مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۴۵
کد مقاله
EDU45
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین و محیط های آموزش از راه دور: سوال در خصوص یکسانی
نام انگلیسی
e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?
تعداد صفحه به فارسی
۳۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
آموزش و  فراگیری از راه دور, آموزش آنلاین, آموزش الکترونیک, طراحی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Distance learning, Online learning, e-Learning, Design
مرجع به فارسی
اینترنت و آموزش عالی
کالج علوم اطلاعات و فناوری های آموزشی، دانشگاه میسوری، ایالات متحده
الزویر
مرجع به انگلیسی
Internet and Higher Education; School of Information Science and Learning Technologies, University of Missouri, USA; Elsevier
کشور
ایالات متحده

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

 

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین و محیط های آموزش از راه دور: سوال در خصوص یکسانی
چکیده
محققین به هنگام انجام مقایسه های معنی دار بین مطالعات و علوم مختلف تحقیقاتی ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند. تحقیق مرتبط با آموزش از راه دور حتی ممکن است مشکل تر  نیز باشد، چرا که این مورد دارای محیط های مختلفی بوده و از ویژگی های متمایزی برخوردار می باشد. بر این مبنا ما اقدام تحلیل مقالات تحقیقاتی برمبنای یک روش ترکیبی خاص نموده تا دریابیم که آنها چگونه محیط فراگیری و آموزشی را تعریف می نمایند. بعلاوه، ما ۴۳ شخص را مورد بررسی قرار داده و دریافتیم که نوعی ناسازگاری در استفاده از این واژگان برای انواع مختلف مودهای کاربردی وجود دارد. نتایج نشان دهنده آن هستند که انتظارات و ادراک های مختلفی در خصوص ویژگیهای محیط آموزشی همانند موارد ذیل وجود دارند: آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک و آموزش آنلاین.

کلمات کلیدی: آموزش و  فراگیری از راه دور، آموزش آنلاین، آموزش الکترونیک، طراحی

  

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

 

۱- مقدمه

آموزش از راه دور از تاریخچه ای در حدود دو قرن برخوردار است (Spector، Merril، Merrienboer و Driscoll، ۲۰۰۸) و در این راستا زمان حال معرف تغییرات معنی داری در خصوص چگونگی بروز فرآیندهای آموزشی و چگونگی برقراری ارتباطات در این زمینه می باشد. از یک نامه نگاری ساده تا استفاده از سرویس های پستی، برمبنای ابزارهای کاملاً متفاوتی که هم اکنون در اینترنت در دسترس می باشند، سبب شده است تا جامعه شکلهای جدیدی از ارتباطات را در خلال سالیان اخیر تجربه نماید. یکی از این شکلها، فراگیری آموزش آنلاین می باشد که تاریخچه آن به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد، در عین حال عبارت دیگری نیز تحت عنوان فراگیری الکترونیک یا آموزش الکترونیک وجود دارد که منبع آن به طور کامل مشخص نمی باشد (Harasim، ۲۰۰۰). با توجه به بررسی محققین و طراحان از این فناوری های نوظهور در این عرصه، ما در می یابیم که  بدون درک ویژگی های خاص این موارد، و صرف کاربرد ساده و بدون تعمق آنها سبب خواهد شد تا فرآیند طراحی و ارزیابی محیط های فراگیری مشابه مشکل شود (Phipps، و Merisotis، ۱۹۹۹). طراحی انواع مختلف محیط های فراگیری منوط به اهداف فراگیری، مخاطب هدف، دسترسی ها (چه به صورت فیزیکی، مجازی یا هر دو) و نوع محتوا خواهد بود. بنابراین دانستن این موضوع مهم می باشد که چگونه می بایست نسبت به استفاده از محیط آموزشی اقدام نمود و تاثیرات ابزارها و تکنیک هایی که سبب تمایز در نتایج فراگیری می شوند، آن هم با توجه به سیر تکامل فناوری، را به خوبی درک کرد.

 

 

۲- تعریف مباحث
به هنگامی که فناوری آموزشی و رشته های مرتبط با آن سیر تکاملی خود را طی می کنند، شرکت کنندگان و محققین در این عرصه می بایست بر روی تعاریف و لغات عمومی این موضوعات توافق داشته باشند (Lowenthal و Wilson، ۲۰۱۰؛ Volery و Lord، ۲۰۰۰). در نتیجه، بدون حصول نوعی توافق کامل در ارتباط با معانی واژگان کاربردی، انجام مقایسات بین رشته های مختلف علمی به صورت معنی دار برای محققین و ایجاد نتایج مطلوب از مطالعات قبلی دشوار خواهد بود. چنین موردی در ارتباط با یافته های تعارض برانگیز در زمینه آموزش از راه دور، فراگیری الکترونیک و محیط های آموزشی آنلاین مد نظر می باشد. بعلاوه، این عبارات غالباً بدون داشتن تعاریف معنی دار مشخصی مبادله گردیده و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان یک مرحله آغازین، ما اقدام به بررسی مباحث مرتبط نموده تا مشخص نماییم که چگونه این نوع از محیط های آموزشی قابل تعریف هستند.
۲-۱٫ آموزش از راه دور
آموزش از راه دور به عنوان مشهورترین ویژگی توصیفی به شمار می آید که به هنگام مراجعه و اشاره به فراگیری از راه دور از آن استفاده می شود. چنین مبحثی غالباً تشریح کننده تلاش هایی جهت فراهم آوردن دسترسی به مباحث آموزشی برای آن دسته از اشخاصی می باشد که از نقطه نظر جغرافیایی در مناطق دور دست به سر می برند. در خلال دو دهه گذشته، مباحث مرتبط نشان دهنده آن هستند که نویسندگان و محققین متفاوتی اقدام به کاربرد تعاریف ناسازگاری در ارتباط با آموزش از راه دور و فراگیری دور دست نموده اند. با توجه به استفاده از کامپیوتر در خصوص ارائه مباحث آموزشی، نوعی تعریف پیشنهادی در این زمینه شامل ارائه مواد آموزشی با استفاده از رسانه هایی نظیر سیستم های چاپی و ابزارهای الکترونیک می باشد (Moore، ۱۹۹۰). ارائه ویژگی های آموزشی شامل استفاده از یک آموزگاری خواهد بود که به صورت فیزیکی در یک محل متمایز از فرد فراگیرنده حضور دارد، و علاوه بر این احتمال ارائه نکات آموزشی در زمان های مجزا را  نیز  می بایست در نظر گرفت. Dede (1996، صفحه ۱) توضیحاتی را در خصوص این تعریف از طریق گنجاندن مقایسات مرتبط با روشهای آموزشی در محیط های سنتی ارائه داده و چنین موردی را تحت عنوان {تدریس از طریق بیان} خوانده است. این تعریف هم چنین بیان می دارد که آموزش از راه دور قابلیت استفاده از رسانه های نوظهور و تجارب مرتبط جهت ایجاد فرصت های فراگیری توزیعی را بوجود می آورد. هردوی این تعاریف تغییراتی را مورد شناسایی قرار داده اند که در این رشته آشکار می باشد و آنها را به فناوری های جدیدی نسبت می دهند که در دسترس ما قرار گرفته اند. Keega (1996) این امر را گسترش داده و توصیه نمود که عبارت آموزش از راه دور به عنوان واژه ای تحت عنوان {چتر} به شمار می آید، و بنابراین عباراتی نظیر آموزش مکاتبه ای یا مطالعه مکاتبه ای را نیز در نظر می گیرد که زمانی به عنوان یک ویژگی مترادف بکار گرفته شده بودند و آنها را به عنوان یک ویژگی کاملاً آشکار به صورت ویژگی های نشأت گرفته از آموزش از راه دور مدنظر قرار داده است.
۲-۲٫ آموزش الکترونیک
منبع واژه آموزش یا فراگیری الکترونیک چندان قطعی نمی باشد، با این وجود این موضوع عنوان شده است که چنین عبارتی به احتمال زیاد در طی دهه ۱۹۸۰ ارائه گردیده است، یعنی در محدوده چارچوب زمانی بیان عنوان شدن عبارت دیگری نظیر فراگیری آنلاین. در عین حالیکه برخی از نویسندگان به صورت صریح اقدام به تعریف آموزش الکترونیک می نمایند، افراد دیگر نوعی تعریف خاص یا نگرش خاص را در ارتباط با آموزش الکترونیک در مقاله های خود  معرفی می نمایند. این تعاریف مشخص کننده برخی از ویژگی های چنین مضمونی می باشد، البته برخی از آنها از طریق ارائه نقطه نظرات تعارض برانگیز با تعاریف دیگر و برخی نیز از طریق مقایسه ساده ویژگی های قابل تعریف با  دیگر عبارات موجود دست به ارائه تعریف خاصی از این مورد زده اند. علی الخصوص، Ellis (2004) نظر نویسندگانی همانند Nichols (2003) را قبول ندارد، یعنی اشخاصی که اقدام به تعریف فراگیری الکترونیک به عنوان ابزارهای فناوری خاص نموده اند که برمبنای وب، یا ویژگی های توزیعی وبی و یا با قابلیت های وبی ارائه شده اند. این عقیده که آموزش الکترونیک بغیر از کاربرد سی دی رام برای آموزش قابلیت استفاده از منابع دیگری نظیر اینترنت یا اینترانت (Benson و همکاران، ۲۰۰۲؛ Clark، ۲۰۰۲) یا نوارهای صوتی، ویدئویی، تلویزیون های ماهواره ای و محاوره ای را دارد، یکی از مباحث مطرح شده به وسیله Ellis است. با وجود آنکه ویژگی های فناوری در تعریف این عبارت شامل شده است، Tavangarian، Leypold، Nölting، Röser و Voigt (2004) همراه با Triacca، Bolchini، Botturi و Inversini (2004) این احساس را مطرح نمودند که فناوری استفاده شده به عنوان یک توصیفگر ویژگی های کلی ناکارامد می باشد. Tavangarian و همکاران (۲۰۰۴) مدل تئوریکی ساختارگرایان را به عنوان چارچوبی برای تعریف این موضوع در نظر گرفته و بیان نمودند که آموزش الکترونیک نه تنها به صورت یک مسئله پروسه ای یا رویه ای خاص مدنظر است بلکه همچنین معرف تغییر شکل برخی از تجارب شخصی به سمت دانش فردی از طریق فرآیند ایجاد دانش می باشد. هردوی Ellis (2004) و Triacca و همکاران (۲۰۰۴) عقیده دارند که سطح خاصی  از  حالت  محاوره ای  را  می بایست شامل نمود تا چنین تعریفی به صورت کامل در خصوص توصیف تجربه فراگیری قابل کاربرد باشد، با این حال Triacca و همکاران (۲۰۰۴) این موضوع را اضافه نمودند که فراگیری الکترونیک را می توان به عنوان نوعی از فراگیری آنلاین نیز مدنظر قرار داد.

 

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

 

۳- ویژگی های مختلف محیط فراگیری

لیست قبلی تعاریف نشان دهنده چندین مشکل می باشد که دو مورد از آنها عبارتند از: ۱) عباراتی نظیر آنلاین، وب معنا و فراگیری الکترونیک به عنوان واژه هایی قابل معاوضه در طی توصیف محیط فراگیری به شمار می آیند، و ۲) برخی از تعاریف و ابزارهای ارزیابی از دوره هایی (Guilar و Loring، ۲۰۰۸) یا برنامه هایی (Clark، ۲۰۰۲) در این زمینه استفاده نموده در حالی که افراد دیگر غالباً برمبنای اهداف آموزشی فعالیت دارند (Nesbit، Belfer و Leacock، ۲۰۰۳؛ Tavangarian و همکاران، ۲۰۰۴). نه تنها مسئله دوم منجر به ایجاد مشکلی در ارتباط با حوزه و ویژگیهای آموزشی می شود که برمبنای نوع محیط فراگیری مدنظر خواهد بود، چنین موردی همچنین عبارات بکار گرفته شده جهت تعریف یک نمونه از این نوع از محیط های فراگیری را نیز به صورت برجسته ارائه می نماید. به طور مثال یک دوره که می توان به عنوان یک {برنامه} آموزشی قلمداد کرد، در حالی که یک برنامه عمدتاً به عنوان یک نگارش جمعی بسیاری از دوره ها تلقی می شود (Clark، ۲۰۰۲؛ Guilar و Loring، ۲۰۰۸). با وجود کاربرد مبادله ای، بسیاری از دوره ها در یک برنامه ممکن است وجود داشته باشند اما مورد معکوس، یعنی بسیاری از برنامه ها در یک دوره، امکان پذیر نمی باشد. جهت نشان دادن ویژگی های عدم قطعیت، محیط فراگیری را می توان به عنوان یک سیستم مدیریت فراگیری (LMS)، یک سیستم مدیریت دوره (CMS)، یک محیط فراگیری مجازی (VLE) یا حتی یک سیستم مدیریت دانش (KMS) ذکر نمود (Khan، ۲۰۰۱؛ Nichols، ۲۰۰۳؛ Spector، ۲۰۰۷؛ Wilen-Daugenti، ۲۰۰۹). با توجه به کاربرد این عبارات به صورت هم معنی، برخی از اشخاص تفاوت های مشخصی را در این زمینه ارائه داده اند.

 

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

 

۴- روش

۴-۱٫ بررسی منطقه و شرکت کنندگان
در طی کنفرانس فناوری آموزشی به سال ۲۰۰۹، نویسندگان از یک پوستر جهت آغاز بحث در ارتباط با ویژگی های مرتبط با تفاوت های واژگانی استفاده نمودند. آنها همچنین در این نشست اقدام به جمع آوری اطلاعات نمودند. این استراتژی اجازه ارزیابی بهتر شرکت کنندگان در کنفرانس را می دهد که خود دارای برخی از ویژگیهای تحقیقاتی مناسب بوده و بنابراین قابلیت بررسی آنها با انواع مختلف محیط های فراگیری وجود خواهد داشت. ۴۳ شرکت کننده در این کنفرانس از حداقل ۴ قاره (شکل ۱) اقدام به تکمیل ۹ سوال تحقیقاتی در این زمینه نمودند.

 

۵- یافته ها

۵-۱٫ ادراک های مرتبط با لغت شناسی
اولین سوالی که در این تحقیقات پرسیده شد عبارت است از: {آیا هیچ گونه تفاوتی بین فراگیری از راه دور، آموزش الکترونیک و آموزش آنلاین وجود دارد؟ در صورت وجود اختلاف لطفاً توضیح دهید}. این مورد به عنوان یک سوال اساسی برای بسیاری از شرکت کنندگان به شمار می آید چرا که آنها سعی در تشریح تفاوتهای این موضوع از طریق ارائه کلمات یا نمودارها نمودند. جدول ۱ نشان دهنده انواع تفاوتهای بیان شده و چگونگی دسته بندی آنها در موضوعات خاص شامل {عدم تفاوت}، {سازمان سلسله مراتبی}، { نوع رسانه ای}،{نوع دسترسی}، {مکاتبه} و {نوع تعاملی} می باشد. سازمان سلسله مراتبی متعاقباً به نوعی ارتباط والدینی و ارتباط اولادی تقسیم شد که در آن ارتباط والدین دربردارنده عبارتی است که مشخص شده به وسیله برچسب {موردی گسترده} و ارتباط فرزندان به عنوان سطح فرعی یا شاخص مجموعه فرعی یک توصیف بزرگتر از محیط تعیین شد.
بازخورد این بررسی فراهم آورنده برخی از نکات قابل توجه در این زمینه است. یکی از شرکت کنندگان بر روی برچسب فراگیری از راه دور به عنوان {یک حالت قدیمی} تاکید نمود که دیگر به ندرت از آن استفاده می شود، در حالی که فرد دیگری برچسب {چه تفاوتی دارد}را بکار گرفت. مورد آخری به عنوان یک سوال قابل توجه به شمار می آید که سبب گردید تا نویسندگان به اهداف اولیه تحقیقاتی خود برگردند: قابلیت درک خاص و مشخص سازی برخی از ویژگیهای خاص محیط فراگیری برمبنای برچسب استفاده شده برای هر یک از آنها. البته چنین موردی بدون جزئیات سیستم ارائه و  چگونگی  دسترسی  فراگیرندگان  به محیط مرتبط  عملاً  امکان پذیر  نمی باشد.

 

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

 

۶- نتیجه گیری

تعاریف یافته شده در مقاله های مختلف بازتاب دهنده واکنش های تعارض برانگیزی می باشند که بوسیله پاسخ دهندگان در این مطالعه مشخص شده است. عدم وجود سازگاری در معنی لغات ناچارا بر روی نه تنها محققینی تاثیرگذار خواهد بود که سعی در ایجاد معانی مشخص در این رابطه دارند، بلکه بر روی طراحانی نیز تاثیرگذار خواهد بود که سعی در ایجاد انواع  مشابهی از محیط ها می نمایند. این ویژگی لغت شناسی همچنین سبب ایجاد مشکلی می گردد آنهم به هنگامی که محتوای خاصی از محیط فراگیری با جزئیات کامل آن توصیف نشده باشد یا به هنگامی که شناسایی آن در مباحث و روش های ارائه شده و دیگر مقالات عرضه شده در این زمینه چندان روشن و آشکار نباشد. چنین موردی نه تنها بر روی ارزیابی این نوع از تجارب آموزشی تاثیرگذار است، بلکه آینده رخدادهای مرتبط با فراگیری از راه دور و موفقیت آنها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. یافته ها علاوه بر نشان دادن تفاوت های بزرگی که در ارتباط با معنی عبارات اساسی وجود دارند، دربردارنده ضروریات و تلویحات بین المللی برای مشخص سازی مراجع، موارد به اشتراک گذاشته شده و مشارکت های مرتبط با نتایج و جزئیات آن در مطالعات تحقیقاتی مختلف نیز می باشند.

آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین آموزش از راه دور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.