ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه بیولوژی

مقالات آماده گروه بیولوژی

 

در این بخش مقالات آماده گروه بیولوژی و رشته های مرتبط 

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه بیولوژی” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مقالات گروه بیولوژی
مقالات آماده گروه بیولوژی
نام فارسی
مقالات آماده گروه بیولوژی
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه بیولوژی
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
کاربرد تکنیک تصفیه آب الکترولیتی
در یک سیستم تخم ریزی بسته
(لیتو پناوس وانامی)
Application of an Electrolytic Water Treatment Technique in a
Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) Closed-Hatchery System
۱۷
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
مطالعه‌ای در خصوص ماهیگیری بصورت اشتراکی ، گونه‌های سیم دریایی نقره‌ای، پمپز، در بخش شمالی خلیج فارس
Fishery of Shared Stock of the Silver Pomfret, Pampus argenteus, in the Northern Persian Gulf
۱۷
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۲
ارزیابی شاخص عملکرد پیش بینی شده برخی از گونه های درختان برای توسعه کمربند سبز به منظور کاهش صدای ناشی از ترافیک
Evaluation of Anticipated Performance Index of some tree species for green belt
development to mitigate traffic generated noise
۲۰
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
شبیه سازی تاثیرات ایرودینامیکی درختان بر جریان تلاطمی / گردابی بزرگ و نقش آن بر روی غلظت های آلودگی در کانال ها / مسیل های خیابان
Large eddy simulation of the aerodynamic effects of trees on
pollutant concentrations in street canyons
۲۰
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
نقش متغیرهای زیستی و غیر زیستی در تعیین دگرگونی مکانی تنفس خاک در جنگل های ثانویه بلوط و کاج کاشته شده
Roles of biotic and abiotic variables in determining spatial variation
of soil respiration in secondary oak and planted pine forests
۲۸
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۲
زنگ گیاه ختمی درختی
Hollyhock Rust (Puccinia malvaceraum)
۷
۲
۲,۰۰۰
آفت زنگ گیاه ختمی درختی
Hollyhock rot
۴
۱
۲,۰۰۰
۲۰۱۰
بینش‌های جدید در ارتباط با مکانیزم‌های تقسیم هسته‌ای در نوتروفیل‌های انسانی
New Insights into Mechanisms of Nuclear Segmentation in Human Neutrophils
۳۰
۸
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۹
تشکیل اریتروسیت های پستانداران: تراکم کروماتین و انوکلئاسیون / هسته درآوری
Formation  of  mammalian  erythrocytes:
chromatin  condensation  and enucleation
۲۷
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۱۶: بوم شناسی خانواده نیمه انگلی گل جالیز با تأکید بر برهمکنش آن ها با جوامع گیاهی
Parasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies – Chap 16: Ecology of Hemiparasitic Orobanchaceae
with Special Reference to Their Interaction
with Plant Communities
۳۴
۲۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۳
کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۱۷: گل جالیز علف هرز: مسئله
Parasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies – Chap 17: Weedy Orobanchaceae: The Problem
۱۰
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۳
کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱:. اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلی
Parasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies – Chap 21:
Marker-Assisted and Physiology-Based
Breeding for Resistance to Root Parasitic
Orobanchaceae
۳۸
۲۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۳
مقالات آماده گروه بیولوژی