مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

توزیع‌های عمر گسسته با خطر اندوخته نزولی

توزیع‌های عمر گسسته با خطر اندوخته نزولی

توزیع‌های عمر گسسته با خطر اندوخته نزولی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
8
کد مقاله
ACC08
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
توزیع‌های عمر گسسته با خطر اندوخته نزولی
نام انگلیسی
Discrete Life Distributions with Decreasing Reversed
Hazard
تعداد صفحه به فارسی
40
تعداد صفحه به انگلیسی
20
کلمات کلیدی به فارسی
توزیع‌های عمر گسسته ، خطر اندوخته نزولی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Discrete Life Distributions, Decreasing Reversed Hazard
مرجع به فارسی
انستیتو آمار هند
مرجع به انگلیسی
The Indian Journal of Statistics
قیمت به تومان
15000
سال
2005
کشور
هندوستان

 

توزیع‌های عمر گسسته با خطر
اندوخته نزولی
انستیتو آمار هند
2005
خلاصه
این مقاله كلاس توزیع‌های گسسته كه در آن تابع توزیع بعنوان توالی لگاریتمی مقعر بحساب آمده است را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین در این مقاله نشان داده شده است كه چنین توزیع‌هایی ناشی از شرایط گوناگون و گسترده حاكم بر اطمینان از مدارك و سوابق مالی یا در حقیقت همان اطمینان‌پذیری بوده، علاوه بر آنكه اینگونه موارد باعث كاهش نرخ خطر اندوخته می‌شود. پس از بررسی بستارهای این كلاس تحت عملیات كلیدی خاص، محدوده‌های مشخص بالایی و پایینی تابع اطمینان‌پذیری برای توزیع‌های عضو داده شده است. همچنین برخی از نابرابریهای مفید برای سیستمهای محافظت شده مهیا گردیده شده است. بعلاوه، برخی از نتایج برای كلاس مرتبط توزیع‌های مقعر گسسته نیز داده شده است.
1- مقدمه
توزیع‌های عمر گسسته در برخی از موقعیتهای شایع در تئوری اطمینان‌پذیری، جائیكه زمان ساعت بهترین مقیاس برای تشریح سیكل زندگی نیست، مطرح می‌باشد. توزیع عمر گسسته به هنگامی كه نقصی تنها بواسطه شوك وارده روی می‌دهد بعنوان یك انتخاب طبیعی مطرح می‌باشد. بطور مثال در اطمینان‌پذیری جنگ‌افزارها تعداد دفعات استفاده از آن سلاح (آتشباری) تا زمان ایجاد نقص در آن مهمتر از سن آن به هنگام ایجاد نقص می‌باشد. زمان عمر گسسته همچنین برای اندازه‌گیری دقت محدود گروهی پدیده زمان پیوسته بكار گرفته می‌شود. از آنجایی كه در دقت هر یك از موارد اندازه‌گیری محدودیتی وجود دارد، می‌توان بصورت مباحثه‌ای عنوان داشت كه نمونه‌های توزیع پیوسته تنها در تئوری وجود خارجی دارند. با این وجود، تقریبا كار كمتری در توزیع‌های گسسته، مخصوصا در زمینه اطمینان‌پذیری، وجود دارد. چند نمونه از مدلهای پارامتری در خصوص توزیع‌های عمر گسسته مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص روی و گوپتا (1992) و سنگوپتا و همكاران (1995) كلاسهای غیرپارامتری چنین توزیع‌‌هایی را مورد توجه قرار داده‌اند. این توزیعات نه تنها در داده عمر گسسته كاربرد دارد، بلكه مسئول شمارش رخدادهایی نظیر شكستهای پیاپی واحد نگهدارنده نیز می‌باشند.
بیشتر كلاسهای غیر پارامتری توزیعات (پیوسته یا گسسته) كه بصورت معمول در مقوله اطمینان‌پذیری یافت می‌شود، براساس برخی از ایده های مربوط به گذشت زمان یا كهنگی می‌باشد. سنگوپتا و ناندا (1999) نشان داده‌اند كه كلاس توزیع‌های عمر لگاریتم مقعر، با وجود آنكه هیچگونه تفسیر كهنگی برای اینگونه از كلاسها وجود ندارد،  دارای برخی از خصیصه‌های جالب توجه می‌باشد. آنها همچنین محدوده‌های اطمینان‌پذیری و دیگر نابرابریها  را برای توزیع‌های لگاریتم مقعر بدست آوردند.
هدف مقاله جاری بررسی خصیصه‌های كلاس d-DRH توزیع‌‌های گسسته می‌باشد. برخی از نتایج بدست آمده در اینجا مشابه با نتایج حاصل شده برای توزیع‌های لگاریتمی مقعر پیوسته‌ای می‌باشد كه بوسیله سنگوپتا و نندا در سال 1991 مطرح گردیده ولی مواردی بسیار دیگری نیز وجود دارند كه از نظر كیفی متفاوت می‌باشند.
2- خصیصه و حوزه
ما با 2 خصیصه توزیع d-DRH كه اثبات آن آسان است شروع می‌كنیم.
قضیه 1/2 : اجازه دهید تا K بعنوان متغییر تصادفی گسسته مطرح باشد كه دارای توزیع زندگی F می‌باشد.  3 جمله زیر مساوی خواهند بود.
3- ارتباط بین  و توزیع‌های لگاریتم مقعر
ما كار خود را با نگارش قدرتمندتری از نتایج بدست آمده در بخش 1 آغاز می‌كنیم.
قضیه 1/3. یك توزیع گسسته تنها در صورتی  خواهد بود كه نگارش گسسته شده یك توزیع لگاریتم مقعر پیوسته باشد.
اثبات. اجازه دهید X یك متغییر تصادفی همراه با تابع F توزیع لگاریتم مقعر پیوسته باشد. همچنین اجازه دهید تا K بعنوان عدد صحیح X مطرح باشد. پس،
4- بستارها و غیربستارها
ما این بخش را با اثبات خصیصه بستار تحت پیچیدگی كلاس  گسسته آغاز می‌كنیم كه در اثبات بستار مشابه كلاس  مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قضیه 1-4 . اجازه دهید X  و Y دو متغیر تصادفی  مستقل باشند كه الزاما بصورت غیرمنفی مطرح نباشند. سپس مجموع آنها  نیز همچنین  گسسته باشد.
اثبات. اجازه دهید تا :
5- محدوده‌های اطمینان‌پذیری
به توزیع گسسته F با پشتیبانی  و میانگین خاص   توجه نمائید. قضیه بالا دارای محدوده بالایی صریح بر  می‌باشد، آن هم هنگامی كه F بعنوان  شناخته شده باشد.
قضیه 1-5. در صورتی كه X یك متغیر تصادفی گسسته دارای توزیع  با میانگین  باشد، پس:
6- ناتساویها و واحدهای نگهداری شده
یك واحد نگهداری را در نظر بگیرید كه در آن به دنبال هر شكست بوسیله یك واحد جدید یا كاملا تعمیر شده جایگزین می‌شود. اجازه دهید تا توزیع عمر واحدها مستقل با توزیع F باشد. در حالت زمان پیوسته، سنگوپتا و ناندا (1999) نشان دادند كه به هنگامی كه F بصورت IFR باشد، تعداد شكستها تا زمان تعمیر  دارای توزیع  می‌باشد. در صورتی كه میانگین این توزیع شناخته شده باشد، پس می‌توان محدوده بالای این توزیع را با استفاده از قضیه 1-5 بیان نمود. در صورتی كه فردی میانگین را نشناسد ولی دارای ایده مناسب در خصوص منشا توزیع F باشد، بنابراین می‌توان از محدوده‌های بالایی و پایینی داده شده توسط بارلو و پروسچان استفاده نمود.
7- توزیع‌های مقعر گسسته
از اثبات بخش (ب) قضیه 3-2 در نظر داشته باشید كه یك كلاس توزیع‌ها وجود دارد كه جایی بین كلاسهای  و  قرار گرفته است. این موارد توزیع‌هایی می‌باشند كه دارای احتمال نزولی تابع انبوه می‌باشند. ما كلاس چنین توزیع‌هایی را بعنوان كلاس مقعر گسسته تعریف می‌كنیم.
با استفاده از برخی از دستكاریهای جبر می‌توان نشان داد كه عمر باقیمانده (در هر سال) مترادف با هر توزیع مقعر گسسته (در هر سن)  همان مقعر گسسته می‌باشد. علاوه بر این، كلاس توزیع‌های مقعر گسسته زیر محدودیتهای توزیع‌ها، تشكیل سیستمهای سریهای دلخواه و تركیبات اختیاری  بسته می‌باشد. این كلاس تحت پیچیدگی و تشكیل سیستمهای منسجم بسته نمی‌باشد. یك مثال متقابل ساده كه در هر دو موقعیت كار می‌كند شامل موردی است كه در آن اولین توزیع دارای اقلام 0.5، 0.3، 0.1 در 0، 1، 2 و 3 بترتیب می‌باشد و توزیع دوم نیز دارای 0.4، 0.3، 0.2 و 0.1 در همان نقاط می‌باشد.

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.