ نشان دهنده آن است سطح مشارکت مدیران/ مالکین در پیاده‌سازی سیستم اطلاعات در هر دو گروه هم تراز نسبتا بیشتر است. با این وجود، نتایج آزمون – t با نمونه‌های مستقل معرف پشتیبانی بسیار اندکی برای ارتباط بین هم ترازی AIS و مشارکت مالک/ مدیر می‌باشد. دو گروه هم تراز تنها در یکی از ۵ مراحل مرتبط با یکدیگر تفاوت عمده دارند، که مرحله «حل مشکلات» می‌باشد. با آنکه نتایج از یافته‌های مطالعات قبلی پشتیبانی نمی‌کنند، سطح نسبتا بالای مشارکت مدیران/ مالکان در هر دو گروه معرف بلوغ IT در بین شرکتها می‌باشد.
۴-۳-۵٫ تخصص خارجی و هم ترازی AIS
در زمینه تخصص خارجی، از هر یک از پاسخ دهندگان درخواست شد که آیا شرکت آنها در جستجوی دریافت مشاوره از منابع متخصص بیرون از سازمان، نظیر مشاورین، متخصصین فروش، موسسات دولتی و شرکتهای حسابداری، می‌باشند یا خیر. یک تست کای دو ساده بر این مبنا در زمینه تکرار دفعات پاسخهای بلی و خیر برای این سوالات انجام گردید. نتایج در جدول ۷ معرف آن هستند که دو گروه هم تراز تنها در استفاده از متخصصین ارائه شده بوسیله موسسات دولتی و شرکتهای حسابداری با یکدیگر تفاوت عمده دارند. درصد شرکتها در گروه هم تراز که در جستجوی دریافت مشاوره از موسسات دولتی مرتبط و شرکتهای حسابداری می‌باشند بیش از گروه غیر هم تراز مشخص شد. با آنکه این یافته‌ها از عقاید شایع در این زمینه و موارد بررسی شده قبلی فاصله می‌گیرند، بر روی بلوغ IT در بین مالکین/ صاحبان شرکتهای کوچک و متوسط بواسطه انتخاب مشاورین با هزینه‌های کمتر، موثرتر و مورد اعتمادتر برای پروژه‌های IT تاکید شده است.
۵-۳-۵٫ متخصصین داخلی و هم ترازی AIS
برای متخصصین داخلی، از هر پاسخ دهنده درخواست شد که آیا شرکت آنها نسبت به استخدام کادر حسابداری تمام وقت یا پرسنل سیستم‌های اطلاعاتی تمام وقت اقدام نموده است یا خیر. نتایج در جدول ۸ معرف درصد شرکتهایی می‌باشند که اقدام به استخدام کادر حسابداری نموده‌اند و این درصد بسیار بیشتر از شرکتهایی است که کادر IT را به استخدام درآورده‌اند. پس از آن یک آزمون ساده کای دو بر مبنای میزان تکرار پاسخ‌های بلی یا خیر انجام شد تا اینکه تفاوت بین گروه‌های شرکتها مشخص شود. نتایج معرف آن هستند که دو گروه هم تراز تنها بر حسب موجود بودن کادر IT با یکدیگر متفاوت می‌باشند. درصد شرکتهای گزارش شده با کادر IT برای گروه هم تراز (۳۱%) بیشتر از گروه غیر هم تراز (۱۸%) بوده است. این یافته مشخص کننده آن است که شرکتهایی که نسبت به استخدام کادر IT اقدام می‌کنند از هم ترازی بیشتری در مقایسه با شرکتهایی برخوردار می‌باشند که از متخصصین داخلی مربوطه بی‌بهره هستند.
۶-۳-۶٫ اندازه شرکتی و هم ترازیAIS
در پی تعریف معمول بکار رفته شده در خصوص شرکتهای کوچک و متوسط، این مطالعه از تعداد کارکنان بعنوان یک برآورد جایگزین اندازه شرکتی استفاده نموده است. بر این مبنا یک آزمون ـ t نمونه مستقل انجام شد تا آنکه تاثیر اندازه شرکتی بر روی این هم ترازی AIS مشخص شود. بطور قابل توجه، با آنکه نتیجه معرف تفاوت محرز () بین میانگین مستخدمین این دو گروه می‌باشد، میانگین تعداد مستخدمین برای گروه هم تراز (۶۴) کمتر از میانگین تعداد مستخدمین برای گروه غیر هم تراز (۷۹) می‌باشد. با این وجود، این یافته غیر قابل انتظار سازگار با مطالعه موریکاوا (۲۰۰۴) می‌باشد که دریافت که ارتباط بین IT و عملکرد شرکتی بطور مثبت تنها برای شرکتهای کوچک و نه برای شرکتهای متوسط با اهمیت می‌باشد.

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 

۶- مباحث
این مقاله هم ترازی بین ضروریات و ظرفیت AIS و عواملی که بر روی هم ترازی اثر می‌گذارند را مورد بررسی قرار داده است. نتایج دیدگاه اعتدال جهت برآورد تناسب معرف درجات مختلف هم ترازی و وجود ۱۹ ویژگی اطلاعات حسابداری می‌باشد. با استفاده از تحلیل خوشه‌ای، دو گروه هم تراز AIS که از تمایز قابل توجهی برخوردار بوده‌اند مشخص شده که تحت عنوان هم تراز و غیر هم تراز برچسب زده شده‌اند. این نتایج موکد آن است که برخی از تولید کنندگان شرکتهای کوچک و متوسط مالزی هم ترازی بین ضروریات و ظرفیت AIS را به دست آورده‌اند، در حالی که بقیه در این کار موفق نبوده‌اند. در نهایت، دو گروه هم تراز در مقابل شش عامل تاثیرگذار بالقوه مورد آزمایش قرار گرفتند: پیچیدگی IT، دانش مدیر/ مالک،‌ تعهد مدیر/ مالک، تخصص خارجی، تخصص داخلی و اندازه شرکت.
۱-۶٫ تلویحاتی در زمینه تئوری
مباحث زیادی در خصوص بهترین روش جهت برآورد هم ترازی انجام شده است و مخصوصا در زمینه هم ترازی یا تناسب استراتژی تجاری با استراتژی IT مقوله‌های متعددی انتشار یافته است. بر این مبنا  ونکاترامن (۱۹۸۹) مفهوم تناسب را تشریح نمودند که بخشی از مبحث مربوطه در این زمینه می‌باشد که کدام یک از دیدگاه‌ها برای انواع خاص هم ترازی یا تناسب مناسب می‌باشند. برگرون و همکاران (۲۰۰۱) تاکید دارند که برآورد متناسب در خصوص تناسب منوط به موقعیت‌های خاص تحت بررسی می‌باشد. چن و همکاران (۱۹۹۷) و کراگ و همکاران (۲۰۰۲) هر دو دیدگاه انطباق و اعتدال را مدنظر قرار داده‌اند، اما بیشتر بر روی دیدگاه اعتدال تکیه داشته‌اند. هاسین و همکاران (۲۰۰۲) و اسماعیل و کینگ (۲۰۰۵) نیز دیدگاه اعتدال را مدنظر قرار داده و آن را بسیار مفید دانسته‌اند. در پی این مطالعات، بررسی جاری همچنین از دیدگاه اعتدال جهت مطالعه هم ترازی بین ضروریات و ظرفیت AIS استفاده نموده و دریافته است که چنین موردی برای شناسایی موارد هم ترازی و غیر هم ترازی متناسب می‌باشد. مطالعات دیگری نیز برای بررسی آنکه آیا دیدگاه اعتدال در موقعیت‌های مشابه به خوبی عمل می‌کند و آنکه قابلیت تاثیر در مضامین مطالعاتی دیگر به هنگامی که تناسب و هم ترازی مدنظر می‌باشد را دارد، مطلوب خواهد بود.
 
۲-۶٫ تلویحاتی برای انجام عملیات مربوطه
این بررسی در بردارنده این نکته است که هم ترازی AIS دارای تنوع و گوناگونی قابل توجهی می‌باشد که می‌توان آن را بوسیله شرکتهای کوچک و متوسط حاصل آورد. موارد هم ترازی مدنظر عبارتند از بلوغ IT، دانش مدیر/ مالک و منابع مشورتی. مطالعه جاری معرف آن است که برخی از شرکتهای کوچک و متوسط نسبت به ایجاد ظرفیت فنی خود در خلال سالیان متمادی جهت رویارویی با نیازهای شرکتی اقدام نموده‌اند. مهمتر آنکه، این مطالعه موکد آن است که هیچگونه مسیر آسانی برای هم ترازی وجود ندارد و تنها بهره‌گیری از متخصصین IT خارج از سازمانی نظیر مشاوران و فروشندگان موفقیت را تضمین نخواهد نمود. منابع دیگر متخصصین خارجی نظیر موسسات دولتی و شرکتهای حسابداری که با متخصصین IT داخلی همراه می‌گردند به نظر مهمتر از سپردن کلیه تصمیمات IT به متخصصین خارج از سازمانی باشد. بنابراین، برای شرکتهای کوچک و متوسط فراگیری IT از یکدیگر به منظور درک فرصتها و اولویت‌ها در راهکارهای خود می‌تواند باعث کسب موفقیت و نهایتا بهره‌گیری از چنین مضمونی در رویاروی با نیازهای اطلاعاتی آنها باشد. این مطالعه مشخص نمود که دانش مالک/ مدیر در زمینه IT پیچیده و حسابداری در ارتباط با قابلیت آنها در هم تراز نمودن ضروریات AIS با قابلیت‌های آن می‌باشد. این موضوع موکد آن است که مدیران/ مالکین شرکتهای کوچک و متوسط می‌بایست با هر دو مقوله مرتبط با تکنیک‌های حسابداری مالی و مدیریتی آشنا باشند تا بتوانند ضروریات اطلاعات حسابداری خود را درک نموده و در عین حال از وجود تکنولوژی‌های پیشرفته و جدید جهت خلق اطلاعات مورد نیاز آگاهی داشته باشند.
۳-۶٫ محدودیت‌ها و فرصت‌های تحقیقاتی آتی
ذکر این موضوع مهم می‌باشد که طبیعت این مطالعه بصورت تشریحی بوده و بنابراین دارای محدودیت‌های بسیاری می‌باشد که می‌توان آنها را در آینده مورد خطاب قرار داد.
اولین محدودیت در ارتباط با سوگیری یا بایاس نمونه می‌باشد که ممکن است بر روی تعمیم یافته‌ها تاثیر داشته باشد. این نمونه از لیستی از شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی مالزی انتخاب شده است و بنابراین نمی‌توان آن را به کلیه شرکتهای کوچک و متوسط تعمیم داد. بر این مبنا تفاوت‌های بالقوه‌ای در سطوح پیچیدگی IT و روالهای اطلاعات حسابداری وجود داشته است و از اینرو هم ترازی AIS در بین شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی و یا غیر تولیدی و همچنین بین شرکتهای کوچک و متوسط اقتصادهای در حال توسعه همانند مالزی و شرکتهای تولیدی در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند بعنوان یک مضمون قابل توجه در نظر گرفته شود. بطور مثال، شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در اقتصادهای توسعه یافته ممکن است دارای دسترسی بیشتری به سیستم‌های حسابداری و اطلاعاتی باشند و از خدمات عرضه شده بوسیله موسسات مرتبط در مقایسه با کشورهای در حال توسعه سود و مزیت بسیاری را حاصل نمایند.

هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

 

۷- نتیجه‌گیری
مطالعه جاری نسبت به بررسی شش فرضیه در ارتباط با حاصل آوردن هم ترازی AIS در یک محتوای خاص مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در مالزی اقدام نموده است. بر این مبنا مشارکت مهمی از طریق فراهم آوردن درک فزآینده هم ترازی AIS در شرکتهای کوچک و متوسط حاصل آمده است، که البته توجه اندکی در این مبحث بدان شده است. با استفاده از تحلیل خوشه‌ای بر مبنای دیدگاه اعتدال، می‌توان نسبت به مشخص نمودن دو گروه از شرکتها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام نمود. گروه اول این شرکتها موفقیتی را در هم ترازی قابلیت‌های AIS خود با نیازهای AIS شرکت مطبوع خود بدست آورده است که بوسیله دیدگاه اعتدال مورد برآورد قرار گرفته است، در حالی که هم ترازی AIS در گروه دیگر کمتر بوده است. این موضوع مشخص می‌‌باشد که دیدگاه اعتدال اتخاذی از تاثیر مکفی در متمایز ساختن این دو گروه با توجه به ویژگی‌های هم ترازی مختلف AIS برخوردار می‌باشد. از طریق تست سیستماتیک این شش فرضیه برای هر یک از این دو گروه از شرکتها، برخی از ارتباطات مربوطه بین این شش متغیر و هم ترازی AIS مورد تصدیق و تایید قرار گرفت. چنین مواردی در بردارنده این نکته هستند که عوامل اصلی تاثیرگذار بر هم ترازی AIS در بین شرکتهای نمونه عبارتند از: پیچیدگی اطلاعاتی، دانش حسابداری مدیر/ مالک، مشاوره از سوی موسسات دولتی مرتبط و شرکتهای حسابداری و در نهایت وجود کادر IT داخل سازمانی. با این وجود، اندازه شرکت که بر مبنای تعداد مستخدمین یا کارکنان برآورد شده است به نظر دارای ارتباط معکوسی با هم ترازی AIS می‌باشد، جاییکه شرکتهای هم تراز در مقایسه با شرکتهای غیر هم تراز کوچکتر بوده‌اند. این یافته نسبتا تعجب برانگیز بوده و معرف نیاز جهت انجام تحقیقات آتی در فرآیند مرتبط با هم ترازی AIS در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) می‌باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.