مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.


ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

شماره
۵
کد مقاله
EDU05
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آموزش، کارآفرینی و توسعه اجتماعی
نام انگلیسی
Education, Entrepreneurship and Community Development
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۸
کلمات کلیدی به فارسی
آموزش، کارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Education, entrepreneurship
مرجع به فارسی
مرکز علوم، صنعت و منابع طبیعی، کالج شاستا، کالیفرنیا، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Center for Science, Industry, and Natural Resources
Shasta College, Redding, CA
کشور
ایالات متحده

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

آموزش، کارآفرینی و توسعه اجتماعی
Education, Entrepreneurship and Community
Development
مرکز علوم، صنعت و منابع طبیعی، کالج شاستا، کالیفرنیا، ایالات متحده
جامعیت بخشیدن به برنامه‌های درسی آموزشی، کارآفرینی و توسعه اجتماعی بعنوان یک منبع فرصت قابل توجه مطرح گردیده و امید است تا با بهره‌گیری از این خصیصه‌ بتوان چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه را از این طریق مورد خطاب قرار داد. این مقاله بطور خلاصه مباحث و نیازهای مد نظر برای مشارکت آموزش کارآفرینی، بعنوان بخشی از برنامه درسی متخصصین کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه را بررسی نموده و دانشها، مهارتها و نگرشهایی که می‌تواند در جهت فعال نمودن این متخصصین و سوق دادن آنها بسمت یک جامعه پایدار راهگشا باشد را مورد مطالعه قرار می‌دهد. علاوه بر این، این مقاله مدلهای آموزشی بدیع که در امر مسئولیت پذیری بیشتر محیطی نقش داشته و سبب سازگاری اجتماعی بیشتر در خصوص فرآیند توسعه می‌شوند را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین، مقاله جاری نقش آموزش عالی و فارغ‌التحصیلان آن در پروژه‌های اجتماعی مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می‌دهد.
هدف از این مقاله پدیدار ساختن وضعیت مطلوب و فراهم‌سازی انگیزه‌ها به منظور آموزش کارآفرینی کشاورزی پیشرفته بعنوان یک عنصر کلیدی در فرآیند توسعه پایدار و بعنوان بخشی از تندرستی اجتماعی، اقتصادی و محیطی برای جوامع ما می‌باشد. علاوه بر این، تحقیق جاری سوالات و احتمالاتی، در خصوص نقش آتی کارآفرینی در مدیریت منابع طبیعی، را مطرح می‌سازد.

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی

 

۱- حال ما روشنگر آینده ماست  Our Present is the Future
تغییر سریع کشاورزی در قرن بیستم به صورت یک روال قانونی خود را نشان می‌دهد. این تغییر، برای آینده این صنعت گامی به سمت جلو خواهد بود. اگرچه کشاورزی و منابع طبیعی‌ که بر پایه صنایع استوارند در کشورهای در حال توسعه اهمیت و ارجعیت خود را تداوم می‌بخشند، احتمال دارد که اهمیت آنها به عنوان بخشی از سهام GDP در حال افول باشد. از اینرو، تغییرات نسبی اخیر در فناوری و تکنولوژی و همچنین جمعیت و نیروهای اقتصادی، روشها و نگرش ما به منابع، رقابت و تولید را تغییر داده است.
کشاورزی و منابع طبیعی باید با این شرایط وفق داده شوند و دانشجویان و اساتید اجتماعی باید برای موفقیت در برآورده کردن نیازهای دانشکده خود همراه با دانشجویان و سهامداران آن، ابتکار به خرج دهند.
استخدام در این بخش به سرعت دیگر فعالیتهای غیرزراعتی، افزایش نمی‌یابد. تمرکز و تحکیم قدرت بازار، زمین و منابع مالی در شرکتهای جهانی و منطقه‌ای و محدودیت‌های کوچک سازی و بودجه مؤسسات کشاورزی دولتی، باعث شده است تا بجای آموزش خدمات عمومی به ایجاد حرف بازارمدار توجه شود. اکثریت فارغ‌التحصیلان (دانش‌آموختگان) کشاورزی، احتمالا در این شرکتهای بزرگ استخدام می‌شوند یا به کارهای مخاطره‌آمیز تجاری اقدام می‌کنند.
 این روند به بازبینی مأموریتها، اهداف، برنامه‌های آموزشی و شناخت روش برنامه‌های آموزشی کشاورزی نیاز دارد. برای برآورده کردن نیازهای صنعت و کمک به ترتیب دادن جلسات آینده کشاورزی و منابع طبیعی، تغییراتی بصورت ضروری مورد نیاز می‌باشد. شایسته است که دانشجویان درباره نقشی که کشاورزی و تولید غذا در اقتصاد پایدار محلی، ملی و جهانی ایفا می‌کند، تحقیق کنند. برای انجام این کار، لازم است آموزشهای کشاورزی به اصول معتبری که ارتباط عملی با کارآفرینی دارند، مجهز شوند.
استفاده روزافزون از منابع طبیعی و شناخت نیاز به نگهداری تمامی اکوسیستمهای موجود  برای کمک به تداوم زندگی و جامعه، دیدگاه ما را درباره کشاورزی به طور شگرفی تغییر داده است. جامعه، اهمیت حیاتی سالم نگهداری این اکوسیستم‌ها، که شامل اکوسیستم‌های کشاورزی می‌باشند، را درک کرده است. بهره‌برداری از آب، زمین، جنگلها و منابع انسانی، مطمئنا از بحث‌انگیزترین موضوعات اقتصادی و سیاسی در این دهه می‌باشند.
در دنیای ارتباطات سریع جهانی، چالشهای مالی و تجاری بر مبنای خط مشی‌هایی تعیین می‌شوند و تطابق داده می‌شوند که موضوعات آلودگی جهانی، اصلاحات آب، زمینهای حفاظت شده، مهاجرت، برخورد مسلحانه و عدالت را مورد توجه قرار داده‌اند. جهانی‌سازی، موضوعی نیست که بدون توجه به مسایل اقتصادی، اجتماعی یا محیطی بتوان بدان پرداخت. چالش فارغ‌التحصیلان جدید کشاورزی، یافتن و ایجاد راههایی برای سازگار ساختن جهانی سازی با توسعه پایدار در زمانی است که ما بدنبال یک اقتصاد جهانی معتبر، شکوفا، سالم و محیطی زیستی مناسب می‌باشیم.
آموزش به عنوان یک عامل تأثیر‌گذار عمده در فرآیند توسعه و یک صفت شکل دهنده وجهه رؤسا و مدیران آینده، دارای فرصتها و مسئولیتهایی به منظور ارائه یک نقش فعال در افزایش تغییرات جامعه جهت رسیدن به یک جامعه مطلوب‌تر و سالم‌ترمی‌باشد. کالج‌ها و دانشگاهها در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مؤسسه و یک جامعه منحصر به فرد، نتوانسته‌اند تا به نیازهای سهامداران و محیط مربوط بخود بطور مطلوب پاسخ دهند. بعضی از آنها بخاطر نداشتن نقشی فعال در راهنمایی چالشهای توسعه‌ای و به خاطر بی‌توجهی به شرکت در ابتکارات بخش خصوصی که در توسعه اقتصادی مهم شمرده می‌شوند، مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. اگر آموزش کشاورزی و مؤسسات آموزشی کشاورزی در برآورده کردن چالشهای پویاتر قرن ۲۱ موفق شوند، روش پویشگرانه‌تر و مهمتری به وجود آمده که از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
نقش مهمی که حکومتها در بخشهای کشاورزی جهان در حال توسعه دارند، در بعضی از مواقع ضعیف شده است. تجارت و رقابت روز‌افزون در این بخش، در تولید فرهنگ کارآفرینی در موفقت‌آمیزترین بخش کشاورزی نظیر فرآیندهای تولید غذا، توزیع درآمد و فروش سهیم بوده است. کشاورزی تولیدی در بعضی از کشورها به عنوان حفاظت شده‌ترین زیرگروه، نگریسته شده و مورد توجه قرار گرفته است.
اعتماد روزافزون دولتی به تلاشهای شرکتهای خصوصی، فشار جهانی مداوم برای محروم کردن دولتها از اقدامات متهورانه کارآفرینی و عدم ثبت موفقیت‌آمیز «دولت کارآفرین» همگی مبین لزوم تجدید نظر در نقش دولت در تمام جنبه‌های اجتماعی است. فساد گسترده در برخی شرکتهای دولتی و دفاتر عمومی نیز لزوم پاسخگویی و تغییر را مشخص نموده است.
در هنگامی که فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی متهورانه وارد این دنیای جدید و رسمی شرکتهای خصوصی و شرکتهای عمومی خصوصی‌ شده می‌شوند می‌توان شاهد این موارد بود که استخدام عمومی کاهش یافته، رقابت کاری، تکنولوژی‌های جدید و بازار جهانی رقابتی افزایش یافته است. در این هنگام مؤسسات آموزشی باید اطمینان یابند که این فارغ‌التحصیلان آمادگی و صلاحیت راهنمایی موفقیت‌آمیز و مشارکت در فرآیند توسعه و جوامع روستایی، کشاورزی، منابع طبیعی و اقتصاد ملی را دارند.
مشکلات موجود در زراعت، فقر روستایی، تأمین غذا، جامعه، توسعه، هزینه کشاورزی  با تکنولوژی پایین و نیازهای اصلی متداول نامناسب، همگی واقعی هستند. همانگونه که فارغ‌التحصیلان باید آماده جهانی‌سازی شوند، مؤسسات ما نیز باید توانایی پاسخگویی را داشته ‌باشند و به سمت بهبود زندگی میلیونها شهروند فقیر که اغلب در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، حرکت کنند.
طبیعت دوگانه توسعه، علیرغم اینکه نیازهای کشاورزان ضعیف در زیمبابوه و برزیل را به ماشین‌آلات اقتصادی جهانی را برآورده می‌کند، حوادث دشوار و بالقوه مزاحمی را نیز ایجاد می‌کند که می‌تواند تجربه‌ای برای ما باشد. شرایط سیاسی نامعین و برخورد‌های مسلحانه، یک وضعیت ناامیدکننده و رنج‌‌آوری را ایجاد می‌کند که تا حد زیادی تلاشهای توسعه پایدار را مختل می‌کند. چنین مورد ناراحت‌کننده‌ای در کلمبیا وجود دارد. تحت فشار جامعه و همچنین مصرف‌کنندگان و گروههای محلی، فعالیتهای دولتی بهمراه نظر عمومی به اقداماتی تمایل دارند که از کشاورزی و محیط زیست حفاظت ‌بعمل می‌آورد. چنین مواردی را می‌توان در حفاظت اروپاییان در مورد  GMO و گوشت گاو هورمونی مشاهده نمود. این وقایع به طور فزاینده‌ای تبادل نظر‌های تجاری بین‌المللی و رویاروئیهای سازمانهایی نظیر سازمان بین‌المللی تجارت را می‌طلبد.
این تمایل بدیهی در ملتهای توسعه یافته که معیاری می‌بایست برای حفاظت یا اصلاح محیط‌زیست وجود داشته باشد که به پروژه‌های گران‌قیمت و گسترده اصلاح محیط‌زیست منجر شود. این معیارها در برخی از کشورهای در حال توسعه که آسیبهای محیط‌زیستی مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است و می‌توان به آسانی از آنها جلوگیری نمود، مورد توجه قرار گرفته است. جنگل‌زدایی و احیای جنگلها مواردی از این قبیل هستند. این تمایل شغلها و فرصتهای کاری جدیدی را برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد کرده است.
در این مقاله گفته‌های متناقص عدالت، انصاف، جهانی‌سازی و اصلاح وجود دارد بنابراین نقش آموزش کشاورزی و تأثیری که این زمینه دانش قدیمی و در عین حال تغییر یافته می‌تواند در فرآیند توسعه پایدار داشته‌باشد، باید به صورت دقیق‌تری بررسی شود.

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی

 

۲- آموزش تجاری برای دنیایی سبزتر  Business Education for a Greener World
این مشکل باید توسط متخصصین و تکنسین‌های آموزش دیده حل شود که قادرند درک مناسبی از مبادلات، فرصتها و خطرات احتمالی موجود در هنگام انتخاب روشها برای مدیریت و افزایش منابع طبیعی را داشته باشند.
ابتکار، پاسخگویی و خطرات پذیری، کلیدهایی برای برآورده کردن نیازهای بخش خصوصی و عمومی می‌باشد. آموزش کار و کارآفرینی می‌تواند به فراهم آوردن ابزارهای لازم برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی جهت برآورده کردن اهداف کاری و به مجهز کردن فارغ‌التحصیلان به ابزارهایی برای شروع اقدامات متهورانه آنها کمک نماید.
از نقطه نظر کاری لازم است متخصصی تازه‌کار مفاهیم رقابت و اقتصاد جهانی و اثراتی را که بر فعالیتهای آنها دارد، بفهمد. آنها باید بگونه‌ای مطلوب از اطلاعات حفاظت نموده و بتوانند با داشتن اطلاعاتی فزونتر از قبل تصمیم‌گیری‌کنند. در واقع جمع‌آوری و حفاظت اطلاعات، ابزارهای با ارزشی هستند که در هنگام بررسی محیط رقابتی باید مورد توجه قرار گیرند.
دنیای به هم پیوسته قرن ۲۱ به متخصصینی نیاز دارد که احتیاجات چندمکانی و چند فرهنگی تشکیلات خصوصی و عمومی را بفهمند و بپذیرند. متخصصین کشاورزی، کار با محصولات منطقه‌ای و جهانی و مشتریها را بیش از پیش مد نظر داشته و از آن جویا می‌شوند. تجارت در کشاورزی به طور فزاینده‌ای توسط نیروهای بازار جهانی پیشرفت می‌کند که این نیروها باید تصمیمات محلی را درک کرده و برای انتقال به کارآفرینان کوچکتر موارد مرتبط را تفسیر کنند.
۵- ملاحظات نهایی  Final Remarks
فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی نقش بسیار مهمی را در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. سازمانهای اجتماعی برای رسیدن به موفقیت و توانایی موثر در کارکنان خود، باید روشهای صحیح رفتاری خود را با دقت القا کرده و رواج دهند. در حالیکه برای فارغ‌التحصیلان، مهارتهای یادگیری مداوم فراهم می‌شود، باید به آماده‌کردن آنها برای محیط کاری مربوطه توجه شود. این کار رشد اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در کنار هم امکانپذیر می‌سازد در حالیکه در همین حال، تکامل زیستگاه‌ها و محیط را نیز در بر دارد.

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی

 

واژه نامه  Vocabulary
Education
آموزش
Entrepreneurship
کارآفرینی
Community Development
توسعه اجتماعی
Business
تجارت
World
جهان
Enterprise
شرکت اقتصادی
Educational Modles
مدلهای آموزشی
Rural Program
برنامه روستایی
Development
توسعه
Finance
امور مالی
Program
برنامه
University
دانشگاه
Businessman
تاجر
Cinsultation
مشورت
Small-businesses
مشاغل کوچک
Natural Resources
منابع طبیعی
Institute
موسسه
Curriculum
برنامه درسی
Opportunity
فرصت
Agriculture
کشاورزی
Resource Management
مدیریت منابع
Ecosystem
اکوسیستم
Global
جهانی
Sustainability
پایداری
Demand
تقاضا
Graduates
فارغ‌التحصیلان
Human Resources
منابع انسانی

آموزش – کارآفرینی و توسعه اجتماعی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.