مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارتباطات در قرن ۲۱: فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 88000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

شماره      
۲۰۰
کد مقاله
MNG200
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی
نام انگلیسی
Communicating in the 21 Century: Chapter 20 – Team Communication
تعداد صفحه به فارسی
۸۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۴۰
کلمات کلیدی به فارسی
ارتباطات تیمی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Team Communication
مرجع به فارسی
انتشارات ویلی
مرجع به انگلیسی
Wiley Publishing
کشور        
کتاب: ارتباطات در قرن ۲۱
فصل ۲۰
ارتباطات تیمی
اهداف فراگیری
پس از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود:
 • دلیل پیوستن مردم به گروه ها یا ترک آنها را مشخص سازید
 • مفاهیم و بطالت اجتماعی را تشریح کنید
 • دینامیک نقش ها و هنجارهای داخل گروه را توصیف نمایید
 • فازها یا مراحل مختلف توسعه گروه را مشخص سازید
 • تفاوت های حقیقی و درک شده بین گروه ها و تیم ها را بیان دارید
 • شباهت ها و تفاوت های بین تیم های ورزشی و تیم های کاری را مشخص سازید
 • قابلیت ها و ضعف های تیم های کاری را تشریح نمایید
 • قابلیت ها و ضعف های تیم های مجازی را بیان دارید
 • انواع مهارت های ارتباطاتی که با بهترین قابلیت توانایی پیاده سازی آنها در گروه ها و تیم ها وجود دارند را توصیف نمایید.
 

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

گروه ها، تیم ها و رهبران
در فصل ۱، ما نواحی مختلف ارتباطاتی را مشاهده نمودیم که به صورت معنی داری قابلیت تحلیل آنها به عنوان یکسری از چرخه های متمرکز وجود داشت. تعاملات و ارتباطات بسیاری در این فصل، در ارتباط با ویژگی های ارتباطاتی در تیم ها یا گروه ها، و تئوری ارتباطات، مخصوصاً کانال های ارتباطاتی وجود دارد (به صفحه ۱۹ رجوع شود). به علاوه شما ممکن است به ارتباطات بین شخصی نیز توجه داشته باشید، مخصوصاً بازخوردهای ارائه شده (فصول ۹ و ۱۰) همراه با ویژگی های بین فرهنگی، سازمانی، عمومی و ارتباطات رسانه ای (فصل های ۱۶، ۱۷، ۱۹ و فصل آنلاین ۸ “ارتباطات رسانه”). در حقیقت، تقریباً کلیه این فصل ها در کتاب جاری در ارتباط با ویژگی های ارتباطاتی مستقیم و در تعامل با ویژگی های وابسته به برخوردها و برهم کنش های گروهی می باشند.
گروه ها یا تیم ها متشکل از اشخاصی هستند که احساس تعلق به یکدیگر داشته و در اهداف مشترک متحد می باشند. گروه ها ممکن است کوچک یا بزرگ، رسمی یا غیررسمی، همیشگی یا موقتی، وظیفه مبنا یا ارتباطات مبنا (یا هر دو)، پیوند قوی یا ضعیف، دارای ویژگی های متمرکز فیزیکی به هم پیوسته قوی یا به صورت پراکنده، کارآمد یا ناکارآمد و موارد دیگر تلقی شوند.
آیا گروه ها و تیم ها در حقیقت به عنوان یک مؤلفه به شمار می آیند یا آنکه آنها متفاوت هستند؟ تیم ها را می توان به عنوان نوع خاصی از گروه در نظر گرفت، و بنابراین ما در این فصل دینامیک یا پویایی تیمی را در نظر خواهیم داشت. به هنگام بررسی گروه ها و تیم ها، ما به ویژگی های رهبران نیز نظر خواهیم انداخت. آیا کلیه گروه ها و تیم ها به رهبران نیازمند می باشند و یا آنکه قابلیت تداوم کار بدون آنها را نیز خواهند داشت؟ مسئله ای که ما در این فصل مطرح می نماییم با توجه به ویژگی های خاص آن، بازتاب دهنده تصویری از سئوالات پیرامونی در ارتباط با رهبری و جلسات به عنوان ابزارهای حل مشکل می باشد (به فصل های ۱۲ و ۲۱ رجوع شود).
پویایی گروه: چگونگی کارکرد گروه؟
گروه ها ممکن است دارای شکل ها و اندازه های مختلفی باشند و ممکن است در بردارنده یکی از مؤلفه های ذیل باشند:
 • کمیته ها
 • خانواده ها
 • تیم های ورزشی
 • پشتیبانان تیم های ورزشی
 • گروه های تبهکار و جنایت کار
 • هیئت منصفه
 • موسیقیدانان
 • کلوپ ها یا باشگاه های تفریحی
 • اعضای یک بخش
 • واحدهای مبارز
 • تیم های حل کننده مشکلات بین رشته ای
 • شرکت کنندگان در یک مهمانی
 • باندهای ساخت و ساز
 • صاحبان پورشه
 • اوباش محلی یا دسته ها و گروه های خیابانی
 • پیروان یک مذهب خاص.
از بین چنین لیستی، که نمی توان آن را به عنوان یک لیست انحصاری در نظر گرفت، می توان اینگونه بیان داشت که: “در صورتی که گروه ها همه چیز باشند، ممکن است در مقابل آنها هیچ چیز هم نباشند”. بنابراین می توان اینگونه بازگو کرد که ویژگی های مفهومی و ارتباطاتی گروه های مختلف چیست؟

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

عضویت گروه
هر فرد غالباً به عنوان عضو بسیاری از گروه ها به شمار می آید. به طور مثال، در محل کار، بسیاری به عنوان عضو حداقل سه گروه به شمار می آیند (شکل ۲۰ـ۲)، با این حال وی به عنوان تنها فردی تلقی می شود که عضو کلیه سه گروه نشان داده شده خواهد بود.
 
ارزیابی خود
 1. به کدام یک از جمع های اجتماعی تعلق دارید؟
 2. به کدام گروه ها تعلق دارید؟
حداقل یک نمودار مشابه با شکل ۲۰ـ۲ ترسیم کنید تا عضویت شما را در حداقل دو گروه نشان دهد.
امنیت
امنیت در تعداد می باشد. عضویت در یک گروه می تواند احساس امنیت را در یک محیط خصمانه ایجاد نماید و بنابراین قابلیت ارضای نیازهای امنیتی ما را خواهد داشت. بر این مبنا در صورت اتحاد قابلیت تداوم زیست را خواهیم داشت و در غیر این صورت همگی سقوط خواهیم کرد.
 
پیچیدگی کاری
انسان های نخستین به صورت گروهی با یکدیگر نه تنها جهت تأمین مؤلفه های امنیتی بلکه به منظور انجام وظایف پیچیده و مشکل فعالیت می نمودند. یک فرد ممکن است قابلیت به تله انداختن یک حیوان کوچک یا به دست آوردن تعداد اندکی از گیاهان را برای خود داشته باشد، اما به دام انداختن یک حیوان بزرگ یا حاصل آوردن تعداد زیادی از گیاهان نیازمند تلاش های هماهنگ شده یک گروه می باشد.

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

تعاملات اجتماعی
گروه ها همچنین قابلیت ارضای نیازهای انسانی مربوط به تعاملات اجتماعی خود را خواهند داشت. برای بسیاری از اشخاص، کار صرفاً ارضا کننده نیازهای اقتصادی یا حیات آنها نمی باشد، چنین موردی فراهم آورنده یک ویژگی اجتماعی نیز خواهد بود. به همین دلیل است که چرا بسیاری از مردم حتی در صورتی که امشب مقادیر زیادی پول از بخت آزمایی برده باشند حاضر نیستند که کار خود را فردا رها کنند.
قرابت
چرا شما عضویت در یک گروه، یا مجموعه ای از گروه ها، به جای موارد دیگر، را ترجیح می دهید؟ البته هیچ دلیل خاصی در این زمینه وجود ندارد: ما ممکن است در یک گروه بیشتر خوشحال باشیم و یا با توجه به ویژگی های گروهی یا فرهنگی و همچنین مؤلفه های دیگر اقدام به عضویت در یک گروه نماییم. از نقطه نظر عملی، اولین دلیلی که ما نسبت به انتخاب یک گروه خاص می نماییم قرابت می باشد:
تبادلات
تئوری تبادل عضویت گروه را می توان به بهترین وجهی در این جمله بیان نمود که “چه چیزی در این کار برای من وجود دارد؟”. به عبارت دیگر، تئوری های تبادلی این بحث را مطرح می نمایند که ما همگی ـ به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه ـ اقدام به سبک سنگین کردن هزینه ها و مزیت های مشارکت در یک گروه می نماییم.
گروه در برابر عملکرد شخصی
مسئله بعدی مورد بررسی این موضوع می باشد که چگونه می توان کارها را به صورت بهتری انجام داد ـ با استفاده از گروه ها یا به صورت انفرادی؟ این موضوع آشکار می باشد که زمانی که خواسته باشیم وظایف پیچیده ای را به صورت همزمان انجام دهیم، کار گروهی بهتر از کار انفرادی خواهد بود. به هنگامی که قابلیت انجام وظایف پیچیده بسیاری به صورت غیرهمزمان وجود داشته باشد (به طور مثال به صورت ترتیبی) گروه ها از کارآمدی بیشتری در مقایسه با افراد برخوردار هستند، اما این موضوع الزاماً صحت ندارد.
اشتراک مساعی و بطالت اجتماعی
ما به هنگامی که عقیده داشته باشیم که دو به اضافه دو مساوی با پنج است اقدام به استفاده از گروه ها خواهیم نمود ـ این بدان معنا است که چنین مؤلفه ای به هنگامی که دارای یک اشتراک مساعی می باشیم می تواند رخ دهد. این خود بدان معنا تلقی می شود که بهره وری گروهی بیشتر از بهره وری مجموع عملکردهای اعضای به صورت فردی است.
مراحل توسعه گروه
توسعه فردی از طریق مراحل یا فازهای عینی، و محصولات و سازمان ها در برخی از مواقع به عنوان موردی تلقی می شوند که از چرخه های حیات برخوردار می باشند. در حقیقت این مورد که گروه ها توسعه یافته، تغییر نموده، و / یا به طرق مشابه از بین می روند موجه می باشد.

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

روایتی در خصوص کار تیمی
با نگاه به هر یک از استراتژی های معروف برای تقویت عملکرد سازمانی می توانید دریابید که استفاده از تیم ها در آنجا مدنظر است … و تیم های کاری دارای کیفیت بهتر به عنوان یک مورد حیاتی برای کارایی سازمانی تلقی گردیده اند. اما تفکرات پوچ سبب ممانعت از ایجاد چنین ظرفیتی شده است. راه حل های سازمانی بر حسب بازار اقدام به برآورد بیش از حد ویژگی های درمانی و میزان موفقیت تیم ها نموده اند.
توهم ۱: تیم ها می توانند هر کاری را انجام دهند
از دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۰ دوره ای بود که به ارتباطات انسانی بهای زیادی داده شده بود و این توهم وجود داشت که تیم ها می توانند هر کاری را انجام دهند. حقیقت آن است که تیم ها ممکن است کارهایی را به خوبی انجام دهند و برخی از امور را نیز به صورت بد اعمال دارند.
توهم ۲: تیم های خوب کاملاً وظیفه مبنا هستند
توهم دوم آن است که تیم های خوب بر روی وظیفه تمرکز دارند.
تیم ها برای انجام مناسب امور به وجود می آیند. با این وجود، وجود آنها به عنوان یک گروه به معنای آن خواهد بود که آنها دارای یک مؤلفه احساسی و همچنین یک مؤلفه کاری هستند.
توهم ۳: تیم ها به رهبری نیاز ندارند
توهم سوم آن است که رهبران الزاماً برای تیم های خوب ضروری نیستند.
رهبری به عنوان یک مورد از مد افتاده تلقی می شود. اما اشخاص موجود در تیم ها غالباً این بحث را مطرح می نمایند که کار خوب تیمی سبب شده است تا وجود رهبری به عنوان یک مؤلفه نامرتبط تصور شود. رفتار صریح یا قدرتمند رهبری به عنوان یک ویژگی متضاد با تساوی تیمی در نظر گرفته شده است.
توهم ۴: همه چیز متعلق به تیم است
توهم دیگر عقیده بر آن دارد که همه چیز را می توان در یک تیم یافت. اسطوره شناسی تیمی مشخص کننده این موضوع است که کلیه اشخاص قابلیت یافتن یک نقش سازنده را داشته و با توجه به مهارت سازی کافی اشخاص می توانند نقش های مختلفی را بازی کنند، آن هم منوط به آنچه که مورد نیاز می باشد.
توهم ۵: تیم ها مسئولیت پذیر هستند
یک توهم بحث برانگیز و نهایی آن است که تیم ها مسئولیت پذیر هستند. توجه زیادی به مسایل اخلاقی تجاری در این زمینه و نیاز جهت حاصل آوردن مسئولیت پذیری برای عملکردهای مدیریتی مبذول داشته شده است. اما چگونه می توان یک تیم را مسئول ساخت؟ تیم ها را در حقیقت می توان به عنوان یک ابزار خاص زمانی برای جابجایی مسئولیت و اجتناب از مسئولیت پذیری آشکار به حساب آورد.

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

گروه یا تیم؟
ما هم اکنون دارای برخی از ایده های اصلی در خصوص راهکاری هستیم که بر مبنای آن گروه ها توسعه می یابند. در بسیاری از سازمان های پیشرفته با این حال گروه های کارکنان خواستار نامیده شدن تحت عنوان تیم ها می باشند. آیا “گروه” و “تیم” یک چیز هستند؟ نه الزاماً. یک تیم احتمالاً (و موردی که همچنان مباحث آن ادامه دارد) را می توان به عنوان یک حالت خاص یک گروه در نظر گرفت:
تیم های سازمانی و تیم های ورزشی: مواردی مشابه یا بسیار متفاوت ؟
به هنگام صحبت در خصوص تیم های کاری، وسوسه استفاده از قیاس اینگونه تیم ها با تیم های ورزشی غیرقابل اجتناب خواهد بود (Keidel، ۱۹۸۵، Torres و Spiegel، ۱۹۹۰، Liu، Srivastava و Woo، ۱۹۹۸، Smith، ۲۰۰۶، Blanchard، Randolph و Grazier، ۲۰۰۷).
تیم های ورزشی، تیم های کاری: مشابهت ها
حال اجازه دهید تا در خصوص مشابهت ها صحبت کنیم.
 • تیم های کاری و تیم های ورزشی از این نظر مشابه هستند که هر دو به آموزش و فراهم آمدن مقدمات قبل از عملکرد نیاز داشته و همچنین لازم است تا هماهنگی ها و ارتباطات به هنگام انجام رویه های آنها اعمال شود.
تیم های ورزشی، تیم های کاری: مغایرت ها
در مقابل می توان به مغایرت های زیادی در مقایسه با مشابهت های این دو تیم اشاره داشت.
 • به هنگامی که اهداف در تیم های ورزشی یکسان باشند (که آنها را تحت عنوان اهداف واقعی نیز می خوانیم)، در عین حال اهداف محیط کاری آنقدر روشن و آشکار نیست و ممکن است در این مسئله شاهد اهداف متعدد و ضد و نقیض در بین و در داخل تیم های کاری باشیم.
تیم ها: نقاط قوت
نوازندگان می توانند در یک اپرا و حتی در یک شرکت کارآفرینی کوچک الهام بگیرند، اما هیچگونه محلی در این رابطه در شرکت های بزرگ وجود ندارد.
تیم ها: ضعف
برای کلیه اشخاص، زندگی گروهی ممکن است سبب بروز تعارضاتی بین جستجوی رضایت مربوط به متعلقات و احساس خستگی و فرسایش مربوط به مطابقت و الزام به پیروی شود.
تیم ها: اخبار خوب
مباحث زیادی در ارتباط با تیم ها وجود دارند، شامل (به جدول ۲۰ـ۶ رجوع شود):
 • تیم ها در ارتباط با تولید ایده های بسیار جدید کاملاً خوب عمل می نمایند.
تیم ها: اخبار بد
مباحث زیادی بر علیه تیم ها وجود دارند که شامل موارد ذیل هستند:
تیم ها برای تصمیمات روتینی چندان ضروری نیستند: هیچ نیازی جهت تلقی در این زمینه که کدام یک از زمینه ها را می بایست بکار گرفت آن هم به هنگام استفاده از یک رویه استاندارد که قابل پذیرش عموم افراد باشد وجود ندارد.

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

تیم های مجازی
تیم ها یا گروه ها به صورت سنتی در یک حالت چهره به چهره با یکدیگر رو به رو شده و عمل می نمودند، اما تیم ها هم اکنون به طور فزاینده ای مجازی شده اند ـ بدان معنا که اعضای تیمی ممکن است در نقاط گرافیکی مختلفی پراکنده باشند و از طریق یک فناوری خاص با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند (به صفحات ۵۶۴، ۷۵۱ رجوع شود).
تیم مجازی ـ ارتباطات می تواند چالش های خاصی را سبب شود، همانند:
 • میزان راحتی اعضای تیم که در حال ارتباط با استفاده از یک رسانه خاص یا فناوری مشخص می باشند؟
تلاش های تیمی ـ انجام یک وظیفه با استفاده از دیگران یا خود؟
کدام مثال درست است یک دست صدا ندارد یا آنکه آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک؟ تیم ها به عنوان یک قابلیت مهم به شمار می آیند اما آنها غالباً راه حل کاملی را برای هر مسئله ارائه نمی نمایند. در برخی از مواقع شما خود به تنهایی می توانید بهتر از یک تیم حل نمایید و یا آنکه حل آن را به یک فرد دیگری واگذار کنید و یا آنکه در برخی از مواقع رویکرد تیمی قطعاً به عنوان بهترین رویکرد به شمار خواهد آمد.
ارتباطات با دیگران در گروه / تیم
ما در این فصل مشاهده نمودیم که مزیت های بسیاری در زمینه کار با دیگران در گروه ها یا تیم ها وجود دارد، و به هنگامی که امور به خوبی پیش می رود، کار می تواند یک تجربه مفرح باشد. ما همچنین مشاهده نمودیم که معایب مختلفی در ارتباط با کار گروهی یا تیمی وجود دارند و به هنگامی که چنین معایبی در تعارض با نتایج حقیقی باشند، کار گروهی یا تیمی می تواند یک تجربه نامطلوب در نظر گرفته شود.

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

خلاصه و نتیجه گیری
در این فصل، ما نسبت به بررسی تفاوت های بین گروه ها، جمع ها یا اجماعات اجتماعی و تیم ها اقدام نمودیم. ما مشاهده نمودیم که (حداقل) پنج دلیل در این زمینه وجود دارد که چرا اشخاص اقدام به پیوستن، ماندن، و یا ترک گروه ها می نمایند (که شامل دلایل امنیتی، پیچیدگی شغلی، تعامل اجتماعی، قرابت و تبادل می باشد).
ما نگاه خود را معطوف به مفاهیم اشتراک مساعی و بطالت اجتماعی نموده و نقش های وظایف مرتبط و ارائه شده در این زمینه را بیان کردیم (طوفان فکری، متخصصین امور، قضاوت، طرفداران موارد نامطلوب، نمایندگان، اجرا کنندگان، پیش کسوت ها و حافظه)، و به علاوه نقش های اجتماعی ـ احساسی را خاطرنشان نمودیم (تعقیب کنندگان، مصلحین، کاهش دهندگان تنش و یا تعارضات)، و همچنین نقش های مخربانه را نیز در نظر گرفتیم (مخفی سازان اطلاعات، افرادی که در جستجوی شناسایی یا ویژگی های مرتبط هستند، قربانیان، بلوک کنندگان، مقید کنندگان، پرت کنندگان حواس، متجاوزین، ویژگی های سایه و ارائه موارد دارای منافع خاص).
ما نسبت به بررسی هنجارهای رسمی و غیررسمی در گروه ها اقدام نموده و هنجارهای مخربانه نظیر تفکرات گروهی و پاراداکس ابیلین را ذکر کردیم. ما به علاوه مدل های مرحله ای و غیر مرحله ای توسعه گروه را خاطرنشان نمودیم (شامل شکل گیری تاکمن، طوفان، هنجارسازی، انجام امور، و اختتام آن). ما همچنین افسانه های مرتبط با تیم های کاری را ذکر کرده و نسبت به بررسی مشابهت ها و تفاوت های تیم های کاری و تیم های ورزشی اقدام نمودیم.
ما نقاط قوت تیم ها را نیز بررسی کردیم (که قابلیت ایجاد ایده های جدید را داشته و می توانند اطلاعات را به خوبی فراخوانی نموده و قابلیت پیاده سازی وظایف متعدد و نقش های اجتماعی ـ احساسی را دارند و به علاوه آنها می توانند نسبت به مهیاسازی محدوده گسترده ای از مهارت ها، تعاملات و تجربه ها اقدام کنند و به عنوان یک نقطه شروع دموکراسی در محل کار به شمار آمده و قابلیت محدودسازی توان اجرایی اقتدارگرایان را خواهند داشت. به علاوه این تیم ها می توانند عملیات را هماهنگ نموده و قابلیت سرعت بخشیدن به ارتباطات و کاهش هزینه های مدیریتی سطح میانی را داشته و می توانند نسبت به فراهم آوری اشتراک مساعی در تشکیلات گروهی و راه حل های آنها اقدام کرده و در مدیریت ریسک و ایجاد انگیزه مشارکت و همچنین ایجاد تأخیرهای مفید در زمینه تصمیم گیری فعال باشند).
ما همچنین نقاط ضعف تیم ها را شناسایی نمودیم (عدم تصمیمات روتینی، عدم خلاقیت الزامی بیشتر در برابر افراد به صورت منفرد، تناسب نه چندان مناسب در حل مشکلاتی که نیازمند زنجیره های طولانی تصمیم گیری و راه حل را دارند، احتمال عمل بصورت مخربانه، یا ویژگی های فرا تطبیقی، عدم کارآمدی در زمینه نابرابری انسانی و حاصل آوردن برابری، بروز مسایل ایدیولوژیکی، عدم کارآمدی برای افرادی که بازیگران تیمی نیستند، دستکاری مشخصه های مختلف در ارتباط با اعضا، امکان تسهیل حاکمیت اقلیتی و بروز پدیده های ستمگرانه در این زمینه، قابلیت محدودسازی هماهنگی در جریان کاری، ایفای نقش به عنوان بخشی از ویژگی “بی اشتهایی شرکتی”، کاهش تولید ایده، بیشتر نمودن ریسک تصمیم گیری، بروز جبر تیمی یا عدم قابلیت کارکرد مناسب، بروز مشکلات مسئولیت پذیری، کندی و پرهزینگی).
ما به علاوه تیم های مجازی را به عنوان بخشی از سازمان های مجازی در نظر گرفتیم. ما مشخص می سازیم که تحت چه شرایطی می توان وظایف را با استفاده از افراد به صورت منفرد، به جای بخشی از تیم انجام داد. در نهایت، ما این موضوع را در نظر گرفتیم که کدام یک از مهارت های ارتباطاتی کمک می کنند تا اعضای تیمی به صورت کارآمدتری عمل نمایند.

ارتباطات در قرن ۲۱:  فصل ۲۰ – ارتباطات تیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.