مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 88000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.


ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

شماره
۸
کد مقاله
EDU08
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک در کالج های محلی : چشم انداز ملی
نام انگلیسی
Non-Credit Entrepreneurship Education in Community Collages: The National Perspective
تعداد صفحه به فارسی
۷۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۶۲
کلمات کلیدی به فارسی
آموزش، کارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Education, entrepreneurship
مرجع به فارسی
دوره مطالعاتی کالج محلی یو سی ال ای
مرجع به انگلیسی
UCLA Community Collage Studies, Los Angeles
کشور
ایالات متحده

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

 

آموزش دوره‌های‌  آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک در کالج‌های‌  محلی :
چشم انداز ملی
 
خلاصه اجرایی
این گزارش بطور خلاصه یافته‌های یک تحقق ملی را در مورد آموزش‌های‌  کارآفرینی و مدیریت مشاغل کوچک که منجر به صدور مدرک تحصیلی نمی شوند را  در کالج‌های‌  محلی آمریکا ارائه می دهد. بطور مشخص این پروژه بدنبال شناسایی و مستند کردن بهترین عملکردهای جاری در زمینه  آموزش کارآفرینی و مدیریت واحد‌های‌ بازرگانی کوچک بوده و در نظر دارد برای کالج‌های‌ محلی از نظر پیشرفت در رسیدن به اهداف برنامه‌های‌ مورد نظر  خود  معیار مناسبی را ارائه نماید. یافته‌های‌  این تحقیق همچنین برای کالج‌های‌ محلی، جوامع آنها، دفاتر ایالتی مربوطه و سایر منابع تامین کننده مالی، ضوابطی را ارائه می‌نماید که بوسیله آن عملکرد کالج‌های‌ محلی در آموزش کارآفرینی بدون صدور مدرک تحصیلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این مطالعه، یک بررسی اجمالی از پژوهش درمورد کارآفرینی بهمراه توضیح دقیق روش تحقیق و نمونه‌های‌ تحقیقاتی آن ارائه می‌شود (ابزار تحقیق در پیوست گزارش آمده است). براساس داده‌های‌ جمع آوری شده از ۲۲۷ شرکت کننده در کالج‌های محلی، یافته‌های‌ این تحقیق در این گزارش به ابعاد ذیل در باره کارآموزی کارآفرینی در کالج‌های محلی می‌پردازد: محتوا و چارچوب برنامه، ‌اجزا و تامین مالی، خصوصیات دانشکده،‌ ثبت نام دانشجویان و ارزیابی برنامه.

 

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

 

 یافته‌های‌ اصلی  که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته  شامل موارد ذیل هستند:
 •   ۷۱ درصد از پاسخگویان آموزش‌های کارآفرینی یا مدیریت واحد‌های بازرگانی  کوچک را پیشنهاد می‌کنند.
 • بر اساس تحقیقی که از افرادی که پاسخ نداده‌اند بعمل آمد، به نظر ‌می‌رسد که احتمالا ۵۳ درصد از آنها، نوعی از آموزش‌های  کارآفرینی بدون صدور مدرک، با درجه اطمینان نود و پنج درصدی، و محدوده پوشش ۳۷ تا ۶۹ درصدی، را پیشنهاد می‌کنند. 
 • ۷۶ درصد از نهاد‌های‌ شرکت کننده هم برنامه آموزشی بدون صدور مدرک کارآفرینی و هم برنامه آموزشی مدیریت واحد‌های‌ کوچک بازرگانی را پیشنهاد می‌کنند.
 • ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در تحقیق هر دو نوع آموزش بدون صدور مدرک     و با صدور مدرک آموزش‌های‌ کارآفرینی را پیشنهاد می‌کنند.
 • ‌ ۴۴ درصد از نهادها، آموزش بدون مدرک کارآفرینی را در شمار آموزش‌های‌ تکمیلی، محلی و واحد‌های‌  اداری آموزش بزرگسالان قلمداد کرده‌اند.
 • ‌ بودجه عمومی کالج، شهریه دانشجویان و کمک‌های‌ دولتی بعنوان سه شکل عمده حمایتهای مالی، برای آموزش بدون صدور مدرک دوره کارآفرینی، بشمار می‌آیند.
 • کارگاههای مستقل، دوره‌های آموزش تکمیلی و کارگاههای دوره‌ای سه نوع از رایج‌ترین اشکال آموزش بدون صدور مدرک دوره کارآفرینی می‌باشند. در عین حال بر اساس اظهارات ۴۹ درصد از افراد شرکت کننده در این تحقیق چهار قالب آموزشی یا حتی بیشتر در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است.
 • ارائه مقاله بصورت حضوری، سخنرانی مدعوین و کارگروهی در سر فصل روشهای تدریس کارآفرینی بدون صدور مدرک قرار داشته است، در حالی که ایجاد طرحهای بازرگانی،‌گزارشات تحلیل بازار و اقدامات توسعه شخصی سه فعالیت رایج دیگر در زمینه فراگیری این مهم بوده است.
 • از میان اکثریت نهادهای شرکت کننده (۶۰ درصد)، کمتر از ۲۰۰ دانشجو در برنامه کارآفرینی بدون مدرک ثبت نام کرده‌اند.
 • تنها ۳۵ درصد از گزارش نهادهای شرکت کننده حاکی از آن است که برنامه‌های کارآفرینی بدون صدور مدرک برای گروه‌های جمعیتی که مشخصا مورد نظر بوده‌اند (مانند زنان‌، ‌گروههای نژادی و کارکنانی که کار خود را از دست داده‌اند) ارائه شده است .
 • اکثریت نهادها برروی دانشکده‌های کمکی برای ارائه آموزش کارآفرینی بدون صدور مدرک تکیه داشته و بیش از ۹۰ درصد از این مدرسین از تجربیاتی در کارآفرینی و مدیریت واحد‌های‌ کوچک بازرگانی برخوردار بوده‌اند.
 • ‌کمی بیش از نیمی از نهادهای شرکت کننده اعلام کرده‌اند که خط مشی مشخصی را در مورد اهداف کارآفرینی، نتایج یا برنامه معیارهای ارزیابی دنبال نموده‌اند.
 • ‌ اکثریت نهادها ‌(‌۵ درصد) در پایان هر دوره یا برنامه آنرا ارزیابی کرده و فقط ۱۲ درصد به تحقیق فارغ التحصیلان پرداخته و ۱۸ درصد داده‌های اقتصادی را برای گردآوری اطلاعات مرتبط با ارزشیابی، پس از تکمیل برنامه، مورد تحلیل قرار داده‌اند.

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

 

این یافته‌های عملی، که در این گزارش بصورت کامل با جزئیات مربوطه ارائه شده است متضمن و تکمیل کننده پژوهش در زمینه آموزش کارآفرینی در کالج‌های محلی است. همسو با نظرات هاگان ‌(‌۲۰۰‌‌)  مبنی بر آنکه بیش از ۶۰ درصد از کالج‌های محلی آمریکا کارآموزیهای مبتنی بر صدور مدرک تحصیلی را ارائه می‌دهند، نتایج این تحقیق نیز نشان دهنده شرکت گسترده کالج‌های‌ محلی در ارتقاء توسعه اقتصادی و نیروی کار از طریق آموزش‌های کارآفرینی و مدیریت بازرگانی واحد‌های‌ کوچک، بدون صدور مدرک می‌باشد. اهمیت گسترده و عمق آموزش‌های‌ کارآفرینی، بدون صدور مدرک در کالج‌های‌  محلی، از طریق داده‌های تحقیقاتی مشخص می‌شود که خود نشان دهنده طیف متنوعی از سرفصل‌های‌آموزشی، روشهای تدریس، فعالیت‌های یادگیری و منابع آموزشی یکپارچه‌ای می‌باشند، داده‌هایی که خود به برنامه‌های‌ آموزشی فراگیر، که قادر است نیازها و تعلیم و تربیت مختلف تحصیلات تکمیلی دانشجویان را برآورده سازد، پیوند خورده است.
بینش‌های‌  دیگری که از این گزارش حاصل می‌شود شامل خصلت همیارانه یا مشارکتی آموزش کارآفرینی، بدون صدور مدرک تحصیلی، در کالج‌های محلی (مشابه شواهدی که در خصوص طیف گسترده منابع مالی خارجی و همکاری رسمی بوسیله نهاد‌های‌  شرکت کننده اعلام شده است) و همچنین نیازهای مداومی می‌باشد که برای ارزشیابی روال یادگیری دانشجویان و نتایج برنامه بطور موثری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گزارش شامل مباحثی است از سرفصل‌های تحقیقاتی  بعنوان مثال خصلت و شکل مشارکت بین راهکارهای آموزشی غیر مدرکی و مدرکی، سیاست گذاریهای توسعه منابع خارجی و ارزشیابی اقدامات ابتکاری که نتایج دراز مدت برنامه را تعیین می کند)، که خود تحقیقات بیشتری را جهت ارتقای دانش ما، از نقش مهمی که کالج‌های‌ محل آمریکا در باروری و حفظ فعالیتهای کارآفرینانه ایفا می‌کنند، طلب می‌نماید.

 

مقدمه
این گزارش بطور خلاصه یافته‌های‌ یک تحقیق ملی در مورد آموزش‌های‌ کارآفرینی و مدیریت مشاغل کوچک که منجر به صدور مدرک تحصیلی نمی‌شوند را در کالج‌های‌  محلی آمریکا مورد بررسی قرار ‌می‌دهد. بطور مشخص این پروژه بدنبال شناسایی و مستند نمودن بهترین عملکردهای جاری در زمینه آموزش کارآفرینی و مدیریت واحد‌های‌  بازرگانی کوچک بوده و در نظر دارد برای کالج‌های‌ محلی، از نظر پیشرفت در رسیدن به اهداف برنامه‌های مورد نظر خود، یک معیار قابل قبول و متناسب ارائه دهد. یافته‌های‌   این تحقیق همچنین به کالج‌های‌ محلی، جوامع مربوطه، دفاتر ایالتی وابسته و سایر منابع تامین کننده مالی ضوابطی را ارائه ‌می‌کند‌ که بوسیله آن عملکرد کالج‌های‌ محلی در آموزش کارآفرینی بدون صدور مدرک تحصیلی، را می‌توان مورد ارزیابی قرار داد.
اهمیت دوره‌های‌ آموزشی کارآفرینی و مدیریت واحد‌های‌ کوچک بازرگانی توسط کالج‌های محلی در آمارهای ارائه شده نشان داده شده است، آمارهایی که مشخص کننده نقش مهم شرکت‌های‌ کارآفرین و شرکت‌های کوچک بازرگانی در ارتقاء رشد اقتصاد منطقه‌ای، ‌محلی و ملی می‌باشند. یک بررسی از داده‌های‌ آمارهای سرشماری، ‌تجاری و اشتغال نشان دهنده آن است که ۲۳ میلیون واحد بازرگانی کوچک آماری که نمایانده  ۷/۹۹ درصد از شرکت‌های کارفرما می‌باشند، بیش از نیمی از کل کارکنان خصوصی را در استخدام داشته و علاوه بر این، ۵۰ درصد تولید بخش خصوصی را در اختیار داشته و میزان ۶۰ تا ۸۰ درصد خالص از مشاغل جدید را همه ساله در ایالات متحده ایجاد می‌کنند (اطاق بازرگانی ایالات متحده -۲۰۰۵).  بعلاوه، ‌موسسه بررسی جهانی کارآفرینی (‌GEM)، که یک موسسه تحقیقاتی مشترک شامل کالج بابسون و دانشگاه بازرگانی لندن می‌باشد، رابطه نیرومندی را  بین فعالیتهای کارآفرینی ملی و رشد اقتصادی ترسیم نموده و همچنین تعامل قدرتمندی را نیز بین کارآفرینی، ‌آموزش و ایجاد اشتغال ثبت نموده است. خصوصا،‌ یافته‌های‌ این موسسه حاکی از آنست که “‌ انتظار می‌رود ۳۰ در صد از کارآفرینان دارای کمتر از مدرک تحصیلات متوسطه، خود اشتغال بوده در حالیکه ۳۵ درصد از کارآفرینان با تحصیلات عالی ۲۰ نفر یا بیشتر را بکارگیرند”(‌نک‌، ‌زاخاراکیس‌، ‌بایگریو و رینولدز،‌۲۰۰۳‌‌) . علیرغم فقدان آماری مبنی بر آنکه رشد اقتصادی لازمه کارآفرینی است،‌ بررسی‌های‌ دیگری مورد نیاز می‌باشند تا درک و بینش ما، از نقشی که  آموزش کارآفرینی و مدیریت بنگاههای اقتصادی کوچک  در به بارنشاندن و ابقای فعالیت‌های‌ کارآفرینانه بازی می‌کنند، را توسعه دهند.
اگرچه تعدادی از محققان اقدام به انجام تحقیقاتی برروی برنامه‌های‌ آموزشی کارآفرینی منجر به صدور گواهینامه که بصورت یک دوره چهار ساله در کالج‌ها و دانشگاهها برگزار می‌گردد نموده‌اند (سولومون‌،  دافی و تارابیشی‌،  ۲۰۰۲: وسپر و گارتنر‌،  ۲۰۰۲)، فقط محققان اندکی بطور سیستماتیک آموزش کارآفرینی و مدیریت  بنگاههای اقتصادی کوچک را در چارچوب کالج‌های محلی مورد تحقیق قرار داده‌اند – که  خود بعنوان یک غفلت تعجب آور در برآورد برجستگی بسط اقتصادی، آموزش محلی و توسعه نیروی کار درمیان ماموریت‌های  چندگانه کالج‌های آمریکایی بشمار می‌آید. نقش کالجهای محلی در آموزش کارآفرینی، مخصوصا بعلت جایگاه آنها درسیستم آموزش ملی، قابل توجه است. کالجها بنا به خصلت خود، به جوامع محلی که به آنها خدمات ارائه می‌دهند وابسته‌اند. دانشجویان آنها از آن جوامع می‌آیند: بسیاری از آنها دانش جویان نیمه وقت بوده و در آن جامعه مشغول بکار هستند:‌آنها به احتمال خیلی زیاد زندگی آتی خود را در آن جامعه شکل خواهند داد . فعالیت‌های‌ بازرگانی در این جامعه برای تامین نیروهای آموزش دیده خود متکی به کالج‌های‌ محلی بوده: و با احتمال زیاد فارغ التحصیلان این کالج‌ها را بکار می‌گیرند. بر این اساس کالج‌های محلی باید برای پاسخگویی به نیاز‌های‌ فوری آموزش نیروی کار برای اشتغال در آن جامعه، هم برنامه ریزی جامعی را ارائه داده و هم جهت گیری مناسبی را عرضه دارند. همه این موارد، کالجهای محلی را دارای زمینه ایده‌آل  برای توسعه برنامه‌های‌ آموزشی، که می‌تواند باعث خلق کارآفرینی شوند، می‌دانند. در واقع بسیاری از کالجهای محلی پیش از این درگیر آموزش دوره‌های‌ کارآفرینی بوده‌اند، بر این اساس هاگان‌(۲۰۰۴) اذعان می‌دارد که ۶۰ درصد از کالج‌های‌آمریکایی در حال حاضر حداقل یک دوره، منجر به صدور گواهینامه فارغ الحتصیلی، مدیریت بنگاههای اقتصادی کوچک یا کارآفرینی را ارائه می‌دهند. بهر حال آنچه از نوشته‌های‌  تحقیقاتی در مورد برنامه آموزشی کارآفرینی در کالج‌های  محلی مورد غفلت قرار گرفته است، بررسی جامع بر روی ارائه دوره‌های‌ آموزشی بدون صدور مدرک می‌باشد. گزارش سال ۱۹۹۴ توسط مرکز مطالعات کالج‌های‌ محلی حاکی از آن است که اکثریت آموزش‌های کارآفرینی که در کالج‌های محلی ارائه شده است، بعنوان آموزشهای تکمیلی، بدون صدور مدرک، بوده است. بر اساس این اظهار، که در اصل بر مبنای بررسی انجام شده از گزارشات مربوطه و تحقیقی محدود از ۴۰ کالج جوامع حومه شهری شکل گرفته است، مولفین این گزارش خواستار تحقیقات عملی بیشتری برای آزمودن این چارچوب، در قالب ‌محتوی و منابع اجرایی آموزش‌های بدون صدور مدرک تحصیلی، در کالج‌های‌ محلی می‌باشند. متاسفانه این درخواست بدون پاسخ مانده است. علاوه بر آغاز روال پر نمودن فضای خالی، در زمینه آموزش دوره کارآفرینی بدون صدور مدرک  در کالج‌های‌ محلی، داده‌های‌  تحقیقاتی ارائه شده در این گزارش بینش ارزشمندی، در شکل و عملکرد فعالیت‌های مشترک و ارزیابی آنها، در ‌دو زمینه آموزش کارآفرینی که در تحقیقات قبلی کمتر توجه کافی بدانها مبذول شده بود، را فراهم آورده‌اند.

 

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

 

نتیجه گیری
یافته‌های تجربی نشان داده شده فوق‌الذکر در تایید و ادامه پژوهش‌های‌ انجام شده در زمینه آموزش کارآفرینی در کالج‌های‌ محلی می‌باشد. در راستای نظریه هاگان (۲۰۰۴)  مبنی بر اینکه بیش از ۶۰ % از کالج‌های محلی آمریکا آموزش‌های‌  دارای مدرک تحصیلی برای دوره کارآفرینی ارائه می‌دهند‌، ‌ نتایج این تحقیق احتمالا مشارکت گسترده کالج‌های‌  محلی، در ارتقاء توسعه اقتصادی و نیروی کار، از طریق آموزش‌های‌  کارآفرینی و مدیریت بنگاههای کوچک اقتصادی، را نشان ‌می‌دهد. این گستره و عمق موثر آموزشهای بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی کالج‌های‌ محلی که  در بدو امر در گزارش  آموزش کارآفرینی در کالج‌های‌  محلی آمریکا  ‌(‌مرکز مطالعات کالج ها محلی، ‌۱۹۹۴) توضیح داده شد‌ بوسیله داده‌های‌ تحقیق معاصر مورد تاکید قرار گرفت.  این امر آشکار می‌سازد که ۷۱% از موسسات شرکت کننده،  فرصت‌های آموزشی دوره‌های‌  بدون صدور مدرک تحصیلی، که پوشش دهنده دوره‌های‌ حیات اقتصادی می‌باشند، ‌(‌از خلق کسب و کار جدید گرفته تا عملکرد مداوم مدیریت اقتصادی‌‌) را عرضه نموده و قریب ۵۰ درصد نیز چهار روش ارائه برنامه یا روشهای بیشتر ‌(‌مانند کارگاههای آموزشی، ‌تدریس اینترنتی و سمینارها‌‌) ‌را بکار می‌گیرند. نتایج این تحقیق در راستای داده‌های‌  آن که دامنه وسیع عناوین پوشش داده شده در آموزش‌های  بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی (‌مانند بازاریابی،‌طرح ریزی اقتصادی، ‌فن آوری اطلاعات و منابع انسانی) را شامل می‌شود،‌ تائید کننده رشد برنامه‌های‌  آموزشی دوره‌های‌  بدون صدور مدرک تحصیلی است که قادر می‌باشند، نیازهای متغیر  اطلاعاتی و تربیتی دانشجویان آموزش‌های‌  تکمیلی را تامین کنند.
بینش بعدی که از این گزارش حاصل می‌آید شامل خصلت مشارکتی آموزش‌های‌ بدون صدور مدرک کالج‌های محلی ‌(‌مانند طیف متنوعی از منابع تامین مالی خارجی و مشارکت رسمی که توسط موسسات شرکت کننده گزارش شده ارائه گردیده است‌‌)  و نیازهای مداوم برای عملیات ارزیابی است  که بنحو موثری یادگیری دانشجویان و نتایج برنامه‌ها را اندازه‌گیری ‌می‌کند‌. اگر چه هر دوی این نکات همچنین در گزارش سال ۱۹۹۴ که بوسیله مرکز مطالعات کالج‌های‌  آمریکایی تهیه شده، آمده است،‌ داده‌های‌  این تحقیق ملی که در این گزارش ارائه شده است یک تصویر  جامع و عملی‌تری از عملکرد اجرایی معاصر را نشان ‌می‌دهد.
علاوه بر اشاره به شکاف موجود در نوشته‌های‌  مربوط به دوره‌های‌  بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی  کالج‌های‌  محلی، یافته‌های این تحقیق که در این گزارش ارائه شده است همچنین مسایل تحقیقاتی جدیدی را مطرح کرده که پژوهش‌های‌  دیگری را می‌طلبد. برای مثال، گرچه این تحقیق داده‌هایی را در شکل و خصلت منابع مالی خارجی و مشارکت رسمی در پشتیبانی از آموزش دوره‌های‌  بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی در کالج‌های‌  محلی جمع آوری کرده است،‌ تحقیقات دیگری برای توسعه شناخت نسبتا متغیر راهبردهای توسعه منابع و تامین مالی برنامه مورد نیاز است. این رشته از پرسش‌ها را می‌توان بنحو کاملا موثری از طریق یک رشته بررسی‌های‌  موردی تعریف کرد که برای ایجاد یک تصویر از الگوهای منابع تامین مالی دوره‌های‌  آموزشی بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی و همچنین ارتقاء شناخت ما از نحوه‌ای که مشارکت خارجی بکار گرفته شده و زمینه‌ای که مشارکت منابع از طریق این ارتباطات مهم ایجاد می‌شود، راهگشا خواهد بود. بررسی‌های‌  کیفی موردی نیز همچنین می‌تواند بصورت یک وسیله ارزشمند برای گردآوری درک بیشتری از طبیعت همکاری میان دوره‌های‌  دارای مدرک تحصیلی و بدون آن در رشته‌های‌  کارآفرینی بکار گرفته شود. هفتاد و شش درصد از موسسات شرکت کننده هر دو نوع آموزش‌های‌ دارای مدرک تحصیلی و بدون آنرا ارائه می‌دهند،‌ اگر چه تحقیق فعلی به بررسی بینش ناچیزی از طبیعت و شکل مساعی مشارکت میان این دو ساختار مجزای اداره کالج‌های‌  محلی می‌پردازد (‌مانند منابع مشترک‌،  مشارکت دانشکده‌‌) .
نهایتا، مشابه پیشنهادات تحقیقی که در پایان گزارش  آموزش کارآفرینی در کالج‌های‌  محلی آمریکایی (۱۹۹۴) ارائه شده است،  که این گزارش بر مبنای فراخوانی جهت انجام  تحقیقات بیشتر، بر روی میزان نتایج و اقدامات ارزیابی  آموزش بدون صدور مدرک تحصیلی، می‌باشد، مبحث کارآفرینی را به پایان می‌ریم . نتایج تحقیقات معاصر حاکی از آن است که اکثریت روسای برنامه‌ها به اجرای ارزیابی در پایان هر دوره یا سمینار پرداخته و فقط ۱۲ درصد از موسسات شرکت کننده از تحقیق پیگیری وضعیت فارغ التحصیلان استفاده ‌کرده‌اند. گرچه ارزیابی پایان دوره/ برنامه می‌تواند یک وسیله موثر برای بدست آورن داده‌ها از موفقیت دانشجویان و درک  کسب دانش باشد،‌ آنها شناخت ناچیزی از تاثیر دراز مدت شرکت در آموزش کارآفرینی در کالج‌های‌ محلی فراهم می‌کنند. آموزش‌های‌  بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی چه نقشی در ایجاد شغل در اقتصاد محلی بازی می‌کند؟ ارتباط میان تکمیل یک برنامه آموزشی بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی در یک کالج محلی و موفقیت تجاری ‌(‌مانند بازگشت سرمایه گذاری، نرخ توسعه، اندازه نیروی کار و غیره‌‌)  چگونه است؟ دوره بدون صدور مدرک تحصیلی کارآفرینی چگونه بر روی رشد اقتصاد محلی و شکل ارتباط متقابل میان کالج و جامعه اطراف آن تاثیر می‌گذارد؟ اینها پرسش‌های مهمی هستند که باید از طریق تحقیقات بیشتر بر روی ارزیابی آموزش کارآفرینی بدانها پاسخ داده شود. کالج‌های‌  محلی آمریکایی که در جستجوی افزایش گستره و عمق سرمایه گذاریهای خارجی در آموزش کارآفرینی هستند، باید نوعی از معیارهای مرتبط با عملکرد ارزیابی را ایجاد و برقرار نمایند و بر این اساس قادر باشند مزایای اقتصادی فردی و گروهی  همراه با آموزش کارآفرینی در کالج‌های محلی را فراهم کنند.

 

آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.