ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه متالورژی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم

شماره       
۵۳
کد مقاله
MTL053
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سرمتهای نیکل فریت به عنوان آندهای بی اثر برای الکترولیز آلومینیوم
نام انگلیسی
Nickel Ferrite Cermets as inert Anodes for Aluminum Electrolysis
تعداد صفحه به فارسی
۳۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
سرمتهای نیکل فریت،  آندهای بی اثر،  الکترولیز آلومینیوم
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nickel Ferrite Cermets,  inert Anodes, Aluminum Electrolysis
مرجع به فارسی
دانشگاه کوینز، کینگستون، آونتاریو، کانادا
مرجع به انگلیسی
Kingston Process Metallurgy Inc., Kingston, Ontario, CANADA; Queen’s University, Kingston, Ontario, CANADA; RUS-Engineering, Rusal
سال
۲۰۰۸
کشور
کانادا

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم

 

سرمتهای نیکل فریت به عنوان آندهای بی اثر برای الکترولیز آلومینیوم
چکیده
پیشتر این نکته نشان داده شده بود که مواد سرمتی متشکل از ۸۳% نیکل فریت( Nio ۷/۵۱% و ۳/۴۸%) و ۱۷% فاز فلزی (Ag۳%+ Cu۱۴% یا Cu۱۷%) برای دوره های کوتاهی به طور موثر به عنوان آندهای بی اثر عمل می کنند. هدف از این تحقیق تأیید این نتایج و تعیین اثر آنها تحت الکترولیز کوچک مقیاس می باشد. سه ترکیب که محتوی نسبت یکسانی از نیکل فریت هستند اما از نظر محتوای فلزی(مقدار فلز) متفاوتند، تولید شده اند. ترکیب ۱# مخلوطی از پودر مس و نقره (۱۴%-۳%) را به کار برد، ترکیب ۲# از پودر مس پوشیده شده با نقره که محتوی حدوده ۱۸% نقره بود و همان نسبت (۱۴%-۳%) مس و نقره در سرمت را ایجاد
می کرد، استفاده نمود، و ترکیب ۳# محتوی ۱۷% مس (بدون نقره) بود. استفاده از میکروسکوپ پویشی الکترون (SEM) این نکته را تأیید کرد که تمام ترکیبات سرمتی تولید شده، ریز ساختارهای ریز، متراکم (چگال) و یکنواخت با توزیع یکنواخت فاز فلزی دارند. این پدیده مشاهده شده که نیکل فریت شامل ذرات نوعا ۵ تا ۱۰ میکرون می باشد و نسبت نیکل به آهن در فریتها در محدوده منطقی تغییر می کند. همچنین دیده شد که فاز فلزی به طور منظم فازهای بسیار غنی (خالص) از نقره را ارائه می دهد. چگالی سرمتها همگی بالای g/cm۳۹۵/۵ بودند.
برای اندازه گیری پتانسیل مدار باز (O.C.P.) سه ترکیب از سرمتها، جریان خوردگی آنها درست پس از غوطه وری آند در مذاب و جریان خوردگی یکسان اما بعد از قطبیدگی (پلاریزاسیون) آندی آند، اندازه گیری های الکتروشیمیایی بر روی آنها انجام شدند. نتایج تکرار پذیری بدست آمدند که نشان می دهند پایین ترین خوردگی از آند سرمتی متشکل از افزودن پودر مس پوشیده شده با نقره (ترکیب ) انتظار می رود. انتظار می رود که سرمت ساخته شده با استفاده از مخلوط پودر مس و نقره (ترکیب ) از سرمت ساخته شده با استفاده از پودر مس پوشیده شده با نقره خوردگی شیمیایی کمی بالاتری داشته باشد در حالیکه سرمت فقط محتوی پودر مس بیشترین اثر ناشی از خوردگی را داشته باشد. مقایسه گسترش مقادیر جریان خوردگی تمام این سه ترکیب قبل و بعد از قطبیدگی آندی پتانسیواستاتیک نشان داد که این ترکیبات تا حدی توانایی محافظت خودبخودی را دارند.
الکترولیز کوتاه مدت آلومینیوم (۸ ساعت) در چگالیهای جریان مختلف (۵/۰ تا /A۸/۰)، مقایسه رفتار هر ترکیب را هنگامی که به عنوان آند در نمکهای مذاب کریولیتی داغ
(۹۸۰-۹۷۰ درجه سانتی گراد) به کار می رود، امکان پذیر می سازد. به طور کلی، ترکیب (مخلوط پودر مس و نقره) بهترین عملکرد را نشان می دهد و به دنبال آن، ترکیب (پودر مس پوشیده شده با نقره) قرار دارد. ترکیب (فقط پودر مس) تمایل بیشتری به تجزیه از خود نشان می دهد. اولین علامت تجزیه، کاهش فاز فلزی در اطراف آند می باشد. این پدیده ممکن است فاصله قابل توجهی داخل حجم آند ایجاد نماید. فاز بعدی تجزیه شامل واچسبی بستر نیکل فریت می باشد. ترکیب به کار رفته در /A۵/۰  پس از ۸ ساعت، تجزیه خیلی کمی را نشان می دهد.

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم

 

مقدمه
سه ماده اصلی برای آندهای بی اثر وجود دارد: سرامیک های نیم رسانا، سرمتها و آلیاژها. هر ماده – معمولا در ارتباط با خواص مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی مزایا و معایبی دارد. تمرکز این تحقیق بر روی سرمتها و تولید مستقل توسط ما و ارزیابی ترکیبات توصیف شده به صورتی که پتانسیل همانند آندهای بی اثر داشته باشند، می باشد. با این تحقیق، ما توسعه مواد آندی سرمتی با خواص بهینه در مقایسه با موادی که قبلا محققین مختلف به آنها دست
یافته اند آغاز کرده ایم.
 
تولید آند سرمتی
دستورالعمل تولید آند سرمتی در مرکز دانشگاهی کواین برای تولید سرامیکی پیشرفته تحت سرپرستی مستقیم دکتر ولادیمر کرستیک تصویب و اجرا شد. بررسی این مرجع نشان داد که ترکیبات نیکل فریت تولید شده و مورد آزمایش قرار گرفت و این ترکیبات موضوع تعدادی از مقالات انحصاری بوده است. بررسی این مرجع و مقالات انحصاری، خطوط راهنمای عمومی را برای تولید سرمتها ارائه می دهد اما جزئیات تعدادی از دستورالعمل ها مفقود می باشند. تهیه پودر (آسیاب کردن اولیه، کنترل ریز ساختار، دانه بندی و غیره) و کنترل ساختار پروسکیت (perovskite) ترکیب مناسب به عنوان پارامترهای کلیدی می باشند. همچنین این نکته اثبات شده که سرعت های حرارت دهی و کنترل دقیق دمای کلوخه سازی پارامترهای بسیار حساسی می باشند. سرانجام، این نکته معلوم شد که کنترل  اتمسفر همراه با بهینه سازی افزودن چسب، در رسیدن به چگالی بسیار  کلوخه شده ضروری می باشد. پس از یک تحقیق گسترده قابل توجه، تولید نمونه های دیسکی گلوله ای، بدون عرق کردن (bleeding) فلز، بدون ترکهای ریز و توزیع یکنواخت فازهای فلزی و سرامیکی در مواد توده ای، تکرار پذیری خوبی نشان می دهد. سایر معیارهای خواص شامل چگالی بالا ( cc/g ۹۵/۵< )، استحکام مکانیکی بالا (>100Mpa) و رسانایی، الکتریکی بالا ۱۰۰<) در دمای ۹۶۰ درجه سانتی گراد می باشد.
سنتز نیکل- فریت (NiFe۲O۴)
پودر سبز نیکل- اکسید که به صورت تجاری در دسترس بود از شرکت فیشرسانیتیفیک (Fisher Scientific) خریداری شد و پودر آهن- اکسید (با پایه فلزی ۵/۹۹%) از شرکت آلفا آئسار (Alfa Aesar) خریداری شد و این پودرها به عنوان مواد خام برای تولید
نیکل – فریت به کار برده شدند.
پارامترهای فنی به کار رفته برای تولید آند
پودر  سنتز شده بعدا با پودرهای فلزی مورد نیاز مخلوط شد تا ترکیبات هدف (مورد نظر) را تامین کند: ترکیب از مخلوطی از پودر مس و نقره استفاده کرد (۳%-۱۴%)، ترکیب از پودر مس پوشیده با نقره که محتوی حدود ۱۸% نقره بود، استفاده نمود که همان نسبت (۳%- ۱۴%) مس و نقره در سرمت را ایجاد نمود و ترکیب محتوی ۱۷% مس (بدون نقره) بود.
خواص فیزیکی نمونه ها- روشها و مقادیر اندازه گیری شده
رسانایی الکتریکی
رسانایی الکتریکی نمونه سرمتهای کلوخه شده با استفاده از روش چهار نقطه ای متداول، که پتانسیل اعمال شده در عرض نمونه ها را اندازه گیری می کند، اندازه گیری شد. نتایج
اندازه گیریهای رسانایی الکتریکی در دمای بالا برای ترکیب اول در شکل ۱ نشان داده شده است. ترکیبات دیگر، رفتارهای مشابهی را نشان دادند و رسانایی الکتریکی ترکیب از ۶۰ تا cm/s۱۷۰ و ترکیب از ۵ تا cm/ s۴۵ تحت همان محدوده دمایی ترکیب تغییر کرد. این نتایج می تواند با نتایج سایر محققین که محدوده رسانایی الکتریکی نمونه های مشابه را تا دمای ۹۶۰ درجه سانتی گراد بین  ۱۰ و s/cm یافتند، مقایسه شود. تحقیق دیگر محدوده رسانایی الکتریکی را از cm/s۳۰-۲۰ تا ۱۰ و cm/ s۲۷۵ با شیبی در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد یافت که به وسیله دیگران کپی نشده بود.
 استحکام مکانیکی
حداقل ۵ نمونه از ترکیبات ۱، ۲ و ۳ به صورت میله های مستطیلی با ابعاد mm۳۵×mm۴×mm۳ بریده شدند و برای اندازه گیری استحکام خمشی (مقاومت خمشی) نمونه های کلوخه شده با استفاده از روش MOR به کار برده شدند. دستگاه جیگ (jig) استفاده شده برای اندازه گیری استحکام، فاصله داخلی mm۱۴ و فاصله بیرونی mm۳۰ داشت. نمونه ها تحت پیکربندی خمشی چهار نقطه ای متداول شکسته شدند.
خصوصیات ریز ساختاری نمونه سرمتهای نیکل فریت
هر ترکیب از نمونه سرمتهای تولید شده، به منظور تعیین خصوصیات ریز ساختاری، در زیر میکروسکوپ پویشی الکترونی (SEM) مشاهده شدند. از میان مشاهدات، اندازه دانه فریت، اندازه و توزیع جزء فلزی، یکنواختی ریز ساختار، حضور تخلخل و ریز ترکها، یا سایر نقایص، جالب توجه بودند. این نتایج در شکلهای ۳، ۴ و ۵ نشان داده شده اند.
اندازه گیری های الکتروشیمیایی خواص آندهای سرمتی
هدف از اندازه گیری های الکتروشیمیایی، تعیین پارامترهای خوردگی سه ترکیب سرمتی نیکل فریت به کار رفته به عنوان آند برای الکترولیز نمکهای مذاب آلومینیوم می باشد.
پتانسیل های مدار باز و جریان های خوردگی از آزمایشهای الکتروشیمیایی محاسبه شده اند. مقادیر جریانهای خوردگی، پس از غوطه وری اولیه آندهای سرمتی در الکترولیت و بعد از قطبیدگی (پلاریزاسیون) آندی، با سرعتهای پویش مختلف تعیین شده اند. این سه ترکیب از آندها دوبار مورد آزمایش قرار گرفتند.
بخش تجربی
قطعات سرمتی cm۱۰×۱×۱ به طول های ۴ سانتی متر بریده شدند. برای نگه داشتن آندهای سرمتی cm۴×۱×۱ از یک نگهدارنده (پایه) گرافیتی استفاده شد. برای تعیین خصوصیات الکتروشیمیایی نمونه آندها از الکترود مرجع آلومینیوم و کاتد سیمی مولییدن ۱ میلی متری در سل استفاده گردید.
الکترولیت آلومینای اشباع با نسبت وزنی ۱۳/۱ بوسیله اختلاط ۳/۲۸۵ گرم  ، ۷/۳۶ گرم  و ۲۸ گرم  (۸/۰ وزنی) تهیه شد. برای ذوب کردن مخلوط نمکها از یک بوته متشکل از ۸/۹۹% آلومینا استفاده  شد. این بوته در داخل یک دیواره فولادی ضد زنگ قرار داده شد. راکتور در میان یک کلاهک فولادی ضد زنگ که الکترودها به آن متصل بودند، گذاشته شد. این راکتور کاملا بسته شد و پوشش آرگون داشت. آزمایش ها در دماهای
۹۷۰ – ۹۶۰ درجه سانتی گراد انجام شدند.
تعریف پارامترهای خوردگی
مقاومت آند سرمتی در برابر خوردگی به وسیله سه پارامتر تعیین می شود:
 • پتانسیل مدار باز (O.C.P.) تعریف شده به عنوان پتانسیلی که در آن هیچ جریانی وجود ندارد.
 • جریان خوردگی پس از غوطه وری آند در مذاب
 • جریان خوردگی پس از قطبیدگی آندی (قطبش آندی) آند
جریان خوردگی (A ) به عنوان چگالی جریان آندی که در پتانسیل انبساط اکسیژن ترمودینامیکی روی می دهد، تعریف می شود.
خوردگی آند سرمتی در ناحیه پتانسیل بین مقدار OCP و پتانسیل انبساط اکسیژن ترمودینامیکی روی می دهد. مقدار OCP بزرگ، ناحیه پتانسیلی که در آن خوردگی ایجاد
می شود را کاهش می دهد.
نتایج اندازه گیریهای الکتروشیمیایی
شکل ۶ ولتاموگرام روبش خطی (تصحیح شده برای افت اهمی) بین ۲/۱ و v۸/۲ با ۵ پس از غوطه وری آند در مذاب برای نمونه ترکیب که آلیاژ مخلوط مس/ نقره
می باشد را به دست داده است. شکل ۷ همان ولتاگرام را در فرمت تافل(Tafel) نشان
می دهد. مقدار OCP، V۴۳۳/۱ بود. به عنوان مقایسه، اس. پیترزیک مقدار OCP برابر با V۴۴۱/۱ را برای آند سرمتی دارای چگالیg۵۹/۴ را که متشکل از
 NiO ۹/۴۲% ، Fe۲O۳ ۱/۴۰% و Cu ۱۷% بود، به دست آورد. پتانسیل انبساط اکسیژن ترمودینامیکی v۲۸/۲ بدست آمد. جریان خوردگی اندازه گیری شده در پتانسیل انبساط اکسیژن ترمودینامیکی، A ۰۷۲/۰ بود. در میان مقدار OCP و پتانسیل انبساط اکسیژن ترمودینامیکی، می توانیم یک پیک آندی را مشاهده کنیم که احتمالا به اکسایش مس یا نقره نسبت داده می شود.
الکترولیز کوتاه مدت
نمونه های سرمتی ساخته شده با استفاده در عملیات الکترولیز آلومینیوم در مقیاس آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفتند. سرمتهای cm۱۰×cm۱×cm۱  با استفاده از یک سل الکترولیز آلومینیوم مذاب آزمایش شدند. تمام سه ترکیب در طی ۸ ساعت الکترولیز با جریان A۵ ، دوبار مورد آزمایش قرار گرفتند. عمق غوطه وری سرمتها اصلاح گردید تا مساحت عملکرد آندسرمتی حدود ۱۰ باشد و منجر به ایجاد چگالی جریان مورد نظر تقریبا/A۵/۰ شود.
 
نصب الکترولیز
سل الکترولیز کاتد آلومینیوم مایع مشتمل بر یک بوته گرافیتی، آستر آلومینایی و یک بوته آلومینیومی کوچک بود (شکل ۸). به منظور قرار دادن بوته آلومینیومی کوچک جهت کنترل ناحیه کاتد فعال، در انتهای مخزن گرافیتی، حفره عمیقی تعبیه شده بود. آستر آلومینایی داخل در داخل بوته گرافیتی قرار داده شده بود تا دیواره های بوته به صورت الکتریکی عایق شوند. سل کامل در میان یک دیواره فولادی ضد زنگ (SS)، حلقه، واشر سیلیکوئی و دریچه آب سرد قرار داده شد. حدود ۶ گرم ساچمه آلومینیومی (mm۸-۴) وزن شد و بین آستر و بوته آلومینیومی مرکزی قرار داده شد. بر اساس آنالیز OESICP ، ساچمه های آلومینیومی ترکیب زیر را داشتند: ppm Fe۴۷۰، Ni ppm۱۸۴، Cu ppm۱۰۳ و Ag pmm۷/۰. سپس، ۲۷۵ گرم مخلوط کریولیت با نسبت AlF۳/ NaF برابر با ۱۳/۱ به اضافه ۸% وزنی آلومینا Al۲O۳ به داخل بوته ریخته شد.
مراحل الکترولیز در / A ۵/۰ نتایج
مرحله – مخلوط پودر Cu/ Ag
تصاویر SEM (شکل ۹، با بزرگنمایی ۵۰۰ برابر) نشان می دهند که پس از ۸ ساعت الکترولیز در  /a ۵/۰، ریز ساختار ریز، متراکم و یکنواختی باقی می ماند. پس از آزمایش، لایه نازک دارای ضخامت حدود ۲۵ میکرون در سطح نمونه، ظاهرا کسر فلزی خود را از دست داده است.
مرحله پودر Cu پوشیده شده با Ag
تصاویر SEM (شکل ۱۰) نشان می دهند که پس از ۸ ساعت الکترولیز در /a ۵/۰، عموما ریزساختار ریز، متراکم و یکنواختی به جا می ماند. تصویر چپ پایینی
(۰۸۱۱۰۶-۱ S3 se400X) ناحیه کمیاب نشان دهنده نقص تخلخل قبل از الکترولیز را نمایان می سازد (ناحیه مرئی در تصویر x۵۰ در سمت چپ بالا). پس از آزمایش، لایه دارای ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون، کاهش کسر فلزی را در تمام اطراف ناحیه عملکردی آند و ایجاد تخلخل در آن ناحیه را نشان می دهد.
الکترولیز در چگالی جریان بالاتر
هر دو ترکیب سرمتی Ag بهترین عملکرد را در آزمایشهای الکترولیز کوتاه مدت با چگالی جریان /A ۵/۰ نشان دادند و سپس رفتار الکتروشیمیایی آنها در دو چگالی جریان بزرگتر مورد آزمایش قرار گرفت: ۶۵/۰ و /A۸/۰.
خلاصه نتایج الکترولیز
نتایج آزمایشهای الکترولیز در جدول ۳ نشان داده شده اند. به این نکته باید توجه کرد که
بر اساس اندازه گیریهای انجام شده، هر سه ترکیب، به دنبال اندازه گیریهای قبل و بعد از ۲ ساعت قطبیدگی آندی پتانسیواستاتیک، محافظت از خود در برابر خوردگی فاجعه آمیز را نشان
می دهند. معیار مهمی برای قضاوت در مورد عملکرد سرمتهای نیکل فریت، علاوه بر تجزیه فیزیکی، ترکیب آلومینیوم تولید شده می باشد. الکترولیز کوتاه مدت برای قضاوت قطعی در مورد خلوص آلومینیوم تولید شده، مطمئنا کافی نیست. در یکی از روشها، ناخالصیها به وسیله آلومینیوم به کار رفته به عنوان بار اولیه رقیق می شوند. همچنین، انتظار می رود که تجزیه سرمت در دوره اولیه عملیات بدتر باشد. علاوه براین، تصاویر بهترین گواه بر قابلیت بقای آند در طی الکترولیز می باشند.
نتیجه گیری
روش ساخت آند سرمتی توسعه داده شد تا تولید نمونه های تأمین کننده معیارهای خواص زیر را امکان پذیر سازد:
 • چگالی نه کمتر از /g۹۵/۵ – بهترین مقدار بدست آمده برای فاز فلزی مس پوشیده شده با نقره و فاز فلزی مخلوط Ag/Cu و برابر با /g۰۸/۶ بود.
 • رسانایی الکتریکی (در دمای ۹۶۰ درجه سانتی گراد) نه کمتر از
   ۱۰۰ – نمونه های هر دو ترکیب محتوی Ag معیارها را با رسانایی دمایی بالای ۱۵۰ برآورد می سازند.
 • استحکام مکانیکی نه کمتر از Mpa۱۰۰ – تمام ترکیبات استحکام Mpa ۱۴۰ یا بیشتر داشتند.
 • غیاب عرق کردن فاز فلزی- نمونه های تولید شده، عرق کردن فاز فلزی را نشان ندادند.
 • غیاب ترکهای ریز- اکثریت نمونه های تولید شده فاقد ترکهای ریز بودند.
 • توزیع یکنواخت فازهای فلزی و سرامیکی و مواد توده ای- تمام تصاویر، توزیع یکنواخت فازها را نشان دادند.
اندازه گیریهای الکتروشیمیایی انجام شده، تعیین توانایی مقاومت هر ترکیب سرمتی در برابر خوردگی شیمیایی در طی الکترولیز آلومینیوم در دمای بالا، در حمامی از کریولیت مذاب را امکان پذیر ساخت. سرمتی که از پودر مس پوشیده شده با نقره (ترکیب ) استفاده می کرد، بهترین عملکرد را نشان داد و به دنبال آن سرمت ساخته شده با استفاده از مخلوط پودر مس و نقره (ترکیب ۱#) قرار داشت در حالیکه سرمتی که فقط از پودر مس (ترکیب ) استفاده
می کرد، بدترین عملکرد را داشت.
تمام ترکیبات در طی ۸ ساعت الکترولیز به نحو مناسبی عمل کردند. افزایش چگالی جریان از ۵/۰ به ۶۵/۰ و/A۸۰/۰ بر توانایی مقاومت سرمتها در برابر تجزیه اثر شدیدی داشت. در /A۵/۰، تجزیه به یک لایه بسیار نازک محدود می شود و سرمتها ممکن است قادر به تحمل مرحله الکترولیز خیلی طولانی باشند. از دست رفتن فلز از بستر نیکل فریت در پیرامون نمونه و به دنبال آن واچسبی این بستر، به عنوان مکانیسم تجزیه اصلی نمایان می شود.
بر اساس مشاهدات میکروگرافی (ریزنگاری)، به نظر می رسد که بهترین ترکیب سرمتی، ترکیبی باشد که از مخلوط مس و نقره استفاده می کند و به دنبال آن ترکیبی قرار دارد که از پودر مس پوشیده شده با نقره استفاده می کند. باز هم ترکیبی که فقط از پودر مس استفاده
می کند، در تمام چگالیهای جریان، تجزیه خیلی بیشتری را نشان می دهد.
به عنوان تفسیر اولیه در مورد این نتایج، ما بر این باوریم که مورفولوژی (ریخت شناسی) پودر فلزی استفاده شده، در پایداری آند نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

سرمتهای نیکل فریت آندهای بی اثر الکترولیز آلومینیوم

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.