ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه منسوجات

مقالات آماده گروه منسوجات

در این بخش مقالات آماده گروه منسوجات و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه منسوجات” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مقالات آماده گروه منسوجات - ایران ترجمه
نام فارسی
مقالات آماده گروه منسوجات
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه منسوجات
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
 دورنمایی از استفاده کنف در صنعت نساجی اروپا
Prospect of Hemp Utilisation in the European Textile Industry
۱۲
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۲
صنعت کنف اروپا از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۴ کشت ، مواد خام ، محصولات و خط مشی
European hemp industry 2001 till 2004: Cultivation, raw materials, products and trends
۱۹
۱۱
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
چگونگی تبدیل الیاف کنفی به پارچه
 How DO You Turn Hemp Into Cloth
۷
۴
۵,۰۰۰
معرفی رنگ تیوفن بر پایه ترکیبات آزورنگهای دیسپرس برای پارچه‌هایی با جنس پلیاستر
Thiophene based monoazo disperse dyes for polyester fabrics
۱۷
۹
۵,۰۰۰
۲۰۰۲
منسوجات کاربردی در جلوگیری از زخمهای مزمن ، بهبود زخمها و مهندسی بافت
Functional Textile in Prevention of Chronic Wounds, Wound Healing and Tissue Engineering
۲۴
۱۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۳
طرح COS و HTS مواد شیمیایی غیر سمی دارای عملکرد بالا برای منسوجات
COS and HTS Design of High-Performance, Non-toxic Chemicals for Textiles
۲۰
۱۰
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۱
بررسی روشهای ریسندگی محلولی
Spinning Process – Solution Spinning
۴۳
۲۶
۱۵,۰۰۰
تکنولوژی شکل‌گیری الیاف سلولزی و الیاف مصنوعی
Synthetic and Cellulosic Fiber Formation Technology
۱۱
۵
۵,۰۰۰
 ذوب ‌ریسی
Melt Spinning
۲۱
۱۱
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۶
 خشک ‌ریسی
Dry Spinning
۱۸
۸
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۶
 تر ‌ریسی
 Wet spinning
۱۹
۸
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۶
تولید الیاف مصنوعی – کل مقاله  ذوب ‌ریسی،  خشک ‌ریسی،  تر ‌ریسی
Synthetic Fiber Manufacturing
۶۹
۴۰
۱۸,۰۰۰
۱۹۹۶
تکمیل و رنگرزی همزمان
SIMULTANEOUS DYEING AND FINISHING
۱۹
۱۰
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۱
موازنه فرآیند و کیفیت محصول در تولید رنگ نیل طبیعی حاصل از پلیگونوم
Process balance and product quality in the production of natural indigo from polygonum tinctorium
۲۴
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
 خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلیاستر با سطوح نازکی متفاوت
 Indigo adsorption properties to polyester fibers of different levels of fneness
۲۵
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
تعیین خصوصیات مکانیکی و ساختاری نانوفیبرهای کربنی مشتق شده از PAN با ریسیدگی الکتریکی
Mechanical and structural characterization of electrospun PAN-derived carbon nanofibers
۳۰
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
انتخاب عدل‌های پنبه همراه با شاخص سازگاری ریسندگی و میکرونیر با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
SELECTING COTTON BALES BY SPINNING CONSISTENCY INDEX AND MICRONAIRE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
۱۸
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
دسته‌بندی و شناسایی اتصال نخ‌های پیوندی شانه شده پشمی، از شبکه‌های عصبی مصنوعی
  Identification and Classification of Spliced Wool Combed Yarn Joints by Artificial Neural Networks
۱۴
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
پارچه‌های فعال شده با جریان برق (الکتروفعال) و پوشاک‌های واسطه بین انسان و ماشین
  Electroactive fabrics and wearable man-machine interfaces
۳۸
۲۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۳
تاثیر وجود الیاف کوتاه نپ‌ها در سیستم ریسندگی ورتکس موراتا
The effect of short fiber and neps on Murata vortex spinning
۱۸
۱۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
آنزیم فرآیند ریسندگی برای پنبه
 Textile Processing Enzyme for cotton
۶
۴
۳,۰۰۰
۲۰۰۴
مطالعه بر روی عایق صوتی در مجموعه بافته های (الیاف) پشمی
  Study on the Acoustic Insulation of wool fiber Assembly
۶
۲
۳,۰۰۰
۲۰۰۶
شستشوی پنبه با سلولازها، پکتیاز‌ها و پروتئازها
Scouring of Cotton with Cellulases, Pectinases and Proteases
۲۱
۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
چاپ دیسپرس فوق سریع مستقیم روی منسوجات
Ultra-Fast Direct Disperse Printing on Textiles
۶
۲
۳,۰۰۰
۲۰۰۶
سنجش آرایش یافتگی الیاف در کامپوزیت‌های الیاف شیشه‌ای کوتاه
Fibre-orientation measurements in short-glass-fibre composites
۴۰
۱۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۱
رسوب فسفات آهک متبلور بر روی الیاف آلجینات کلسیم در سیال شبیه سازی شده
Apatite Deposition on Calcium Alginate Fibres in Simulated Body Fluid
۱۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
انجام آنالیزی برای مقایسه روشهای کاربردی تخمین سفتی بدون خمیدگی پارچه‌ها
An Analysis to Compare Conventional Methods for Estimating Bending Rigidity of Fabric
۲۸
۷
۱۰,۰۰۰
 الیاف سطح فوق مخصوص نانو – متخلخل
 Nano-Porous Ultra-High Specific Surface Fibers
۱۳
۳
۵,۰۰۰
ساخت پوشش ضد آتش برای پلی آمید- ۶ با استفاده از پلیمریزاسیون پلاسما سرد اکریلات فلورینه شده
Elaboration of a fire retardant coating for polyamide-6 using cold plasma polymerization of a fluorinated acrylate
۱۷
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
انتقال رطوبت در منسوجات
 MOISTURE TRANSMISSION THROUGH TEXTILES
۳۰
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
سطوح چندمنظوره با فرآیند پلیمریزاسیون پیوند تحریک پلاسما: منسوجات پنبه‌ای ضدآب و ضد‌ آتش
Towards multifunctional surfaces using the plasma-induced graft-polymerization (PIGP) process: Flame and waterproof cotton textiles
۳۰
۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
 رفتار ترشدگی دینامیکی الیاف پلی اتیلن ترفتالات فرآوری پلاسما
Dynamic wetting behavior of plasma treated PET fibers
۱۳
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
انجام پروسه میکروسکوپ الکترونی پیمایشی کربنهای فعال شده مهیا شده از الیاف نساجی اکریلیک تجاری
Scanning electron microscopy of activated carbons prepared from commercial acrylic textile fibres
۱۳
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۲
جداسازی ترکیبات چاپی رنگ راکتیو با استفاده از نانو فیلتراسیون
The removal of reactive dye printing compounds using nanofiltration
۲۸
۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
بیوالیاف مخلوط فیبروئین ابریشم- سلولز و فیبروئین ابریشم- کایتین-سلولز ریسیده شده به روش ترریسی
Wet spun blend biofibers of cellulose – silk fibroin and cellulose – chitin – silk fibroin
۱۶
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۲
پیشرفت‌های اخیر در زمینه تولید الیاف پلی آمید ۶ با کیفیت بالا
 Recent Advances In Production of High-Quality Polyamide 6 Fibers
۱۹
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
تاثیر الگوی بافت بر روی ویژگی مقاومت در برابر سائیدگی منسوجات بافته شده
Influence of Fabric Pattern on the Abrasion Resistance Property of Woven Fabrics
۱۴
۳
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
تاثیر تر ریسی و جت خشک- تر ریسی بر روی آرایش یافتگی برشی … فرآیند اولترافیلتراسیون
Effect of wet and dry-jet wet spinning on the shear-induced orientation during the  formation of ultrafiltration hollow fiber membranes
۴۰
۱۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۱
ریسندگی شبه- خشک کیتوزان
Pseudo-dry-spinning of chitosan
۵۷
۱۵
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۶
آنالیز رگرسیون برای ایزوترمهای جذب رنگ‌های پایه بر روی گرد و غبار نیشکر
Regression analysis for the sorption isotherms of basic dyes on sugarcane dust
۲۳
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
ساخت کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف کنف
DEVELOPMENT OF HEMP FIBRE REINFORCED POLYPROPYLENE COMPOSIT
۱۷
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
استفاده از نانوتکنولوژی در منسوجات دارای عملکرد بالا
Application of Nanotechnology for high performance textiles
۲۰
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
بررسی پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی کشباف ساده
 An Analysis of the Felting Shrinkage of Plain Knitted Wool Fabrics
۲۲
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
کنترل خودکار ضخامت فیتیله نخ با استفاده از اصل اندازه‌گیری ظرفیت خازنی با فرکانس بالا
Automatic Control of Sliver Thickness by High-Frequency Capacitance Measuring Principle
۲۲
۶
۱۰,۰۰۰
کنترل و تنظیم خودکار pH در عملیات رنگرزی
Self-Tuning pH Control in Dyeing
۲۱
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰
ارائه مدلهای کامپیوتری سه بعدی برای ساختارهای حلقوی تاری
 Three-Dimensional Computer Modeling of Warp Knitted Structures
۲۲
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
آنالیز پارگی نخ ریسیده قسمت ۱: شکست کشش نخها بعنوان تابعی از پارامترهای ساختاری و آزمایش
Analysis of Spun Yarn Failure. Part I: Tensile Failure of Yarns as a Function of Structure and Testing Parameters
۳۰
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
پارگی انتهای نخ در ریسندگی چرخانه‌ای تاثیر متغیرهای مختلف بر روی نخ پنبه و پارگی
END BREAKAGE IN ROTOR SPINNING: EFFECT OF DIFFERENT VARIABLES ON COTTON YARN END BREAKAGE
۲۴
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
صنعت فیلامنتهای نوری لایه‌ای در مقیاس نانو برای رنگهای پراش‌گر
Nano Crafted Layered Optical Filaments for Diffractive colors
۱۵
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
صنعت فیلامنتهای نوری لایه‌ای در مقیاس نانو برای رنگهای انکساری
 Nano-Crafted Layered Optical Filaments for Diffractive Colors
۱۸
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
کاربرد پلیمرهای غیر سمی در زمینه آهار زنی و سفیدگری فرآیندهای منسوجات
THE APPLICATION OF UNTOXIC POLYMERS AT SIZING AND BLEACHING TEXTILE PROCESSE
۱۶
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۰
شبکه عصبی پس انتشاری تشخیص عیوب پارچه
A Back-Propagation Neural Network for Recognizing Fabric Defects
۱۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
نگاهی به جت استریک ها یا برآمدگیها و رگه‌های متمایز در الیاف بی بافت از طریق بهره گیری از فن آوری هیدرو گره خوردگی
 A Note on Jet Streaks in Hydroentangled Nonwovens
۱۹
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
تشخیص خودکار الگوی منسوجات بافته شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Automatic Recognition of Woven Fabric Patterns by an Artificial Neural Network
۲۰
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۳
تشخیص عیوب در پارچه با پردازش مورفولوژیکی تصویر بر مبنای لیزر
Detecting Defects in Fabric with Laser-Based Morphological Image Processing
۱۵
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۰
ارزیابی کرکی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری
 Evaluating Fabric Pilling with Light-Projected Image Analysis
۱۷
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
ارزیابی کرک و پرزهای منسوجات کشباف بوسیله آنالیز تصویر
 Fuzz and Pills Evaluated on Knitted Textiles by Image Analysis
۱۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۲
آنالیز تصویر برای الیاف پنبه قسمت اول: اندازه گیری طولی
Image Analysis for Cotton Fibers Part I: Longitudinal Measurements
۲۵
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
آنالیز تصویر برای الیاف پنبه قسمت دوم : اندازه گیری های سطح مقطع
Image Analysis for Cotton Fibers Part II: Cross-Sectional Measurement
۲۲
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
آنالیز تصویر برای تعیین کیفیت صدمه دیدگی منسوج مارکوئوزیت در شستشوی خانگی
Image Analysis for Quantifying Marquisette Damage in Home Laundering
۲۱
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد با استفاده از روال بازسازی موجک
 Image Analysis of Standard Pilling Photographs Using Wavelet Reconstruction
۲۷
۱۲
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
اندازه گیری آرایش یافتگی الیاف در منسوجات بی بافت قسمت ۵:  بافته‌های حقیقی
Measuring Fiber Orientation in Nonwovens Part V: Real Webs
۲۶
۹
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۹
ارزیابی عینی کرکی شدگی پارچه با استفاده از تکنیک های آنالیز تصویر
Objective Evaluation of Fabric Pilling Using Image Analysis Techniques
۲۷
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
اصلاح سطحی پارچه پلیاستر توسط پرتو افنکنی تخلیه هاله نور (کورونا)
Surface modification of polyester fabric by corona discharge irradiation
۱۳
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
مشخصه‌های دینامیکی شارژ در الکتریت‌های لایه پلی تترافلوئوراتیلن شارژ – کورونا
Charge dynamic characteristics in corona-charged polytetrafluoroethylene film electrets
۱۷
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
تاثیر آهن بر روی تخریب رنگ‌های آلی در هاله نور- کورونا
 Influence of iron on degradation of organic dyes in corona
۲۰
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
 تخریب سطحی استایرن اکریلونیتریل  قرار گرفته در معرض تخلیه کورونا
Surface degradation of styrene acrylonitrile exposed to corona discharge
۲۲
۱۲
۱۸۰,۰۰۰
۲۰۰۷
خواص سطحی پارچه‌ها تحت تاثیر فرآوری پلاسما با دمای پایین
Fabric surface properties affected by low temperature plasma treatment
۲۰
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
مقاومت برشی پارچه ها
CUT RESISTANCE OF TEXTILE FABRICS
۲۹
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
رنگ زدایی و تجزیه برخی از رنگهای نساجی توسط پرتوی گاما
Decoloration and degradation of some textile dyes by gamma irradiation
۲۴
۱۰
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
تجزیه رنگ آزو در محلول آبی از طریق ترکیب نور مرئی و مافوق صوت
Decomposition of an azo dye in aqueous solution by combination of ultrasound and visible ligh
۱۳
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
تاثیر کاربرد لیزر بر روی خصوصیات منسوجات پلی استر
Impact on textile properties of polyester with laser
۲۶
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۰۸
ارتقای ویژگیهای آب گریزی ابریشم و پنبه از طریق فرآوری پلاسمای هگزافلوروپروپین
Improvement of hydrophobic properties of silk and cotton by hexafluoropropene plasma treatment
۱۹
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
پوشش های پلاسمای نانو ساختار به منظور تحصیل سطوح منسوجات چندکاره
Nanostructured plasma coatings to obtain multifunctional textile surfaces
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
فرآوری پلاسمای کولار و تارون
PLASMA TREATMENT OF KEVLAR AND TWARON
۱۰
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
خصیصه‌های سطحی و مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک فرآوری پلاسما
Surface characteristics and antistatic mechanism of plasma-treated acrylic fibers
۲۰
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
خصوصیات خود پاک کنندگی فتوکاتالیستی منسوجات پنبه ای اصلاح شده به وسیله کلاسترهای Tio2  متصل شده به وسیله فاصل دهنده های شیمیایی
 Photocatalytic self-cleaning of modified cotton textiles by TiO2 clusters attached by chemical spacers
۳۰
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
پنبه با خصوصیات خود پاک کنندگی
Self-cleaning cotton
۳۳
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
سنتز، فعالیت و ویژگی منسوجات معرف خصیصه‌های خود تمیز شوندگی تحت تابش روشنایی روز
Synthesis, activity and characterization of textiles showing self-cleaning activity under daylight irradiation
۳۵
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
تحقیقات نظری و فرآیندهای مرتبط با بافندگی الیاف کربن
The Theoretics and Practices of Weaving of Carbon Fiber
۱۱
۲
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
آنالیز  تجربی تولید میکرو و نانو الیاف بوسیله ریسندگی لیزر
Experimental analysis of the production of micro- and nanofibres by Laser Spinning
۲۱
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
منسوجات کنترل کننده دما
Temperature-controlling Textiles
۱۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
ابزاری برای سنجش رفتار نفوذ سوزن‌های دوزندگی در پارچه
An Instrument for Measuring Cloth Penetrating Behavior of Sewing Needles
۱۰
۳
۵,۰۰۰
انحراف سوزن و قابلیت دوخت در ماشین دوزندگی Lockstitch
Needle Deflection and Sewability on Lockstitch Sewing Machine
۳۰
۸
۱۵,۰۰۰
فرآیند بهینه سازی شرایط دوخت جهت کاهش چروک دوخت با استفاده از روش تاگوچی
A Process for Optimizing Sewing Conditions to Minimize Seam Pucker Using the Taguchi Method
۲۴
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
نیروهای نفوذ سوزن دوخت و تخریب لیف الاستان در حین دوخت پارچه‌های تاری – پودی پنبه / الاستان
Sewing Needle Penetration Forces and Elastane Fiber Damage during the Sewing of Cotton/Elastane Woven Fabrics
۲۲
۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
تاثیر رطوبت بر روی رفتار جذب خاک یا لک شدگی منسوجات
 Effect of Humidity on Soiling Behavior of Textiles
۱۷
۶
۵,۰۰۰
تاثیر پارامترهای ساختاری متغیر بر روی خواص پارچه‌های مخلوط ۵۰/۵۰ پلیاستر ابریشم
Influence of Varying Structural Parameters on the Properties of 50/50 Wool/Polyester Blended Fabrics
۲۳
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۳
پوشاک هوشمند – زندگی جدید
Smart clothing: a new life
۲۹
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
خواص گرمایی پارچه‌های بافته شده از الیاف سلولزی طبیعی و بازیافت شده
Thermal properties of textile fabrics made of natural and
regenerated cellulose fibers
۲۵
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
ارزیابی مقاومت سایشی پوشاک  بررسی روش‌های مقایسه‌ای
Garment abrasion strength evaluation: a comparative methods study
۲۶
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
اثر دوخت بر روی خواص منسوجات فنی و نبافته در تولید روکش صندلی خودرو
Impact of the Seam on the Properties of Technical and Nonwoven Textiles for Making Car Seat Coverings
۲۸
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
مقاومت سایشی جوراب‌
The abrasion resistance of socks
۱۹
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
کیفیت پارچه‌های حلقوی بافته شده از نخ‌های پنبه‌ای سایرواسپان
The quality of fabric knitted from cotton Sirospun1 yarn
۱۵
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰
اثرات منفرد و جمعی تابش فرا صوتی، اوزون و ماورای بنفش
مطالعه موردی در خصوص رنگهای منسوجات
Individual and combined effects of ultrasound, ozone
and UV irradiation: a case study with textile dyes
۱۹
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
تاثیر عملیات تخلیه کورونا بر روی خواص سطحی پارچه‌های پشمی
Effects of corona discharge treatment on the surface
properties of wool fabrics
۲۰
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
مبحث اندازه گیری بدن انسان یا آنتروپومتریک جهت تولید سوتین
Anthropometric Measurements for Bra Construction
۱۶
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
 بررسیهای اندازه گیری بدن کودکان درجمهوری کرواسی
Anthropometric Investigation of Children in the Republic of Croatia
۱۵
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
تولید پوشاک به کمک کامپیوتر بر مبنای مدل های سه بعدی بدن و با توجه به ویژگیهای علم آنتروپومتری
Computer- aided Garment Construction based on 3D Body Models of Different Anthropometric Properties
۱۸
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
احتمال استفاده از نتایج بررسی های آنتروپومتریک حاصل آمده در محدوده سیستم اندازه گیری بدن انسان در کرواسی
Possibilities of Use of the Results of Anthropometric Investigations Obtained within the Scope of the Croatian Anthropometric System
۲۱
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
بررسی سایز بدن دانش‌آموزان سریلانکایی به منظور توسعه اندازه‌های پوشاک
An Anthropometric Study on Sri Lankan School Children for Developing Clothing Sizes
۱۵
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
بکارگیری نسبت اندازه دور سینه به کمر به منظور استخراج منحنیهای اندازه‌گیری بدن برای بهبود وضعیت تولید لباس زنانه
APPLYING A BUST-TO-WAIST GIRTH RATIO APPROACH TO DEVELOP BODY MEASUREMENT CHARTS FOR IMPROVING FEMALE CLOTHING MANUFACTURE
۲۶
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
توسعه سیستم جدید اندازه‌گیری سوتین
Development of a New Bra Sizing System
۷
۲
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
ارتباط تحقیقات و آموزش از طریق لابراتوار تحقیقاتی ابعاد بدن انسان
Linking Research and Education through the Human Dimensioning Laboratory
۹
۲
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
رابطه میان اندازه‌های اصلی بدن و شکل بدن
Relationship Between Basic Body Sizes And Body Shape
۱۵
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
تاثیر تکمیل ضد چروک بر روی خواص پارچه ‌های پنبه ‌ای
Effect of wrinkle resistance finish on cotton fabric properties
۱۰
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۰
مطالعه خصوصیات نخ‌ های پنبه‌ای رینگ و اپن‌اند:
بخش سوم ـ تأثیر فرآوری آنزیمی تر بر روی خواص گوناگون
Study on cotton ring and OE rotor yarns characteristics: Part III- Effect of enzymatic wet processing on various characteristics
۱۷
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
چالش های مرتبط با ادوات زخم بندی پیشرفته نانو الیاف
Challenges in Advanced Nanofiber Wound Dressings Annual Report
۲۰
۹
۱۰۰۰۰
۲۰۰۹
اثر ارتفاع و تراکم خاب قالی بر روی خصوصیات و ویژگیهای مصرف نهایی فرش
 Influence of Pile Height and Density
on the End-Use Properties of Carpets
۲۱
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۰۸
بررسی تئوری مثلث ریسندگی و نقش آن در سیستم اصلاحی رینگ
Theoretical Study of a Spinning Triangle with Its Application in a Modified Ring Spinning System
۲۶
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
راحتی پوشاک
Clothing Comfort
۷۱
۳۵
۲۸۰۰۰
مدل تئوری رفتار کششی نخ ‌های ریسیده شده با الیاف کوتاه (استیپل) با تاب کم قسمت اول: مدل تئوری
Theoretical modeling of the tensile behavior
of low-twist staple yarns: Part I – theoretical
model
۳۰
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۰۸
مدلسازی تئوری رفتار کششی نخ های ریسیده شده با الیاف کوتاه (استپل) با تاب کم
قسمت دوم: نتایج تئوری و تجربی
Theoretical modeling of the tensile behavior
of low-twist staple yarns: Part II – theoretical
and experimental results
۳۰
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۰۸
اندازه گیری تاب و گریز از مرکز نخهای تابیده شده و چند لا
Measurement of eccentricity and twist in spun and plied yarns
۱۸
۷
۱۰۰۰۰
۲۰۰۸
ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز
ANALYSIS OF YARN TWIST FROM THE POINT OF VIEW OF CURRENT KNOWLEDGE
۱۹
۸
۱۰۰۰۰
۲۰۰۳
توانایی قالب‌ پذیری پارچه‌های تاری پودی اینترلاک برای مصارف فنی
Mouldability of angle-interlock woven fabrics for technical applications
۲۰
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۰۲
تکمیلهای نرم کننده
Softening finishes
۲۸
۱۴
۱۵۰۰۰
۲۰۰۴
خواص انتقالی پارچه های تکمیل شده با نانو مواد لیفی پشمی
Transport properties of fabrics treated with
nano-wool fibrous materials
۱۶
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۰۷
یک مدل ریاضی برای فرآیند ریسندگی نخ کامپوزیت روتور- اسپان
A Mathematical Model for
Rotor-Spun Composite Yarn
Spinning Process
۱۰
۱۰
۵۰۰۰
۲۰۱۰
دیدگاه جامع آنالیز دینامیکی توزیع تاب نخ در ریسندگی چرخانه ای بخش ۱ : حالت ثابت
Integrated Approach to Dynamic Analysis of Yarn Twist Distribution in
Rotor Spinning
Steady State
۳۱
۲۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
بررسی ارتباط بین خواص مکانیکی و رفتار پارچه
Investigations of the
relation between fabric
mechanical properties and behaviour
۲۳
۱۴
۱۵۰۰۰
۲۰۰۳
مدلسازی رفتار مکانیکی پارچه های تاری پودی تحت بارگذاری ترکیبی
Modelling of mechanical behaviour for woven fabrics under combined loading
۱۷
۴
۵۰۰۰
۲۰۰۸
مدلسازی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی برای کاربردهای فنی
بخش ۱: ملاحظات کلی و تحلیل های تجربی
MODELLING AND SIMULATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF WEFT-KNITTED FABRICS FOR TECHNICAL APPLICATIONS
۳۱
۱۳
۱۵۰۰۰
۲۰۰۳
مدلسازی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی برای کاربرد های فنی
بخش ۲: مدل سه بعدی بر مبنای تئوری الاستیکا
MODELLING AND SIMULATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR
OF WEFT-KNITTED FABRICS FOR TECHNICAL APPLICATIONS
۲۱
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۰۳
مدلسازی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی برای کاربردهای فنی
بخش ۳: مدل شش ضلعی دو بعدی آنالیز جزء محدود (FEA) با اجزای خرپای غیر خطی
MODELLING AND SIMULATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR
OF WEFT-KNITTED FABRICS FOR TECHNICAL APPLICATIONS
۱۷
۸
۱۰۰۰۰
۲۰۰۳
پیشرفتها در تولید صنعتی پوشاک- فصل ۴
ارتقایاندازه و تناسب پوشاک صنعتی
Advances in apparel production- chapter 4
Improving apparel sizing and fit
۴۶
۲۳
۱۸۰۰۰
پیشرفتها در تولید صنعتی پوشاک- فصل ۱۳
بررسی اتوماتیک پارچه
Advances in apparel production- chapter 13
Automated fabric inspection
۶۵
۴۰
۱۸۰۰۰
تئوری تغییر شکل فشاری فرش
Compressive Deformation Theory  of Carpets
۳۶
۱۱
۱۵۰۰۰
مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی
Computational model of wool carpet wear
۲۶
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۰۴
ارتقای تئوری تغییر شکل فشاری فرش‌ها و کاربرد آن برای فرش بافته شده با استفاده از نخ‌ های تراکم‌ پذیر
Improvement  of  Compressive  Deformation  Theory  of  Carpets
and  Its  Application  to  Carpet  Woven  with  Compressible  Yarns
۳۲
۸
۱۵۰۰۰
مطالعه رفتار ویسکو الاستیک فرش
بخش ۱٫ دستگاه های اندازه گیری دینامیک در مدول تراکم ساده و دینامیک پیچیده فرش های تجاری
Study  on  Viscoelastic  Behavior  of  Carpet
Part 1:  Apparatus  for  Dynamic  Measurement  in  Simple  Compression  and  Complex  Dynamic
Modulus  of  Commercial  Carpets
۲۱
۷
۱۵۰۰۰
پیش ‌بینی خمشی پارچه‌های تاری پودی با استفاده از سیستم محاسباتی نرم
PREDICTION OF BENDING OF WOVEN FABRICS BY SOFT
COMPUTING
۲۲
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
بررسی پارامترهای اصلی تشریح کننده ساختار نخ های شنیل
A Study of the Basic Parameters
Describing the Structure of Chenille Yarns
۲۲
۵
۱۵۰۰۰
۲۰۰۶
تاثیر پارامترهای بخاردهی خلا بر روی خواص فیزیکی نخ های شنیل
The Effect of Vacuum Steaming Parameters
on the Physical Properties of Chenille Yarns
۲۸
۶
۱۵۰۰۰
۲۰۰۸
استفاده از منطق فازی جهت ارزیابی و پیش بینی رفتار چروکیدگی نخ شنیل
Using Fuzzy Logic to Evaluate and Predict Chenille Yarns’ Shirnkage Behaviour
۲۱
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۰۷
مقاومت سایشی و استحکام کششی پارچه های رو مبلی از جنس نخ های شنیل و ماکارونی
ABRASION RESISTANCE AND TENSILE STRENGTH OF CHENILLE AND MACARONI UPHOLSTERY FABRICS
۲۲
۷
۱۰۰۰۰
۲۰۱۱
تاثیر نخ های شنیل تولید شده با الیاف راحت انتخابی بر روی خواص سایشی و خمشی پارچه های حلقوی
Effect of Chenille Yarns Produced with
Selected Comfort Fibres on the Abrasion
and Bending Properties of Knitted Fabrics
۲۱
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۱۰
یک روش عددی برای محاسبه راه حل‌ های تناوبی معادلات بالن  ریسندگی رینگ / حلقه‌ای
A NUMERICAL METHOD FOR COMPUTING
THE PERIODIC SOLUTIONS OF THE RING-
SPINNING BALLOON EQUATIONS
۲۸
۱۹
۱۵۰۰۰
یک مدل انرژی برای خمش نخ
An energy model of yarn bending
۲۲
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۰۵-۲۰۰۸
مدلسازی حرکت بالنی نخ در ریسندگی رینگ / حلقه ای
Modelling yarn balloon motion in ring spinning
۳۱
۱۴
۱۵۰۰۰
۲۰۰۷
کاهش پرز شدگی نخ با مسیر مورب نخ در ریسندگی رینگ / حلقه ای
CHAPTER 6 REDUCING YARN HAIRINESS WITH DIAGONAL YARN PATH DURING RING SPINNING
۲۲
۱۵
۱۵۰۰۰
زیست فرآوری مواد بامبو
Bioprocessing of Bamboo Materials
۳۰
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۲
مطالعه تغییرات در فرآیند تولید برای کالاهای دارای چرخه عمر کوتاه
Study of Changes in the Production Process
for Short-Life Cycle Goods
۲۲
۴
۱۵۰۰۰
۲۰۱۱
وضعیت واردات و صادرات منسوجات و پوشاک در ترکیه
Status of textile and Clothing Imports and Exports in Turkey
۱۲
۳
۵۰۰۰
۲۰۱۱
ارتباطات مشارکتی در خصوص بین المللی سازی:
جهت گیری مدیریت عملی در شرکت های نساجی و پوشاک
Cooperative Relations in Internationalisation:
Practical Management Orientation in Textile
and Clothing Enterprises
۲۰
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۱
خواص و ساختار پشم
آلپاکای لهستان
Properties and Structure
of Polish Alpaca Wool
۱۸
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۲
خواص کششی نخ های بازیافتی بامبو
Tensile Properties of Regenerated Bamboo Yarn
۱۴
۳
۵۰۰۰
۲۰۱۲
یک روش جدید برای ایجاد سیستم های اندازه گیری جهت تولید سفارشی انبوه پوشاک
A new methodology for the
development of sizing systems for the mass customization of garments
۴۴
۲۱
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
کتاب کامپوزیت ها – فصل ۸ الیاف بور (بر)، سیلیکای سخت، کوارتز و سرامیک
Handbook of Composites – Chap 8 – Boron, high Silica,Quartz and Ceramic Fibers
۲۸
۱۵
۱۵۰۰۰
۱۹۹۸
کتاب کامپوزیت ها – فصل ۹ – بخش ۱ –  الیاف کربنی
Handbook of Composites – Chap 9 – Part 1 – Carbon Fibers
۴۳
۱۹
۱۵۰۰۰
۱۹۹۸
کتاب کامپوزیت ها – فصل ۱ – مقدمه، اصول و مبانی کامپوزیت و نقشه راه
Handbook of Composites – Chap 1 – Introduction, Composite Basics and Roadmap
۵۸
۲۱
۱۸,۰۰۰
۱۹۹۸
کتاب کامپوزیت ها – فصل ۷- تقویت فایبرگلاس
Handbook of Composites – Chap 7 -Fiberglass Reinforcement
۵۷
۲۷
۱۸,۰۰۰
۱۹۹۸
ارزیابی مواد معمول استفاده شده در بخش مراقبت های بهداشتی:  استلزاماتی در باب چگونگی زیست و انتقال باکتری / میکرب
Assessment of materials commonly
utilized in health care: Implications
for bacterial survival and transmission
۲۳
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
تاثیر پارامترهای نخ شنیل / شانل بر روی رفتار جمع شدگی نخ
Effect of Chenille Yarn Parameters on Yarn Shrinkage Behavior
۱۲
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
تاثیر پارامترهای تولید نخ شنیل / شانل بر روی مقاومت سایشی پارچه و نخ رومبلی
Influence of Chenille Yarn Manufacturing Parameters on Yarn and Upholstery Fabric Abrasion Resistance
۱۸
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
تحقیقی بر خواص حرارتی پارچه به دست آمده از الیاف ویسکوز و نومکس ضد آتش
Research on thermal properties of Nomex/Viscose FR fibre blended fabric
۲۰
۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
تاثیر خواص نخ شنیل / شانل بر روی مقاومت سایشی پارچه های رومبلی
The Effect of Chenille Yarn Properties
on the Abrasion Resistance
of Upholstery Fabrics
۱۴
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
شبیه سازی تراز خط تولید در صنعت پوشاک
Simulation of Production Line Balancing
in Apparel Manufacturing
۲۳
۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
لومینسانس و خواص مکانیکی الیاف دوجزئی با هسته فوتولومینسنت
Luminescence and Mechanical Properties of Photoluminescent Core Bicomponent Fibers
۲۵
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
مورفولوژی و خصوصیات طیفی یک فیبر لومینوس محتوی آلومینات استرونسیم خاکی نادر
Morphology and spectral characteristics
of a luminous fiber containing a rare earth
strontium aluminate
۲۸
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۲
ارزیابی راندمان تولید در کارخانجات تولید پوشاک بواسطه شاخص های کلیدی عملکرد
EVALUA TION OF PRODUCTION EFFECTIVENESS IN GARMENT COMP ANIES THROUGH KEYPERFORMANCE INDICATORS
۲۳
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۲
فاصله گذاری نقطه گریپ در امتداد لبه‌های یک لایه پارچه‌ای ناهمسانگرد (آنیزوتروپی) در آزمایش کشش دو محوری
Grip Point Spacing Along the Edges of an Anisotropic
Fabric Sheet in a Biaxial Tensile Test
۳۱
۹
۱۵,۰۰۰
۱۹۹۹
ترکیبات ضد باکتری در پوشاک
Antibacterial compounds in clothing articles
۴۲
۲۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
بررسی ضخامت و ناهمواری سطحی پارچه بر روی پارامترهای ساختاری آن
DESCRIPTION OF F ABRIC THICKNESS  AND ROUGHNESS ON THE BASIS OF F ABRIC
STRUCTURE P ARAMETERS
۱۸
۴
۵۰۰۰
۲۰۱۲
تکنیک جدید برای سنجش مداوم حرکت لبه پارچه (شکم پارچه) برروی ماشین بافندگی و برخی از کاربردهای آن
A new Technique for Continuous Measurement of the Cloth Fell Movement and
Some of its Applications
۱۶
۹
۵۰۰۰
۲۰۱۱
خصوصیات راحتی پارچه های بافته شده با پودهایی با الیاف کم تاب و توخالی
Comfort Characteristics of Fabrics Containing Twist-less and Hollow Fibrous Assemblies in
Weft
۱۷
۷
۵۰۰۰
۲۰۰۴
تاثیر استفاده از الیاف پلی استر توخالی بر روی خواص مکانیکی پارچه های حلقوی پشم/ پلی استر
Effect of Hollow Polyester Fibres on Mechanical Properties of Knitted Wool/Polyester Fabrics
۳۱
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۰۹
تاثیر شکل سطح مقطع و طرح بافت بر روی خواص راحتی گرمایی پارچه های تاری- پودی پلی استر
Effects of Fiber Cross Sectional Shape
and Weave Pattern on Thermal Comfort
Properties of Polyester Woven Fabrics
۳۰
۶
۱۵۰۰۰
۲۰۱۲
تاثیر شکل سطح مقطع لیف بر روی ویژگی های سطحی پارچه
Influence of the shape of fiber cross section
on fabric surface characteristics
۳۰
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۰۴
شیوه جدید جهت تولید نخ شانل
A new way to produce chenille
۲۳
۱۲
۱۵۰۰۰
۲۰۰۰
مقدمه ای بر نخ شانل
AN INTRODUCTION TO CHENILLE YARN
۱۱
۱۰
۵۰۰۰
۲۰۱۳
خوشه بندی در صنعت نساجی: تحلیل مقایسه ای بین چین و پاکستان
Clustering in Textile Industry: Comparative Analysis Between China and Pakistan
۲۰
۵
۱۰۰۰۰
شبیه سازی چند مقیاسی و محاسبه جزء محدود خواص ارتجاعی کامپوزیت های تقویت شده منسوجات بافت قیطانی
Multi-scale simulation and finiteelement-assisted computation of
elastic properties of braided textile
reinforced composites
۴۸
۲۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
مدل‌سازی جزء محدود ساختار دستگاه بافندگی فرش / دار قالی
Finite Element Modeling of Carpet Weaving Loom Structure
۲۴
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۰۵
کتاب ظاهر و تناسب پوشاک: علوم و تکنولوژی
فصل ۵: ارزیابی عینی تناسب پوشاک
Clothing appearance and fit: Science and technology – chap 5: bjective evaluation of clothing fit
۳۲
۲۱
۱۵۰۰۰
۲۰۰۴
کتاب ظاهر و تناسب پوشاک: علوم و تکنولوژی
فصل ۱۰: تناسب و طراحی پوشاک
Clothing appearance and fit: Science and technology – chap 10: Garment design for individual fit
۸۶
۴۰
۲۸۰۰۰
۲۰۰۴
آنالیز ساختار پارچه حلقوی پودی ساده ژرسه با روکش پنبه و مغزی لیکرا
Structural Analysis of Cotton/Lycra Corespun Single Jersey Knitted Fabrics
۲۲
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۳
پیش بینی خواص ارتجاعی پارچه های تاری پودی ساده با استفاده از مدلسازی هندسی
Prediction of Elastic Properties of
Plain Weave Fabric Using Geometrical Modeling
۴۶
۲۱
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
مقالات آماده گروه منسوجات