ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات ورزش - تربیت بدنی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

در این بخش مجموع لغات ورزش – تربیت بدنی- مجموع گلوسری ها (“لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

خرید لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال ۹۷)

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

ورزش – تربیت بدنی ۱

ورزش – تربیت بدنی ۲

ورزش – تربیت بدنی ۳

ورزش – تربیت بدنی ۴

ورزش – تربیت بدنی ۵

ورزش – تربیت بدنی ۶

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

 

تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.