مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴
کد مقاله
GEO04
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پروژه هایی برای مشاهده و منطقه بندی وقایع قبلی بهمن در فرانسه، پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹
نام انگلیسی
ANCHE OBSERVATION AND ZONING IN FRANCE, AFTER 1999
تعداد صفحه به فارسی
۲۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
بهمن، مشاهده، بررسی، تحقیق، نقشه برداری، خطر
کلمات کلیدی به انگلیسی
avalanche, observation, survey, investigation, mapping, hazard
مرجع به فارسی
خدمات ملی جنگل، گرنوبل، فرانسه
مرجع به انگلیسی
Cemagref and National Forest Service, Grenoble, France
کشور
فرانسه

پروژه هایی برای مشاهده و منطقه بندی وقایع قبلی بهمن در فرانسه، پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

چکیده
در سال ۱۹۹۹، وقوع چندین بهمن بزرگ سبب بروز فاجعه در منطقه آلپ، مخصوصا در کامونیکس (Chamonix– فرانسه) گردید. در پی این حوادث، چندین پروژه در فرانسه مد نظر قرار گرفت. در ابتدا، برنامه های مرتبط با مشاهده و بررسی وقوع بهمن در گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. این برنامه ها بر روی نکات ذیل متمرکز بودند: (۱) تحقیق دائمی بهمن (مشاهده و بررسی رخدادهای گذشته در ۵۰۰۰ منطقه بهمن خیز)، (۲) نقشه بهمن های گذشته، و (۳) بررسی های رخداد انتخابی. پروژه های مهم چند سال گذشته اجازه تداوم، به روز رسانی و ارتقای این برنامه ها را به ما داده است.
در وهله بعدی، پروژه های دیگری در ارتباط با دسته بندی نواحی بهمن خیز و ارائه یک تز برای منطقه بندی از زمین با توجه به محدودیت های بهمن ارائه شدند.
این مقاله نسبت به مرور کلی این پروژه ها اقدام می نماید. بر این مبنا، جزئیات و ویژگی های اصلی آنها همراه با مثال های مرتبط ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی: بهمن، مشاهده، بررسی، تحقیق، نقشه برداری، خطر

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

 

۱- مرور کلی پروژه ها
در فوریه سال ۱۹۹۹، چندین بهمن بزرگ در منطقه آلپ به وقوع پیوست. این بهمن موجب بروز بلایای متعددی گردید: در منطقه Galtür و Valzür (اتریش) ۳۸ نفر در برف مدفون گردیدند، ۱۲ نفر در کابین های بسیار سرد در منطقه Evolène (سوئیس) کشته شدند. در فرانسه، در دوازدهم فوریه، ۱۲ نفر کشته شدند و ۱۴ کلبه کوهستانی در ناحیه Montroc (شهر ChamonixRapin (2000) و Ancey (2000) تخریب گردیدند. این رخدادها حتی سبب بروز حادثه و کشته شدن  برخی از اشخاص نزدیکی خانه های خود شده اند.
بر این مبنا، وزیر محیط زیست فرانسه بازرسانی را به خدمت گرفت تا شرایط این حوادث را مورد ارزیابی قرار دهند و خط مشی های کارایی را در خصوص تسکین حوادث مرتبط با فروپاشی بهمن اتخاذ نمایند.
این خط مشی ها پس از فاجعه بهمن Val d’Isère در سال ۱۹۷۰ مشخص شدند: یک بهمن بر روی منطقه مسکونی YMCA فرو پاشیده و سبب مرگ ۳۹ نفر گردید. این حادثه در حالی رخ داد که برنامه ای تحت عنوان «برنامه برف» در حال اجرا بود. این برنامه شامل تغییر کاربری برخی از مناطق آلپ از حالت کوهستان های کشاورزی سنتی به مناطق مخصوص اسکی بازی بوده است.
در نتیجه، دولت سیاست هایی را در خصوص تسکین خطرات بهمن اتخاذ نمود: ایجاد ساختاری برای پیش بینی وقوع بهمن، طراحی یک نقشه در ارتباط با بهمن و منطقه بندی خطر، آموزش سگ های مخصوص حوادث بهمن، برنامه ریزی یک سیستم ایجاد کننده بهمن، هماهنگی چندین مورد خدماتی و غیره، Saunier (1970).
بازرسان بدین نتیجه گیری رسیدند که وزارت محیط زیست می بایست اقدام به ارتقای برخی از برنامه های موجود نموده و علاوه براین تعدادی از برنامه های جدید را نیز درنظر داشته باشد، Huet (2000). برخی از این برنامه ها در ارتباط با مشاهدات و منطقه بندی حوادث بهمن گذشته می باشند:
  • بررسی دائمی بهمن
  • نقشه بهمن گذشته
  • بررسی های انتخابی رخدادها
  • دسته بندی نواحی دارای ریسک بهمن
  • ارائه یک دکترین مطلوب برای منطقه بندی بهمن
این مقاله مواردی که در این برنامه ها در خلال ۵ سال انجام شده اند را ارائه می نماید.

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

 

۲- تحقیق دائمی در خصوص بهمن
ما این برنامه را در فرانسه تحت عنوان «EPA  l’Enquête Permanente sur les Avalanches,» می شناسیم. این برنامه در حقیقت شرح وقایعی می باشد که بترتیب زمان وقوع، از سال ۱۹۰۰، در غالب مناطق تحت بررسی رخ داده است، که بر اساس آن نسبت به تشریح هر یک از حوادث در ۵۰۰۰ نقطه از مناطق مشخص شده اقدام می شود. ۳۰۰ رنجر جنگل اقدام به کنترل و نظارت بر این مناطق نموده و ویژگی های هر رخداد را با توجه به یک الگوی خاص ثبت نمودند. آنها در نهایت این مستندات را به اداره Cemagref ارسال نموده و اطلاعات ارسالی متعاقبا در بانک اطلاعات این سازمان ثبت شده است. آنها همچنین بطور معمول یک نسخه از مشاهدات مربوطه را در دفترچه خود یادداشت می کنند، همانند وقایعی که برای اولین بار در سال ۱۹۰۰ اتفاق افتاد. در گذشته، برخی از مشاهدات و موارد ثبت شده دارای کیفیت ضعیف تری بودند، چرا که اهداف تحقیقاتی هنوز مورد تایید قرار نگرفته بودند.

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

 

۳- نقشه گذشته و ژئومورفولوژیکی بهمن
از ۲۰۰۲، این برنامه تحت عنوان «Phénomènes d’Avalanches Carte de Localisation des» در فرانسه خوانده شده است، اما هنوز این برنامه تحت نام قدیمی تر آن بهتر معروفیت دارد که به عنوان  «Localisation Probable des Avalanches Carte de» ، با سرنام / مخفف CLPA، خوانده می شود. دولت تصمیم گرفت تا این برنامه را در سال ۱۹۷۰ آغاز نماید، یعنی پس از بروز بهمن فاجعه آمیز منطقه Val d’Isère و بدینسان Cemagref مسئول انجام آن گردید. نقشه مربوطه بر اساس مقیاس ۰۰۰/۱:۲۵ گزارش شد و ناحیه حادثه خیز نیز با استفاده از دو روش مستقل تحت پوشش قرار گرفت:

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

 

۴- نقاط اصلی
برخی ممکن است این سوال را مطرح نمایند که چرا دو برنامه مختلف وجود دارد:
  • تحقیقات دائمی بهمن به صورت موثر اقدام به جمع آوری اطلاعات متنی در خصوص حوادث رخ داده می نماید، اما این اطلاعات شامل داده های جغرافیایی نمی باشد. در مقابل، نقشه قبلی بهمن اقدام به جمع آوری اطلاعات جغرافیایی در خصوص مناطق (و نه هر یک از رخدادهایی که به وقوع پیوسته است) نموده است.
  • نقشه دائمی بهمن مشخص کننده نواحی تحقیقاتی می باشد که در آن می توان حوادث مرتبط را مشاهده نمود، اما نواحی مرتبط با آن حوادث قابل مشاهده نیستند.
بنابراین، این بررسی و نقشه مربوطه در حقیقت به عنوان یک مورد کاملا تکمیلی به شمار می آیند. آنها برخی از ویژگی های مشترک را به اشتراک می گذارند:
  • هردو بر روی آن دسته از نواحی تمرکز دارند که در آن ساخت و سازها یا جاده هایی دیده می شوند. آنها برای فعالیت های ورزشی کوهستانی، که نیازمند آنالیز کوتاه مدت ثبات برف دارند، مدنظر نمی باشند.
  • کلیه متخصصین فنی از هر دوی آنها به عنوان مراجع در خصوص بهمن های گذشته، در مقایسه با موارد گسترده تر عمومی که احتمالا به خوبی دارای بررسی های مطلوب بهمن نیستند و از مفاهیم دقیق آن نیز در آنها خبری نیست، استفاده می نمایند. جهت آگاهی به عموم مردم در خصوص خطرات طبیعی، دپارتمان محیط زیست از ما درخواست نموده است تا اقدام به گسترش وسیع داده ها نماییم. این مورد نیازمند آن می باشد که ما ایده های کلی در خصوص بررسی های بهمن را به گونه ای عرضه نماییم که قابلیت فهم عمومی آن وجود داشته باشد، نظیر تفاوت های بین بهمن های گذشته و شناسایی خطرات یا پیش بینی بهمن.
  • با توجه بدین هدف، ما اقدام به گذاشتن اطلاعات بر روی سایت اینترنتی می نماییم که دارای یک رابط جغرافیایی نیز می باشد. یک وب سایت موقتی نیز قبلا در زمینه ارائه مشاوره در خصوص نقشه بهمن گذشته وجود داشته است که آدرس آن به شرح ذیل است:

 

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

 

۵- سه پروژه دیگر
برنامه دیگر که در ارتباط با بررسی های حوادث مرتبط می باشد، در صورتیکه این حوادث رخ داده باشند، نیز مدنظر است. این برنامه ها پوشش دهنده کلیه خطرات کوهستانی شامل موارد ذیل هستند: بهمن، سیلاب، سقوط سنگ یا صخره، لغزش زمین و غیره. معیار انتخاب این حوادث به شرح ذیل هستند: اندازه خاص یا ویژگی های خاص، صدمات یا نواحی مجاورت حادثه دارای ساخت و سازها یا جاده های باز. متخصصین امور ریسک کوهستان اقدام به گزارش نمودن موارد تشریحی در این زمینه نموده و حوادث و صدمات را توصیف نموده اند. پس از آن، این بررسی ها در بانک اطلاعات ثبت گردید.
برای بهمن ها، این بررسی ها در ارتباط با تحقیقات دائمی بهمن و نقشه گذشته بهمن به شرح ذیل می باشند:

وقایع قبلی بهمن در فرانسه پس از وقوع فاجعه آمیز بهمن ۱۹۹۹

 

۶- نتیجه گیری
چندین پروژه پس از حادثه مونتروک جهت افزایش برنامه های کاهش دهنده خطر بهمن ارائه شده اند.
شناسایی خطر بهمن و در نتیجه تسکین / کاهش آن، الزاما منوط به اطلاعاتی مرتبط با ویژگی های گذشته بهمن های به وقوع پیوسته می باشد. کلیه پروژه های جدید ساختمانی و استفاده از منابع زمینی دارای یک نیاز اساسی به این اطلاعات به منظور به حساب آوردن خطر بهمن می باشند. بنابراین، اداره Cemagref و سرویس ملی جنگلی اقدام به اعمال مراقبت های طویل المدت و انجام تحقیقات دائمی بر روی بهمن نموده و نقشه گذشته بهمن و بررسی های رخدادهای انتخابی را مدنظر قرار دادند. امروزه، ما مزیت های زیادی، از این اطلاعات جمع آوری شده در خصوص بهمن های گذشته که احتمالا عمری برابر با یک قرن دارند، را حاصل نموده ایم.
پس از فاجعه مونتروک، دپارتمان محیط زیست ماموریت های واحد Cemagref و سرویس ملی جنگل را تصدیق نموده و منابع مهمی را جهت تداوم و ارتقای سه برنامه با توجه به پروژه های چند ساله تخصیص داد. البته لازم است تا به روز رسانی این داده ها همچنان تداوم داشته باشد و اقدام به افزایش و آپدیت نواحی تحت بررسی بر مبنای سیر تکامل کاربرد زمین نماییم. چالش ما برنامه ریزی این سیستم ها به عنوان یک کار همیشگی با توجه به منابع معمولی برای برطرف نمودن نیازهای طویل المدت می باشد.
موضوع دیگر حصول اطلاعات بهتر و مختلف عمومی در خصوص خطر و ریسک بهمن می باشد. نقشه ها و داده های ما غالبا ناشناخته می باشند و خارج از دنیای تخصصی بهمن درک آنها مشکل است. بر این مبنا ما اقدام به اعمال برنامه های برقراری ارتباط و ارائه اطلاعات نمودیم، که غالبا از طریق سایت های اینترنتی عرضه شده اند. برخی از آنها مخصوصا برای مدیران ارشد و متخصصین مربوطه طراحی شده اند که بر حسب مسئولیت های آنها متفاوت است. با این وجود، ما همچنان با چالش کلی مطرح نمودن اطلاعات به گونه ای که برای عموم قابل فهم باشد روبرو می باشیم.
علاوه بر این، ما می بایست عکس العمل های مردم در زمینه داده های نشان داده شده در سایت اینترنتی خود را مورد ارزیابی قرار دهیم. چگونگی جمع آوری شواهد در خصوص بهمن های قبلی از سوی عامه مردم به منظور تکمیل تحقیقات و نقشه های بهمن نیز می تواند قابل توجه باشد. علاوه براین، مسئله بررسی کیفیت این شواهد و شناسایی نویسندگان آنها نیز خود از جمله مسائل مطرح شده خواهد بود. چنین موضوعی اقدامات متعاقبی را برای کاهش عوارض بهمن طلب می نماید.
 
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.