ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه متالورژی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده

شماره       
۵۸
کد مقاله
MTL058
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده
نام انگلیسی
INERT ANODES: AN UPDATE
تعداد صفحه به فارسی
۲۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
آندهای خنثی
کلمات کلیدی به انگلیسی
INERT ANODE
مرجع به فارسی
جامعه کانیها، فلزات و مواد (TMS)
مرجع به انگلیسی
TMS (The Minerals, Metals & Materials Society)
سال
۲۰۰۲
کشور

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده

 

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده
چکیده
در طی چند سال اخیر توسعه آندهای خنثی برای صنعت مقدماتی آلومینیوم به طور قابل
ملاحظه ای پیشرفت کرده است. این موضوع جدید نتایج آزمایشها را در موارد زیر بررسی می  کند: (۱) آندهای ساخته شده از فریتها (Co, Ni و Zn) به تنهایی یا در ترکیب با نیکل اکسید و مس که ترکیب نهایی  ایجاد می کند که M روی و / یا کبالت, x از ۰ تا ۵/۰ و y از ۰ تا ۶/۰ است (۲) آندهای ساخته شده از اکسید های Sb, Sn, Li, Ni و Cu به تنهایی یا در ترکیبات و سرانجام (۳) آندهای ساخته شده از ترکیبات پودرهای فلزی شامل Cu, Fe, Al, Ni و Zn. این تحقیقات، انحلال پذیری در مذابهای کریولیت آلومینا و همچنین عملکرد در آزمایشهای الکترولیز را بررسی می کند که نتایج آن مورد بحث قرار می گیرند. آزمایش های انحلال پذیری آزمایشگاهی این نکته را آشکار می سازد که ترکیباتی با خوردگی محدود (cm/y۲-۱) وجود دارند و می توانند نه تنها در آزمایشگاه بلکه در سلولهای صنعتی نیز موفقیت آمیز باشند.
مقدمه
تولید آندهای خنثی برای صنعت مقدماتی آلومینیوم در طی سال های اخیر چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است [۱۵-۱]. دلیل اولیه این است که آندهای خنثی از تولید گازهای گلخانه ای در طی فرایند الکترولیز جلوگیری می کنند و در عوض اکسیژن آزاد می کنند. بندیک [۱۱] و د نورا [۱۵] معیارهای زیر را که آندهای خنثی (یا مصرف نشدنی) می بایست به کار برده شوند, ارائه داده اند:
 • سرعت خوردگی کمتر از mm۱۰ در سال با چگالی جریان عادی Acm ۸/۰
 • ولتاژ قطبیدگی (پلاریزاسیون) کمتر از ۵۷/۰ با Acm ۸/۰
 • افت ولتاژ پیوسته بدتر از آندهای کربی نیست
 • خواص قوی (نیرومند) برای بقا در شرایط دستگاهی عادی
 • پایداری در اکسیژن درC ۱۰۰۰º
 • مقاومت در برابر فلوئوریداسیون
 • پایداری گرمایی با مقاومت ضربه گرمایی مناسب
 • قدرت مکانیکی مناسب
 • مقاومت الکتریکی پایین
 • ابرولتاژ پایین برای نشر اکسیژن
 • رسانایی الکترونی
 • پایین نیاوردن استانداردهای کیفیت فلزی
 • اتصالات الکتریکی آسان و پایدار
 • ایمنی زیست محیطی
 • بهبود سلامت و ایمنی
 • هزینه سرمایه سلول پایین تر
 • پتانسیل بهبود سازی
 • بهبود عمر کاتد
 • هزینه پایین و ساخت آسان در شکل های بزرگ
اجرای تمام این معیارها بسیار دشوار است. با این وجود, بر اساس نظر ولچ و همکارانش [۱۲] دلایل تولید یک آند خنثی، حذف تمرینات کاری همراه با تغییرات آند هستند, یعنی:
 • حذف تمام هزینه های همراه با آندهای کربنی و
 • حذف نشر کربن دی اکسید
اخیرا توجه خاصی به ترجمه یک سری مقالات شده است که به مشکلات موادی [۱۴]، موازنه انرژی سلول های الکترولیز [۱۳]، خلوص فلزی [۱۶] و جنبه های اقتصادی [۱۷] تولید آندهای خنثی
می پردازد. موضوع جدید زیر تداوم بررسی قبلی [۱] و بررسی های مراجع فاقد ارجاع قبلی
می باشد.
اکسیدها
آندهای مصرف نشدنی و نشر دهنده اکسیژن به خاطر استفاده در تولید آلومینیوم صنعتی ساخته می شوند. الکترودهای نوع سرامیکی به آهستگی در الکترولیت حل می شوند، فرایندی که تحت کنترل شرایط انتقال جرم می باشد. بر اساس نظر کلر و همکارانش[۱۸]، عمر آندهای تمام اکسید   یا سرمتی به کار رفته در الکترولیز عملی آلومینیوم تا حد زیادی به سرعت انحلال اجزای الکترود در الکترولیت بستگی خواهد داشت. این امر عمدتا به سرعت های کاهش (احیا) برای اجزای آند در کاتد بستگی دارد.
 
CeO۲
واکنش انحلال پذیری سدیم اکسید در مذابهای کربولیت به وسیله دوینگ و همکارانش [۱۹] مطالعه شده است. آنها انحلال پذیری را به صورت تابعی از فشار اکسیژن، مقدار آلومینای مذاب و مقدار آلومینیوم فلوئورید مذاب بررسی کردند. آنها دریافتند که سریم در محلول منحصرا به صورت Ce۳+ است. گونه غالب CeF۳ است که CeF۳ احتمالا به صورت Na۲CeF۵ کمپلکس می شود. هیچ شاهدی مبنی بر وجود CeOF وجود ندارد [۲۰]. کنترل فشار اکسیژن در اندازه گیری انحلال پذیری یک اکسید که بیش از یک حالت اکسایش دارد, مهم است. آزمایش های عملی هنگام استفاده از آندهای پوشیده شده از CeO۲ به عنوان الکترودهای آزاد کننده اکسیژن نشان داده است که انحلال پذیری کمتر از آنچه انتظار می رود با غلظت آلومینا تغییر می کند. فقدان Ce۴+ در محلول نیز مطلوب است، چون اگر Ce۳+ و Ce۴+ به همراه هم وجود داشته باشند، چرخه اکسایش- کاهش می تواند منجر به بازده جریان ضعیفی شود.
Cr۲ O۳ – NiO – CuO
پیترزیک و اوبلاکوسکی [۲۱]، در مقیاس آزمایشگاهی, یک آند خنثی را با ترکیب ۳/۶۲ درصد وزنی Cr۲O۳, ۷/۳۵ درصد وزنی NiO و ۲ درصد وزنی CuO که چگالی توده  gcm۶۶/۳  داشت، بررسی کردند. آلودگی الکترولیت به صورت ۰۰۰۸/۰ درصد وزنی Cr، ۰۰۰۵/۰ درصد وزنی Ni و ۰۲۲۲/۰ درصد وزنی Cu یافت شد. سرعت انحلال کمتر از یک سانتی متر در سال بود و آلودگی فلزی ۳/۰ درصد وزنی بود. مکانیسم انتقال جرمی انحلال آندی به صورت آزمایشگاهی تایید شد. Ni در الکترولیت به یک مقدار پایدار می رسد و در خوردگی وابسته به زمان مشارکت نمی کند. غلظت در فلز با زمان به صورت خطی می باشد به شرط اینکه غلظت در الکترولیت ثابت باقی بماند. انحلال Cr به غلظت قبلا یافت شده در حمام بستگی ندارد. انحلال پذیری اشباع پس از ۱۰ ساعت حاصل نشد.
 NiFe ۲O۴  و    CoFe ۲O۴
اکسیدهای فلزی، به علت پایداری ترمودینامیکی بالا و فعالیت الکترو- کاتالیزوری مطلوبشان برای نشر اکسیژن به عنوان آند برای الکترولیز آلومینا مورد آزمایش قرار می گیرند.
اکسیژن در آند آزاد می شود و با محیط زیست سازگار است. آگوستین و همکارانش [۲۲ و ۲۳] رفتار فریتهای نیکل و کپالت را  از این جنبه بررسی کردند. آزمایش های آزمایشگاهی انجام شدند و پایداری خوردگی در الکترولیت کربولیت مذاب موفقیت آمیز یافت شد.
NiO-Li۲O
سرعت خوردگی الکترودهای دارای پایه Li۲O – NiO (۵/۲ درصد وزنی) به وسیله زایکوف و همکارانش [۲۴] به صورت وزن کردن نمونه ها در طی آزمایش و پس از قرار دادن آنها در مذاب تعیین شد. سرعت خوردگی الکترودهای اکسیدی به پارامترهای تهیه بستگی دارد. افزایش زمان کلوخه سازی و دما سرعت خوردگی را کاهش می دهد. کانون اصلی توجه باید خواص فیزیکی و ساختاری توده های اکسیدی تشکیل شده، باشد. نمونه ها در الکترولیت اشباع از آلومینا به مدت ۵/۴ ساعت تحت شرایط الکترولیز آزمایش شدند [۲۵]. پس ا ز آزمایش, آند بدون هیچ تغییر قابل رویتی، شکل خوبی داشت.
Ni۲O۳, NiO
تحقیق در مورد الکترودهای نیکل اکسید به وسیله وو و مائو [۲۶] انجام شد. آنها ۵ نوع ماده سرمتی با پایه Ni۲O۳ و   NiO تهیه کردند که در آزمایش های الکترولیز آلومینیوم به کار برده شد. آنها دریافتند که در طی کلوخه سازی، Ni۲O۳ به NiO تبدیل می شود. بنابراین شکستگی آندی ایجاد می گردد. دو [۲۷] در آزمایش های خوردگی و الکترولیز، مقاومت شوک (ضربه) گرمایی و مقاومت خوردگی آندهای آزمایشی را تعیین کرد. سرعت خوردگی اندازه گیری شده کمتر از cm۳ در سال بود که شرایط آنها را به طور کامل تامین می کند.
SnO۲
انحلال پذیری SnO۲ در مذاب های کریولیت و مکانیسم انحلال آن چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است. هاربرگ و همکارانش [۲۸] دریافتند که انحلال پذیری SnO۲ در کریولیت خالص در ۱۰۳۵ درجه سانتی گراد، ۰۸/۰ درصد وزنی می با شد. این مقدار تحت شرایط احیایی (کاهندگی) بالاتر خواهد بود. آنها انتظار داشتند که انحلال پذیری به علت وجود قلع دو ظرفیتی یا حتی تک ظرفیتی، افزایش یابد. گونه های حل شده می توانند در کاتد آلومینیوم به قلع فلزی کاهیده (احیا) شوند. با این وجود، رفتار الکتروشیمیایی به وسیله ایسائوا و همکارانش [۲۹] و یانگ و تانستاد [۳۰] با شدت بیشتری بررسی شد. اندازه گیری های ولتامتری چرخه ای و پله پتانسیل بر روی الکترودهای پلاتین، طلا و کربن شیشه ای انجام شد. ولتاموگرام ها پیکهایی را همراه با وجود دو حالت اکسایش در مذاب یعنی Sn۲+  و Sn۴+ نشان دادند. در مذاب های فاقد اکسیدها، گونه های فرار نظیر SnF۲ و SnF۴ به صورت آندی تشکیل شدند. این نکته معلول شد که وجود آلومینای حل شده، گونه های قلع حل شده را پایدار می سازد. انحلال آندی قلع، هم تشکیلی(تشکیل همراه هم) قلع دو ظرفیتی و چهار ظرفیتی را در مذابهای کریولیت- آلومینیوم نشان داد.
ZnO
گالاسیو و همکارانش [۴۳ و ۴۴] علاوه بر آندهای خنثی با پایه SnO۲، ZnO را نیز به عنوان ماده آندی خنثی با افزودن نشاندار کننده هایی نظیر ۲ درصد وزنی SnO۲، ۲ درصد وزنی Sb۲O۳، ۲ درصد وزنی CuO، ۲درصد وزنی Fe۲O۳، ۲ درصد وزنی Bi۲O۳، ۱ درصد وزنی Cr۲O۳ و ۱ درصد وزنی ZrO۲ آزمایش کردند، نتایج اولیه با بهترین نشاندار کننده که ZrO۲ می باشد، امیدوار کننده به نظر می رسد. دوینگ و همکارانش [۴۵] مکانیسم انحلال را به صورت زیر یافتند:
ZnFe۲O۴
روی فریت به عنوان ماده آندی خنثی توسط یو و همکارانش [۴۶] به کار برده شد. مواد روی فریت تحت قطبیدگی (پلاریزاسیون) آندی در برابر خوردگی مقاومند. بالاترین سرعت خوردگی با چگالی جریان آندی Acm-۲ ۷۵/۰– ۵/۰ ظاهر می شود. چگالی های جریان آندی بالا (بیش از
Acm-۲ ۵/۱)، غلظت حمام آلومینای بالا و نسبت های حمام مولار پایین مهمترین عوامل برای استفاده از آندهای خنثی می باشند.
سرمتها
NiFe۲O۴ + NiO + Cu
مکانیسم انحلال عناصر از آند به داخل الکترولیت و از الکترولیت به داخل بالشتک (صفحه) آلومینیوم در طی سال های اخیر بررسی شده است. چین و همکارانش [۴۷]، نیکل اکسید، آهن اکسید و مس عنصری، اجزای همیشگی آندهای خنثی، را در مذاب های کریولیت اشباع شده از آلومینا حل کردند. آنها مشاهده کردند که انتقال این عناصر از مذاب فلوئورید به داخل آلومینیوم  کامل است و همچنین در آزمایش های غیر الکترونیکی، نیکل، آهن و مس کاهیده می شوند (احیا می شوند) و به داخل آلومینیوم آلیاژ می شوند. این امر نشان می دهد که آندهای ساخته شده از این اجزا با توجه به کریولیت مذاب در تماس با آلومینیوم، به طور کامل خنثی نیستند.
NiFe ۲O۴ + NiO + Cu + Ag
آنکوآ به منظور افزایش رسانایی الکتریکی با افزودن نقره، ترکیب آندهای خنثای آن را اصلاح کرد. برای ساخت آندهای خنثی، یک مخلوط شامل نیکل و آهن اکسید با حدود ۹۰-۵۰ درصد وزنی و مخلوطی از مس و نقره و / یا آلیاژ های نقره ترجیحا تا ۳۰ درصد وزنی می باشد [۵۹]. آلیاژ یا مخلوط مس و نقره متشکل از ذراتی است که یک بخش داخلی محتوی ۹۰ درصد ونی مس و ۱۰ درصد وزنی نقره و یک بخش بیرونی محتوی حداقل ۵۰ درصد وزنی نقره و کمتر از ۱۰ درصد وزنی مس دارد [۶۰]. ماده آغاز گر برای ساخت آندهای خنثی شامل مخلوطی از پودر مس و نقره با پودر اکسید فلزی محتوی حدود ۷/۵۱ درصد وزنی NiO و حدود ۳/۴۸ درصد وزنی Fe۲O۳ می باشد. حدود ۸۳ درصد وزنی از پودرهای NiO و Fe۲O۳  با ۱۷ درصد وزنی از پودر مس و نقره ترکیب
می شود [۶۱].
فلزات
آلیاژ Al-Cu
سادووی]۱۴[ بر این باور است که فلزات بهترین پتانسیل را برای مواد آند خنثی ارائه میدهند. هرین و پلین ]۷۱ و ۷۲[ یک آند دینامیکی شامل یک ظرف آلیاژ فلزی فنجانی شکل پرشده با یک نمک مذاب که محتوی آلومینیوم می باشد، ارائه داده اند. یک آلیاژ ممکن، مس با ۵ تا ۱۵ درصد وزنی آلومینیوم می باشد. آلومینیوم ، در حضور اکسیژن، بر روی سطح بیرونی آند فلزی یک فیلم آلومینای پیوسته تشکیل می دهد که برای محافظت آند از حمله شیمیایی بوسیله کریولیت در طی الکترولیز به اندازه کافی ضخیم است و برای حفظ رسانایی الکتریکی به اندازه کافی نازک است. با این وجود، فیلم آلومینا در کریولیت قابل حل است بنابراین باید بصورت طبیعی بازتولید شود.
بازتولید فیلم با انتقال آلومینیوم از سطح داخلی مذاب آند به سطح بیرونی آند از طریق دیواره فلزی حاصل میشود. آلومینیوم اکسید می شود تا فیلم آلومینای محافظ را حفظ نماید. افزودن تناوبی آلومینیوم به داخل آند ،‌فعالیت آلومینیوم در نمک مذاب را در سطح مطلوبی نگه میدارد.
آلیاژهای Ni-Al-Fe-Cu-X
آلیاژهای پایدار ساخته شده از نیکل ، آلومینیوم، آهن و مس برای یک مدت طولانی، حوزه جالبی برای تحقیق بودند. یک راه برای ساخت این آلیاژهای فلزی،‌ سنتز میکروپیرتیک(micropyretic) می باشد که ساب ماریان و همکارانش شرایط سوختن آن را کشف کردند]۷۳[. آندهای خنثی که شامل فلزات فوق الذکر هستند، بوسیله سنتز سوختی ]۷۴[ و عناصر نشاندارکننده انتخابی با مقادیر ۸۰-۶۰ درصد وزنی نیکل ، ۱۰-۳ درصد وزنی آلومینیوم ،‌۲۰-۵ درصد وزنی آهن ،‌۱۵-۰ درصد وزنی مس و ۵-۰ درصد وزنی از یکی یا چند تا از فلزات کروم ،‌منگنز،‌ تیتانیم ، مولیبدن و غیره  ساخته شده اند. سنتز سوختی فازهای فلزی و بین فلزی ایجاد کرد. یک سطح اکسید چند سازه به طور طبیعی بوسیله قطبیدگی( پلاریزاسیون) آندی محصول واکنش میکروپیرتیک در الکترولیت فلوروید مذاب محتوی آلومینای حل شده یا بوسیله فرآوری دمای بالا در یک گاز اکسید کننده ایجاد میشود.
Ni-Fe
در طی تولید آلیاژ Ni-Fe به عنوان مواد آندهای خنثی ، دوروز و دنورا ]۸۹[. یک ساختار مغزی با پایه فلزی دارای مقاومت الکتریکی پایین، پوشیده شده با مجموعه ای از لایه های رسانای چسبناک ارائه دادند. این لایه ها شامل یک سد نفوذ ناپذیر در برابر اکسیژن تک اتمی و اکسیژن مولکولی، یک لایه حد واسط بر روی سد اکسیژن که در واکنشها برای نشر گاز اکسیژن غیر فعال باقی
می ماند و یک لایه فعال الکتروشیمیایی برای واکنش اکسایش یونهای اکسیژن موجود در حد واسط آندی الکترولیت به داخل اکسیژن تک اتمی نوزاد می باشند.
غشاهای رسانای یون اکسید
یک آند مصرف نشدنی جدید برای تهیه الکتریکی آلومینیوم بوسیله راپ]۹۷و۹۸[ تولید شد. این آند شامل یک غشای رسانای یون اکسید نازک و متراکم با یک آند داخلی متخلخل الکتروکاتالیزوری که در آنجا گاز طبیعی تغییر شکل یافته به صورت الکتروشیمیایی اکسید می شود، می باشد. این وضعیت می تواند نشر کربن دی اکسید را در مقایسه با آند کربنی متداول بطور بالقوه حداقل۵۰٪ کاهش دهد و همچنین سایر گازهای گلخانه ای را در مرحله گدازش (ذوب) حذف نماید. کارکردن این سلول جدید به حدود یک سوم توان الکتریکی نیاز دارد و همچنین شرایط انرژی کاهش
می یابد. این آند یک لوله الکترولیت با پایه گرمایی در بسته ضخیم و پوشیده شده به صورت داخلی با یک دوغاب Ni-Ce O۲ و دارای گاز هیدروژن یا گاز طبیعی به عنوان گاز کاهنده می باشد. اداره انرژی ایالات متحده از تولید این آند جدید با سرمایه US$ 1.7m حمایت می کند]۹۹و۱۰۰[.
طراحی سلول
به منظور استفاده از یک آند خنثی همراه با یک کاتد رطوبت پذیر، به نظر میرسد که طراحی های سلول جدید برای تولید آلومینیوم ضروری باشد. سلولهای الکترولیز با آندهای خنثای دو قطبی/ کاتدهای رطوبت پذیر بوسیله لاکامرا و همکارانش]۱۰۱[ ارائه شده است. دیک و بروکس ]۱۰۲[ از بدنه های چند سازه ای مس، نیکل و آهن بکار برده شده به عنوان الکترودهای آرایش یافته عمودی در سلولهای کاهشی آلومینیوم استفاده کردند و براون]۱۰۳[ نیز مفهوم سلول الکترود عمودی را برای تولید آلومینیوم با مراجعه به تحقیق حاضر ارائه داد. الکترولیز دما پایین این امکان را فراهم می سازد که آندهای آلیاژ فلزی مصرف نشدنی در سلولهای آزمایشگاهی اطمینان بخش ظاهر شوند. با چنین سلولهایی، آلومینیوم خالص تجاری با بازده جریان بالای برجسته می تواند تولید شود.
آینده
در تلاش برای تمرکز زیاد برای تولید آندهای خنثی در سال ۲۰۲۰، یک نقشه راه با مشارکت موسسه آلومینیوم و اداره انرژی ایالات متحده ایجاد شد]۱۰۴[. در صنعت آلومینیوم آمریکای شمالی لازم است مطلوبیت تلاشهای الحاقی در تحقیق تکنولوژی آند خنثی و نیز مکانیسم های ممکن برای جهت دهی به تلاشهای تحقیقی در نظر گرفته شود. در این صنعت باید نقش دولت در تلاشهای کلی برای توسعه تکنولوژی آند خنثی نیز مد نظر قرار بگیرد. سرانجام، در این صنعت باید بررسی عناصر دیگر برای طراحی سلول پیشرفته که می تواند تکنولوژی آند خنثی را کامل کند و مزایای آنرا بالا ببرد، در نظر گرفته شود. با این وجود، حتی قبل از این تاریخ ،‌داشتن ظروف الکترولیز آلومینیوم مجهز به آندهای خنثی و کاتدهای رطوبت پذیر می تواند امکانپذیر باشد.
نتیجه گیری
در طی چند سال اخیر کارهای آزمایشگاهی بسیاری بجز برای بررسی انحلال پذیری چندسازه های آند خنثی(فلزات، اکسیدها و سرمتها) در الکترولیتهای فلوئوریدی استفاده شده بصورت تجاری، انجام شده است. آلکوآ و مولتچ دو کمپانی هستند که به موفقیت هایی در زمینه تولید آندهای خنثی دست یافته اند. آلکوآ از چندسازه های سرمتی احتمالا به صورت توصیف شده در ]۶۸-۶۶[ استفاده می کند، اما هنوز مشکلاتی در زمینه ساخت این آندها دارد که ناشی از شوک(ضربه) گرمایی است و باید ارتباط الکتریکی بین سرمت و ریل هادی حل شود]۶۹[. طولانی ترین دوره ای که آندهای خنثی کار کرده اند بیش از ۵/۱۲ روز نیست اما آلکوآ انتظار دارد که آندهای سرمتی خنثی بطور پیوسته بیش از ۶ ماه کار کنند.
مولتچ از آندهای سرمتی خنثی با پایه آلیاژ نیکل- آهن استفاده کرده ]۱۵ و ۹۶-۸۹[ و اعلام کرده که سلولهای الکترولیتی آلومینیوم ۱۰۰A،۱kA،۲۰kA با چنین آندهایی و در دماهای حمام حدود ۰C۸۵۰ کار می کنند]۹۵[. با این وجود، ‌بر اساس نظر کوانده و هاوپین]۱۳[، سادووی]۱۴[، تانستاد و اولسن]۱۶[ و کنیری]۱۷[،‌ به نظر میرسد که بهبود سازی گدازنده های(ذوب کننده های) موجود با آندهای خنثی همراه با کاتدهای رطوبت پذیر تقریبا غیر ممکن باشد. کنیری]۱۷[ همچنین این نکته را بیان کرد که فواید اقتصادی هنگام تغییر از آندهای کربنی به آندهای خنثی برای
سرمایه گذاریهای بزرگ به اندازه کافی بزرگ نیستند. او تغییرات طراحی سلول برای آرایش الکترود عمودی ارائه شده بوسیله براون ]۱۰۴[ را بیان کرد.
از عبارات فنی نشان داده شده در بالا ‌می توان چنین نتیجه گیری کرد که صنعت آلومینیوم از بهبود سازی گدازنده های(ذوب کننده های) آلومینیوم موجود با آندهای خنثی در مقیاس بزرگ سالها فاصله دارد.

آندهای خنثی اطلاعات به روز رسانی شده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.