ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه کامپیوتر

مقالات آماده گروه کامپیوتر

در این بخش مقالات آماده گروه کامپیوتر و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه کامپیوتر” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات آماده گروه کامپیوتر - ایران ترجمه

مقالات آماده گروه کامپیوتر
نام فارسی
مقالات آماده گروه کامپیوتر
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه کامپیوتر
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
برنامه نویسی توارثی در ++ C : موارد اجرایی
Genetic Programming in C ++ : Implementation Issues
۴۴
۲۹
۱۵,۰۰۰
  طراحی کاربرد الگوها در UML
 Design Patterns Application in UML
۲۹
۲۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰
DDR SDRAM  حافظه دستیابی تصادفی با نرخ داده دوبل : عملکرد سریع، قیمت اقتصادی
Double Data Rate SDRAM: fast pergormance at an economic price
۱۹
۱۲
۱۰,۰۰۰
 رجیستری چیست ؟
What is the registry
۱۶
۸
۵,۰۰۰
ارتقای کرنل ویندوز XP
Kernel Enhancements for Windows XP
۷۷
۳۰
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۰
فایل سیستمهای ویندوز ۲۰۰۰
Windows 2000 filesystems
۱۱
۷
۳,۰۰۰
۲۰۰۰
ادوات ذخیره انبوه USB
USB Mass Storage Devices
۱۴
۴
۳,۰۰۰
۲۰۰۴
 مدیریت فایل در ویندوز
 File Management: Windows
۱۱
۸
۳,۰۰۰
۹۸
دیمالتیپلکسر / کدبردار ۱ به ۴ دوبل – موتورولا
DUAL 1-OF-4 DECODER/ DEMULTIPLEXER SN54/74LS155
۱۳
۴
۵,۰۰۰
مدارهای منطقی مجتمع در مقیاس متوسط
Medium Scale Integration (MSI) Logic Circuits
۱۳
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۱
دیدگاه جامع در بدست آوری طرح بهینه بازیهای رایانه‌ای
 An integrated approach to achieving optimal design of computer games
۲۴
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
چگونه پورتهای موازی کار میکنند؟
 How Parallel Ports Work
۱۱
۵
۳,۰۰۰
جستجوی تابو (Tabu)
 Tabu Search
۴
۲
۳,۰۰۰
 پروتکلهای امنیتی برای شبکه‌های حسگر
SPINS: Security Protocols for Sensor Networks
۶۲
۱۱
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۱
بررسی شبکه‌های حسگر
 Overview of Sensor Networks
۴۰
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
سیر تکاملی امنیت شبکه
 The Evolution of Network Security
۳۲
۱۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
امنیت شبکه محلی بیسیم
 Wireless LAN Security
۳۱
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۱
هفت خطای آنالیز وب و چگونگی اسجتناب از آنها
 Seven Web Analytics Sins, and How to Avoid Them
۳۷
۱۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
بررسی یو‌اس‌بی
USB Overview
۲۰
۱۳
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
برنامه‌ریزی برای سرویس های وب معنایی
Planning for Semantic Web Services
۴۲
۱۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
 وب های حسگر برای انجام روال های مدلسازی و تحلیل
Sensor Webs for Modeling and Analysis
۱۲
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
ناسا و ایده ساخت حسگر هایاندیشمند RF
NASA Creates Thinking RF Sensors
۱۷
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
وب حسگر: یک مفهوم ابزاری جدید
The Sensor Web: A New Instrument Concept
۳۵
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۱
مقدمه‌ای بر CMMI و رویه  ارزیابی آن
An Introduction to CMMI and its Assessment Procedure
۶۰
۲۰
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۶
 مقایسه متدولوژی های توسعه نرم افزار
A Comparison of Software Development Methodologies
۳۵
۲۰
۱۵,۰۰۰
شبکه‌های حسگر بدون سیم برای کنترل بهداشت شخصی
Wireless Sensor Networks for Personal Health Monitoring
۴۶
۲۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱
Learn Excel from Mr Excel – Week 1
۱۷
۱۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۲
Learn Excel from Mr Excel – Week 2
۶
۵
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۳
Learn Excel from Mr Excel – Week 3
۱۶
۱۸
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۴
Learn Excel from Mr Excel – Week 4
۱۶
۱۴
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۵
Learn Excel from Mr Excel – Week 5
۱۲
۱۵
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۶
Learn Excel from Mr Excel – Week 6
۱۴
۱۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۷
 Learn Excel from Mr Excel – Week 7
۱۳
۱۱
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۸
 Learn Excel from Mr Excel – Week 8
۲۹
۲۰
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۹
 Learn Excel from Mr Excel – Week 9
۱۱
۱۰
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۰
 Learn Excel from Mr Excel – Week 10
۲۶
۲۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۱
 Learn Excel from Mr Excel – Week 11
۱۸
۱۵
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۲
Learn Excel from Mr Excel – Week 12
۱۷
۱۴
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۳
Learn Excel from Mr Excel – Week 13
۱۴
۱۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۴
 Learn Excel from Mr Excel – Week 14
۲۹
۲۳
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۵
Learn Excel from Mr Excel – Week 15
۲۱
۱۸
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۶
 Learn Excel from Mr Excel – Week 16
۱۰
۱۰
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۷
 Learn Excel from Mr Excel – Week 17
۲۵
۲۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۸
Learn Excel from Mr Excel – Week 18
۱۹
۱۶
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۱۹
Learn Excel from Mr Excel – Week 19
۱۹
۱۹
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
 آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۲۰
 Learn Excel from Mr Excel – Week 20
۱۸
۱۴
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۲۱
Learn Excel from Mr Excel – Week 21
۲۳
۱۹
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
 آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۲۲
 Learn Excel from Mr Excel – Week 22
۲۷
۲۶
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۲۳
Learn Excel from Mr Excel – Week 23
۲۸
۲۶
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش فراگیری اکسل از طریق آقای اکسل – هفته ۲۴
Learn Excel from Mr Excel – Week 24
۲۲
۲۰
۲,۰۰۰
۲۰۰۵
ساخت بلوک های امنیت وب بصورت شفاف: رمز گذاری دروازه سرور
Building Blocks of Transparent Web Security: Server-Gated Cryptography
۱۶
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
میزان اطمینان به سیستم‌های عامل کنونی موبایل‌
HOW SECURE ARE CURRENT MOBILE OPERATING SYSTEMS
۲۰
۱۳
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
 ویندوز سرور ۲۰۰۳  راهنمای سرویسهای آپدیت ۳ مایکروسافت ویندوز سرور‌
 Step-by-Step Guide to Getting Started with Microsoft Windows Server  Update Services 3.0
۵۷
۲۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
فیلترها – سیستم اسمارتی
Filters – Smarty
۲۷
۱۴
۱۰,۰۰۰
برنامه نویسی وجه ‌گرا‌
A S P E C T – O R I E N T E D P R O G R A M M I N G
۳۵
۱۴
۱۵,۰۰۰
تیم فوتبال بر مبنای برنامه نویسی عامل‌گرا
Soccer Team based on Agent-Oriented Programming
۴۰
۱۴
۱۵,۰۰۰
محافظت وب سایت ها با استفاده از CAPTCHAs خواندنی- مدار
Protecting Websites with Reading-Based CAPTCHAs
۱۳
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
 استفاده از روال فراگیری ماشینی جهت شکست فرآیند تصدیق تعامل محاوره‌ای انسان بصورت بصری
Using Machine Learning to Break Visual Human Interaction Proofs -HIPs
۲۵
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
تعامل انسان – کامپیوتر و سنجش مغز با استفاده از طیف بینی مادون قرمز – نزدیک کاربردی
Human-Computer Interaction and Brain Measurement Using Functional Near-Infrared Spectroscopy
۱۳
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
آنالیز تجربی سیستم ذخیره انبوه
Experimental analysis of a mass storage system
۴۳
۲۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
سیستم عامل روبات موبایل
MOBILE ROBOT OPERATING SYSTEM
۲۲
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
سوییچ ها و هابها
Switches and Hubs
۱۸
۱۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
 شناسایی چهره بر مبنای شبکه عصبی واحد و خصیصه‌ چند مقیاسی
 MULTISCALE FEATURE AND SINGLE NEURAL NETWORK BASED FACE RECOGNITION
۲۱
۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
تجسم چهره و شناسایی آن
Face Hallucination and Recognition
۲۶
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۳
تشخیص چهره انسان بر مبنایتجزیه تک ارزشی و شبکه عصبی
Human Face Recognition Based on Singular valued Decomposition and Neural Network
۳۱
۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
سیستم بصری هوشمند رابطی بین انسان و روبات
Intelligent Vision System for Human-Robot Interface
۲۹
۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
 مطالعه‌ای در زمینه پردازنده‌ های اسلیپ استریم
A Study of Slipstream Processors
۶۰
۱۲
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۱
افزایش مشارکت علوم کامپیوتر در رقابت رباتیک فرست با توجه به شبیه سازی ربات
Increasing Computer Science Participation in the FIRST Robotics Competition with Robot Simulation
۱۷
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
نمونه سازی زمان واقعی سیستم‌های رباتیک شبکه‌ای
Real-time emulation of networked robot systems
۵۱
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
آسیب پذیری های امنیتی و راه حل ها در WiMAX موبایل
Security Vulnerabilities and Solutions in Mobile WiMAX
۴۱
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
مسیریابی  تحمل خرابی تطبیقی در مولتی کامپیوترهای ابر معکب
Adaptive Fault Tolerant Routing in Hypercube Multicomputers
۵۱
۳۹
۱۵,۰۰۰
مسیریابی موازی  در شبکه ‌های ابر مکعب با گره‌های دارای نقص
Parallel Routing in Hypercube Networks with Faulty Nodes
۳۹
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۲
امنیت در شبکه هایAd hoc (اقتضایی) موبایل‌
security in mobile ad hoc Networks
۱۸
۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
امنیت در شبکه های اقتضاییAd hoc
Security in Ad Hoc Networks
۵۰
۱۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰
مقایسه عملکرد پروتکل های مسیریابی چند بخشی کنشی و واکنشی در شبکه‌های مش  بیسیم‌
Performance Comparison of Proactive and Reactive Multicast Routing Protocols over Wireless Mesh Networks
۳۰
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
طراحی و پیاده ‌سازی سیستم گارگزار حوزه شبکه و مبحث کیفیت ارائه خدمات QOS بصورت مقیاس پذیر در اینترنت
Design and implementation of a network domain agency for scaleable QoS in the Internet
۵۵
۱۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
سیستم چند بخشی در شبکه های مش بیسیم
Multicasting in Wireless Mesh Networks
۵۴
۱۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
محافظت از نشستهای چند بخشی در شبکه های مش بیسیم
Protecting Multicast Sessions inWireless Mesh Networks
۳۵
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
مطالعه جامع تکنیکهای ارسال برای کاهش اتلاف پاکت و تاخیر در سیستم های چند رسانه ای در IP
Comprehensive Study of Transmission Techniques for Reducing Packet Loss and Delay in Multimedia over IP
۲۵
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
سیستم مسیریابی چند بخشی ایمن با عملکرد بالا در شبکه های مش بیسیم
Secure High-Throughput Multicast Routing in
Wireless Mesh Networks
۷۰
۱۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
بررسی پروتکل های مسیریابی چند بخشی مبتنی بر مش و درخت برای شبکه های اقتضایی چند جهشی سیار (MANETs)
Exploring Mesh- and Tree Based Multicast Routing Protocols for MANETs
۶۳
۳۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۳
مطالعه عملکرد الگوریتم های مسیریابی چند بخشی بر روی شبکه های اقتضایی(Ad hoc) سیار
A Performance Study of Multicast Routing Algorithms on Wireless AD HOC Networks
۳۱
۱۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
مقایسه عملکرد  پروتکل های مسیریابی چند بخشی چند مسیری برای شبکه اقتضایی سیار (MANET)
 A Performance Comparison of Multipath Multicast Routing Protocols for MANET
۲۵
۷
۱,۰۰۰
۲۰۰۹
پروتکل مسیریابی چند بخشی ترکیبی موثر برای شبکه های بیسیم اقتضایی(Ad hoc)
Efficient Hybrid Multicast Routing Protocol for Ad-Hoc Wireless Networks
۳۱
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
پروتکل مسیریابی چند بخشی برحسب تقاضا در شبکه های سیار بیسیم
On-Demand Multicast in Mobile Wireless Networks
۴۸
۲۵
۱۵,۰۰۰
الگوریتم های مسیریابی چند بخشی توپولوژیکی بر روی شبکه های اقتضایی بیسیم
Topological Multicast Routing Algorithms on Wireless Ad hoc Networks
۲۰
۱۲
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
بهره‌گیری از سیستم چند بخشی قابل اطمینان با استفاده از روش ریکاوری محلی در شبکه های اقتضایی (Ad Hoc)
Reliable Multicasting with Local Recovery Method in Ad Hoc Network
۲۰
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۳
یک دیدگاه نشانه – مبنا جهت ارزیابی مقیاس پذیری سرویس بر حسب تقاضای- ویدیویی مبتنی بر – شبکه های نظیر به نظیر
A Trace-Driven Approach to Evaluate
the Scalability of P2P-Based
Video-on-Demand Service
۶۰
۱۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
همکاری در شبکه های اقتضایی بیسیم
Cooperation in Wireless Ad Hoc Networks
۴۳
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۳
دیدگاه مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک برای مسیریابی چند بخشی گروهی
A Genetic Algorithms Based Approach for Group
Multicast Routing
۳۸
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
سیستمهای سنجش مسیریابی چند بخشی با عملکرد بالا در شبکه های مش بیسیم
High-Throughput Multicast Routing Metrics in Wireless Mesh Networks
۴۲
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
مدیریت پویای منابع برای فراهم آوردن کیفیت سرویس (Qos) در شبکه های بیسیم مبتنی بر ـ IP نسل بعد
Dynamic resource management for QoS provisioning over next-generation IP-based wireless networks
۳۹
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
یک چارچوب بهینه سازی بین لایه‌ای برای سیستم های چندبخشی چندجهشی در شبکه های مش بیسیم
A Cross-Layer Optimization Framework for
Multihop Multicast in Wireless Mesh Networks
۵۶
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
مسیریابی چندبخشی مؤثر در شبکه های مش بیسیم متصل به اینترنت
Efficient Multicast Routing in Wireless Mesh
Networks Connected to Internet
۵۴
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
چارچوب سیستم مسیریابی چند بخشی کیفیت سرویس (QoS) پیشنهادی برای شبکه مش بیسیم نسل بعد
A Proposed QoS Multicast Routing Framework for
Next-Generation Wireless Mesh Network
۱۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
پیاده سازی اتوماتیک سرویس با استفاده از مجازی سازی
Automatic Service Deployment Using Virtualisation
۳۰
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
اصول کاربردی ماشین های مجازی برای محاسبات دارای عملکرد بالا:
یک مطالعه کمی درباره سربارهای اصلی
Pragmatics of Virtual Machines for
High-Performance Computing:
A Quantitative Study of Basic Overheads
۳۰
۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
مدل پاره خطی(PWL) ممریستور  (Memristor) و مثال کاربردیآن
A PWL Model of Memristor and Its Application Example
۱۲
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
موقعیت یابی و نقشه بردای همزمان ( SLAM) چند رباتی- ارتقای ارزیابی موقعیت ربات – تز هوش مصنوعی
Multi Robot SLAM
Pose Estimate Enhancement – Master’s thesis Artificial Intelligence
۱۳۴
۶۶
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۷
جایابی امکانات / تسهیلات آنلاین
Online Facility Location
۳۴
۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
مشخص نمودن خطرات سیستماتیک بر علیه داده های کرنل : تکنیکهای حمله و دفاع
Identififying Systematic Threats to Kernel Data: Attacks and Defense Techniques
۷۰
۲۵
۲۸,۰۰۰
۲۰۱۰
تطبیق EDCA بهینه شده – Qos بین لایه ای برای استریم سازی ویدیویی بیسیم
CROSS-LAYER QOS-OPTIMIZED EDCA ADAPTATION FOR WIRELESS VIDEO STREAMING
۲۰
۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
بررسی سیستم هایWLAN QoS بر مبنایIEEE 802.11
A Survey of WLAN QoS Systems Based on IEEE 802.11
۱۸
۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
بسته بندی انطباقی در خصوص انتقال های مستعد خطا بر فراز ۸۰۲٫۱۱ WLANs همراه با ترمینال های مخفی
Adaptive Packetization for Error-Prone Transmission over 802.11 WLANs with Hidden Terminals
۲۸
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
انتخاب روش توسعه سیستمی بر مبنای فعالیت – پارامتری
Parametric-Activity Based System Development Method Selection
۱۳
۳
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
سیستم تاچمی: بکارگیری ربات از راه دور بر مبنای واقعیت افزوده
TouchMe: An Augmented Reality Based Remote Robot Manipulation
۳۶
۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
واقعیت افزوده
Augmented Reality
۲۵
۱۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
یک مدل انتشار کرم ابری – محور جدید
A Novel Cloud-based Worm Propagation Model
۳۰
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
تحلیل و مدلسازی فعالیت کاربران برای تعاملات وبی
Analyzing and Modeling User Activity for Web Interactions
۷۶
۱۶
۱۸,۰۰۰
۲۰۱۱
موضع یابی با کمک ربات زیرآبی خودکار برای شبکه های حسگر زیرآبی
AUV-Aided Localization for Underwater Sensor Networks
۳۰
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
شناسایی هویت با استفاده از پویش عنبیه چشم با فریم های متعدد ویدیویی
Identity Recognizing using Iris Scan with
multiple frames of Video
۱۲
۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
تاخیر تخصیص بهینه سرور برای صف های متقارن موازی با استفاده از اتصالات تصادفی
Delay Optimal Server Assignment to Symmetric Parallel Queues with Random Connectivities
۲۷
۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
کنترل تقریبی بهینه گام برداری ربات پرگاری شکل بر روی زمین ناهموار
Approximate Optimal Control of the Compass Gait on Rough Terrain
۳۰
۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
سیستم های ایمنی مصنوعی
Artificial Immune Systems
۴۰
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
تشخیص همزمان خطا و موقعیت پیشرانه ها و حسگر ها برای ربات خودکار زیرآبی
Simultaneous Faults Detection and location of Thrusters and Sensors for
Autonomous Underwater Vehicle
۲۱
۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
عیب یابی و اعمال مانیتورینگ اتوماتیک برای ماموریت های روبات خودکار زیرآبی (AUV)
Automatic Fault Detection and Execution
Monitoring for AUV Missions
۴۶
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
تصمیم گیری مسیر مبنا (PODEM)
Path Oriented DEcision Making (PODEM)
۱۷
۴
۵,۰۰۰
فرآیند مونتاژ بر مبنای سیستم رباتیک هوشمند و با استفاده از دید ماشینی و یکپارچه سازی CAD
INTELLIGENT ROBOTIC ASSEMBLY USING MACHINE
VISION AND CAD INTEGRATION
۳۰
۱۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
ایجاد یک سیستم شناسایی عنبیه چشم به صورت دیداری
Development of Vision Based Iris Recognition System
۲۰
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۱
یک معماری جدید برای ربات های
مار نمای مدولار
A Novel Architecture for Modular Snake Robots
۳۷
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۰۸
یک الگوریتم استگانوگرافی/ نهان نگاری جدید برمبنای هیستوگرام های رنگی برای داده های جاسازی شده در فریم های خام ویدیویی
A new steganography algorithm based on color histograms for data embedding into raw video streams
۴۴
۱۳
۱۵۰۰۰
۲۰۰۹
یکپارچه سازی برآوردهای دید سه بعدی در کاربردهای ربات صنعتی
Integrating 3D Vision Measurements into Industrial Robot Applications
۲۰
۱۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۹
پشتیبانی از ویژگی های پایداری در مهندسی نرم افزار
Supporting Sustainability Aspects in Software Engineering
۱۱
۴
۵۰۰۰
۲۰۱۲
نهان نگاری تصویر دیجیتال: بررسی و تحلیل روش های کنونی
Digital image steganography: Survey and analysis of
current methods
۱۰۰
۲۶
۳۸۰۰۰
۲۰۱۰
کتاب آشنایی با رمز نگاری: فصل ۱۲ – کدهای احراز اصالت پیام (MACs)
Understanding cryptography: Chapter 12 – Message Authentication Code (MACs)
۳۲
۱۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
یک افزونه اکیلیپس برای مهندسی معکوس اتوماتیک برنامه های نرم افزاری
A Eclipse Plugin for the Automated Reverse Engineering of Software Programs
۲۵
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۰۹
روش های نرم افزار چابک: ضعف ها و توانمندی ها
Agile Software Methodologies: Strength and Weakness
۲۰
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۳
توسعه نرم افزار با استفاده از روش چابک با بهره گیری از قالب اسکرام
Software Development Using Agile Methodology Using
Scrum Framework
۱۵
۳
۱۰۰۰۰
۲۰۱۳
بررسی مدیریت ریسک در روش های مختلف توسعه نرم افزار
A Review of Risk Management in Different Software Development Methodologies
۳۱
۵
۱۵۰۰۰
۲۰۱۲
تحقیقی بر مدلهای چرخه عمر توسعه نرم افزار
A Survey on Software evelopment Life
Cycle Models
۲۲
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۱۳
بیتهای مخفی: بررسی تکنیکهای نقشاب سازی دیجیتالی داده ها
Hidden Bits: A Survey of Techniques for Digital Watermarking
۶۷
۴۶
۲۸۰۰۰
۲۰۰۲
احراز مدل تهدید برای فیشینگ ایمیل
Obtaining  the  threat  model  for  e-mail  phishing
۴۴
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۱
به کار گیری رویکردهای خوشه بندی و خوشه بندی ترکیبی در مبحث پروفایل سازی فیشینگ
Applying Clustering and Ensenlble Clustering Approaches to
Phishing Profiling
۵۲
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۹
یک الگوریتم توزیعی برای مسیریابی چند قیدی انیپس در شبکه‌های مش بیسیم
A Distributed Algorithm for Multi-constrained
Anypath Routing in Wireless Mesh Networks
۳۷
۶
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
کاربرد اصل پارتو در مدل توسعه سریع برنامه های کاربردی
Application of the Pareto Principle in Rapid Application Development Model
۲۰
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۱۳
مدل پردازش تصویر لگاریتمی متقارن
The symmetric logarithmic image processing model
۳۲
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
افزایش نرخ فشرده سازی تصویر با استفاده از نهان نگاری
Increasing image compression rate using steganography
۳۵
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۱۰۳
حذف نویز فلفل نمکی تصویر خراب با استفاده از فیلتر میانه وزنی جهت دار اصلاح شده
Denoising of salt-and-pepper noise corrupted image using modified
directional-weighted-median filter
۲۷
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۱۲
 اعمال پردازش تصویر زمان واقعی بر روی سیستم های توزیعی کامپیوتری
Performing real-time image processing on distributed computer systems
۲۶
۶
۱۵۰۰۰
۲۰۰۸
مهندسی وب  یک رویکرد حرفه ای – فصل ۲: مهندسی وب
Web Engineering-Chap2
۲۷
۱۵
۱۵۰۰۰
۲۰۰۹
مقایسه تکنیک فراگیری ماشینی برای تشخیص فیشینگ
A Comparison of Machine Learning Techniques for
Phishing Detection
۴۸
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۷
تحقیقی در ارتباط با فراگیری بر مبنای تکنیک های فیلترینگ ایمیل فیشینگ
A survey of Learning Based Techniques of Phishing Email Filtering
۳۷
۱۱
۱۵۰۰۰
۲۰۱۲
رایانش ابری: شروع فصلی تازه
CLOUD COMPUTING: Beginning of a New Era
۲۶
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
یک الگوریتم زمان بندی کارآمد به منظور بهینه سازی پایایی در رایانش سیار
AN EFFICIENT TASK SCHEDULING ALGORITHM TO
OPTIMIZE RELIABILITY IN MOBILE COMPUTING
۲۰
۷
۱۰۰۰۰
۲۰۱۴
مدل مدیریت کیفیت خدمات (QoS) در یک سیستم توزیعی به اشتراک گذاری و ذخیره سازی داده ها
Model of QoS Management in a Distributed Data Sharing and
Archiving System
۳۰
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
استراتژی های تکاملی: یک معرفی جامع
Evolution strategies: A comprehensive introduction
۱۰۵
۵۰
۳۸۰۰۰
۲۰۰۲
توالی های کد عملیاتی به عنوان شاخص برنامه های اجرایی برای تشخیص بدافزارهای ناشناخته مبتنی بر داده کاوی
Opcode sequences as representation of executables
for data-mining-based unknown malware detection
۶۱
۱۹
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
تحلیلگر استاتیک فایل های اجرایی معیوب (SAVE)
Static Analyzer of Vicious Executables (SAVE)
۳۴
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۰۴
یک حمله حدس و تعیین جدید بر روی رمز دنباله ای A5/1
A New Guess-and-Determine Attack on the A5/1 Stream Cipher
۳۸
۱۴
۱۵۰۰۰
۲۰۰۹
افزایش تراکم تصاویر JPEG  با استفاده از نهان نگاری
Increasing Compression of JPEG images Using Steganography
۲۴
۵
۱۵۰۰۰
۲۰۱۱
رایانش ابری- نگارش تعمیم یافته ای از رایانش گرید
Cloud Computing- An Extension of Grid Computing
۱۳
۳
۵۰۰۰
۲۰۱۴
پیاده سازی موازی الگوریتم ها برای یافتن مولفه های همبند در گراف ها (Preprint)
Parallel Implementation of Algorithms for Finding Connected Components in Graphs (Preprint)
۴۳
۱۹
۱۵۰۰۰
۱۹۹۶
کلاس های اسکالا
Scala Classes
۳۸
۱۶
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
سایبرنتیک و بررسی موهبت ها
CYBERNETIC SERENDIPITY REVISITED
۲۱
۷
۱۵۰۰۰
۱۹۹۴
سیستم بازیابی اطلاعات وب معنایی عامل مبنای شخصی
Agent Based Personalized Semantic Web Information Retrieval System
۴۲
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
یک الگوریتم موازی جدید برای درخت پوشای مینیمم
A New Parallel Algorithm for Minimum Spanning
Tree(MST)
۳۱
۷
۱۵۰۰۰
۲۱۰۳
الگوریتم های موازی ساده و کارآمد برای مشکل درخت پوشای مینیمم
SIMPLE AND WORK-EFFICIENT PARALLEL ALGORITHMS
F OR THE MINIMUM SPANNING TREE PROBLEM
۳۲
۱۳
۱۵۰۰۰
P-DOT: یک مدل محاسباتی برای داده های بزرگ
P-DOT: A Model of Computation for Big Data
۴۰
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
پردازش سه بعدی ویدیویی و اصول ارسال – فصل ۱
۳D Video Processing and
Transmission Fundamentals – Chapter 1
۱۶
۱۳
۵۰۰۰
۲۰۱۴
گروه معادله: پرسش ها و پاسخ ها
EQUATION GROUP: QUESTIONS AND ANSWERS
۶۱
۴۴
۳۸۰۰۰
۲۰۱۵
تکنیک های مبهم سازی در بد افزارهای استاکس نت و فلیم
Obfuscation of Stuxnet and Flame Malware
۲۷
۵
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
ایجاد الگوریتم رتبه بندی برای بهینه سازی موتور جستجو
DEVELOPMENT OF A RANKING
ALGORITHM FOR SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
۱۸
۳
۱۰۰۰۰
۲۰۱۴
یک رویکرد موازی برای یادگیری درختان تصمیم از جریانهای داده ای بزرگ
A Parallel Approach for Decision Trees
Learning from Big Data Streams
۲۸
۱۳
۱۵۰۰۰
۲۰۱۵
هوش تجاری.
ارائه راه حل های پیشروی کنونی و تحلیل جامع فراهم آورندگان اصلی خدمات
Business Intelligence.
A Presentation of the Current Lead Solutions
and a Comparative Analysis of the Main Providers
۳۷
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
PHFS: روش همتاسازی دینامیکی جهت کاهش وقفه دسترسی در شبکه داده های چند لایه
PHFS: A dynamic replication method, to decrease access latency in the multi-tier
data grid
۶۸
۱۲
۲۸۰۰۰
۲۰۱۱
فرآیند تفکیک محاسبه و ذخیره سازی اطلاعات با استفاده از مجازی سازی فضای ذخیره سازی
Separating computation and storage with storage virtualization
۷۱
۱۰
۲۸۰۰۰
۲۰۱۱
مسیریابی در شبکه اقتضایی سیار (MANET) با استفاده از رویکرد خوشه مبنا (RIMCA)
Routing in MANET Using Cluster Based Approach (RIMCA)
۲۹
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
تخصیص کانال و مسیریابی چند پخشی در شبکه های مش بی سیم چند کانالی – چند رادیویی
On Channel Assignment and Multicast Routing in
Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks
۸۰
۳۰
۲۸۰۰۰
۲۰۱۳
یک الگوریتم تقسیم بندی موازی برای تصویربرداری پزشکی
A New Parallel Segmentation Algorithm for Medical Image
۲۱
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۵
شناسایی بیومتریک بر مبنای دینامیک ضربه کلید متن – آزاد
Biometric Recognition Based on Free-Text
Keystroke Dynamics
۷۶
۱۵
۲۸۰۰۰
۲۰۱۴
همسویی سریع و ساده اتوماتیک مجموعه بزرگی از نقشه های محدوده
Fast and simple automatic alignment of large sets of range maps
۵۰
۱۱
۱۵۰۰۰
۲۰۱۵
شناسایی چند- نمایی حرکت انسان بر مبنای تحلیل فواصل فازی و تشخیص خطی
Multi-view human movement recognition based on fuzzy distances
and linear discriminant analysis
۶۵
۱۴
۲۸۰۰۰
۲۰۱۲
مدل های رایانشی موازی و توزیعی در یک واحد پردازشگر گرافیکی جهت شتاب دهی شبیه سازی سیستم های غشایی
Parallel and distributed computing models on a graphics
processing unit to accelerate simulation of membrane systems
۷۶
۱۹
۲۸۰۰۰
۲۰۱۴
رویکرد همزمانی بانک اطلاعات حالتمند برای ادوات موبایل
 Stateful Database Synchronization Approach
for Mobile Devices
۲۵
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۲
بررسی آموزشی و فنی TCP/IP – فصل ۱۹: سرویس حضور در IP
TCP/IP Tutorial and Technical Overview – Chapter 19: Presence over IP
۲۸
۱۴
۱۵۰۰۰
از سیستم متعارف به سیستم مدیریت بانک اطلاعات موبایل: یک بررسی تئوریکی
From Conventional to Mobile Database Management System: A Theoretical Review
۲۰
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۰
 فناوری های مجازی سازی موبایل
Mobile Virtualization Technologies
۴۶
۱۷
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
یادگیری تداعی
Associative Learning
۸۱
۴۲
۲۸۰۰۰
برآورد اشیای ناپایا و قابلیت اطمینان سیستم در شبکه های P2P
Estimating unreliable objects and system reliability in P2P networks
۳۶
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۵
بهینه سازی کلونی با مکانیزم مهاجرت حریصانه برای پیاده سازی گره در شبکه های حسگر بی سیم
Ant colony optimization with greedy migration mechanism for node
deployment in wireless sensor networks
۴۰
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
استفاده از الگوریتم ژنتیک گروهی جهت ارتقای عملکرد خوشه بندی ویژگی
Using group genetic algorithm to improve performance of attribute clustering
۴۸
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۵
یک مدل هزینه دو هدفه برای بهینه سازی پرس و جوهای بانک اطلاعات در یک محیط چند ابری
A bi-objective cost model for optimizing database queries in a multi-cloud environment
۷۳
۱۴
۲۸۰۰۰
۲۰۱۵
یکپارچه سازی خوشه بندی گراف با استفاده از فرآیند بهینه سازی کلونی مورچه برای انتخاب ویژگی
Integration of graph clustering with ant colony optimization for feature
selection
۷۹
۱۸
۲۸۰۰۰
۲۰۱۵
GreeDi: یک الگوریتم مسیریابی کارآمد انرژی برای داده های بزرگ در فضای ابری
GreeDi: An energy efficient routing algorithm for big data on
cloud
۵۳
۱۴
۱۸۰۰۰
۲۰۱۵
امنیت شبکه مش گرید هوشمند با استفاده از توزیع کلید دینامیکی با استفاده از پروسه دست دهی چهار مرحله ای درخت مرکل
Smart Grid Mesh Network Security Using Dynamic Key Distribution With Merkle Tree 4-Way Handshaking
۵۰
۹
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
شبکه های عصبی برای پیش بینی مدت پروژه های نرم افزاری جدید
Neural Networks for Predicting the Duration of New Software Projects
۵۱
۱۶
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
جهت های تحقیقاتی برای مهندسی نرم افزار تحلیلی داده های بزرگ
Research Directions for Engineering Big Data Analytics Software
۳۳
۱۲
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
تشخیص تقلب در کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده
Detecting credit card fraud by genetic algorithm and scatter search
۳۶
۷
۱۸۰۰۰
۲۰۱۱
مدل سازی تئوریکی بازی ویژگیهای امنیتی و وابستگی متقابل در یک فضای ابری عمومی
Game Theoretic Modeling of Security and Interdependency in a Public Cloud
۵۱
۸
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
به سمت تعادل بار در یک شبکه رایانش ابری سه سطحی
Towards a Load Balancing in a Three-level Cloud Computing Network
۳۰
۶
۱۸۰۰۰
۲۰۱۰
یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی ماشین بردار پشتیبان (SVM)
A New Algorithm for SVM Incremental Learning
۲۰
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۰۶
مسیریابی کانال بر مبنای مدل رفتار تطبیقی کلونی مورچه ها
Channel Routing Based on Ant Colony Adaptive Behavior Model
۵۷
۱۶
۱۸۰۰۰
۲۰۱۵
قطعه بندی Fast و توصیف گر SURF تطبیقی برای شناسایی عنبیه
Fast segmentation and adaptive SURF descriptor for iris recognition
۴۶
۱۵
۱۸۰۰۰
۲۰۱۳
تشخیص انسان بر مبنای شناسایی عنبیه برای تصاویر دوردست
Human Identification based on Iris Recognition for Distant Images
۳۵
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۲
شناسایی عنبیه بر مبنای SIFT با نرمال سازی و ارتقاء
SIFT based iris recognition with normalization and enhancement
۳۱
۷
۱۸۰۰۰
۲۰۱۲
چارچوب خدماتی و چالش های کپچای چند زبانی دینامیکی: IN-CAPTCHA
Service Framework for Dynamic Multilingual CAPTCHA Challenges: IN-CAPTCHA
۲۹
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۱۴
رویه فراگیری و آموزش شخصی بوسیله موبایل در ارتباط با مهندسی نرم افزار
Mobile Personal Learning Applied to a Software Engineering Subject
۳۸
۸
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
مهندسی نرم افزار موبایل در برنامه های درسی رایانش موبایل
Mobile Software Engineering in Mobile Computing Curriculum
۳۰
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
فناوری RFID  و مراقبت های بهداشتی پرسنل بر مبنای اینترنت اشیا در فضاهای هوشمند
RFID Technology for IoT-Based Personal Healthcare in Smart Spaces
۴۳
۹
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
مدل های گراف لایه ای و الگوریتم های دقیق برای مشکل درخت پوشای مینیمم با محدودیت جهش تعمیم یافته
Layered graph models and exact algorithms for the generalized hopconstrained minimum spanning tree problem
۶۳
۱۸
۱۸۰۰۰
۲۰۱۶
ارتقای حذف نویز تصویر کور با استفاده از گروه بندی پیکسل محلی با SVD
Improvement to Blind Image Denoising by Using Local Pixel
Grouping with SVD
۱۶
۷
۵۰۰۰
۲۰۱۶
ارائه فضای ابری عملکرد مبنا: طبقه بندی و بررسی
Performance-oriented Cloud Provisioning:
Taxonomy and Survey
۶۰
۱۴
۱۸۰۰۰
۲۰۱۴
طراحی یک الگوریتم رتبه بندی صفحه ترکیبی برای موتور جستجوی وب معنایی
Designing a Hybrid Page Ranking Algorithm for Semantic Web Search Engine
۱۹
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۳
ANTRANK: الگوریتم کلونی مورچه ها برای رتبه بندی صفحات وبی
ANTRANK: AN ANT COLONY ALGORITHM
FOR RANKING WEB PAGES
۲۰
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۴
رویکرد کلونی زنبور عسل مصنوعی برای رتبه بندی صفحات وبی
Artificial Bee Colony (ABC) Approach for Ranking Web
Pages
۲۲
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۴
رویکرد برنامه نویسی آرمانی فازی برای حل مسایل تصمیم گیری چند هدفه کسری با استفاده از الگوریتم ژنتیک با انتخاب تورنومنت و تقاطع حسابی
FGP Approach for Solving Fractional Multiobjective Decision
Making Problems using GA with Tournament Selection and
Arithmetic Crossover
۲۶
۱۰
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
یک الگوریتم ژنتیک جدید همراه با یک رویکرد مبتنی بر ـ SURF برای تغییر اندازه تصویر با توجه به حفظ ویژگی های اصلی
A novel Genetic Algorithms and SURF-Based approach for
image retargeting
۵۵
۱۲
۱۸۰۰۰
۲۰۱۵
بررسی مدل های اعتماد و اعتبار برای وب سرویس ها: بصورت تکی، مرکب و گروهی
A survey on trust and reputation models for Web services: Single,
composite, and communities
۷۵
۱۴
۲۸۰۰۰
۲۰۱۵
عملکرد ارزیابی الگوریتم های توصیه در زمینه خدمات اینترنت اشیا
Performance evaluation of recommendation algorithms on
Internet of Things services
۴۶
۱۱
۱۸۰۰۰
۲۰۱۶
طرح انتشار با استفاده از فیلتر میانگین و مقدار ضریب موجک برای حذف نویز تصویر
Diffusion scheme using mean filter and wavelet coefficient magnitude
for image denoising
۳۲
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۱۶
اصول سیستم های خبره – فصل ۱: مقدمه
Principles of Expert Systems – Chapter 1: Introduction
۳۷
۱۶
۱۵۰۰۰
۱۹۹۱
اصول سیستم های خبره – فصل ۲: گزرد و منطق
Principles of Expert Systems – Chapter 2: Logic and Resolution
۱۱۲
۶۴
۳۸۰۰۰
۱۹۹۱
ارزیابی لایه ای فیلترینگ مشترک چند معیاری برای توصیه مقالات علمی
Layered Evaluation of Multi-Criteria Collaborative Filtering for
Scientific Paper Recommendation
۲۵
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۱۳
یک الگوریتم دسته بندی جدید سیگنال ECG شخصی سازی شده با استفاده از شبکه عصبی بلوک مبنا و بهینه سازی ازدحام ذرات
A new personalized ECG signal classification algorithm using
Block-based Neural Network and Particle Swarm Optimization
۴۷
۱۲
۱۵۰۰۰
۲۰۱۶
مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین
Ethical Issues Concerning Online Social Networks
۲۸
۶
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
خلاصه سازی فیلم ها و مستندات بر مبنای زیرنویس ها و اسکریپت ها
Summarization of films and documentaries based on
subtitles and scripts
۳۲
۶
۱۵۰۰۰
۲۰۱۶
کاربرد اخلاقی فناوری اطلاعات در آموزش عالی
Ethical Use of Information Technology in High Education
۲۲
۵
۱۵۰۰۰
۲۰۱۴
ادغام رگه برای تغییر اندازه تصویر
با حفظ ساختار
SEAM MERGING FOR IMAGE RESIZING WITH STRUCTURE PRESERVATION
۱۸
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۱
بررسی تغییر اندازه تصویر با حفظ خصیصه ها و کیفیت اصلی بر مبنای فرآیند حذف رگه
A Study of Image Retargeting Based on Seam Carving
۲۲
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۴
فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها
Multi-seam carving via seamlets
۲۲
۷
۱۵۰۰۰
۲۰۱۱
کتاب سیستم های نافذ و رایانش فراگیر – فصل ۸: شناسایی سرویس
Pervasive Systems and Ubiquitous Computing – Chapter 8: Service discovery
۳۳
۱۶
۱۵۰۰۰
۲۰۱۰
رویکردی موثر برای تکرار داده ها در گرید داده
An Efficient Approach for Data Replication in Data Grid
۱۴
۴
۵۰۰۰
۲۰۱۳
یک چارچوب مبتنی بر – پروتکل کاربردی محدود (CoAP) برای حسگری مشارکتی در وب معنایی اشیا
A CoAP-based framework for collaborative sensing in the Semantic
Web of Things
۲۴
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۱۷
یکپارچه سازی گره های سیار وای فای در یک بستر آزمایشی وب اشیا
Integration of Wi-Fi mobile nodes in a Web of Things Testbed
۱۹
۴
۱۰۰۰۰
۲۰۱۶
نظریه صف بندی برای تداوم کسب و کارهای بیمارستانی
A Queueing Theory Based Model for Business Continuity in
Hospitals
۱۶
۴
۵۰۰۰
۲۰۱۳
ایجاد یک بستر آزمایشی شبکه سازی تعریف شده با نرم افزار توزیعی برای اینترنت اشیاء
Developing a distributed software defined networking testbed for IoT
۱۷
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۶
الگوریتم هوشمند برای تحرک طیف در شبکه های بی سیم شناختی
Intelligent algorithm for spectrum mobility in cognitive wireless
networks
۱۵
۶
۱۰۰۰۰
۲۰۱۶
برچسب زنی VLAN دینامیکی مبتنی بر MAC با OpenFlow برای شبکه های دسترسی WLAN
MAC Based Dynamic VLAN Tagging with OpenFlow for WLAN
Access Networks
۱۷
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۶
نامگذاری، اکتشاف و کنترل نشست نرم افزار محور برای ابزار های اینترنت اشیا و تلفن های هوشمند در شبکه های محدود
Software-defined Naming, Discovery and Session Control for IoT Devices and Smart Phones in the Constraint Networks
۲۱
۷
۱۰۰۰۰
۲۰۱۷
به سمت یک نگاشت شناختی فازی برای نظرکاوی
Towards a Fuzzy Cognitive Map for Opinion Mining
۱۸
۵
۱۰۰۰۰
۲۰۱۷
احراز هویت انباره متصل به شبکه
Authenticating Network Attached Storage
۴۰
۹
۱۵۰۰۰
۲۰۰۳
حقوق ثبت انحصاری جدید گوگل، با توجه به نتایج دسته بندی شده ـ ماشینی گوگل اسکالر و حقوق ثبت انحصاری ژاپن و کره جنوبی
Try the new Google Patents, with machine-classified Google
Scholar results, and Japanese and South Korean patents
۱۵
۷
۵۰۰۰
۲۰۰۱
سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش
Information Systems in Globalization Process and Their Reflections
in Education
۱۷
۶
۵۰۰۰
۲۰۱۵
فرصت ها و چالش های شبکه سازی بی سیم تعریف شده با نرم افزار برای اینترنت اشیا: یک بررسی
Software Defined Wireless Networking Opportunities and Challenges for Internet of Things: A Review
۴۹
۱۲
۱۵۰۰۰
۲۰۱۵
مقالات آماده گروه کامپیوتر