ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش ۱۸

در این قسمت  لغات منسوجات بخش ۱۸ عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش ۱۸
مرطوب نمودن، نم دار کردن
Humidify
مرطوب نمودن، نم دار کردن
Humidifying
مرطوب کردن، مرطوب کردن نسبی کالای پشمی، مرطوب کردن پارچه پشمی یا فاستونی با پاشیدن افشان آب یا گذراندن پارچه از روی برس ها یا غلتکهائی که در آب می چرخند و یا توسط بخار و یک شب رها کردن پارچه تا رطوبت به طور یکنواخت جذب شود
Dampening
مرغوب
High grade
مرغوب، دارای کیفیت بالا
High class
مرغوبترین پنبه آمریکا با الیاف بسیار بلند و نازک از ایالت جور جیای جنوبی، پنبه سی ایسلند
Sea island cotton
مرغوبیت
Abrasion hardness
مورفولوژی (برسی ساختار داخلی الیاف در مقیاس بزرگتر از اتم و کوچکتر از کل نمونه)- شکل شناسی
Morphology
مرینوس، پشم مرینوس، مرینو، در صنایع تریکو  به پارچه مخلوط پشم و پنبه اطلاق می گردد
Merino
مرکب، پیچیده، مختلط، مجموعه
Complex
مرکب، ترکیب، مخلوط، ماده
Compound
مرکب چاپ
Printing ink
مرکب علامت گذاری پارچه
Marking ink
مرکز بالا
Top center
مرکز جلو
Front center
مرکز سکون، محل سکون، محل مکث، محل آرام
Dead center
مرکز عقب در میل لنگ ماشین بافندگی که دفتین را تا آخرین حد به عقب می برد
Back center
مرکز فعال
Active center
مرکز گرمایی
Calorific center
مزد، حقوق، مواجب، شهریه
Salary
مزدوج، جفتی
Conjugated
مزرعه پنبه
Fiber plant
مزیت، برتری
Advantage
مسئول درجه بندی پارچه
Cloth grader
مساحت، پهنه، ناحیه، منطقه
Area
مساعده
Subsidy
مساعده- پیش پرداخت، جلو رفتن، جلو بردن، افزایش، ترفیع رتبه، پیشرفت، پیشرفت کردن
Advance
مستقیم، بی واسطه
Direct
مستقیم سازی الیاف
Straightening
مسمومیت
Toxic
مسیر، شیار، شکاف
Track
مسیر، یکطرفه کردن مسیر، تنظیم، امتداد، به خط شدن
Alignment
مسیر بیضوی بوبین
Elliptical bobbin track
مسیر تغذیه ( در شوت فید)
Feed chute
مسکو- پارچه ضخیم با بافت ساده و محکم پالتویی
Moscow
مشابه، مانند، مثل
Analogue
مشاهده کردن
Observe
مشاور
Advisor
مشتعل نشونده، اشتعال ناپذیر
Non flammable
مشتق آلجینیک اسید
Alginic acid derivative
مشتق بی  رنگ، احیاء رنگ طوری که با اکسیداسیون مجدد آن امکان بازیابی رنگ اصلی میسر باشد، فرم احیاء شده بی رنگ رنگینه
Leuco dye
مشتقات سلولزی مواد آهاری و نشاسته ای
Cellulose derivative
مشتقات نشاسته
Starch derivative
مشخصات بافت، مشخصات پارچه
weave construction
مشخصات نخ یا پارچه، تراکم پارچه
Construction
مشخصه، خصیصه
Feature
مشخصه رنگ، خصوصیت رنگ، و- گی رنگ
Color characteristic
مشکل  یکنواختی
Leveling problem
مصرف، تحلیل
Consumption
مصرف رنگینه
Consuming dyestuff
مصرف ضایعات، به کار گرفتن ضایعات
Waste reclamation
مصرف قلیایی کالای سلولوزی
Alkali consumption
مصرف کردن ضایعات، از رده خارج کردن، خارج از رده، فرسوده، انبار ضایعات، انبار قطعات فرسوده
Salvage
مصرف نهایی، کاربرد
End use
مصرف کردن
Consume
مصنوعی، بشر ساخت
Artificial
مصنوعی، بشر ساخت
Synthetic
مصنوعی، ساختگی، ساخت بشر
Man made
مضر، زیان آور
Detrimental
مضراب ( در ماشین بافندگی )
Picking stick
مضراب سرگرد
Loop picker
مضرس، اره، دندانه دار
Serrated
مطابق کردن، همزمان کردن، هم سرعت کردن، همراه کردن
Synchronize
مطالعات فنی
Technical reading
مطالعه اولیه
Reconnaissance
مطبخ رنگ، محل پخت رنگ محل عمل آوری رنگ
Coloring kitchen
مطلوب، ایده آل، کامل
Ideal
معادل عددی، میانگین عددی، متوسط
Arithmetic mean
معادله
Equation
معادله، تعادل شیمیایی، تعادل
Equilibrium
معادله آرنیوس
Rate theory
معادله آرینوس
Arrhenius equation
معادله پلانک
Plank’s equation
معادله یانگ
Young’s equation
معاملات
Transaction
معاون مدیر
Assistant plant manager
معاونت، همدستی، همکاری، همیاری
Assistance
معتدل، میانه رو
Temperate
معدل تغییرات، معدل نایکنواختی نخ، معدل انحرافات، انحراف میانگین
Mean deviation
معدنی
Mineral
معرف، شناساگری
Detection
معرف، معرف شیمیایی، شناساگر
Reagent
معرف شیمیایی، شناساگر
Analytical reagent
معرف شیمیایی رنگزا
Chromogenic reagent
معرف متیل اورانژ
Methyl orange
معرف یونیورسال- مخلوط معرفی که می تواندتغییراتPH  رادردامنه وسیعی(مانند۲تا۱۲)نشان دهد
universal indicator
معلق ساز، دیسپرس کننده، پراکنده ساز
Dispersant
معنا، مفهوم
Signification
معنی، هدف، مقصود، منظور
Purpose
معنی دار، پر معنی، مهم، بر جسته
Significant
معیار خاکستری، مقیاس خاکستری
Gray scale
معیار رنگی مانسل
Mansell
معیوب
Defective
معیوب-خراب
unsound
مفصل گاردانی(درماشین بافندگی)
universal coupling
مفصل گاردانی(درماشین بافندگی)
universal joint
مقادیر کمی، مقادیر کمیتی
Quantities
مقادیری معین از الیاف یا پارچه که در یک پخت رنگرزی شود
Batch-wise dyeing
مقاوت پارچه در برابر لکه شدن
Stain resistant
مقاوم، پایدار، ثابت
Resister
مقاوم به گرما
Heat resisting
مقاوم به کپک، مقاوم به قارچ
Mildew resistant
مقاوم در برابر اسید،  اسید مقاوم
Acid resist
مقاوم در برابر نمدی شدن، مقاوم به والک
Fast to milling
مقاوم در برابر نور ( از نظر رنگ)
Light fast
مقاوم در مقابل روغن
Oil resistant
مقاوم نسبت به جمع شدگی، ضد جمع شدگی، آب نرو، ضد آبرفتگی
Shrink proof
مقاوم نمودن پارچه در برابر اثر آب
water resistant
مقاوم نمودن در باربر اتو، عمل صابونی کردن سطح پارچه استات بوسیله سود که از حرارت زیاد اتو صدمه نبیند
Iron proofing
مقاوم نمودن در برابر اتو- عمل صابونی کردن سطح پارچه استات بوسیله سود که از حرارت زیاد اتو صدمه نبیند
Iron liquor
مقاومت، پایداری، ممانعت
Resist
مقاومت اصطکاکی
Frictional resistance
مقاومت پارچه در مقابل جابجایی تارها و پودها ( به کمک تکمیل شیمیایی سخت کردن پارچه)، مقاومت لغزشی نخها در پارچه
Slip resistant
مقاومت پارگی ( نخ یا الیاف)
Tear resistance
مقاومت چروک پذیری، مقاومت خمشی، مقاومت در برابر چروک شدن -مقاومت چروک
Crease resistance
مقاومت خستگی
Fatigue resistance
مقاومت خمشی، استحکام خمشی
Flexural strength
مقاومت خوب سایشی
Good wear resistance
مقاومت در برابر پارگی، مقاومت پارگی ( نخ یا الیاف )
Tear strength
مقاومت در برابر پرزدار شدن سطح پارچه
Pilling resistance
مقاومت در برابر جابجایی نخ در پارچه
Resistance to yarn slippage
مقاومت در برابر جمع شدگی، مقاومت نسبت به آبرفتگی
Stability to shrinkage
مقاومت در برابر خراشیده شدن
Scratch resistance
مقاومت در برابر عوامل جوی
weatherability
مقاومت در برابر گذشت زمان، عدم تغییر خواص بر اثر گذشت زمان، فاسد نشدنی
Resistance to ageing
مقاومت در برابر نشت
Leakage resistance
مقاومت در مقابل ایزوله شدن
Isolation resistance
مقاومت رنگی
Colored resist
مقاومت رنگی، مقاوم رنگی
Colored resist
مقاومت سایشی
wear resistance
مقاومت سایشی
Resistance to rubbing
مقاومت شیمیایی
Chemical resistance
مقاومت گرمایی، مقاومت حرارتی
Heat resistance
مقاومت ویژه
Resistivity
مقایسه، تطبیق، سنجشی
Comparison
مقدا مایع حمام رنگ کم نسبت به وزن کالا، نسبت کم حجم حمام رنگرزی به وزن کالا، ماشین رنگرزی یا تکمیل کالای نساجی با نسبت کم حجم محلول حمام به وزن کالا
Short liquor
مقدار آهار داده شده به نخ
Yarn loading
مقدار انعکاس، ارزش بازتاب، اندیس بازتاب
Reflectance value
مقدار بازده، مقدار نیرو در لحظه تسلیم
Yield value
مقدار برداشت آب
water up take
مقدار جذب رنگ، برداشت رنگ، مقدار برداشت رنگ، میزان برداشت رنگ
Dye up take
مقدار ضایعات شانه
Noilage
مقدار عبور نور، اندازه عبور نور
Transmittance value
مقدار مصرف، اندازه مصرف
Quantity of use
مقدار مطلوب، مناسب ترین، بهینه، حد مطلوب
Optimum
مقدار ناخالصی
Impurity content
مقدار کلی مواد جامد در خمیر چاپ یا در حمام رنگرزی
Total solids
مقدمات بافندگی
weaving preparation
مقدماتی، ابتدایی، اولیه
Preliminary
مقدماتی، فاکتور مقدماتی
proforma
مقدمه- معرفی
Introduction
مقطع پودی در پارچه، نقشه پیوستگی تار و پود در پارچه
Filling cross selection
مقطع گیری ( از الیاف)
Sectioning
مقعر، گود
Concave
مقوا
Card board
مقوا
Pasteboard
مقوا، تخته، صفحه، لخته شدن پشم در اثر چربی
Board
مقوا، کاغذ مقوایی
Paper board
مقیاس آبی رنگ، دستگاه تعیین ثبات نوری رنگ
Blue scale
مکانیزم تهیه نخ اسلاب دار در رینگ
Slubbing mechanism
مکانیزم صاف کردن، مکانیزم کشش
Straining mechanism
مکش، عمل مکیدن، جذب
Suction
مکنده
Sucker
مگنی، یکنواختی
Homogeneity
ملاحظات اولیه
Preliminary remarks
ملاحظه، اظهار کردن
Remark
ملافه، ملحفه
Bed sheet
ملامین فرمالدئید، رزینی متشکل از ترکیبات ملامین فرمالد ئید
Melamine formaldehyde
ملانژ، مخلوط الیاف رنگین
Melange
ملانین، پیگمان های موجود در پشم
Melanin
ملح، نمک
Salt
ملزومات، لوازم
Supplies
ملسل( پردهای با خاصیت ریخت مطلوب ساخت شرکت ICI)
Melcel
ململ، تور نازک ابریشمی
Tiffany
ملهام ( نام تجاری پارچه ابریشمی شرق ایران در قرن نهم میلادی)
Mulham
ملون، رنگارنگ، چند رنگ
Multicolored
ملون، رنگارنگ، رنگین
Multicolor / Multicolor
ملیله دوزی
Filigree
ملکول زنجیره ای
Chain molecule
ملکی، نوعی پنبه مصری
Malaki
مماس، تانژانت
Tangent
ممانعت فضایی ( در مولکول)
Stearic hindrance
ممانعت فضایی از رزونانس
Steric inhibition of resonance
مناسب
Suitable
مناسب، کامل، مطبوع
Proper
مناسبت
Appropriateness
مناسبتریت کشش
Perfect drafting
مناطق نقش ساخته، نواحی طرح دار
Pattern zones
مناقصه
Awards of contract
منبسط شدن
Distend
منبع نوری، منبع، منشاء- جا، مرکز، پاتیل
Source
منجید ( لاستیک تقویت شده با کرباس)
Rubber canvas
منحنی، منحنی نمایش
Curve
منحنی هیسترزیس، منحنی پسماند
Hysteresis curve
منسوج بافته شده و نمدی شده
Blanket fabric
منسوج بی بافت
Non-woven fabric / Non-woven fabric / Nonwoven fabric
منسوج بی بافت سوزن بافی شده
Needle punch
منسوج بی بافت سوزن بافی شده، نمد سوزن بافی شده
Needle felt
منسوج بی بافت کوک زده شده، منسوج بی بافت سوزن دوزی شده
Stitch bonded fabric
منسوج پشت اسفنجی
Foam backed material
منسوج پشم شیشه ای
Glass fiber fabric
منسوج تهیه شده از پشم نرم، کشمیر
Paisley
منسوج تکمیل نشده-منسوجی که هیچگونه عملیات تکمیلی روی آن انجام نشده است
unfinished
منسوج چند لایه ای
Bonded textile
منسوج چند لایه ای، پارچه چند لایه ای
Laminated fabric
منسوج رنگ نشده-پارچه یانخ با رنگ طبیعی و خام
Undyed / un-dyed
منسوجات، محصولات نساجی، قماش
Textiles
منسوجات، مشاغل
Trades
منسوجات بی بافت استحکام یافته
Bounded fabric
منسوجات بی بافت سوزنی
Needle punching non-woven
منسوجی که در عمران کاربرد دارد، منسوج مصرفی در فیلتر سازی
Geotextile
منشعب شدن
Spilt
منشور
Prism
منطبق شدن، مطابق شدن، یکی شدن
Correspond
منطقه، مرحله، ناحیه
Zone
منطقه بریدگی ( طول معینی از لیف یا نخ که در آن اغتشاش ایجاد می شود و موجب پارگی آن می شود)
Fracture zone
منطقه بلورین
Crystallite
منطقه پیش کشش
Pre drawing zone
منطقه تحت پوشش
Coverage area
منطقه حرارتی اولیه
First heater
منطقه حرارتی اولیه
Primary heater
منطقه حرارتی ثانویه
Second heater
منطقه حرارتی ثانویه
Secondary heater
منطقه حرارتی فاز بخار
Vapor phase heater
منطقه حرارتی لوله ای غیر تماسی
Non-contact tubular heater
منطقه حرارتی منحنی تماسی
Contact curve plate heater
منطقه حرارتی میعانی
Condensation heater
منطقه حساس نوری چشم
Optical nerve
منطقه سرد کننده
Cooling zone
منطقه مخلوط کننده
Shuffling zone
منطقه کشش، ناحیه کشش ( در ماشین فتیله)
Drafting zone
منظم، باقائده
Regular
منظم، پیوند منظم
Ordered
منعقد کننده
Coagulant
منفذ دار، سوراخدار، مشبک
Perforated
منفی، نگاتیو
Negative
منقاش، پارچه پاک کنی، انبرک
Tweezers
منقاش پارچه پاک کنی
Burling iron
منقاش پارچه پاک کنی
Tweezer
منگوله، ریشه پارچه، پرزدار کردن، دسته
Tuft
منومر، جزء سازنده پلیمرها
Monomer
مهاجرت
Immigration
مهاجرت، جابجایی، مهاجرت ماده رنگی در منسوج (که اگر حین عمل رنگرزی صورت گیرد سبب یکنواختی رنگرزی می شود و در صورتیکه پس از رنگرزی در منسوج مرطوب اتفاق بیافتد سبب نا یکنواختی رنگ میشود)
Migration
مهاجرت رنگ در حرارت زیاد، پس دادن یا تصعید رنگ در منسوج رنگرزی شده با رنگهای دیسپرس
Color sublimation
مهاجرت رنگینه، مهاجرت رنگی
Migration of dye
مهاجرت نا مطلوب رنگینه پس از رنگرزی در پارچه مرطوب، مهاجرت رنگینه در پارچه خیس رنگرزی شده
Swealing
مهارت
Skill
مهر
Nut
مهره دوک ( در ماشین نیم تاب رو وماتیک)
Spindle nut
مهره شدن الیاف روی نخ
Pushed together collections
مهره ماسوره
Butt
مهره ماسوره
Conduit coupling
مهره ماسوره پود
Pirn’s sleave
مهره کلاهکی
Cap nut
مهندس
Engineer
مهندس تولید
Production engineer
مهندس طراح، مهندس نقشه کش
Design engineer
مو گیری از پارچه خام ( پشمی )، منقاش زنی و گرفتن زائدهای سطح پارچه ( پشمی و فاستونی)، نپس گیری
Specking
مو و الیافی که از دام اهلی گرفته می شود
Cattle hair
مو یا لیف کوتاه و ضخیم، حالت سفتی، موی خوک، موی مسواک، موی زبر، الیاف خشن
Bristle
موآره کردن (ایجاد حالت موآره توسط غلتک های کالندر داغ)
Moireing
موئینه، جسم با خاصیت موئینه
Capillary
مواد اتری کننده
Etherifying agent
مواد ایزوله کردن
Insulating agent
مواد بعد از شستشو
After washing agent
مواد پاک کننده کالا
Degumming soap
مواد تعاونی، مواد کمکی
Auxiliaries
مواد تعاونی، مواد کمکی، کمکی
Auxiliary
مواد تکمیلی افزوده شده به فیلامنت بعد از تولید
Spin finish
مواد تکمیلی پوشش
Coated and laminated finishes
مواد تکمیلی ضد چروک، موادی که سبب مقاوم کردن پارچه های کرک دار در مقابل چروک شدن و نیز در مقابلاثرات فشار و اصطکاک و رطوبت می گردند
Crush resistant finishes
مواد تکمیلی ضد لغزشی
Non slip finishes
مواد خورنده
Corrosive agent
مواد رنگ دار اعم از رنگینه های نساجی و یا پیگمان ها
Colorant
مواد رنگزای گوگردی، رنگهای دارای عامل گوگردی
Sulphate colouring matters
مواد زائد همراه پشم
Pitch tips
مواد سمی و مضر برای گیاهان
Phytotoxic
مواد سوزآور
Caustic agent
مواد شیمیایی
Chemical products
مواد شیمیایی
Chemicals
مواد ضد باکتری
Bactericides
مواد ضد بلوکه شدن
Anti-blocking agent
مواد ضد ته نشین شدن
Anti-flocculation agent
مواد ضد زنگ
Ant rust additives
مواد ضد عفونی کننده
Ant septic
مواد ضد نمد شدن
Anti-felting agents / Ant felting agents
مواد ماکرو مولکولی، مواد با مولکول بزرگ
Macromolecular
مواد شتاب دهنده، متورم کننده
Carrier accelerator
مواد نرم کننده پارچه
Fabric softener
مواد همگن
Homologs
مواد واسطه
Intermediates
مواد کاهش دهنده صدا
Noise damping material
مواد کمکی درپخت تحت فشار
kiering auxiliary
مواد کی لیت ساز آلی
Organic sequestering
موادی که برای جلوگیری از کف کردن به حمام رنگ و یا سفید گری اضافه می کنند
Anti-foaming
موبلسه ( نخی فیلامنتی از جنس استات سلولز)
Meubalese
موتور با دور متغیر
Variable speed motor
موثر
Effective
موج
wave
موج دار، بشکل موج، موجی
Rippled
موج دار، پر موج، پر چین وچروک
wavy
موج زدگی تاری ( در روی پارچه)
Face warp float
موج زدگی در سطح پارچه، سایه افتادن روی پارچه ( در اثر الکتریسیته ساکن که بیشتر در مورد رایون استات و نایلون پیش می آید)
Fog marking
موج زدگی متوسط، تعداد نخ تار یا پود در واحد نقشه بافت تقسیم بر تعداد پیوستگی
Average float
موج موضعی در سطح پارچه
Laugenk repp effect
موج نمایی، حالت موجی، موج دار بودن
waviness
موج و تاب الیاف
waviness and crimp
موج کششی
Draft wave
موج کششی، نایکنواختی فتیله یا نیمچه نخ بدلیل تفاوت در طول الیاف و ناصاف و غیر موازی بودن آنها
Drafting wave
موجدار
undulated
موجدار کردن، موجدار شدن
Ripple to
موجود، قابل استفاده، قابل حصول
Available
موجودی ها
Stocks
مورد لزوم، نیاز داشتن، لازم داشتن
Require to
موریندون (ماده رنگین نارنجی تا قرمز گیاهی)
Morindone
موسس شرکت
Entrepreneur
موسسه، شرکت، انجمن، ارتباط، پیمان، جامعه، اتحادیه، تجمع یونی، پیوستگی، مولکولها، انباشتگی، تجمع
Association
موسسه استاندارد بین المللی، ایزو
International standard organization
موسسه اقتصادی
Enterprise
موسسه تحقیقاتی صنایع پنبه ای
Cotton industries research institute
موسلین (این اصطلاح از زمان مارکوپولو وارد زبان های اروپائی شد و منشاء آن پارچه بافت شهر موصل عراق است)
Mosolin
موصلین ( نوعی پارچه ارزان قیمت پنبه ای )، چیت موصلی
Muslin
موقت ( مانند سنگینی موقت آب)
Temporare
موگیری، دباغی، کندن مووپشم ازپوست جداشده ازدام جهت تهیه چرم
unhairing
مولار، غلظت مولی محلول
Molar
مولاریته، غلظت مولی
Molarity
مولالیته
Molality
مولکول، ذره
Molecule
مولکول، مول
Mole
مولکول دو محیط دوست، مولکول دوگانه
Amphipathic molecule
مولکول زنجیره ای، زنجیر مولکولی
Molecular chain
مولکولی، ذره ای
Molecular
موم
Cera
موم، موم کشیدن، موم اندود کردن، واکس، رزین
wax
موم اندود کردن، واکس زدن
wax to
موم زنبور
bees wax
موم- صمغ، رزین
Resin
مومی، نرم -مو مانند، رزینی
waxen
مونتاژ
Setting up
مونتاژ، سوار کردن قطعات ماشین، پارتی، مجموعه، دستگاه، ماشین ترتیب
Set up
مونتاژ کردن
Set up to
موهر، لطیف حیوانی موهر
Mohaire
موهر، کرک بسیار مرغوب و نرم لطیف بز آنقوره
Mohair
موی خرگوش، خز خرگوش
Rabbit fur
موی زبر، خر مو، پشم زبر، پشم ضخیم
Kemp
موی زبر، خرمو
Kempy wool
موی ضخیم
Kemp hair
موکت تافتینگ، منسوج بی بافتی که توسط نخ و یک بافت زمینه به وجود می آید
Tufting
میانی ( در شیمی)
Inter
میاه شیب دار متغیر نوردبخشی در ماشین چله پیچی بخشی، ۱۶۰۰یارد نخ پشمی
Rump
میدان مغناطیسی
Magnetic field
میز ماکو، ماکو رو
paceboard
میزان
Norm
میزان، ملاک
Criterion
میزان اهمیت
Criticality
میزان رطوبت (نسبت رطوبت موجود در جسم به وزن جسم مرطوب)، رطوبت موجود، درصد رطوبت، محتوای رطوبت
Moisture content
میزان عدم انحلال در آب
Demulsibility
میزان کردن، تنظیم کردن
Calibrate
میزان کردن، تنظیم کردن، تسویه کردن، وقف دادن
Adjust
میزان کشش ( در اکسترود کردن پلیمر الیاف)
Haul off rate
میزان کشش باقیمانده
Residual draw ratio
میسل، سلول کوچک
Micelle
میسل ریشکدار
Fringed micelle
میسل ریشکدار، بخش مجزای کریستالی
Fringemicelle
میسل- ساختار میسلی پلیمر الیاف
Micell
میسل صفحه ای
Lamellar micelle
میسل کروی، میسل خوشه ای
Globular micelle
میسل یونی
Ionic micelle
میعان سریع، کنداسیون سریع
Shock condensation
میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی پویشی
Scanning electron microscope
لغات منسوجات  بخش ۱۸
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.