مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 28000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

 

شماره      
61
کد مقاله
TXT61
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد با استفاده از روال بازسازی موجک
نام انگلیسی
Image Analysis of Standard Pilling Photographs Using Wavelet Reconstruction 
تعداد صفحه به فارسی
27
تعداد صفحه به انگلیسی
12
کلمات کلیدی به فارسی
آنالیز تصویر- فوتوگرافهای کرکی شدگی- روال بازسازی موجک
کلمات کلیدی به انگلیسی
Image Analysis- Standard Pilling Photographs- Wavelet Reconstruction
مرجع به فارسی
مركز تحقیقات سیستم منسوجات هوشمند- آموزشگاه علوم مواد و مهندسی- دانشگاه ملی سئول- كره جنوبی
مرجع به انگلیسی
Intelligent Textile System Research Center- Seoul National University- Seoul- Korea
سال      
2005
کشور        

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

 

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد با استفاده از روال بازسازی موجک
چکیده
در این مقاله، روش جدیدی جهت ارزیابی حالت کرکی شدگی الیاف بر مبنای طرح بازسازی موجک، با استفاده از روال تبدیل موجک گسسته غیر تخریبی (UDWT)، که به صورت متغیر – نامتغیر و تکراری می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. روش آنالیز تصویر دیجیتالی جهت حذف یا کاهش الگوهای تکراری سطح الیاف و ارتقای حالت پرزدار شدگی سطح پارچه معرفی شده است. یک ارزیابی اولیه در زمینه این روش پیشنهادی، در ارتباط با روال استاندارد اروپایی SM50 برای تصاویر کرکی شدگی، انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن می‌باشند که سطح رزولوشن بازسازی شده، بر مبنای موجک و تصویر فرعی استفاده شده برای روال بازسازی، می‌تواند بر روی بخش شدگی و جداگشتگی کرک ها و همچنین رتبه بندی روال کرکی شدگی تاثیر گذار باشد. نسبت مساحت کرک ها با مجموع تصویر به عنوان ضریب رتبه بندی کرکی شدگی به صورت موثر مشخص گردید. نتایج بدست آمده موکد آن می‌باشد که روش پیشنهادی در این مقاله برای ارزیابی عملی حالت کرکی شدگی قابل کاربرد می‌باشد.
حالت کرکی شدگی تحت تأثیر خوردگی و پارگی بوجود می‌آید و به میزان قابل توجهی باعث از دست رفتن یا اضحملال ظاهری الیاف یا منسوجات می‌شود و علاوه بر این بر روی ویژگیهای لمسی پارچه نیز تأثیر گذار بوده وهمچنین باعث کاهش ارزش محصولات می‌شود. مقاومت در برابر اضحملال منسوجات که بواسطه پدیده کرکی شدگی به وقوع می‌پیوندد در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش های متعدد و با بهره‌گیری از تست‌گرهای کرکی شدگی انجام پذیرفت. بر این اساس، این دستگاهها قابلیت پذیرش پدیده فرسایش بواسطه عملکرد برس زنی و مواد سایشی را دارا می‌باشند. میزان کرکی شدگی به وسیله متخصصین انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این متخصصین نسبت به مقایسه نمونه های فرآوری شده با تصاویر کرکی شدگی استاندارد به عنوان یک منبع رجوع اقدام می‌کنند . تصاویر کرکی شدگی استاندارد تصاویری به شمار می‌آیند که در آنها کنتراست کرک ها در برابر زمینه الیاف ارتقا یافته است، تا آنکه یک موقعیت مقایسه ای دیداری با نمونه های تأثیر پذیرفته به وسیله پدیده کرکی شدگی حاصل آمده و مقایسه بسهولت بیشتری میسر گردد. استاندارد آمریکایی تست و مواد (ASTM)، استاندارد D3512 برای بررسی تصاویر کرکی شدگی به صورت گسترده ای جهت ارزیابی دیداری یا بصری کرکی شدگی به کار گرفته می‌شود. این موارد شامل 5 مرحله می‌باشند که از نمونه هایی که دارای حالت کرکی شدگی شدید هستند الی نمونه هایی که این حالت را به میزان بسیار کمی ‌دارند رتبه بندی گردیده اند. ارزیابی ذهنی حالت کرکی شدگی همانند دیگر خصیصه‌های پارچه این نقص را دارد که نتایج رتبه بندی معمولاً ناسازگار و غیر دقیق می‌باشند. اخیراً تلاش های قابل توجهی جهت تولید یک روش عینی برای رتبه بندی میزان کرکی شدگی انجام گرفته است. اغلب این تلاش ها بر مبنای آنالیز تصویر و استاندارد ASTM D3512 ، جهت بررسی تصاویر کرکی شدگی، می‌باشند.
ساختار و آرایش یافتگی تصاویر کرکی شدگی استاندارد ASTM با سازگاری کاملی همراه نمی‌باشد، با این وجود، با توجه بدان که مسیرهای تار و پود منطبق با مسیرهای عمودی و افقی در تصویر رتبه 1 می‌باشند، در عین حال آنها در تطابق با حالت قطری در بقیه تصاویر هستند. حالت روشنی بدست آمده نیز حکایت از غیر یکنواختی آنها دارد. شدت میانگین تصویر رتبه 1 بیشتر از تصاویر دیگر می‌باشد. علاوه بر این در تصاویر ASTM می‌توان برخی از نویزها را تشخیص داد، شامل زمینه ضخیم و حالت لک زدگی کوچک بواسط فرآیند تصویر برداری، که می‌توان این حالت را با کرک های کوچک اشتباه گرفت. در مطالعه کنونی ما آنالیز تصویر را با استفاده از تصاویر کرکی شدگی استاندارد اروپایی SM50 انجام می‌دهیم، که می‌توانند به عنوان مکملی برای نقص های تصاویر کرکی شدگی استاندارد ASTM بشمار آیند. در تضاد با تصاویر استاندارد ASTM، تصاویر استاندارد اروپایی SM50 برای ارزیابی حالت کرکی شدگی الیاف بافت معمولاً دارای یک شاخص یکنواخت و ساختار پایدار در هر رتبه بوده، بگونه ای که با توجه به آنالیز تصویر جهت ارزیابی کرک ها با تصاویر استانداری اروپایی SM50 می‌توان یک روال آسانتر را در مقایسه با تصاویر ASTM تجربه کرد.
در ابتدا، ساختار تکراری ضمیمه الیاف که خود باعث بروز مشکلاتی در استخراج کرک ها می‌شود، را می‌بایست حذف نمود تا اینکه تنها اطلاعات کرک های موجود بر روی سطح الیاف بدست آید. برخی از محققین از روال تبدل فوریه سریع (FFT) جهت مشخص نمودن حالت کرکی شدگی تصاویر الیاف با استفاده از یک الگوی معمولی استفاده نموده اند و آنها را در یک محدود فرکانس مشخص شده فیلتر کردند. با این وجود، روال فیلترینگ الگوی تکراری با استفاده از FFT نیازمند آن می‌باشد تا یک طراحی فیلتر کارا و موثر نظیر انطباق قالب ها را مد نظر داشته باشیم و از این طریق نسبت به اجرای تشخیص خطوط مرتبط با اجزای دارای فرکانس با انرژی بالا از طریق روال تبدیل  هاگ (Hough) در محدوده فرکانس اقدام کنیم.
در این مطالعه، ما با استفاده از روال UDWT نسبت به کاهش الگوهای تکراری تصاویر کرک شدگی استاندارد الیاف بافته شده بر مبنای طرح باز شناسی موجک اقدام  نموده و بدین طریق کرک ها را ارتقا دادیم. روال UDWT به صورت متغیر – نامتغیر و تکراری اعمال شده و از اینرو به عنوان یک روال قدرتمند در مقایسه با روش DWT مطرح می‌باشد. روال ارائه موجک گسسته که خصیصه تغییر یافتگی و حالت تغییر ناپذیری را دارا می‌باشد و قابلیت بوجود آوردن رزولوشن کامل سیگنال های خروجی را دارد از اهمیت زیادی در زمینه استخراج خصیصه های طبقه بندی شی و شناسایی آنها برخوردار می‌باشد. مبنای موجک مناسب و سطح چند رزولوشنی بازسازی شده برای استخراج داده های کرک ها با استفاده از انتخاب معیارها مورد پذیرش قرار گرفت. آستانه سازی ساده، که به آسانی قابلیت مجزا نمودن کرک ها از زمینه الیاف را دارد و می‌تواند تصاویر الیاف را با توجه به کرک های آن به رتبه های مناسبی طبقه بندی نماید در زمینه تصاویر بازیافتی با کرک های ارتقا یافته مورد استفاده قرار گرفت. این رویه در یک سری از تصاویر استاندارد رتبه بندی شده منطبق با استاندارد اروپا SM 50 مورد استفاده قرار گرفت تا آنکه رتبه بندی های مختلف در زمینه گوناگونی خصیصه های کرکی شدگی مشخص شوند.

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

 

روش ها
نمونه ها و آماده سازی تصویر
روش ارزیابی مقاومت در برابر کرک شدگی که در این مطالعه بدان رجوع شده است برمبنای BS EN ISO 12945-2 می‌باشد. نمونه ها بر روی دستگاه تستر سایش مارتیندل نصب شده و تعداد سیکل مشخصی از عملیات بر روی آنها انجام شد. حالت کرک شدگی از طریق بررسی کامپیوتری نمونه ها با استانداردهای تصویر برداری (sm50) تحت شرایط نورپردازی استاندارد انجام پذیرفت. تصاویر مرجع شامل سه مجموعه (ساده، جناغی با زمینه سفید، جناغی با زمینه سیاه و روکشی یا پتویی) بوده است که معرف انواع مختلف الیاف کرک می‌باشد. در هر رتبه 4 تصویر وجود دارند، که از حالت کرک شدگی شدید (رتبه 1) تا کرک شدگی بسیار اندک (رتبه 5) تداوم می‌یابند. از آنجاییکه نورپردازی به صورت عرضی می‌باشد، کرک ها نسبتاً به صورت شفاف با سایه های جانبی دیده می‌شوند که بر روی زمینه با بافت معمولی مشخص گردیده اند. ما از کرک های ساده و جناغی با توجه به استاندارد تصاویر کرک شدگی از موسسه بین المللی SDL (استاک پورت، انگلستان) استفاده نمودیم. این تصاویر استاندارد در ابتدا اسکن شده و سپس با رزولوشن 256 *256 پیکسل و سطح سطوح خاکستری 256 رنگ ذخیره گردیدند. نتایج آنالیز تصاویر به صورت میانگین 4 تصویر در هر رتبه مشخص شد.
تبدیل موجک گسسته تخریب شده (UDWT)
شکل 1- نشان دهنده روالی است که در این مطالعه جهت ارزیابی کرک شدگی با استفاده از طرح بازشناسی موجک پیشنهاد شده است.

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

 

بازسازی موجک
ما دیدگاه بازسازی تصویر را بر مبنای آنالیز و سنتز تبدیل موجک برای بررسی کرک شدگی الیاف، که بر روی ساختار الیاف به صورت تکراری قرار می‌گیرند و به صورت ساده یا جناغی می‌باشند، را مورد بررسی قرار داده ایم. در صورتی که تصاویر فرعی پیشنهادی در بهترین سطح رزولوشن برای روال بازسازی تصویری انتخاب شوند، الگوی بافت تکراری کلی می‌تواند به صورتی موثر کاهش یافته و تنها کرک ها در تصویر بازسازی شده به خوبی متمایز و مشخص خواهند شد. نسبت انرژی تصاویر فرعی تجزیه شده این موضوع را تشریح می‌نمایند. جدول 1 نشان دهنده نسبت انرژی هر یک از تصویر های فرعی در مقایسه با انرژی کلی در سطح رزولوشن j  برای رتبه 5 ساده و رتبه 5 جناغی می‌باشد.  موجک هار (haar) به عنوان موجک پیش فرض انتخاب شده است، چرا که داده های تصویر الیاف دارای نوعی جهندگی یا ویژگی های مرحله ای می‌باشند که بواسطه الگوی تکراری الیاف است. انرژی  هر یک از تصاویر فرعی در سطح رزولوشن j  بشرح ذیل مشخص می‌شود:
انتخاب مبانی موجک و سطح تجزیه موجک
انتخاب سطح تجزیه مناسب برای بازسازی موجک با یک تصویر فرعی صاف بسیار مهم می‌باشد، چرا که این مقوله می‌تواند تأثیر مهمی ‌بر روی استخراج کرک ها داشته باشد. ساختار فابریک تکراری را نمی‌توان در یک تصویر بازسازی شده زیر سطح رزولوشن مناسب به میزان کافی حذف نمود در یک تصویر بازسازی شده فراتر از سطح رزولوشن مناسب، تأثیر انتشار کرک ها و زمینه به وجود می‌آید که بواسطه حالت تیره و تارشدگی بیش از حد می‌باشد که منجر به تشخیص اشتباه کرک ها خواهد شد.

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

 

مشخص نمودن صفات کرک ها
یک روش آستانه سازی باینری ساده به وسیله اتسو پیشنهاد شده است که می‌توان آن را جهت جداسازی مناطق دارای کرک از سطح خاکستری یکپارچه زمینه در تصویر بازسازی شده به کار گرفت. پس از آستانه سازی مقادیر اندکی از نویز ها که بواسطه گوناگونی شدت محلی الیاف نخ های – میانی به وجود آمده بودند، همچنان وجود داشتند. آبجکت ها یا اشیای کوچک که اندازه های آنها به عنوان جذر نیمی ‌از تراکم نخ – میانی الیاف به شمار می‌آید به عنوان نویز در نظر گرفته شده و بر این اساس در تصویر باینری کرک ها حذف گردیده اند. تراکم میانی – نخ الیاف را می‌توان از میانگین شدت عمودی یا افقی پروفیل کرک شدگی تصویر رتبه 5 بدون هیچ گونه کرکی به دست آورد.
نتیجه گیری
در این تحقیق، ما یک روش آنالیز تصویر برداری دیجیتال را برای ارزیابی عینی کرک شدگی بر روی سطوح الیاف بکار گرفتیم، که دارای الگوهای تکراری نظیر الگوهای ساده و جناغی می‌باشد. بر این اساس ما طرح بازسازی موجک جهت کاهش الگوهای تکراری زمینه الیاف را پیشنهاد نموده و بدین گونه بر روی اندازه کرک ها تاکید نمودیم به عنوان یک ارزیابی اولیه در زمینه روش پیشنهادی، تصاویر کرک شدگی استاندارد SM50 مورد استفاده قرار گرفت. تنها تصویر فرعی صاف محدوده موجک که در آن انرژی به صورت متمرکز شده بود برای روال بازسازی شده مورد استفاده قرار گرفت. سطح رزولوشن بازسازی در محدوده 3 بر مبنای ضریب همبستگی بین تصویر اصلی و تصویر بازسازی شده انتخاب شد. معیار انتخاب مبانی موجک انتخابی ما معرف آن است که موجک هار به عنوان یک معیار موجک بهینه مدنظر می‌باشد. پس از آستانه سازی ساده تصویر بازسازی شده، مقادیر اندک نویز که اندازه های آن به صورت جذر نیمی‌از تراکم میانی – نخ الیاف بود نیز حذف گردید. نسبت مساحت کرک ها در برابر کل تصویر با افزایش رتبه کرک شدگی کاهش یافته و بر این اساس ما دریافتیم که این خصیصه به عنوان یک فاکتور رتبه بندی کرک شدگی مناسب می‌تواند مدنظر باشد. نتایج حاصل شده در این مقاله معرف آن می‌باشند که روش بازسازی موجک را می‌توان برای تشخیص عملی کرک شدگی بر روی سطح الیاف که دارای الگوهای تکراری می‌باشند به کار گرفت.

آنالیز تصویر فوتوگرافهای کرکی شدگی استاندارد بازسازی موجک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.